108 Names of Ganesh in Sanskrit

॥ 108 Names of Ganesh Sanskrit Lyrics ॥

॥ श्रीगणेशाष्टोत्तरशतनामावलिः ॥

ॐ विघ्नेशाय ।
विश्ववरदाय (विश्ववदनाय) ।
विश्वचक्षुषे ।
जगत्प्रभवे (जगत्पतये) ।
हिरण्यरूपाय ।
सर्वात्मने ।
ज्ञानरूपाय ।
जगन्मयाय ।
ऊध्वरेतसे ।
महाबाहवे नमः ॥ १० ॥

ॐ अमेयाय ।
अमितविक्रमाय ।
वेदवेद्याय ।
महाकालाय (महाकायाय) ।
विद्यानिधये ।
अनामयाय ।
सर्वज्ञाय ।
सर्वगाय ।
शान्ताय ।
गजास्यायनमः ॥ २० ॥

ॐ चित्तेश्वराय ।
विगतज्वराय ।
विश्वमूर्तये ।
अमेयात्मने ।
विश्वाधाराय ।
सनातनाय ।
सामगानप्रियाय ।
मन्त्रिणे ।
सत्त्वाधाराय ।
सुराधीशाय (सुराधिपाय) नमः ॥ ३० ॥

ॐ समस्तसाक्षिणे ।
निर्द्वन्द्वाय ।
निर्लोकाय (निर्लिप्ताय) ।
अमोघविक्रमाय ।
निर्मलाय ।
पुण्याय ।
कामदाय ।
कान्तिदाय (कवये) ।
कामरूपिणे। कामपोषिणे (कामवेषाय) नमः ॥ ४० ॥

ॐ कमलाक्षाय ।
गजाननाय (कलाधराय) ।
सुमुखाय ।
शर्मदाय ।
मूषकाधिपवाहनाय ।
शुद्धाय ।
दीर्घतुण्डाय (दीर्घतुण्डधराय) ।
श्रीपतये (श्रीमते) ।
अनन्ताय ।
मोहवर्जिताय नमः ॥ ५० ॥

ॐ वक्रतुण्डाय ।
शूर्पकर्णाय ।
परमाय (पवनाय पावनाय) योगीशाय ।
योगधाम्ने (योगिवन्द्याङ्ध्रये) ।
उमासुताय (उमासूनवे) ।
आपद्धन्त्रे (अघापहाय) ।
एकदन्ताय ।
महाग्रीवाय ।
सिद्धसेनाय (सिद्धिसेविताय) नमः ॥ ६० ॥

ॐ सिद्धवेदाय (सिद्धिदाय) ।
करुणाय ।
सिद्धाय ।
(करुणासिन्धवे) भगवते ।
अव्यग्राय (भव्यविग्रहाय) ।
विकटाय ।
कपिलाय ।
ढुण्ढिराजाय (ढुण्ढये) ।
उग्राय ।
भीमोदराय (भीमाय) ।
हराय नमः ॥ ७० ॥

ॐ शुभाय ।
गणाध्यक्षाय ।
गणेशाय ।
गणाराध्याय ।
गणनायकाय ।
ज्योतिःस्वरूपाय ।
भूतात्मने ।
धूम्रकेतवे ।
अनुकूलाय ।
कुमारगुरवे नमः ॥ ८० ॥

ॐ आनन्दाय ।
हेरम्बाय ।
वेदस्तुताय ।
नागयज्ञोपवीतिने ।
दुर्धर्षाय ।
बालदूर्वाङ्कुरप्रियाय ।
भालचन्द्राय ।
विश्वधात्रे (विश्वधाम्ने) ।
शिवपुत्राय ।
विनायकाय नमः ॥ ९० ॥

ॐ लीलासेविताय (लीलावलम्बितवपुषे) ।
पूर्णाय ।
परमसुन्दराय ।
विघ्नान्तकाराय (विघ्नान्धकारमार्ताण्डाय विघ्नारण्यदावानलाय) ।
सिन्दूरवदनाय ।
नित्याय ।
विभवे ।
प्रथमपूजिताय (विष्णुप्रथमपूजिताय) ।
दिव्यपादाब्जाय (शरण्यदिव्यपादाब्जाय) ।
भक्तमन्दाराय (भक्तमन्दारभूरुहाय) नमः ॥ १०० ॥

ॐ महाशूराय ।
रत्नसिंहासनाय (रत्नसिंहासनासीनाय) ।
मणिकुडलमण्डिताय ।
भक्तकल्याणाय (भक्तकल्याणदाय) ।
अमेयाय ।
कल्याणगुरवे ।
(अमेयकल्याणगुणसंश्रयाय) सहस्रशीर्ष्णे ।
महागणपतये नमः ॥ १०८ ॥

इति गणेशाष्टोत्तरशतनामावलिः समाप्ता ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ganesh Ashtottarashata Namavali » 108 Names of Ganesh Lyrics in English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil

108 Names of Ganesh in Sanskrit
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top