108 Names of Guru in English – Guru Namavali

॥ Guru Namavali | Different Names of Sri Guru ॥

om sad gurave namah ।
ajnana nasakaya namah ।
adambhine namah ।
vedanta prakasakaya namah ।
anapeksaya namah ।
anasuyave namah ।
anupamaya namah ।
abhaya pradatre namah ।
amanine namah ।
ahinsamurtaye namah ॥ 10 ॥

ahaituka dayasindhave namah ।
ahankara nasakaya namah ।
ahankara varjitaya namah ।
acharyendraya namah ।
atma santustaya namah ।
ananda murtaye namah ।
arjava yuktaya namah ।
uchitavache namah ।
utsahine namah ।
udasinaya namah ॥ 20 ॥

uparataya namah ।
aisvarya yuktaya namah ।
kritakrityaya namah ।
ksamavate namah ।
gunatitaya namah ।
caru vagvilasaya namah ।
caru hasaya namah ।
chhinna sansayaya namah ।
jnana datre namah ।
jnana yajna tatparaya namah ॥ 30 ॥

tattva darsine namah ।
tapasvine namah ।
tapa haraya namah ।
tulya nindastutaye namah ।
tulya priyapriyaya namah ।
tulya manapamanaya namah ।
tejasvine namah ।
tyakta sarva parigrahaya namah ।
tyagine namah namah ।
daksaya namah ॥ 40 ॥

dantaya namah ।
dridha vrataya namah ।
dosa varjitaya namah ।
dvandvatitaya namah ।
dhimate namah ।
dhiraya namah ।
nitya santustaya namah ।
nirahankaraya namah ।
nirasrayaya namah ।
nirbhayaya namah ॥ 50 ॥

nirmadaya namah ।
nirmamaya namah ।
nirmalaya namah ।
nirmohaya namah ।
niryogaksemaya namah ।
nirlobhaya namah ।
niskamaya namah ।
niskrodhaya namah ।
nihsangaya namah ।
paramasukhadaya namah ॥ 60 ॥

panditaya namah ।
purnaya namah ।
pramana pravartakaya namah ।
priya bhasine namah ।
brahma karmasamadhaye namah ।
brahmatmanisthaya namah ।
brahmatmavide namah ।
bhaktaya namah ।
bhavarogaharaya namah ।
bhuktimuktipradatre namah ॥ 70 ॥

mangala kartre namah ।
madhurabhasine namah ।
mahatmane namah ।
maha vakyopadesa kartre namah ।
mita bhasine namah ।
muktaya namah ।
maunine namah ।
yatachittaya namah ।
yataye namah ॥ 80 ॥

yaddricchalabha santustaya namah ।
yuktaya namah ।
raga dvesa varjitaya namah ।
viditakhila sastraya namah ।
vidya vinaya sampannaya namah ।
vimatsaraya namah ।
vivekine namah ।
visala hridayaya namah ।
vyavasayine namah ।
saranagata vatsalaya namah ॥ 90 ॥

santaya namah ।
suddha manasaya namah ।
sisya priyaya namah ।
sraddhavate namah ।
srotriyaya namah ।
satya vace namah ।
sadamuditavadanaya namah ।
samachittaya namah ।
samadhika varjitaya namah ।
samahitachittaya namah ॥ 100 ॥

sarva bhuta hitaya namah ।
siddhaya namah ।
sulabhaya namah ।
susilaya namah ।
suhride namah ।
suksma buddhaye namah ।
sankalpa varjitaya namah ।
sampradayavide namah ।
svatantraya namah ॥ 108 ॥

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *