108 Names Of Budha Graha in Sanskrit

॥ 108 Names Of Budha Graha Sanskrit ॥

ॐ बुधाय नमः ।
ॐ बुधार्चिताय नमः ।
ॐ सौम्याय नमः ।
ॐ सौम्यचित्ताय नमः ।
ॐ शुभप्रदाय नमः।
ॐ दृढव्रताय नमः ।
ॐ दृढफलाय नमः ।
ॐ श्रुतिजालप्रबोधकाय नमः ।
ॐ सत्यवासाय नमः।
ॐ सत्यवचसे नमः ॥ 10 ॥

ॐ श्रेयसां पतये नमः।
ॐ अव्ययाय नमः ।
ॐ सोमजाय नमः ।
ॐ सुखदाय नमः ।
ॐ श्रीमते नमः ।
ॐ सोमवंशप्रदीपकाय नमः ।
ॐ वेदविदे नमः ।
ॐ वेदतत्त्वाशाय नमः ।
ॐ वेदान्तज्ञानभास्कराय नमः ।
ॐ विद्याविचक्षणाय नमः ॥ 20 ॥

ॐ विदुषे नमः ।
ॐ विद्वत्प्रीतिकराय नमः ।
ॐ ऋजवे नमः ।
ॐ विश्वानुकूलसञ्चाराय नमः।
ॐ विशेषविनयान्विताय नमः।
ॐ विविधागमसारज्ञाय नमः ।
ॐ वीर्यवते नमः ।
ॐ विगतज्वराय नमः ।
ॐ त्रिवर्गफलदाय नमः ।
ॐ अनन्ताय नमः ॥ 30 ॥

ॐ त्रिदशाधिपपूजिताय नमः ।
ॐ बुद्धिमते नमः ।
ॐ बहुशास्त्रज्ञाय नमः ।
ॐ बलिने नमः ।
ॐ बन्धविमोचकाय नमः ।
ॐ वक्रातिवक्रगमनाय नमः ।
ॐ वासवाय नमः ।
ॐ वसुधाधिपाय नमः ।
ॐ प्रसन्नवदनाय नमः ।
ॐ वन्द्याय नमः ॥ 40 ॥

ॐ वरेण्याय नमः ।
ॐ वाग्विलक्षणाय नमः।
ॐ सत्यवते नमः ।
ॐ सत्यसङ्कल्पाय नमः ।
ॐ सत्यबन्धवे नमः ।
ॐ सदादराय नमः ।
ॐ सर्वरोगप्रशमनाय नमः ।
ॐ सर्वमृत्युनिवारकाय नमः।
ॐ वाणिज्यनिपुणाय नमः ।
ॐ वश्याय नमः ॥ 50 ॥

ॐ वाताङ्गाय नमः ।
ॐ वातरोगहृते नमः ।
ॐ स्थूलाय नमः ।
ॐ स्थैर्यगुणाध्यक्षाय नमः ।
ॐ स्थूलसूक्ष्मादिकारणाय नमः ।
ॐ अप्रकाशाय नमः ।
ॐ प्रकाशात्मने नमः ।
ॐ घनाय नमः ।
ॐ गगनभूषणाय नमः ।
ॐ विधिस्तुत्याय नमः ॥ 60 ॥

ॐ विशालाक्षाय नमः ।
ॐ विद्वज्जनमनोहराय नमः ।
ॐ चारुशीलाय नमः ।
ॐ स्वप्रकाशाय नमः ।
ॐ चपलाय नमः ।
ॐ जितेन्द्रियाय नमः।
ॐ उदङ्मुखाय नमः ।
ॐ मखासक्ताय नमः ।
ॐ मगधाधिपतये नमः ।
ॐ हरये नमः ॥ 70 ॥

ॐ सौम्यवत्सरसञ्जाताय नमः ।
ॐ सोमप्रियकराय नमः ।
ॐ महते नमः ।
ॐ सिंहाधिरूढाय नमः ।
ॐ सर्वज्ञाय नमः ।
ॐ शिखिवर्णाय नमः ।
ॐ शिवङ्कराय नमः ।
ॐ पीताम्बराय नमः ।
ॐ पीतवपुषे नमः ।
ॐ पीतच्छत्रध्वजाङ्किताय नमः ॥ 80 ॥

ॐ खड्गचर्मधराय नमः ।
ॐ कार्यकर्त्रे नमः ।
ॐ कलुषहारकाय नमः ।
ॐ आत्रेयगोत्रजाय नमः ।
ॐ अत्यन्तविनयाय नमः ।
ॐ विश्वपवनाय नमः ।
ॐ चाम्पेयपुष्पसङ्काशाय नमः ।
ॐ चारणाय नमः ।
ॐ चारुभूषणाय नमः ।
ॐ वीतरागाय नमः ॥ 90 ॥

ॐ वीतभयाय नमः ।
ॐ विशुद्धकनकप्रभाय नमः ।
ॐ बन्धुप्रियाय नमः ।
ॐ बन्धमुक्ताय नमः ।
ॐ बाणमण्डलसंश्रिताय नमः ।
ॐ अर्केशाननिवासस्थाय नमः ।
ॐ तर्कशास्त्रविशारदाय नमः ।
ॐ प्रशान्ताय नमः ।
ॐ प्रीतिसंयुक्ताय नमः ।
ॐ प्रियकृते नमः ॥ 100 ॥

ॐ प्रियभूषणाय नमः ।
ॐ मेधाविने नमः ।
ॐ माधवसक्ताय नमः ।
ॐ मिथुनाधिपतये नमः ।
ॐ सुधिये नमः ।
ॐ कन्याराशिप्रियाय नमः ।
ॐ कामप्रदाय नमः ।
ॐ घनफलाश्रयाय नमः ॥ 108 ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Planet Mercury Ashtottarashata Namavali » 108 Names of Budha Graha Lyrics in English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *