108 Names of Garuda in Sanskrit

॥ 108 Names of Garuda Sanskrit Lyrics ॥

॥ श्रीगरुडाष्टोत्तरशतनामावलिः ॥

ॐ वैनतेयाय नमः ।
खगपतये नमः ।
काश्यपाय नमः ।
अग्नये नमः ।
महाबलाय नमः ।
तप्तकाञ्चनवर्णाभाय नमः ।
सुपर्णाय नमः ।
हरिवाहनाय नमः ।
छन्दोमयाय नमः ।
महातेजसे नमः ।
महोत्साहाय नमः ।
महाबलाय नमः ।
ब्रह्मण्याय नमः ।
विष्णुभक्ताय नमः ।
कुन्देन्दुधवलाननाय नमः ।
चक्रपाणिधराय नमः ।
श्रीमते नमः ।
नागारये नमः ।
नागभूषणाय नमः ।
विज्ञानदाय नमः ॥ २० ॥

ॐ विशेषज्ञाय नमः ।
विद्यानिधये नमः ।
अनामयाय नमः ।
भूतिदाय नमः ।
भुवनत्रात्रे नमः ।
भूशयाय नमः ।
भक्तवत्सलाय नमः ।
सप्तछन्दोमयाय नमः ।
पक्षिणे नमः ।
सुरासुरसुपूजिताम नमः ।
गजभुजे नमः ।
कच्छपाशिने नमः ।
दैत्यहन्त्रे नमः ।
अरुणानुजाय नमः ।
अमृतांशाय नमः ।
अमृतवपुषे नमः ।
आनन्दनिधये नमः ।
अव्ययाय निगमात्मने नमः ।
निराहाराय नमः ॥ ४० ॥

ॐ निस्त्रैगुपयाय नमः ।
निरप्ययाय नमः ।
निर्विकल्पाय नमः ।
परस्मै-ज्योतिषे नमः ।
परात्परतराय नमः ।
परस्मै नमः ।
शुभाङ्गाय नमः ।
शुभदाय नमः ।
शूराय नमः ।
सूक्ष्मरूपिणे नमः ।
बृइहत्तनवे नमः ।
विषाशिने नमः ।
विदितात्मने नमः ।
विदिताय नमः ।
जयवर्धनाय नमः ।
दार्ढ्याङ्गाय नमः ।
जगदीशाय नमः ।
जनार्दनमहाध्वजाय नमः ।
सतां
सन्तापविच्छेत्रे नमः ।
जरामरणवर्जिताय नमः ॥ ६० ॥

ॐ कल्याणदाय नमः ।
कलातीताय नमः ।
कलाधरसमप्रभाय नमः ।
सोमपाय नमः ।
सुरसङ्घेशाय नमः ।
यज्ञाङ्गाय नमः ।
यज्ञभूषणाय नमः ।
महाजवाय नमः ।
जितामित्राय नमः ।
मन्मथप्रियबान्धवाय नमः ।
शङ्खभृते नमः ।
चक्रधारिणे नमः ।
बालाय नमः ।
बहुपराक्रमाय नमः ।
सुधाकुम्भधराय नमः ।
धीमते नमः ।
दुराधर्षाय नमः ।
दुरारिघ्ने नमः ।
वज्राङ्गाय नमः ।
वरदाय नमः ॥ ८० ॥

ॐ वन्द्याय नमः नमः ।
वायुवेगाय नमः ।
वरप्रदाय नमः ।
विनतानन्दनाय नमः ।
श्रीदाय नमः ।
विजितारातिसङ्कुलाय नमः ।
पतद्वरिष्ठाय नमः ।
सर्वेशाय नमः ।
पापघ्ने नमः ।
पापनाशनाय नमः ।
अग्रिजिते नमः ।
जयघोषाय नमः ।
जगदाह्लादकारकाय नमः ।
वज्रनासाय नमः ।
सुवक्त्राय नमः ।
मारिघ्नाय नमः ।
मदभञ्जनाय नमः ।
कालज्ञाय नमः ।
कमलेष्टाय नमः ।
कलिदोषनिवारणाय नमः ॥ १०० ॥

ॐ विद्युन्निभाय नमः नमः ।
विशालाङ्गाय नमः ।
विनतादास्य-मोचनाय नमः ।
स्तोमात्मने नमः ।
त्रयीमूर्ध्ने नमः ।
भूम्ने नमः ।
गायत्रलोचनाय नमः ।
सामगानरताय नमः ।
स्रग्विणे नमः ।
स्वच्छन्दगतये नमः ।
अग्रण्ये नमः ।
श्रीपक्षिराजपरब्रह्मणे नमः ॥ १११ ॥

इति गरुडाष्टोत्तरशतनामावलिः समाप्ता ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Garuda Ashtottarashata Namavali » 108 Names of Garuda Lyrics in English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *