108 Names of Ganesha 3 in Gujarati

॥ 108 Names of Ganesha 3 Gujarati Lyrics ॥

॥ શ્રીગણેશાષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ ૩ ॥
ૐ ગજાનનાય નમઃ ।
ગણાધ્યક્ષાય ।
વિઘ્નરાજાય ।
વિનાયકાય ।
દ્વૈમાતુરાય ।
સુમુખાય ।
પ્રમુખાય ।
સન્મુખાય ।
કૃતિને ।
જ્ઞાનદીપાય ।
સુખનિધયે ।
સુરાધ્યક્ષાય ।
સુરારિભિદે ।
મહાગણપતયે ।
માન્યાય ।
મહન્માન્યાય ।
મૃડાત્મજાય ।
પુરાણાય ।
– પુરાણપુરુષાય પુરુષાય ।
પૂષ્ણે નમઃ ॥ ૨૦ ॥

ૐ પુષ્કરિણે નમઃ ।
પુણ્યકૃતે ।
અગ્રગણ્યાય ।
અગ્રપૂજ્યાય ।
અગ્રગામિને ।
ચામીકરપ્રભાય ।
સર્વસ્મૈ ।
સર્વોપાસ્યાય ।
સર્વકર્ત્રે ।
સર્વનેત્રે ।
સર્વસિદ્ધિપ્રદાય ।
સર્વસિદ્ધાય ।
સર્વવન્દ્યાય ।
મહાકાલાય ।
મહાબલાય ।
હેરમ્બાય ।
લમ્બજઠરાય ।
હ્રસ્વગ્રીવાય ।
મહોદરાય નમઃ ॥ ૪૦ ॥

ૐ મદોત્કટાય નમઃ ।
મહાવીરાય ।
મન્ત્રિણે ।
મઙ્ગલદાય ।
પ્રમથાચાર્યાય ।
પ્રાજ્ઞાય ।
પ્રમોદાય ।
મોદકપ્રિયાય ।
ધૃતિમતે ।
મતિમતે ।
કામિને ।
કપિત્થપ્રિયાય ।
બ્રહ્મચારિણે ।
હ્મરૂપિણે ।
બ્રહ્મવિદે ।
બ્રહ્મવન્દિતાય ।
જિષ્ણવે ।
વિષ્ણુપ્રિયાય ।
ભક્તજીવિતાય ।
જિતમન્મથાય નમઃ ॥ ૬૦ ॥

ૐ ઐશ્વર્યદાય નમઃ ।
ગુહજ્યાયસે ।
સિદ્ધિસેવિતાય ।
વિઘ્નકર્ત્રે ।
વિઘ્નહર્ત્રે ।
વિશ્વનેત્રે ।
વિરાજે ।
સ્વરાજે ।
શ્રીપતયે ।
વાક્પતયે ।
શ્રીમતે ।
શૃઙ્ગારિણે ।
શ્રિતવત્સલાય ।
શિવપ્રિયાય ।
શીઘ્રકારિણે ।
શાશ્વતાય ।
શિવનન્દનાય ।
બલોદ્ધાય ।
ભક્તનિધયે ।
ભાવગમ્યાય નમઃ ॥ ૮૦ ॥

ૐ ભવાત્મજાય નમઃ ।
મહતે ।
મઙ્ગલદાયિને ।
મહેશાય ।
મહિતાય ।
સત્યધર્મિણે ।
સદાધારાય ।
સત્યાય ।
સત્યપરાક્રમાય ।
શુભાઙ્ગાય ।
શુભ્રદન્તાય ।
શુભદાય ।
શુભવિગ્રહાય ।
પઞ્ચપાતકનાશિને ।
પાર્વતીપ્રિયનન્દનાય ।
વિશ્વેશાય ।
વિબુધ આરાધ્યપદાય ।
વીરવરાગ્રગાય ।
કુમારગુરુવન્દ્યાય ।
કુઞ્જરાસુરભઞ્જનાય નમઃ ॥ ૧૦૦ ॥

ૐ વલ્લભાવલ્લભાય ।
વરાભયકરામ્બુજાય ।
સુધાકલશહસ્તાય ।
સુધાકરકલાધરાય ।
પઞ્ચહસ્તાય ।
પ્રધાનેશાય ।
પુરાતનાય ।
વરસિદ્ધિવિનાયકાય નમઃ ॥ ૧૦૮ ॥

ઇતિ ગણેશાષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ સમાપ્તા ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Ganesha Ashtottarashata Namavali » 108 Names of Ganesha 3 Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *