108 Names of Garuda in Telugu

॥ 108 Names of Garuda Telugu Lyrics ॥

॥ శ్రీగరుడాష్టోత్తరశతనామావలిః ॥

ఓం వైనతేయాయ నమః ।
ఖగపతయే నమః ।
కాశ్యపాయ నమః ।
అగ్నయే నమః ।
మహాబలాయ నమః ।
తప్తకాఞ్చనవర్ణాభాయ నమః ।
సుపర్ణాయ నమః ।
హరివాహనాయ నమః ।
ఛన్దోమయాయ నమః ।
మహాతేజసే నమః ।
మహోత్సాహాయ నమః ।
మహాబలాయ నమః ।
బ్రహ్మణ్యాయ నమః ।
విష్ణుభక్తాయ నమః ।
కున్దేన్దుధవలాననాయ నమః ।
చక్రపాణిధరాయ నమః ।
శ్రీమతే నమః ।
నాగారయే నమః ।
నాగభూషణాయ నమః ।
విజ్ఞానదాయ నమః ॥ ౨౦ ॥

ఓం విశేషజ్ఞాయ నమః ।
విద్యానిధయే నమః ।
అనామయాయ నమః ।
భూతిదాయ నమః ।
భువనత్రాత్రే నమః ।
భూశయాయ నమః ।
భక్తవత్సలాయ నమః ।
సప్తఛన్దోమయాయ నమః ।
పక్షిణే నమః ।
సురాసురసుపూజితామ నమః ।
గజభుజే నమః ।
కచ్ఛపాశినే నమః ।
దైత్యహన్త్రే నమః ।
అరుణానుజాయ నమః ।
అమృతాంశాయ నమః ।
అమృతవపుషే నమః ।
ఆనన్దనిధయే నమః ।
అవ్యయాయ నిగమాత్మనే నమః ।
నిరాహారాయ నమః ॥ ౪౦ ॥

ఓం నిస్త్రైగుపయాయ నమః ।
నిరప్యయాయ నమః ।
నిర్వికల్పాయ నమః ।
పరస్మై-జ్యోతిషే నమః ।
పరాత్పరతరాయ నమః ।
పరస్మై నమః ।
భాఙ్గాయ నమః ।
శుభదాయ నమః ।
శూరాయ నమః ।
సూక్ష్మరూపిణే నమః ।
బృఇహత్తనవే నమః ।
విషాశినే నమః ।
విదితాత్మనే నమః ।
విదితాయ నమః ।
జయవర్ధనాయ నమః ।
దార్ఢ్యాఙ్గాయ నమః ।
జగదీశాయ నమః ।
జనార్దనమహాధ్వజాయ నమః ।
సతాం సన్తాపవిచ్ఛేత్రే నమః ।
జరామరణవర్జితాయ నమః ॥ ౬౦ ॥

ఓం కల్యాణదాయ నమః ।
కలాతీతాయ నమః ।
కలాధరసమప్రభాయ నమః ।
సోమపాయ నమః ।
సురసఙ్ఘేశాయ నమః ।
యజ్ఞాఙ్గాయ నమః ।
యజ్ఞభూషణాయ నమః ।
మహాజవాయ నమః ।
జితామిత్రాయ నమః ।
మన్మథప్రియబాన్ధవాయ నమః ।
శఙ్ఖభృతే నమః ।
చక్రధారిణే నమః ।
బాలాయ నమః ।
బహుపరాక్రమాయ నమః ।
సుధాకుమ్భధరాయ నమః ।
ధీమతే నమః ।
దురాధర్షాయ నమః ।
దురారిఘ్నే నమః ।
వజ్రాఙ్గాయ నమః ।
వరదాయ నమః ॥ ౮౦ ॥

ఓం వన్ద్యాయ నమః నమః ।
వాయువేగాయ నమః ।
వరప్రదాయ నమః ।
వినతానన్దనాయ నమః ।
శ్రీదాయ నమః ।
విజితారాతిసఙ్కులాయ నమః ।
పతద్వరిష్ఠాయ నమః ।
సర్వేశాయ నమః ।
పాపఘ్నే నమః ।
పాపనాశనాయ నమః ।
అగ్రిజితే నమః ।
జయఘోషాయ నమః ।
జగదాహ్లాదకారకాయ నమః ।
వజ్రనాసాయ నమః ।
సువక్త్రాయ నమః ।
మారిఘ్నాయ నమః ।
మదభఞ్జనాయ నమః ।
కాలజ్ఞాయ నమః ।
కమలేష్టాయ నమః ।
కలిదోషనివారణాయ నమః ॥ ౧౦౦ ॥

ఓం విద్యున్నిభాయ నమః నమః ।
విశాలాఙ్గాయ నమః ।
వినతాదాస్య-మోచనాయ నమః ।
స్తోమాత్మనే నమః ।
త్రయీమూర్ధ్నే నమః ।
భూమ్నే నమః ।
గాయత్రలోచనాయ నమః ।
సామగానరతాయ నమః ।
స్రగ్విణే నమః ।
స్వచ్ఛన్దగతయే నమః ।
అగ్రణ్యే నమః ।
శ్రీపక్షిరాజపరబ్రహ్మణే నమః ॥ ౧౧౧ ॥

ఇతి గరుడాష్టోత్తరశతనామావలిః సమాప్తా ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Garuda Ashtottarashata Namavali » 108 Names of Garuda Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Tamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *