108 Names of Matangi Devi in Gujarati

॥ 108 Names of Matangi Devi Gujarati Lyrics ॥

॥ શ્રીમાતઙ્ગીઅષ્ટોત્તરશતનામાવલી ॥
શ્રીમહામત્તમાતઙ્ગિન્યૈ નમઃ ।
શ્રીસિદ્ધિરૂપાયૈ નમઃ ।
શ્રીયોગિન્યૈ નમઃ ।
શ્રીભદ્રકાલ્યૈ નમઃ ।
શ્રીરમાયૈ નમઃ ।
શ્રીભવાન્યૈ નમઃ ।
શ્રીભયપ્રીતિદાયૈ નમઃ ।
શ્રીભૂતિયુક્તાયૈ નમઃ ।
શ્રીભવારાધિતાયૈ નમઃ ।
શ્રીભૂતિસમ્પત્તિકર્યૈ નમઃ ॥ ૧૦ ॥

શ્રીજનાધીશમાત્રે નમઃ ।
શ્રીધનાગારદૃષ્ટ્યૈ નમઃ ।
શ્રીધનેશાર્ચિતાયૈ નમઃ ।
શ્રીધીવરાયૈ નમઃ ।
શ્રીધીવરાઙ્ગ્યૈ નમઃ ।
શ્રીપ્રકૃષ્ટાયૈ નમઃ ।
શ્રીપ્રભારૂપિણ્યૈ નમઃ ।
શ્રીકામરૂપાયૈ નમઃ ।
શ્રીપ્રહૃષ્ટાયૈ નમઃ ।
શ્રીમહાકીર્તિદાયૈ નમઃ ॥ ૨૦ ॥

શ્રીકર્ણનાલ્યૈ નમઃ ।
શ્રીકાલ્યૈ નમઃ ।
શ્રીભગાઘોરરૂપાયૈ નમઃ ।
શ્રીભગાઙ્ગ્યૈ નમઃ ।
શ્રીભગાવાહ્યૈ નમઃ ।
શ્રીભગપ્રીતિદાયૈ નમઃ ।
શ્રીભિમરૂપાયૈ નમઃ ।
શ્રીભવાનીમહાકૌશિક્યૈ નમઃ ।
શ્રીકોશપૂર્ણાયૈ નમઃ ।
શ્રીકિશોર્યૈ નમઃ ॥ ૩૦ ॥

શ્રીકિશોરપ્રિયાનન્દઈહાયૈ નમઃ ।
શ્રીમહાકારણાયૈ નમઃ ।
શ્રીકારણાયૈ નમઃ ।
શ્રીકર્મશીલાયૈ નમઃ ।
શ્રીકપાલ્યૈ નમઃ ।
શ્રીપ્રસિદ્ધાયૈ નમઃ ।
શ્રીમહાસિદ્ધખણ્ડાયૈ નમઃ ।
શ્રીમકારપ્રિયાયૈ નમઃ ।
શ્રીમાનરૂપાયૈ નમઃ ।
શ્રીમહેશ્યૈ નમઃ ॥ ૪૦ ॥

શ્રીમહોલ્લાસિન્યૈ નમઃ ।
શ્રીલાસ્યલીલાલયાઙ્ગ્યૈ નમઃ ।
શ્રીક્ષમાયૈ નમઃ ।
શ્રીક્ષેમશીલાયૈ નમઃ ।
શ્રીક્ષપાકારિણ્યૈ નમઃ ।
શ્રીઅક્ષયપ્રીતિદાભૂતિયુક્તાભવાન્યૈ નમઃ ।
શ્રીભવારાધિતાભૂતિસત્યાત્મિકાયૈ નમઃ ।
શ્રીપ્રભોદ્ભાસિતાયૈ નમઃ ।
શ્રીભાનુભાસ્વત્કરાયૈ નમઃ ।
શ્રીચલત્કુણ્ડલાયૈ નમઃ ॥ ૫૦ ॥

શ્રીકામિનીકાન્તયુક્તાયૈ નમઃ ।
શ્રીકપાલાઽચલાયૈ નમઃ ।
શ્રીકાલકોદ્ધારિણ્યૈ નમઃ ।
શ્રીકદમ્બપ્રિયાયૈ નમઃ ।
શ્રીકોટર્યૈ નમઃ ।
શ્રીકોટદેહાયૈ નમઃ ।
શ્રીક્રમાયૈ નમઃ ।
શ્રીકીર્તિદાયૈ નમઃ ।
શ્રીકર્ણરૂપાયૈ નમઃ ।
શ્રીકાક્ષ્મ્યૈ નમઃ ॥ ૬૦ ॥

શ્રીક્ષમાઙ્યૈ નમઃ ।
શ્રીક્ષયપ્રેમરૂપાયૈ નમઃ ।
શ્રીક્ષપાયૈ નમઃ ।
શ્રીક્ષયાક્ષાયૈ નમઃ ।
શ્રીક્ષયાહ્વાયૈ નમઃ ।
શ્રીક્ષયપ્રાન્તરાયૈ નમઃ ।
શ્રીક્ષવત્કામિન્યૈ નમઃ ।
શ્રીક્ષારિણ્યૈ નમઃ ।
શ્રીક્ષીરપૂષાયૈ નમઃ ।
શ્રીશિવાઙ્ગ્યૈ નમઃ ॥ ૭૦ ॥

શ્રીશાકમ્ભર્યૈ નમઃ ।
શ્રીશાકદેહાયૈ નમઃ ।
શ્રીમહાશાકયજ્ઞાયૈ નમઃ ।
શ્રીફલપ્રાશકાયૈ નમઃ ।
શ્રીશકાહ્વાશકાખ્યાશકાયૈ નમઃ ।
શ્રીશકાક્ષાન્તરોષાયૈ નમઃ ।
શ્રીસુરોષાયૈ નમઃ ।
શ્રીસુરેખાયૈ નમઃ ।
શ્રીમહાશેષયજ્ઞોપવીતપ્રિયાયૈ નમઃ ।
શ્રીજયન્તીજયાજાગ્રતીયોગ્યરૂપાયૈ નમઃ ॥ ૮૦ ॥

શ્રીજયાઙ્ગાયૈ નમઃ ।
શ્રીજપધ્યાનસન્તુષ્ટસંજ્ઞાયૈ નમઃ ।
શ્રીજયપ્રાણરૂપાયૈ નમઃ ।
શ્રીજયસ્વર્ણદેહાયૈ નમઃ ।
શ્રીજયજ્વાલિન્યૈ નમઃ ।
શ્રીયામિન્યૈ નમઃ ।
શ્રીયામ્યરૂપાયૈ નમઃ ।
શ્રીજગન્માતૃરૂપાયૈ નમઃ ।
શ્રીજગદ્રક્ષણાયૈ નમઃ ।
શ્રીસ્વધાવૌષડન્તાયૈ નમઃ ॥ ૯૦ ॥

શ્રીવિલમ્બાવિલમ્બાયૈ નમઃ ।
શ્રીષડઙ્ગાયૈ નમઃ ।
શ્રીમહાલમ્બરૂપાઽસિહસ્તાઽઽપ્દાહારિણ્યૈ નમઃ ।
શ્રીમહામઙ્ગલાયૈ નમઃ ।
શ્રીમઙ્ગલપ્રેમકીર્ત્યૈ નમઃ ।
શ્રીનિશુમ્ભક્ષિદાયૈ નમઃ ।
શ્રીશુમ્ભદર્પત્વહાયૈ નમઃ ।
આનન્દબીજાદિસ્વરૂપાયૈ નમઃ ।
શ્રીમુક્તિસ્વરૂપાયૈ નમઃ ।
શ્રીચણ્ડમુણ્ડાપદાયૈ નમઃ ॥ ૧૦૦ ॥

શ્રીમુખ્યચણ્ડાયૈ નમઃ ।
શ્રીપ્રચણ્ડાઽપ્રચણ્ડાયૈ નમઃ ।
શ્રીમહાચણ્ડવેગાયૈ નમઃ ।
શ્રીચલચ્ચામરાયૈ નમઃ ।
શ્રીચામરાચન્દ્રકીર્ત્યૈ નમઃ ।
શ્રીસુચામિકરાયૈ નમઃ ।
શ્રીચિત્રભૂષોજ્જ્વલાઙ્ગ્યૈ નમઃ ।
શ્રીસુસઙ્ગીતગીતાયૈ નમઃ ॥ ૧૦૮ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Durga Slokam » Sri Matangi Devi Ashtottara Shatanamavali » 108 Names of Matangi Devi Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil

108 Names of Matangi Devi in Gujarati
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top