108 Names of Lord Ayyappa in Telugu

॥ 108 Names of Lord Ayyappa Swamy Telugu Lyrics ॥

॥ శ్రీ స్వామి అయ్యప్ప అష్టోత్తర శతనామావళి ॥
ఓం మహాశాస్త్రే నమః ।
ఓం మహాదేవాయ నమః ।
ఓం మహాదేవసుతాయ నమః ।
ఓం అవ్యాయ నమః ।
ఓం లోకకర్త్రే నమః ।
ఓం లోకభర్త్రే నమః ।
ఓం లోకహర్త్రే నమః ।
ఓం పరాత్పరాయ నమః ।
ఓం త్రిలోకరక్షకాయ నమః ।
ఓం ధన్వినే నమః ॥ ౧౦ ॥

ఓం తపస్వినే నమః ।
ఓం భూతసైనికాయ నమః ।
ఓం మన్త్రవేదినే నమః ।
ఓం మహావేదినే నమః ।
ఓం మారుతాయ నమః ।
ఓం జగదీశ్వరాయ నమః ।
ఓం లోకాధ్యక్షాయ నమః ।
ఓం అగ్రణ్యే నమః ।
ఓం శ్రీమతే నమః ।
ఓం అప్రమేయపరాక్రమాయ నమః ॥ ౨౦ ॥

ఓం సిమ్హారూఢాయ నమః ।
ఓం గజారూఢాయ నమః ।
ఓం హయారూఢాయ నమః ।
ఓం మహేశ్వరాయ నమః ।
ఓం నానాశస్త్రధరాయ నమః ।
ఓం అనర్ఘాయ నమః ।
ఓం నానావిద్యా విశారదాయ నమః ।
ఓం నానారూపధరాయ నమః ।
ఓం వీరాయ నమః ।
ఓం నానాప్రాణినివేషితాయ నమః ॥ ౩౦ ॥

ఓం భూతేశాయ నమః ।
ఓం భూతిదాయ నమః ।
ఓం భృత్యాయ నమః ।
ఓం భుజఙ్గాభరణోజ్వలాయ నమః ।
ఓం ఇక్షుధన్వినే నమః ।
ఓం పుష్పబాణాయ నమః ।
ఓం మహారూపాయ నమః ।
ఓం మహాప్రభవే నమః ।
ఓం మాయాదేవీసుతాయ నమః ।
ఓం మాన్యాయ నమః ॥ ౪౦ ॥

ఓం మహనీయాయ నమః ।
ఓం మహాగుణాయ నమః ।
ఓం మహాశైవాయ నమః ।
ఓం మహారుద్రాయ నమః ।
ఓం వైష్ణవాయ నమః ।
ఓం విష్ణుపూజకాయ నమః ।
ఓం విఘ్నేశాయ నమః ।
ఓం వీరభద్రేశాయ నమః ।
ఓం భైరవాయ నమః ।
ఓం షణ్ముఖప్రియాయ నమః ॥ ౫౦ ॥

ఓం మేరుశృఙ్గసమాసీనాయ నమః ।
ఓం మునిసఙ్ఘనిషేవితాయ నమః ।
ఓం దేవాయ నమః ।
ఓం భద్రాయ నమః ।
ఓం జగన్నాథాయ నమః ।
ఓం గణనాథాయ నామ్ః ।
ఓం గణేశ్వరాయ నమః ।
ఓం మహాయోగినే నమః ।
ఓం మహామాయినే నమః ।
ఓం మహాజ్ఞానినే నమః ॥ ౬౦ ॥

ఓం మహాస్థిరాయ నమః ।
ఓం దేవశాస్త్రే నమః ।
ఓం భూతశాస్త్రే నమః ।
ఓం భీమహాసపరాక్రమాయ నమః ।
ఓం నాగహారాయ నమః ।
ఓం నాగకేశాయ నమః ।
ఓం వ్యోమకేశాయ నమః ।
ఓం సనాతనాయ నమః ।
ఓం సగుణాయ నమః ।
ఓం నిర్గుణాయ నమః ॥ ౭౦ ॥

ఓం నిత్యాయ నమః ।
ఓం నిత్యతృప్తాయ నమః ।
ఓం నిరాశ్రయాయ నమః ।
ఓం లోకాశ్రయాయ నమః ।
ఓం గణాధీశాయ నమః ।
ఓం చతుఃషష్టికలామయాయ నమః ।
ఓం ఋగ్యజుఃసామాథర్వాత్మనే నమః ।
ఓం మల్లకాసురభఞ్జనాయ నమః ।
ఓం త్రిమూర్తయే నమః ।
ఓం దైత్యమథనాయ నమః ॥ ౮౦ ॥

ఓం ప్రకృతయే నమః ।
ఓం పురుషోత్తమాయ నమః ।
ఓం కాలజ్ఞానినే నమః ।
ఓం మహాజ్ఞానినే నమః ।
ఓం కామదాయ నమః ।
ఓం కమలేక్షణాయ నమః ।
ఓం కల్పవృక్షాయ నమః ।
ఓం మహావృక్షాయ నమః ।
ఓం విద్యావృక్షాయ నమః ।
ఓం విభూతిదాయ నమః ॥ ౯౦ ॥

ఓం సంసారతాపవిచ్ఛేత్రే నమః ।
ఓం పశులోకభయఙ్కరాయ నమః ।
ఓం రోగహన్త్రే నమః ।
ఓం ప్రాణదాత్రే నమః ।
ఓం పరగర్వవిభఞ్జనాయ నమః ।
ఓం సర్వశాస్త్రార్థ తత్వజ్ఞాయ నమః ।
ఓం నీతిమతే నమః ।
ఓం పాపభఞ్జనాయ నమః ।
ఓం పుష్కలాపూర్ణాసంయుక్తాయ నమః ।
ఓం పరమాత్మనే నమః ॥ ౧౦౦ ॥

ఓం సతాంగతయే నమః ।
ఓం అనన్తాదిత్యసఙ్కాశాయ నమః ।
ఓం సుబ్రహ్మణ్యానుజాయ నమః ।
ఓం బలినే నమః ।
ఓం భక్తానుకంపినే నమః ।
ఓం దేవేశాయ నమః ।
ఓం భగవతే నమః ।
ఓం భక్తవత్సలాయ నమః ॥ ౧౦౮॥

ఇతి శ్రీ ధర్మశాస్తాష్టోత్తరశతనామావలిః సమ్పూర్ణమ్ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Ayyappa Slokam » Ayyappa Ashtottara Namavali » 108 Names of Lord Ayyappa Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Tamil

108 Names of Lord Ayyappa in Telugu
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top