108 Names of Ganesha 3 in Odia

॥ 108 Names of Ganesha 3 Odia Lyrics ॥

॥ ଶ୍ରୀଗଣେଶାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲିଃ ୩ ॥
ଓଂ ଗଜାନନାୟ ନମଃ ।
ଗଣାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ ।
ଵିଘ୍ନରାଜାୟ ।
ଵିନାୟକାୟ ।
ଦ୍ଵୈମାତୁରାୟ ।
ସୁମୁଖାୟ ।
ପ୍ରମୁଖାୟ ।
ସନ୍ମୁଖାୟ ।
କୃତିନେ ।
ଜ୍ଞାନଦୀପାୟ ।
ସୁଖନିଧୟେ ।
ସୁରାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ ।
ସୁରାରିଭିଦେ ।
ମହାଗଣପତୟେ ।
ମାନ୍ୟାୟ ।
ମହନ୍ମାନ୍ୟାୟ ।
ମୃଡାତ୍ମଜାୟ ।
ପୁରାଣାୟ ।
– ପୁରାଣପୁରୁଷାୟ ପୁରୁଷାୟ ।
ପୂଷ୍ଣେ ନମଃ ॥ ୨୦ ॥

ଓଂ ପୁଷ୍କରିଣେ ନମଃ ।
ପୁଣ୍ୟକୃତେ ।
ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟାୟ ।
ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟାୟ ।
ଅଗ୍ରଗାମିନେ ।
ଚାମୀକରପ୍ରଭାୟ ।
ସର୍ଵସ୍ମୈ ।
ସର୍ଵୋପାସ୍ୟାୟ ।
ସର୍ଵକର୍ତ୍ରେ ।
ସର୍ଵନେତ୍ରେ ।
ସର୍ଵସିଦ୍ଧିପ୍ରଦାୟ ।
ସର୍ଵସିଦ୍ଧାୟ ।
ସର୍ଵଵନ୍ଦ୍ୟାୟ ।
ମହାକାଲାୟ ।
ମହାବଲାୟ ।
ହେରମ୍ବାୟ ।
ଲମ୍ବଜଠରାୟ ।
ହ୍ରସ୍ଵଗ୍ରୀଵାୟ ।
ମହୋଦରାୟ ନମଃ ॥ ୪୦ ॥

ଓଂ ମଦୋତ୍କଟାୟ ନମଃ ।
ମହାଵୀରାୟ ।
ମନ୍ତ୍ରିଣେ ।
ମଙ୍ଗଲଦାୟ ।
ପ୍ରମଥାଚାର୍ୟାୟ ।
ପ୍ରାଜ୍ଞାୟ ।
ପ୍ରମୋଦାୟ ।
ମୋଦକପ୍ରିୟାୟ ।
ଧୃତିମତେ ।
ମତିମତେ ।
କାମିନେ ।
କପିତ୍ଥପ୍ରିୟାୟ ।
ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣେ ।
ବ୍ରହ୍ମରୂପିଣେ ।
ବ୍ରହ୍ମଵିଦେ ।
ବ୍ରହ୍ମଵନ୍ଦିତାୟ ।
ଜିଷ୍ଣଵେ ।
ଵିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟାୟ ।
ଭକ୍ତଜୀଵିତାୟ ।
ଜିତମନ୍ମଥାୟ ନମଃ ॥ ୬୦ ॥

ଓଂ ଐଶ୍ଵର୍ୟଦାୟ ନମଃ ।
ଗୁହଜ୍ୟାୟସେ ।
ସିଦ୍ଧିସେଵିତାୟ ।
ଵିଘ୍ନକର୍ତ୍ରେ ।
ଵିଘ୍ନହର୍ତ୍ରେ ।
ଵିଶ୍ଵନେତ୍ରେ ।
ଵିରାଜେ ।
ସ୍ଵରାଜେ ।
ଶ୍ରୀପତୟେ ।
ଵାକ୍ପତୟେ ।
ଶ୍ରୀମତେ ।
ଶୃଙ୍ଗାରିଣେ ।
ଶ୍ରିତଵତ୍ସଲାୟ ।
ଶିଵପ୍ରିୟାୟ ।
ଶୀଘ୍ରକାରିଣେ ।
ଶାଶ୍ଵତାୟ ।
ଶିଵନନ୍ଦନାୟ ।
ବଲୋଦ୍ଧାୟ ।
ଭକ୍ତନିଧୟେ ।
ଭାଵଗମ୍ୟାୟ ନମଃ ॥ ୮୦ ॥

ଓଂ ଭଵାତ୍ମଜାୟ ନମଃ ।
ମହତେ ।
ମଙ୍ଗଲଦାୟିନେ ।
ମହେଶାୟ ।
ମହିତାୟ ।
ସତ୍ୟଧର୍ମିଣେ ।
ସଦାଧାରାୟ ।
ସତ୍ୟାୟ ।
ସତ୍ୟପରାକ୍ରମାୟ ।
ଶୁଭାଙ୍ଗାୟ ।
ଶୁଭ୍ରଦନ୍ତାୟ ।
ଶୁଭଦାୟ ।
ଶୁଭଵିଗ୍ରହାୟ ।
ପଞ୍ଚପାତକନାଶିନେ ।
ପାର୍ଵତୀପ୍ରିୟନନ୍ଦନାୟ ।
ଵିଶ୍ଵେଶାୟ ।
ଵିବୁଧ ଆରାଧ୍ୟପଦାୟ ।
ଵୀରଵରାଗ୍ରଗାୟ ।
କୁମାରଗୁରୁଵନ୍ଦ୍ୟାୟ ।
କୁଞ୍ଜରାସୁରଭଞ୍ଜନାୟ ନମଃ ॥ ୧୦୦ ॥

ଓଂ ଵଲ୍ଲଭାଵଲ୍ଲଭାୟ ।
ଵରାଭୟକରାମ୍ବୁଜାୟ ।
ସୁଧାକଲଶହସ୍ତାୟ ।
ସୁଧାକରକଲାଧରାୟ ।
ପଞ୍ଚହସ୍ତାୟ ।
ପ୍ରଧାନେଶାୟ ।
ପୁରାତନାୟ ।
ଵରସିଦ୍ଧିଵିନାୟକାୟ ନମଃ ॥ ୧୦୮ ॥

ଇତି ଗଣେଶାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲିଃ ସମାପ୍ତା ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Ganesha Ashtottarashata Namavali » 108 Names of Ganesha 3 Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Telugu » Tamil

108 Names of Ganesha 3 in Odia
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top