108 Names of Garuda in Bengali

॥ 108 Names of GarudaBengali Lyrics ॥

॥ শ্রীগরুডাষ্টোত্তরশতনামাবলিঃ ॥

ওঁ বৈনতেয়ায় নমঃ ।
খগপতয়ে নমঃ ।
কাশ্যপায় নমঃ ।
অগ্নয়ে নমঃ ।
মহাবলায় নমঃ ।
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভায় নমঃ ।
সুপর্ণায় নমঃ ।
হরিবাহনায় নমঃ ।
ছন্দোময়ায় নমঃ ।
মহাতেজসে নমঃ ।
মহোত্সাহায় নমঃ ।
মহাবলায় নমঃ ।
ব্রহ্মণ্যায় নমঃ ।
বিষ্ণুভক্তায় নমঃ ।
কুন্দেন্দুধবলাননায় নমঃ ।
চক্রপাণিধরায় নমঃ ।
শ্রীমতে নমঃ ।
নাগারয়ে নমঃ ।
নাগভূষণায় নমঃ ।
বিজ্ঞানদায় নমঃ ॥ ২০ ॥

ওঁ বিশেষজ্ঞায় নমঃ ।
বিদ্যানিধয়ে নমঃ ।
অনাময়ায় নমঃ ।
ভূতিদায় নমঃ ।
ভুবনত্রাত্রে নমঃ ।
ভূশয়ায় নমঃ ।
ভক্তবত্সলায় নমঃ ।
সপ্তছন্দোময়ায় নমঃ ।
পক্ষিণে নমঃ ।
সুরাসুরসুপূজিতাম নমঃ ।
গজভুজে নমঃ ।
কচ্ছপাশিনে নমঃ ।
দৈত্যহন্ত্রে নমঃ ।
অরুণানুজায় নমঃ ।
অমৃতাংশায় নমঃ ।
অমৃতবপুষে নমঃ ।
আনন্দনিধয়ে নমঃ ।
অব্যয়ায় নিগমাত্মনে নমঃ ।
নিরাহারায় নমঃ ॥ ৪০ ॥

ওঁ নিস্ত্রৈগুপয়ায় নমঃ ।
নিরপ্যয়ায় নমঃ ।
নির্বিকল্পায় নমঃ ।
পরস্মৈ-জ্যোতিষে নমঃ ।
পরাত্পরতরায় নমঃ ।
পরস্মৈ নমঃ ।
শুভাঙ্গায় নমঃ ।
শুভদায় নমঃ ।
শূরায় নমঃ ।
সূক্ষ্মরূপিণে নমঃ ।
বৃইহত্তনবে নমঃ ।
বিষাশিনে নমঃ ।
বিদিতাত্মনে নমঃ ।
বিদিতায় নমঃ ।
জয়বর্ধনায় নমঃ ।
দার্ঢ্যাঙ্গায় নমঃ ।
জগদীশায় নমঃ ।
জনার্দনমহাধ্বজায় নমঃ ।
সতাং সন্তাপবিচ্ছেত্রে নমঃ ।
জরামরণবর্জিতায় নমঃ ॥ ৬০ ॥

ওঁ কল্যাণদায় নমঃ ।
কলাতীতায় নমঃ ।
কলাধরসমপ্রভায় নমঃ ।
সোমপায় নমঃ ।
সুরসঙ্ঘেশায় নমঃ ।
য়জ্ঞাঙ্গায় নমঃ ।
য়জ্ঞভূষণায় নমঃ ।
মহাজবায় নমঃ ।
জিতামিত্রায় নমঃ ।
মন্মথপ্রিয়বান্ধবায় নমঃ ।
শঙ্খভৃতে নমঃ ।
চক্রধারিণে নমঃ ।
বালায় নমঃ ।
বহুপরাক্রমায় নমঃ ।
সুধাকুম্ভধরায় নমঃ ।
ধীমতে নমঃ ।
দুরাধর্ষায় নমঃ ।
দুরারিঘ্নে নমঃ ।
বজ্রাঙ্গায় নমঃ ।
বরদায় নমঃ ॥ ৮০ ॥

ওঁ বন্দ্যায় নমঃ নমঃ ।
বায়ুবেগায় নমঃ ।
বরপ্রদায় নমঃ ।
বিনতানন্দনায় নমঃ ।
শ্রীদায় নমঃ ।
বিজিতারাতিসঙ্কুলায় নমঃ ।
পতদ্বরিষ্ঠায় নমঃ ।
সর্বেশায় নমঃ ।
পাপঘ্নে নমঃ ।
পাপনাশনায় নমঃ ।
অগ্রিজিতে নমঃ ।
জয়ঘোষায় নমঃ ।
জগদাহ্লাদকারকায় নমঃ ।
বজ্রনাসায় নমঃ ।
সুবক্ত্রায় নমঃ ।
মারিঘ্নায় নমঃ ।
মদভঞ্জনায় নমঃ ।
কালজ্ঞায় নমঃ ।
কমলেষ্টায় নমঃ ।
কলিদোষনিবারণায় নমঃ ॥ ১০০ ॥

ওঁ বিদ্যুন্নিভায় নমঃ নমঃ ।
বিশালাঙ্গায় নমঃ ।
বিনতাদাস্য-মোচনায় নমঃ ।
স্তোমাত্মনে নমঃ ।
ত্রয়ীমূর্ধ্নে নমঃ ।
ভূম্নে নমঃ ।
গায়ত্রলোচনায় নমঃ ।
সামগানরতায় নমঃ ।
স্রগ্বিণে নমঃ ।
স্বচ্ছন্দগতয়ে নমঃ ।
অগ্রণ্যে নমঃ ।
শ্রীপক্ষিরাজপরব্রহ্মণে নমঃ ॥ ১১১ ॥

ইতি গরুডাষ্টোত্তরশতনামাবলিঃ সমাপ্তা ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Garuda Ashtottarashata Namavali » 108 Names of Garuda Lyrics in Sanskrit » English » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *