108 Names of Chyutapurisha in Sanskrit

॥ Sri Chyutapurisha Sanskrit Lyrics ॥

॥ श्रीच्युतपुरीशाष्टोत्तरशतनामावलिः ॥

ॐ श्रीगणेशाय नमः ।
ॐ नमः शिवाय ।

ॐ श्रीमच्च्युतपुरेशानाय नमः ।
ॐ चन्द्रार्धकृतशेखराय नमः ।
ॐ कृत्तिवाससे नमः ।
ॐ कृत्तिभूषाय नमः ।
ॐ गजमस्तकनर्तकाय नमः ।
ॐ हराय नमः ।
ॐ नीलाम्बुदश्यामाय नमः ।
ॐ गणनाथैरभिष्टुताय नमः ।
ॐ गुरवे नमः ।
ॐ ज्ञानसभाधीशाय नमः ।
ॐ योगपट्टविराजिताय नम
ॐ विराडीशाय नमः ।
ॐ लिङ्गवपुषे नमः ।
ॐ कालारये नमः ।
ॐ नीलकन्धराय नमः ।
ॐ अट्टहासमुखाम्भोजाय नमः ।
ॐ विष्णुब्रह्मेन्द्रसन्नुताय नमः ।
ॐ कपालशूलचर्मासिनागढक्कालसद्भुजाय नमः ।
ॐ करिचर्मावृतिरतकरद्वयसमन्विताय नमः ।
ॐ तिर्यक्प्रकुञ्चितसव्यपादपद्ममनोहराय नमः ॥ २० ॥

ॐ हस्तिमस्तकनृत्तोद्यद्दक्षिणाङ्घ्रिसरोरुहाय नमः ।
ॐ आपादलम्बिमाणिक्यघण्टामालाविराजिताय नमः ।
ॐ बालाङ्कुराम्बिकालोक लोललोचनपङ्कजाय नमः ।
ॐ अम्बाकटियगाङ्गेयसूचिताय नमः ।
ॐ करुणानिधये नमः ।
ॐ पञ्चब्रह्मसरस्तीरविहाररसिकाय नमः ।
ॐ अनघाय नमः ।
ॐ रक्तपायिगणेशेड्याय नमः ।
ॐ नन्दिचण्डमुखस्तुताय नमः ।
ॐ गजासुरभयत्रस्तरक्षकाय नमः ।
ॐ गजदारणाय नमः ।
ॐ अभक्तवञ्चकाय नमः ।
ॐ भक्तस्वेष्टदायिने नमः ।
ॐ शिवेक्षणाय नमः ।
ॐ मूकवाचालकृते नमः ।
ॐ पङ्गुपददायिने नमः ।
ॐ मनोहराय नमः ।
ॐ आशाम्बराय नमः ।
ॐ भिक्षुवेषधारिणे नमः ।
ॐ नारीसुमोहनाय नमः ॥ ४० ॥

ॐ मोहिनीवेषधृग्विष्णुसहगाय नमः ।
ॐ विष्णुमोहकाय नमः ।
ॐ व्याघ्राजिनाम्बराय नमः ।
ॐ शास्तृजनकाय नमः ।
ॐ शास्तृदेशिकाय नमः ।
ॐ देवदारुवनान्तःस्थविप्रमोहनरूपधृते नमः ।
ॐ ईशानपेक्षफलदकर्मवादनिबर्हणाय नमः ।
ॐ क्षुद्रकर्मठविप्रौघमतिभेदनतत्पराय नमः ।
ॐ दारुकावनविप्रस्त्रीमोहनायत्तमाधवाय नमः ।
ॐ दारुकावनवासेच्छवे नमः ।
ॐ नग्नाय नमः ।
ॐ नग्नव्रतस्थिराय नमः ।
ॐ विष्णुप्राणेश्वराय नमः ।
ॐ विष्णुकलत्राय नमः ।
ॐ विष्णुमोहिताय नमः ।
ॐ महनीयाय नमः ।
ॐ दारुवनमुनिश्रेष्ठकृतार्हणाय नमः ।
ॐ अनसूयारुन्धतीड्याय नमः ।
ॐ वसिष्ठात्रिकृतार्हणाय नमः ।
ॐ विप्रसङ्घप्रेषिताश्मयष्टिलोष्टसुमर्दिताय नमः ॥ ६० ॥

ॐ द्विजप्रेरितवह्न्येणडमर्वहिधराय नमः ।
ॐ अचलाय नमः ।
ॐ विप्राभिचारकर्मोत्थव्याघ्रचर्माम्बराय नमः ।
ॐ अमलाय नमः ।
ॐ अभिचारोत्थमत्तेभपार्श्वदारणनिर्गमाय नमः ।
ॐ पुंश्चलीदोषनिर्मुक्तविप्राङ्गनाय नमः ।
ॐ उदारधिये नमः ।
ॐ विनीतविप्रसगुणनिर्गुणब्रह्मबोधकाय नमः ।
ॐ वीराय नमः ।
ॐ अष्टवीर्यप्रथिताय नमः ।
ॐ वीरस्थानप्रथाकराय नमः ।
ॐ हृत्तापहृत्तीर्थगताय नमः ।
ॐ पर्वतेशाय नमः ।
ॐ अद्रिसन्निभाय नमः ।
ॐ ज्ञानामृतरस्तीरगताय नमः ।
ॐ तालवनेश्वराय नमः ।
ॐ शङ्खचक्राभिधहरिपुरोगाय नमः ।
ॐ स्कन्दसेविताय नमः ।
ॐ विश्वकर्मकृतानर्घव्याख्यापीठगदेशिकाय नमः ।
ॐ वाणीवरप्रदाय नमः ॥ ८० ॥

ॐ वाग्मिने नमः ।
ॐ वाणीपद्मभवार्चिताय नमः ।
ॐ जीवतारायोगदायिने नमः ।
ॐ देववैद्यकृतार्हणाय नमः ।
ॐ वातापील्वलहत्याघदूनागस्त्यप्रमोदनाय नमः ।
ॐ अश्वत्थबदरीदेवदारुवह्निवनालयाय नमः ।
ॐ कावेरीदक्षतीरस्थाय नमः ।
ॐ कण्वकात्यायनार्चिताय नमः ।
ॐ मूकमोचनतीर्थेशाय नमः ।
ॐ ज्ञानामृतसरोऽग्रगाय नमः ।
ॐ सोमापराधसहनाय नमः ।
ॐ सोमेशाय नमः ।
ॐ सुन्दरेश्वराय नमः ।
ॐ स्वान्तरनायक्याःपतये नमः ।
ॐ शनैश्चरमदापहाय नमः ।
ॐ ज्वालाश्रेणीश्वराय नमः ।
ॐ ज्ञानसभेशाय नमः ।
ॐ वीरताण्डवाय नमः ।
ॐ दत्तचोलेश्वराय नमः ।
ॐ वीरचोलेशाय नमः ॥ १०० ॥

ॐ विक्रमेश्वराय नमः ।
ॐ कङ्कालेशाय नमः ।
ॐ मङ्गलेशाय नमः ।
ॐ कौतुकेशाय नमः ।
ॐ अग्निनायकाय नमः ।
ॐ पलाशपुष्पारण्यादिवासिने नमः ।
ॐ हेमगिरीश्वराय नमः ।
ॐ माघपञ्चाब्ददलगयन्त्रगोमेशविग्रहाय नमः ॥ १०८ ॥

श्रीबालाङ्कुराम्बिकासमेतकृत्तिवासेश्वराय नमः ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Chyutapurisha Ashtottarashata Namavali » 108 Names of Shri Chyutapurisha Lyrics in English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *