108 Names of Ganesha 3 in English

॥ 108 Names of Ganesha 3 English Lyrics ॥

॥ sriganesastottarasatanamavalih 3 ॥
Om gajananaya namah namah ।
ganadhyaksaya namah ।
vighnarajaya namah ।
vinayakaya namah ।
dvaimaturaya namah ।
sumukhaya namah ।
pramukhaya namah ।
sanmukhaya namah ।
krtine namah ।
jnanadipaya namah ॥ 10 ॥

sukhanidhaye namah ।
suradhyaksaya namah ।
suraribhide namah ।
mahaganapataye namah ।
manyaya namah ।
mahanmanyaya namah ।
mrdatmajaya namah ।
puranaya namah ।
puranapurusaya purusaya namah ।
pusne namah ॥ 20 ॥

Om puskarine namah namah ।
punyakrte namah ।
agraganyaya namah ।
agrapujyaya namah ।
agragamine namah ।
camikaraprabhaya namah ।
sarvasmai namah ।
sarvopasyaya namah ।
sarvakartre namah ।
sarvanetre namah ॥ 30 ॥

sarvasiddhipradaya namah ।
sarvasiddhaya namah ।
sarvavandyaya namah ।
mahakalaya namah ।
mahabalaya namah ।
herambaya namah ।
lambajatharaya namah ।
hrasvagrivaya namah ।
mahodaraya namah ॥ 40 ॥

Om madotkataya namah namah ।
mahaviraya namah ।
mantrine namah ।
mangaladaya namah ।
pramathacaryaya namah ।
prajnaya namah ।
pramodaya namah ।
modakapriyaya namah ।
dhrtimate namah ॥ 50 ॥

matimate namah ।
kamine namah ।
kapitthapriyaya namah ।
brahmacarine namah ।
brahmarupine namah ।
brahmavide namah ।
brahmavanditaya namah ।
jisnave namah ।
visnupriyaya namah ।
bhaktajivitaya namah ।
jitamanmathaya namah ॥ 60 ॥

Om aisvaryadaya namah namah ।
guhajyayase namah ।
siddhisevitaya namah ।
vighnakartre namah ।
vighnahartre namah ।
visvanetre namah ।
viraje namah ।
svaraje namah ।
sripataye namah ।
vakpataye namah ॥ 70 ॥

srimate namah ।
srngarine namah ।
sritavatsalaya namah ।
sivapriyaya namah ।
sighrakarine namah ।
sasvataya namah ।
sivanandanaya namah ।
baloddhaya namah ।
bhaktanidhaye namah ।

bhavagamyaya namah ॥ 80 ॥

Om bhavatmajaya namah namah ।
mahate namah ।
mangaladayine namah ।
mahesaya namah ।
mahitaya namah ।
satyadharmine namah ।
sadadharaya namah ।
satyaya namah ।
satyaparakramaya namah ।
subhangaya namah ॥ 90 ॥

subhradantaya namah ।
subhadaya namah ।
subhavigrahaya namah ।
pancapatakanasine namah ।
parvatipriyanandanaya namah ।
visvesaya namah ।
vibudha aradhyapadaya namah ।
viravaragragaya namah ।
kumaraguruvandyaya namah ।
kunjarasurabhanjanaya namah ॥ 100 ॥

Om vallabhavallabhaya namah ।
varabhayakarambujaya namah ।
sudhakalasahastaya namah ।
sudhakarakaladharaya namah ।
pancahastaya namah ।
pradhanesaya namah ।
puratanaya namah ॥ 108 ॥

varasiddhivinayakaya namah ॥ 108 ॥

iti ganesastottarasatanamavalih samapta ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Ganesha Ashtottarashata Namavali » 108 Names of Ganesha 3 Lyrics in Sanskrit » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil

108 Names of Ganesha 3 in English
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top