108 Names of Guru in Gujarati

॥ 108 Names of Guru Gujarati Lyrics ॥

॥ ગુરુ અષ્ટોત્તરશતનામાવલી ॥

ગુરુ બીજ મન્ત્ર –
ૐ ગ્રાઁ ગ્રીં ગ્રૌં સઃ ગુરવે નમઃ ।
ૐ ગુણાકરાય નમઃ ।
ૐ ગોપ્ત્રે નમઃ ।
ૐ ગોચરાય નમઃ ।
ૐ ગોપતિપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ ગુણિને નમઃ ।
ૐ ગુણવતાં શ્રેષ્થાય નમઃ ।
ૐ ગુરૂણાં ગુરવે નમઃ ।
ૐ અવ્યયાય નમઃ ।
ૐ જેત્રે નમઃ ॥ 10 ॥

ૐ જયન્તાય નમઃ ।
ૐ જયદાય નમઃ ।
ૐ જીવાય નમઃ ।
ૐ અનન્તાય નમઃ ।
ૐ જયાવહાય નમઃ ।
ૐ આઙ્ગિરસાય નમઃ ।
ૐ અધ્વરાસક્તાય નમઃ ।
ૐ વિવિક્તાય નમઃ ।
ૐ અધ્વરકૃત્પરાય નમઃ ।
ૐ વાચસ્પતયે નમઃ ॥ 20 ॥

ૐ વશિને નમઃ ।
ૐ વશ્યાય નમઃ ।
ૐ વરિષ્ઠાય નમઃ ।
ૐ વાગ્વિચક્ષણાય નમઃ ।
ૐ ચિત્તશુદ્ધિકરાય નમઃ ।
ૐ શ્રીમતે નમઃ ।
ૐ ચૈત્રાય નમઃ ।
ૐ ચિત્રશિખણ્ડિજાય નમઃ ।
ૐ બૃહદ્રથાય નમઃ ।
ૐ બૃહદ્ભાનવે નમઃ ॥ 30 ॥

ૐ બૃહસ્પતયે નમઃ ।
ૐ અભીષ્ટદાય નમઃ ।
ૐ સુરાચાર્યાય નમઃ ।
ૐ સુરારાધ્યાય નમઃ ।
ૐ સુરકાર્યકૃતોદ્યમાય નમઃ ।
ૐ ગીર્વાણપોષકાય નમઃ ।
ૐ ધન્યાય નમઃ ।
ૐ ગીષ્પતયે નમઃ ।
ૐ ગિરીશાય નમઃ ।
ૐ અનઘાય નમઃ ॥ 40 ॥

ૐ ધીવરાય નમઃ ।
ૐ ધિષણાય નમઃ ।
ૐ દિવ્યભૂષણાય નમઃ ।
ૐ દેવપૂજિતાય નમઃ ।
ૐ ધનુર્ધરાય નમઃ ।
ૐ દૈત્યહન્ત્રે નમઃ ।
ૐ દયાસારાય નમઃ ।
ૐ દયાકરાય નમઃ ।
ૐ દારિદ્ર્યનાશનાય નમઃ ।
ૐ ધન્યાય નમઃ ॥ 50 ॥

ૐ દક્ષિણાયનસંભવાય નમઃ ।
ૐ ધનુર્મીનાધિપાય નમઃ ।
ૐ દેવાય નમઃ ।
ૐ ધનુર્બાણધરાય નમઃ ।
ૐ હરયે નમઃ ।
ૐ અઙ્ગિરોવર્ષસંજતાય નમઃ ।
ૐ અઙ્ગિરઃકુલસંભવાય નમઃ ।
ૐ સિન્ધુદેશાધિપાય નમઃ ।
ૐ ધીમતે નમઃ ।
ૐ સ્વર્ણકાયાય નમઃ ॥ 60 ॥

ૐ ચતુર્ભુજાય નમઃ ।
ૐ હેમાઙ્ગદાય નમઃ ।
ૐ હેમવપુષે નમઃ ।
ૐ હેમભૂષણભૂષિતાય નમઃ ।
ૐ પુષ્યનાથાય નમઃ ।
ૐ પુષ્યરાગમણિમણ્ડલમણ્ડિતાય નમઃ ।
ૐ કાશપુષ્પસમાનાભાય નમઃ ।
ૐ ઇન્દ્રાદ્યમરસંઘપાય નમઃ ।
ૐ અસમાનબલાય નમઃ ।
ૐ સત્ત્વગુણસમ્પદ્વિભાવસવે નમઃ ॥ 70 ॥

ૐ ભૂસુરાભીષ્ટદાય નમઃ ।
ૐ ભૂરિયશસે નમઃ ।
ૐ પુણ્યવિવર્ધનાય નમઃ ।
ૐ ધર્મરૂપાય નમઃ ।
ૐ ધનાધ્યક્ષાય નમઃ ।
ૐ ધનદાય નમઃ ।
ૐ ધર્મપાલનાય નમઃ ।
ૐ સર્વવેદાર્થતત્ત્વજ્ઞાય નમઃ ।
ૐ સર્વાપદ્વિનિવારકાય નમઃ ।
ૐ સર્વપાપપ્રશમનાય નમઃ ॥ 80 ॥

ૐ સ્વમતાનુગતામરાય નમઃ ।
ૐ ઋગ્વેદપારગાય નમઃ ।
ૐ ઋક્ષરાશિમાર્ગપ્રચારવતે નમઃ ।
ૐ સદાનન્દાય નમઃ ।
ૐ સત્યસંધાય નમઃ ।
ૐ સત્યસંકલ્પમાનસાય નમઃ ।
ૐ સર્વાગમજ્ઞાય નમઃ ।
ૐ સર્વજ્ઞાય નમઃ ।
ૐ સર્વવેદાન્તવિદે નમઃ ।
ૐ બ્રહ્મપુત્રાય નમઃ ॥ 90 ॥

ૐ બ્રાહ્મણેશાય નમઃ ।
ૐ બ્રહ્મવિદ્યાવિશારદાય નમઃ ।
ૐ સમાનાધિકનિર્મુક્તાય નમઃ ।
ૐ સર્વલોકવશંવદાય નમઃ ।
ૐ સસુરાસુરગન્ધર્વવન્દિતાય નમઃ ।
ૐ સત્યભાષણાય નમઃ ।
ૐ બૃહસ્પતયે નમઃ ।
ૐ સુરાચાર્યાય નમઃ ।
ૐ દયાવતે નમઃ ।
ૐ શુભલક્ષણાય નમઃ ॥ 100 ॥

ૐ લોકત્રયગુરવે નમઃ ।
ૐ શ્રીમતે નમઃ ।
ૐ સર્વગાય નમઃ ।
ૐ સર્વતો વિભવે નમઃ ।
ૐ સર્વેશાય નમઃ ।
ૐ સર્વદાતુષ્ટાય નમઃ ।
ૐ સર્વદાય નમઃ ।
ૐ સર્વપૂજિતાય નમઃ ॥ 108 ॥

॥ ઇતિ ગુરુ અષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ સમ્પૂર્ણમ્ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Guru Ashtottarashata Namavali » 108 Names of Guru Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *