108 Names of Gauri 3 in Gujarati

॥ 108 Names of Gauri 3 Gujarati Lyrics ॥

॥ શ્રીગૌર્યષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ ૩ ॥
ૐ શિવાયૈ નમઃ ।
ૐ શ્રીમહાવિદ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ શ્રીમન્મુકુટમણ્ડિતાયૈ નમઃ ।
ૐ કલ્યાણ્યૈ નમઃ ।
ૐ કરુણારસસાગરાયૈ નમઃ ।
ૐ કમલારાધ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ કલિપ્રભૃતિસંસેવ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ કમલાસનસંસ્તુતાયૈ નમઃ ।
ૐ અમ્બિકાયૈ નમઃ ।
ૐ અનેકસૌભાગ્યદાત્ર્યૈ નમઃ ॥ ૧૦ ॥

ૐ આનન્દવિગ્રહાયૈ નમઃ ।
ૐ ઈષણત્રયનિર્મુક્તાયૈ નમઃ ।
ૐ હૃત્સરોરુહવાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ આદ્યન્તરહિતાયૈ નમઃ ।
ૐ અનેકકોટિભાસ્કરપ્રભાયૈ નમઃ ।
ૐ ઈશ્વરોત્સઙ્ગનિલયાયૈ નમઃ ।
ૐ ઈતિબાધાવિનાશિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ઇન્દિરારતિસંસેવ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ઈશ્વરાર્ધશરીરિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ લક્ષ્યાર્થરૂપાયૈ નમઃ ॥ ૨૦ ॥

ૐ લક્ષ્મીશબ્રહ્મેશામરપૂજિતાયૈ નમઃ ।
ૐ ઉત્પત્યાદિવિનિર્મુક્તાયૈ નમઃ ।
ૐ વિદ્યાપ્રતિપાદિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ઊર્ધ્વલોકપ્રદાત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ હાનિવૃદ્ધિવિવર્જિતાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વલભ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ગુરુમૂર્તિસ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ સમસ્તપ્રાણિનિલયાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વલોકસુન્દર્યૈ નમઃ ॥ ૩૦ ॥

ૐ કામાક્ષ્યૈ નમઃ ।
ૐ કામદાત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ કામેશાઙ્કનિવાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ હરાર્ધદેહાયૈ નમઃ ।
ૐ કલ્હારભૂષિતાયૈ નમઃ ।
ૐ હરિલોચનાયૈ નમઃ ।
ૐ લલિતાયૈ નમઃ ।
ૐ લાકિનીસેવ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ લબ્ધૈશ્વર્યપ્રવર્તિન્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઙ્કારપદ્મનિલયાયૈ નમઃ ॥ ૪૦ ॥

ૐ હ્રીઙ્કારાર્ણવકૌસ્તુભાયૈ નમઃ ।
ૐ સમસ્તલોકજનન્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વભૂતેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ કરીન્દ્રારૂઢસંસેવ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ કમલેશસહોદર્યૈ નમઃ ।
ૐ લક્ષગાઘોષામ્બાયૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઙ્કારબિન્દુલક્ષિતાયૈ નમઃ ।
ૐ એકાક્ષર્યૈ નમઃ ।
ૐ એકરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ ઐશ્વર્યફલદાયિન્યૈ નમઃ ॥ ૫૦ ॥

ૐ ઓઙ્કારવર્ણનિલયાયૈ નમઃ ।
ૐ ઔદાર્યાદિપ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ ગાયત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ ગિરિરાજકન્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ગૂઢાર્થબોધિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ચન્દ્રશેખરાર્ધાઙ્ગ્યૈ નમઃ ।
ૐ ચૂડામણિવિભૂષિતાયૈ નમઃ ।
ૐ જાતીચમ્પકપુન્નાગકેતકીકુસુમાર્ચિતાયૈ નમઃ ।
ૐ તનુમધ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ દાનવેન્દ્રસંહૃત્યૈ નમઃ ॥ ૬૦ ॥

ૐ દીનરક્ષિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ સ્વધર્મપરસંસેવ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ધનધાન્યાભિવૃદ્ધિદાયૈ નમઃ ।
ૐ નારાયણ્યૈ નમઃ ।
ૐ નામરૂપવિવર્જિતાયૈ નમઃ ।
ૐ અપરાજિતાયૈ નમઃ ।
ૐ પરમાનન્દરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ પરમાનન્દદાયૈ નમઃ ।
ૐ પાશાઙ્કુશાભયવરવિલસત્કરપલ્લવાયૈ નમઃ ।
ૐ પુરાણપુરુષસેવ્યાયૈ નમઃ ॥ ૭૦ ॥

ૐ પુષ્પમાલાવિરાજિતાયૈ નમઃ ।
ૐ ફણીન્દ્રરત્નશોભાઢ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ બદરીવનવાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ બાલાયૈ નમઃ ।
ૐ વિક્રમસંહૃષ્ટાયૈ નમઃ ।
ૐ બિમ્બોષ્ઠ્યૈ નમઃ ।
ૐ બિલ્વપૂજિતાયૈ નમઃ ।
ૐ બિન્દુચક્રૈકનિલયાયૈ નમઃ ।
ૐ ભવારણ્યદવાનલાયૈ નમઃ ।
ૐ ભવાન્યૈ નમઃ ॥ ૮૦ ॥

ૐ ભવરોગઘ્ન્યૈ નમઃ ।
ૐ ભવદેહાર્ધધારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ભક્તસેવ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ભક્તગણ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ભાગ્યવૃદ્ધિપ્રદાયિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ભૂતિદાત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ ભૈરવાદિ સંવૃતાયૈ નમઃ ।
ૐ શ્રીમહેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વેષ્ટાયૈ નમઃ ।
ૐ શ્રીમહાદેવ્યૈ નમઃ ॥ ૯૦ ॥

ૐ ત્રિપુરસુન્દર્યૈ નમઃ ।
ૐ મુક્તિદાત્રે નમઃ ।
ૐ રાજરાજેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ વિદ્યાપ્રદાયિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ભવરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ વિશ્વમોહિન્યૈ નમઃ ।
ૐ શાઙ્કર્યૈ નમઃ ।
ૐ શત્રુસંહર્ત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિપુરાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિપુરેશ્વર્યૈ નમઃ ॥ ૧૦૦ ॥

ૐ શ્રીશારદાસંસેવ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ શ્રીમત્સિંહાસનેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ શ્રીમન્મુનીન્દ્રસંસેવ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ શ્રીમન્નગરનાયિકાયૈ નમઃ ।
ૐ મહાધૈર્યાયૈ નમઃ ।
ૐ મહોત્સાહાયૈ નમઃ ।
ૐ શ્રીરાજરાજેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ શ્રીસ્વર્ણગૌર્યૈ નમઃ ॥ ૧૦૮ ॥

ઇતિ શ્રીગૌરી અષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ સમાપ્તા ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Gauri Ashtottarashata Namavali » 108 Names of Gauri 3 Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *