108 Names of Sri Guru in Odia

॥ 108 Names of Sri Guru Odia Lyrics ॥

॥ ଶ୍ରୀଗୁରୁ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲୀ ॥
ଓଂ ସଦ୍ଗୁରଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଜ୍ଞାନନାଶକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଦମ୍ଭିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଦ୍ଵୈତପ୍ରକାଶକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନପେକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନସୂୟଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନୁପମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଭୟପ୍ରଦାତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମାନିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅହିଂସାମୂର୍ତୟେ ନମଃ ॥ 10 ॥

ଓଂ ଅହୈତୁକ-ଦୟାସିନ୍ଧଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅହଂକାର-ନାଶକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅହଂକାର-ଵର୍ଜିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଆଚାର୍ୟେନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଆନନ୍ଦମୂର୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଆର୍ଜଵୟୁକ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଉଚିତଵାଚେ ନମଃ ।
ଓଂ ଉତ୍ସାହିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଉଦାସୀନାୟ ନମଃ ॥ 20 ॥

ଓଂ ଉପରତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଐଶ୍ଵର୍ୟୟୁକ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କୃତକୃତ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କ୍ଷମାଵତେ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁଣାତୀତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚାରୁଵାଗ୍ଵିଲାସାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚାରୁହାସାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଛିନ୍ନସଂଶୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ଞାନଦାତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ଞାନୟଜ୍ଞତତ୍ପରାୟ ନମଃ ॥ 30 ॥

ଓଂ ତତ୍ତ୍ଵଦର୍ଶିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ତପସ୍ଵିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ତାପହରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତୁଲ୍ୟନିନ୍ଦାସ୍ତୁତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ତୁଲ୍ୟପ୍ରିୟାପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତୁଲ୍ୟମାନାପମାନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତେଜସ୍ଵିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ୟକ୍ତସର୍ଵପରିଗ୍ରହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ୟାଗିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଦକ୍ଷାୟ ନମଃ ॥ 40 ॥

ଓଂ ଦାନ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୃଢଵ୍ରତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୋଷଵର୍ଜିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵାତୀତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧୀମତେ ନମଃ ।
ଓଂ ଧୀରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିତ୍ୟସନ୍ତୁଷ୍ଟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିରହଂକାରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିରାଶ୍ରୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିର୍ଭୟାୟ ନମଃ ॥ 50 ॥

ଓଂ ନିର୍ମଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିର୍ମମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିର୍ମଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିର୍ମୋହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିର୍ୟୋଗକ୍ଷେମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିର୍ଲୋଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିଷ୍କାମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିଷ୍କ୍ରୋଧାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିଃସଂଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପରମସୁଖଦାୟ ନମଃ ॥ 60 ॥

ଓଂ ପଣ୍ଡିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୂର୍ଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରମାଣପ୍ରଵର୍ତକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରିୟଭାଷିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମକର୍ମସମାଧୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମାତ୍ମନିଷ୍ଠାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମାତ୍ମଵିଦେ ନମଃ ।
ଓଂ ଭକ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭଵରୋଗହରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୁକ୍ତିମୁକ୍ତିପ୍ରଦାତ୍ରେ ନମଃ ॥ 70 ॥

ଓଂ ମଂଗଲକର୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ମଧୁରଭାଷିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଵାକ୍ୟୋପଦେଶକର୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ମିତଭାଷିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ମୁକ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୌନିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ୟତଚିତ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ୟତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ୟଦ୍ଦୃଚ୍ଛାଲାଭସନ୍ତୁଷ୍ଟାୟ ନମଃ ॥ 80 ॥

ଓଂ ୟୁକ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରାଗଦ୍ଵେଷଵର୍ଜିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଦିତାଖିଲଶାସ୍ତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଦ୍ୟାଵିନୟସମ୍ପନ୍ନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିମତ୍ସରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଵେକିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଶାଲହୃଦୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵ୍ୟଵସାୟିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶରଣାଗତଵତ୍ସଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶାନ୍ତାୟ ନମଃ ॥ 90 ॥

ଓଂ ଶୁଦ୍ଧମାନସାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଷ୍ୟପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଵତେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୋତ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସତ୍ୟଵାଚେ ନମଃ ।
ଓଂ ସଦାମୁଦିତଵଦନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସମଚିତ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସମାଧିକ-ଵର୍ଜିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସମାହିତଚିତ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଭୂତହିତାୟ ନମଃ ॥ 100 ॥

ଓଂ ସିଦ୍ଧାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଲଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଶୀଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁହୃଦେ ନମଃ ।
ଓଂ ସୂକ୍ଷ୍ମବୁଦ୍ଧୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ସଂକଲ୍ପଵର୍ଜିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଵିଦେ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରାୟ ନମଃ ॥ 108 ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Guru Ashtottarashata Namavali » 108 Names of Sri Guru Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Telugu » Tamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *