108 Names of Lord Kuber Gujarati

॥ કુબેરાષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ ॥

ૐ શ્રીં ૐ હ્રીં શ્રીં હ્રીં ક્લીં શ્રીં ક્લીં વિત્તેશ્વરાય નમઃ ।
ૐ યક્ષરાજાય વિદ્મહે અલકાધીશાય ધીમહિ ।
તન્નઃ કુબેરઃ પ્રચોદયાત્ ।

ૐ યક્ષાય કુબેરાય વૈશ્રવણાય
ધનધાન્યાધિપતયે ધનધાન્યાદિ
સમૃદ્ધિં મે દેહિ દાપય સ્વાહા ।
શ્રીસુવર્ણવૃષ્ટિં કુરુ મે ગૃહે શ્રીકુબેર ।
મહાલક્ષ્મી હરિપ્રિયા પદ્માયૈ નમઃ ।
રાજાધિરાજાય પ્રસહ્ય સાહિને નમો વયં વૈશ્રવણાય કુર્મહે ।
સમેકામાન્ કામકામાય મહ્યં કામેશ્વરો વૈશ્રવણો દદાતુ ।
કુબેરાજ વૈશ્રવણાય મહારાજાય નમઃ ।

ધ્યાનમ્
મનુજબાહ્યવિમાનવરસ્તુતં
ગરુડરત્નનિભં નિધિનાયકમ્ ।
શિવસખં મુકુટાદિવિભૂષિતં
વરરુચિં તમહમુપાસ્મહે સદા ॥

અગસ્ત્ય દેવદેવેશ મર્ત્યલોકહિતેચ્છયા ।
પૂજયામિ વિધાનેન પ્રસન્નસુમુખો ભવ ॥

અથ કુબેરાષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ ॥

॥ 108 Names of God Kubera Gujarati Lyrics ॥

ૐ કુબેરાય નમઃ ।
ૐ ધનદાય નમઃ ।
ૐ શ્રીમતે નમઃ ।
ૐ યક્ષેશાય નમઃ ।
ૐ ગુહ્યકેશ્વરાય નમઃ ।
ૐ નિધીશાય નમઃ ।
ૐ શઙ્કરસખાય નમઃ ।
ૐ મહાલક્ષ્મીનિવાસભુવે નમઃ ।
ૐ મહાપદ્મનિધીશાય નમઃ ।
ૐ પૂર્ણાય નમઃ ॥ ૧૦ ॥

ૐ પદ્મનિધીશ્વરાય નમઃ ।
ૐ શઙ્ખાખ્યનિધિનાથાય નમઃ ।
ૐ મકરાખ્યનિધિપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ સુકચ્છપાખ્યનિધીશાય નમઃ ।
ૐ મુકુન્દનિધિનાયકાય નમઃ ।
ૐ કુન્દાખ્યનિધિનાથાય નમઃ ।
ૐ નીલનિત્યાધિપાય નમઃ ।
ૐ મહતે નમઃ ।
ૐ વરનિધિદીપાય નમઃ ।
ૐ પૂજ્યાય નમઃ ॥ ૨૦ ॥

ૐ લક્ષ્મીસામ્રાજ્યદાયકાય નમઃ ।
ૐ ઇલપિલાપત્યાય નમઃ ।
ૐ કોશાધીશાય નમઃ ।
ૐ કુલોચિતાય નમઃ ।
ૐ અશ્વારૂઢાય નમઃ ।
ૐ વિશ્વવન્દ્યાય નમઃ ।
ૐ વિશેષજ્ઞાય નમઃ ।
ૐ વિશારદાય નમઃ ।
ૐ નલકૂબરનાથાય નમઃ ।
ૐ મણિગ્રીવપિત્રે નમઃ ॥ ૩૦ ॥

ૐ ગૂઢમન્ત્રાય નમઃ ।
ૐ વૈશ્રવણાય નમઃ ।
ૐ ચિત્રલેખામનઃપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ એકપિનાકાય નમઃ ।
ૐ અલકાધીશાય નમઃ ।
ૐ પૌલસ્ત્યાય નમઃ ।
ૐ નરવાહનાય નમઃ ।
ૐ કૈલાસશૈલનિલયાય નમઃ ।
ૐ રાજ્યદાય નમઃ ।
ૐ રાવણાગ્રજાય નમઃ ॥ ૪૦ ॥

ૐ ચિત્રચૈત્રરથાય નમઃ ।
ૐ ઉદ્યાનવિહારાય નમઃ ।
ૐ વિહારસુકુતૂહલાય નમઃ ।
ૐ મહોત્સહાય નમઃ ।
ૐ મહાપ્રાજ્ઞાય નમઃ ।
ૐ સદાપુષ્પકવાહનાય નમઃ ।
ૐ સાર્વભૌમાય નમઃ ।
ૐ અઙ્ગનાથાય નમઃ ।
ૐ સોમાય નમઃ ।
ૐ સૌમ્યાદિકેશ્વરાય નમઃ ॥ ૫૦ ॥

ૐ પુણ્યાત્મને નમઃ ।
ૐ પુરુહુતશ્રિયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વપુણ્યજનેશ્વરાય નમઃ ।
ૐ નિત્યકીર્તયે નમઃ ।
ૐ નિધિવેત્રે નમઃ ।
ૐ લઙ્કાપ્રાક્તનનાયકાય નમઃ ।
ૐ યક્ષિણીવૃતાય નમઃ ।
ૐ યક્ષાય નમઃ ।
ૐ પરમશાન્તાત્મને નમઃ ।
ૐ યક્ષરાજે નમઃ ॥ ૬૦ ॥

ૐ યક્ષિણીહૃદયાય નમઃ ।
ૐ કિન્નરેશ્વરાય નમઃ ।
ૐ કિમ્પુરુષનાથાય નમઃ ।
ૐ ખડ્ગાયુધાય નમઃ ।
ૐ વશિને નમઃ ।
ૐ ઈશાનદક્ષપાર્શ્વસ્થાય નમઃ ।
ૐ વાયુવામસમાશ્રયાય નમઃ ।
ૐ ધર્મમાર્ગનિરતાય નમઃ ।
ૐ ધર્મસમ્મુખસંસ્થિતાય નમઃ ।
ૐ નિત્યેશ્વરાય નમઃ ॥ ૭૦ ॥

ૐ ધનાધ્યક્ષાય નમઃ ।
ૐ અષ્ટલક્ષ્મ્યાશ્રિતાલયાય નમઃ ।
ૐ મનુષ્યધર્મિણે નમઃ ।
ૐ સુકૃતિને નમઃ ।
ૐ કોષલક્ષ્મીસમાશ્રિતાય નમઃ ।
ૐ ધનલક્ષ્મીનિત્યવાસાય નમઃ ।
ૐ ધાન્યલક્ષ્મીનિવાસભુવે નમઃ ।
ૐ અષ્ટલક્ષ્મીસદાવાસાય નમઃ ।
ૐ ગજલક્ષ્મીસ્થિરાલયાય નમઃ ।
ૐ રાજ્યલક્ષ્મીજન્મગેહાય નમઃ ॥ ૮૦ ॥

ૐ ધૈર્યલક્ષ્મીકૃપાશ્રયાય નમઃ ।
ૐ અખણ્ડૈશ્વર્યસંયુક્તાય નમઃ ।
ૐ નિત્યાનન્દાય નમઃ ।
ૐ સુખાશ્રયાય નમઃ ।
ૐ નિત્યતૃપ્તાય નમઃ ।
ૐ નિરાશાય નમઃ ।
ૐ નિરુપદ્રવાય નમઃ ।
ૐ નિત્યકામાય નમઃ ।
ૐ નિરાકાઙ્ક્ષાય નમઃ ।
ૐ નિરૂપાધિકવાસભુવે નમઃ ॥ ૯૦ ॥

ૐ શાન્તાય નમઃ ।
ૐ સર્વગુણોપેતાય નમઃ ।
ૐ સર્વજ્ઞાય નમઃ ।
ૐ સર્વસમ્મતાય નમઃ ।
ૐ સર્વાણિકરુણાપાત્રાય નમઃ ।
ૐ સદાનન્દકૃપાલયાય નમઃ ।
ૐ ગન્ધર્વકુલસંસેવ્યાય નમઃ ।
ૐ સૌગન્ધિકકુસુમપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ સ્વર્ણનગરીવાસાય નમઃ ।
ૐ નિધિપીઠસમાશ્રયાય નમઃ ॥ ૧૦૦ ॥

ૐ મહામેરૂત્તરસ્થાય નમઃ ।
ૐ મહર્ષિગણસંસ્તુતાય નમઃ ।
ૐ તુષ્ટાય નમઃ ।
ૐ શૂર્પણખાજ્યેષ્ઠાય નમઃ ।
ૐ શિવપૂજારતાય નમઃ ।
ૐ અનઘાય નમઃ ।
ૐ રાજયોગસમાયુક્તાય નમઃ ।
ૐ રાજશેખરપૂજ્યાય નમઃ ।
ૐ રાજરાજાય નમઃ ॥ ૧૦૯ ॥

ઇતિ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Kuber Ashtottara Shatanamavali » Kuvera » Kuberudu » 108 Names of Kuberan Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *