108 Names of Sri Ketu in Gujarati

॥ 108 Names of Sri Ketu Gujarati Lyrics ॥

॥ કેતુ અષ્ટોત્તરશતનામાવલી ॥

કેતુ બીજ મન્ત્ર –
ૐ સ્રાઁ સ્રીં સ્રૌં સઃ કેતવે નમઃ ।
ૐ કેતવે નમઃ ।
ૐ સ્થૂલશિરસે નમઃ ।
ૐ શિરોમાત્રાય નમઃ ।
ૐ ધ્વજાકૃતયે નમઃ ।
ૐ નવગ્રહયુતાય નમઃ ।
ૐ સિંહિકાસુરીગર્ભસંભવાય નમઃ ।
ૐ મહાભીતિકરાય નમઃ ।
ૐ ચિત્રવર્ણાય નમઃ ।
ૐ શ્રીપિઙ્ગલાક્ષકાય નમઃ ।
ૐ ફુલ્લધૂમ્રસંકાષાય નમઃ ॥ ૧૦ ॥

ૐ તીક્ષ્ણદંષ્ટ્રાય નમઃ ।
ૐ મહોદરાય નમઃ ।
ૐ રક્તનેત્રાય નમઃ ।
ૐ ચિત્રકારિણે નમઃ ।
ૐ તીવ્રકોપાય નમઃ ।
ૐ મહાસુરાય નમઃ ।
ૐ ક્રૂરકણ્ઠાય નમઃ ।
ૐ ક્રોધનિધયે નમઃ ।
ૐ છાયાગ્રહવિશેષકાય નમઃ ।
ૐ અન્ત્યગ્રહાય નમઃ ॥ ૨૦ ॥

ૐ મહાશીર્ષાય નમઃ ।
ૐ સૂર્યારયે નમઃ ।
ૐ પુષ્પવદ્ગ્રાહિણે નમઃ ।
ૐ વરહસ્તાય નમઃ ।
ૐ ગદાપાણયે નમઃ ।
ૐ ચિત્રવસ્ત્રધરાય નમઃ ।
ૐ ચિત્રધ્વજપતાકાય નમઃ ।
ૐ ઘોરાય નમઃ ।
ૐ ચિત્રરથાય નમઃ ।
ૐ શિખિને નમઃ ॥ ૩૦ ॥

ૐ કુલુત્થભક્ષકાય નમઃ ।
ૐ વૈડૂર્યાભરણાય નમઃ ।
ૐ ઉત્પાતજનકાય નમઃ ।
ૐ શુક્રમિત્રાય નમઃ ।
ૐ મન્દસખાય નમઃ ।
ૐ ગદાધરાય નમઃ ।
ૐ નાકપતયે નમઃ ।
ૐ અન્તર્વેદીશ્વરાય નમઃ ।
ૐ જૈમિનિગોત્રજાય નમઃ ।
ૐ ચિત્રગુપ્તાત્મને નમઃ ॥ ૪૦ ॥

ૐ દક્ષિણામુખાય નમઃ ।
ૐ મુકુન્દવરપાત્રાય નમઃ ।
ૐ મહાસુરકુલોદ્ભવાય નમઃ ।
ૐ ઘનવર્ણાય નમઃ ।
ૐ લમ્બદેવાય નમઃ ।
ૐ મૃત્યુપુત્રાય નમઃ ।
ૐ ઉત્પાતરૂપધારિણે નમઃ ।
ૐ અદૃશ્યાય નમઃ ।
ૐ કાલાગ્નિસંનિભાય નમઃ ।
ૐ નૃપીડાય નમઃ ॥ ૫૦ ॥

ૐ ગ્રહકારિણે નમઃ ।
ૐ સર્વોપદ્રવકારકાય નમઃ ।
ૐ ચિત્રપ્રસૂતાય નમઃ ।
ૐ અનલાય નમઃ ।
ૐ સર્વવ્યાધિવિનાશકાય નમઃ ।
ૐ અપસવ્યપ્રચારિણે નમઃ ।
ૐ નવમે પાપદાયકાય નમઃ ।
ૐ પંચમે શોકદાય નમઃ ।
ૐ ઉપરાગખેચરાય નમઃ ।
ૐ અતિપુરુષકર્મણે નમઃ ॥ ૬૦ ॥

ૐ તુરીયે સુખપ્રદાય નમઃ ।
ૐ તૃતીયે વૈરદાય નમઃ ।
ૐ પાપગ્રહાય નમઃ ।
ૐ સ્ફોટકકારકાય નમઃ ।
ૐ પ્રાણનાથાય નમઃ ।
ૐ પઞ્ચમે શ્રમકારકાય નમઃ ।
ૐ દ્વિતીયેઽસ્ફુટવગ્દાત્રે નમઃ ।
ૐ વિષાકુલિતવક્ત્રકાય નમઃ ।
ૐ કામરૂપિણે નમઃ ।
ૐ સિંહદન્તાય નમઃ ॥ ૭૦ ॥

ૐ કુશેધ્મપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ ચતુર્થે માતૃનાશાય નમઃ ।
ૐ નવમે પિતૃનાશકાય નમઃ ।
ૐ અન્ત્યે વૈરપ્રદાય નમઃ ।
ૐ સુતાનન્દન્નિધનકાય નમઃ ।
ૐ સર્પાક્ષિજાતાય નમઃ ।
ૐ અનઙ્ગાય નમઃ ।
ૐ કર્મરાશ્યુદ્ભવાય નમઃ ।
ૐ ઉપાન્તે કીર્તિદાય નમઃ ।
ૐ સપ્તમે કલહપ્રદાય નમઃ ॥ ૮૦ ॥

ૐ અષ્ટમે વ્યાધિકર્ત્રે નમઃ ।
ૐ ધને બહુસુખપ્રદાય નમઃ ।
ૐ જનને રોગદાય નમઃ ।
ૐ ઊર્ધ્વમૂર્ધજાય નમઃ ।
ૐ ગ્રહનાયકાય નમઃ ।
ૐ પાપદૃષ્ટયે નમઃ ।
ૐ ખેચરાય નમઃ ।
ૐ શામ્ભવાય નમઃ ।
ૐ અશેષપૂજિતાય નમઃ ।
ૐ શાશ્વતાય નમઃ ॥ ૯૦ ॥

ૐ નટાય નમઃ ।
ૐ શુભાશુભફલપ્રદાય નમઃ ।
ૐ ધૂમ્રાય નમઃ ।
ૐ સુધાપાયિને નમઃ ।
ૐ અજિતાય નમઃ ।
ૐ ભક્તવત્સલાય નમઃ ।
ૐ સિંહાસનાય નમઃ ।
ૐ કેતુમૂર્તયે નમઃ ।
ૐ રવીન્દુદ્યુતિનાશકાય નમઃ ।
ૐ અમરાય નમઃ ॥ ૧૦૦ ॥

ૐ પીડકાય નમઃ ।
ૐ અમર્ત્યાય નમઃ ।
ૐ વિષ્ણુદૃષ્ટાય નમઃ ।
ૐ અસુરેશ્વરાય નમઃ ।
ૐ ભક્તરક્ષાય નમઃ ।
ૐ વૈચિત્ર્યકપટસ્યન્દનાય નમઃ ।
ૐ વિચિત્રફલદાયિને નમઃ ।
ૐ ભક્તાભીષ્ટફલપ્રદાય નમઃ ।

॥ ઇતિ કેતુ અષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ સમ્પૂર્ણમ્ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ketu Ashtottara Shatanama » 108 Names of Sri Ketu Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil

108 Names of Sri Ketu in Gujarati
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top