108 Names of Gauri 2 in Gujarati

॥ 108 Names of Gauri 2 Gujarati Lyrics ॥

॥ શ્રીગૌર્યષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ ૨ ॥

શ્રીસ્વર્ણગૌર્યષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ ચ ।

ૐ મહામનોન્મણીશક્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ શિવશક્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ શિવંકર્યૈ નમઃ ।
ૐ ઇચ્છાશક્તિ ક્રિયાશક્તિ જ્ઞાનશક્તિ સ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ શાન્ત્યતીત કલાનન્દાયૈ નમઃ ।
ૐ શિવમાયાયૈ નમઃ ।
ૐ શિવપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વજ્ઞાયૈ નમઃ ।
ૐ સુન્દર્યૈ નમઃ ।
ૐ સૌમ્યાયૈ નમઃ ॥ ૧૦ ॥

ૐ સચ્ચિદાનન્દરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ પરાપરામય્યૈ નમઃ ।
ૐ બાલાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિપુરાયૈ નમઃ ।
ૐ કુણ્ડલ્યૈ નમઃ ।
ૐ શિવાયૈ નમઃ ।
ૐ રુદ્રાણ્યૈ નમઃ ।
ૐ વિજયાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વાયૈ નમઃ ।
ૐ શર્વાણ્યૈ નમઃ ॥ ૨૦ ॥

ૐ ભુવનેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ કલ્યાણ્યૈ નમઃ ।
ૐ શૂલિન્યૈ નમઃ ।
ૐ કાન્તાયૈ નમઃ ।
ૐ મહાત્રિપુરસુન્દર્યૈ નમઃ ।
ૐ માલિન્યૈ નમઃ ।
ૐ માનિન્યૈ નમઃ ।
ૐ મદનોલ્લાસ મોહિન્યૈ નમઃ ।
ૐ મહેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ માતઙ્ગ્યૈ નમઃ ॥ ૩૦ ॥

ૐ શિવકામ્યૈ નમઃ ।
ૐ ચિદાત્મિકાયૈ નમઃ ।
ૐ કામાક્ષ્યૈ નમઃ ।
ૐ કમલાક્ષ્યૈ નમઃ ।
ૐ મીનાક્ષ્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વસાક્ષિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ઉમાદેવ્યૈ નમઃ ।
ૐ મહાકાલ્યૈ નમઃ ।
ૐ સામાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વજનપ્રિયાયૈ નમઃ ॥ ૪૦ ॥

ૐ ચિત્પુરાયૈ નમઃ ।
ૐ ચિદ્ઘનાનન્દાયૈ નમઃ ।
ૐ ચિન્મય્યૈ નમઃ ।
ૐ ચિત્સ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ મહાસરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ દુર્ગાયૈ નમઃ ।
ૐ જ્વાલાદુર્ગાદિમોહિન્યૈ નમઃ ।
ૐ નકુલ્યૈ નમઃ ।
ૐ શુદ્ધવિદ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ સચ્ચિદાનન્દવિગ્રહાયૈ નમઃ ॥ ૫૦ ॥

ૐ સુપ્રભાયૈ નમઃ ।
ૐ સુપ્રભાજ્વાલાયૈ નમઃ ।
ૐ ઇન્દ્રાક્ષ્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વમોહિન્યૈ નમઃ ।
ૐ મહેન્દ્રજાલમધ્યસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ માયાયૈ નમઃ ।
ૐ માયાવિનોદિન્યૈ નમઃ ।
ૐ વિશ્વેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ વૃષારૂઢાયૈ નમઃ ।
ૐ વિદ્યાજાલવિનોદિન્યૈ નમઃ ॥ ૬૦ ॥

ૐ મન્ત્રેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ મહાલક્ષ્મ્યૈ નમઃ ।
ૐ મહાકાલીફલપ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ ચતુર્વેદવિશેષજ્ઞાયૈ નમઃ ।
ૐ સાવિત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વદેવતાયૈ નમઃ ।
ૐ મહેન્દ્રાણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ગણાધ્યક્ષાયૈ નમઃ ।
ૐ મહાભૈરવપૂજિતાયૈ નમઃ ।
ૐ મહામાયાયૈ નમઃ ॥ ૭૦ ॥

ૐ મહાઘોરાયૈ નમઃ ।
ૐ મહાદેવ્યૈ નમઃ ।
ૐ મલાપહાયૈ નમઃ ।
ૐ મહિષાસુરસંહાર્યૈ નમઃ ।
ૐ ચણ્ડમુણ્ડકુલાન્તકાયૈ નમઃ ।
ૐ ચક્રેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ ચતુર્વેદ્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વદાયૈ નમઃ ।
ૐ સુરનાયિક્યૈ નમઃ ।
ૐ ષટ્શાસ્ત્રનિપુણાયૈ નમઃ ॥ ૮૦ ॥

ૐ નિત્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ષડ્દર્શનવિચક્ષણાયૈ નમઃ ।
ૐ કાલરાત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ કલાતીતાયૈ નમઃ ।
ૐ કવિરાજમનોહરાયૈ નમઃ ।
ૐ શારદાતિલકાકારાયૈ નમઃ ।
ૐ ધીરાયૈ નમઃ ।
ૐ ધીરજનપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ ઉગ્રભાર્યૈ નમઃ ।
ૐ મહાભાર્યૈ નમઃ ॥ ૯૦ ॥

ૐ ક્ષિપ્રમાર્યૈ નમઃ ।
ૐ રણપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ અન્નપૂર્ણેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ માત્રે નમઃ ।
ૐ સ્વર્ણાકારતટિત્પ્રભાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્વરવ્યંજનવર્ણોદયાયૈ નમઃ ।
ૐ ગદ્યપદ્યાદિકારણાયૈ નમઃ ।
ૐ પદવાક્યાર્થનિલયાયૈ નમઃ ।
ૐ બિન્દુનાદાદિકારણાયૈ નમઃ ।
ૐ મોક્ષેશમહિષ્યૈ નમઃ ॥ ૧૦૦ ॥

ૐ સત્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ભુક્તિમુક્તિફલપ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ વિજ્ઞાનદાયિન્યૈ નમઃ ।
ૐ પ્રજ્ઞાયૈ નમઃ ।
ૐ પ્રજ્ઞાનફલદાયિન્યૈ નમઃ ।
ૐ અહંકારકલાતીતાયૈ નમઃ ।
ૐ પરાશક્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ પરાત્પરાયૈ નમઃ ॥ ૧૦૮ ॥

। ઇતિ શ્રીસ્વર્ણગૌર્યષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Durga Slokam » Sri Gauri Ashtottarashata Namavali » 108 Names of Gauri 2 Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *