108 Names of Ganesha 3 in Sanskrit

॥ 108 Names of Ganesha 3 Sanskrit Lyrics ॥

॥ श्रीगणेशाष्टोत्तरशतनामावलिः ३ ॥
ॐ गजाननाय नमः ।
गणाध्यक्षाय ।
विघ्नराजाय ।
विनायकाय ।
द्वैमातुराय ।
सुमुखाय ।
प्रमुखाय ।
सन्मुखाय ।
कृतिने ।
ज्ञानदीपाय ।
सुखनिधये ।
सुराध्यक्षाय ।
सुरारिभिदे ।
महागणपतये ।
मान्याय ।
महन्मान्याय ।
मृडात्मजाय ।
पुराणाय ।
– पुराणपुरुषाय पुरुषाय ।
पूष्णे नमः ॥ २० ॥

ॐ पुष्करिणे नमः ।
पुण्यकृते ।
अग्रगण्याय ।
अग्रपूज्याय ।
अग्रगामिने ।
चामीकरप्रभाय ।
सर्वस्मै ।
सर्वोपास्याय ।
सर्वकर्त्रे ।
सर्वनेत्रे ।
सर्वसिद्धिप्रदाय ।
सर्वसिद्धाय ।
सर्ववन्द्याय ।
महाकालाय ।
महाबलाय ।
हेरम्बाय ।
लम्बजठराय ।
ह्रस्वग्रीवाय ।
महोदराय नमः ॥ ४० ॥

ॐ मदोत्कटाय नमः ।
महावीराय ।
मन्त्रिणे ।
मङ्गलदाय ।
प्रमथाचार्याय ।
प्राज्ञाय ।
प्रमोदाय ।
मोदकप्रियाय ।
धृतिमते ।
मतिमते ।
कामिने ।
कपित्थप्रियाय ।
ब्रह्मचारिणे ।
ब्रह्मरूपिणे ।
ब्रह्मविदे ।
ब्रह्मवन्दिताय ।
जिष्णवे ।
विष्णुप्रियाय ।
भक्तजीविताय ।
जितमन्मथाय नमः ॥ ६० ॥

ॐ ऐश्वर्यदाय नमः ।
गुहज्यायसे ।
सिद्धिसेविताय ।
विघ्नकर्त्रे ।
विघ्नहर्त्रे ।
विश्वनेत्रे ।
विराजे ।
स्वराजे ।
श्रीपतये ।
वाक्पतये ।
श्रीमते ।
श‍ृङ्गारिणे ।
श्रितवत्सलाय ।
शिवप्रियाय ।
शीघ्रकारिणे ।
शाश्वताय ।
शिवनन्दनाय ।
बलोद्धाय ।
भक्तनिधये ।
भावगम्याय नमः ॥ ८० ॥

ॐ भवात्मजाय नमः ।
महते ।
मङ्गलदायिने ।
महेशाय ।
महिताय ।
सत्यधर्मिणे ।
सदाधाराय ।
सत्याय ।
सत्यपराक्रमाय ।
शुभाङ्गाय ।
शुभ्रदन्ताय ।
शुभदाय ।
शुभविग्रहाय ।
पञ्चपातकनाशिने ।
पार्वतीप्रियनन्दनाय ।
विश्वेशाय ।
विबुध आराध्यपदाय ।
वीरवराग्रगाय ।
कुमारगुरुवन्द्याय ।
कुञ्जरासुरभञ्जनाय नमः ॥ १०० ॥

ॐ वल्लभावल्लभाय ।
वराभयकराम्बुजाय ।
सुधाकलशहस्ताय ।
सुधाकरकलाधराय ।
पञ्चहस्ताय ।
प्रधानेशाय ।
पुरातनाय ।
वरसिद्धिविनायकाय नमः ॥ १०८ ॥

इति गणेशाष्टोत्तरशतनामावलिः समाप्ता ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Ganesha Ashtottarashata Namavali » 108 Names of Ganesha 3 Lyrics in English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *