108 Names of Sri Ketu in Sanskrit

॥ 108 Names of Sri Ketu Sanskrit Lyrics ॥

॥ केतु अष्टोत्तरशतनामावली ॥

केतु बीज मन्त्र –
ॐ स्राँ स्रीं स्रौं सः केतवे नमः ।
ॐ केतवे नमः ।
ॐ स्थूलशिरसे नमः ।
ॐ शिरोमात्राय नमः ।
ॐ ध्वजाकृतये नमः ।
ॐ नवग्रहयुताय नमः ।
ॐ सिंहिकासुरीगर्भसंभवाय नमः ।
ॐ महाभीतिकराय नमः ।
ॐ चित्रवर्णाय नमः ।
ॐ श्रीपिङ्गलाक्षकाय नमः ।
ॐ फुल्लधूम्रसंकाषाय नमः ॥ १० ॥

ॐ तीक्ष्णदंष्ट्राय नमः ।
ॐ महोदराय नमः ।
ॐ रक्तनेत्राय नमः ।
ॐ चित्रकारिणे नमः ।
ॐ तीव्रकोपाय नमः ।
ॐ महासुराय नमः ।
ॐ क्रूरकण्ठाय नमः ।
ॐ क्रोधनिधये नमः ।
ॐ छायाग्रहविशेषकाय नमः ।
ॐ अन्त्यग्रहाय नमः ॥ २० ॥

ॐ महाशीर्षाय नमः ।
ॐ सूर्यारये नमः ।
ॐ पुष्पवद्ग्राहिणे नमः ।
ॐ वरहस्ताय नमः ।
ॐ गदापाणये नमः ।
ॐ चित्रवस्त्रधराय नमः ।
ॐ चित्रध्वजपताकाय नमः ।
ॐ घोराय नमः ।
ॐ चित्ररथाय नमः ।
ॐ शिखिने नमः ॥ ३० ॥

कुलुत्थभक्षकाय नमः ।
ॐ वैडूर्याभरणाय नमः ।
ॐ उत्पातजनकाय नमः ।
ॐ शुक्रमित्राय नमः ।
ॐ मन्दसखाय नमः ।
ॐ गदाधराय नमः ।
ॐ नाकपतये नमः ।
ॐ अन्तर्वेदीश्वराय नमः ।
ॐ जैमिनिगोत्रजाय नमः ।
ॐ चित्रगुप्तात्मने नमः ॥ ४० ॥

ॐ दक्षिणामुखाय नमः ।
ॐ मुकुन्दवरपात्राय नमः ।
ॐ महासुरकुलोद्भवाय नमः ।
ॐ घनवर्णाय नमः ।
ॐ लम्बदेवाय नमः ।
ॐ मृत्युपुत्राय नमः ।
ॐ उत्पातरूपधारिणे नमः ।
ॐ अदृश्याय नमः ।
ॐ कालाग्निसंनिभाय नमः ।
ॐ नृपीडाय नमः ॥ ५० ॥

ॐ ग्रहकारिणे नमः ।
ॐ सर्वोपद्रवकारकाय नमः ।
ॐ चित्रप्रसूताय नमः ।
ॐ अनलाय नमः ।
ॐ सर्वव्याधिविनाशकाय नमः ।
ॐ अपसव्यप्रचारिणे नमः ।
ॐ नवमे पापदायकाय नमः ।
ॐ पंचमे शोकदाय नमः ।
ॐ उपरागखेचराय नमः ।
ॐ अतिपुरुषकर्मणे नमः ॥ ६० ॥

ॐ तुरीये सुखप्रदाय नमः ।
ॐ तृतीये वैरदाय नमः ।
ॐ पापग्रहाय नमः ।
ॐ स्फोटककारकाय नमः ।
ॐ प्राणनाथाय नमः ।
ॐ पञ्चमे श्रमकारकाय नमः ।
ॐ द्वितीयेऽस्फुटवग्दात्रे नमः ।
ॐ विषाकुलितवक्त्रकाय नमः ।
ॐ कामरूपिणे नमः ।
ॐ सिंहदन्ताय नमः ॥ ७० ॥

ॐ कुशेध्मप्रियाय नमः ।
ॐ चतुर्थे मातृनाशाय नमः ।
ॐ नवमे पितृनाशकाय नमः ।
ॐ अन्त्ये वैरप्रदाय नमः ।
ॐ सुतानन्दन्निधनकाय नमः ।
ॐ सर्पाक्षिजाताय नमः ।
ॐ अनङ्गाय नमः ।
ॐ कर्मराश्युद्भवाय नमः ।
ॐ उपान्ते कीर्तिदाय नमः ।
ॐ सप्तमे कलहप्रदाय नमः ॥ ८० ॥

ॐ अष्टमे व्याधिकर्त्रे नमः ।
ॐ धने बहुसुखप्रदाय नमः ।
ॐ जनने रोगदाय नमः ।
ॐ ऊर्ध्वमूर्धजाय नमः ।
ॐ ग्रहनायकाय नमः ।
ॐ पापदृष्टये नमः ।
ॐ खेचराय नमः ।
ॐ शाम्भवाय नमः ।
ॐ अशेषपूजिताय नमः ।
ॐ शाश्वताय नमः ॥ ९० ॥

ॐ नटाय नमः ।
ॐ शुभाशुभफलप्रदाय नमः ।
ॐ धूम्राय नमः ।
ॐ सुधापायिने नमः ।
ॐ अजिताय नमः ।
ॐ भक्तवत्सलाय नमः ।
ॐ सिंहासनाय नमः ।
ॐ केतुमूर्तये नमः ।
ॐ रवीन्दुद्युतिनाशकाय नमः ।
ॐ अमराय नमः ॥ १०० ॥

ॐ पीडकाय नमः ।
ॐ अमर्त्याय नमः ।
ॐ विष्णुदृष्टाय नमः ।
ॐ असुरेश्वराय नमः ।
ॐ भक्तरक्षाय नमः ।
ॐ वैचित्र्यकपटस्यन्दनाय नमः ।
ॐ विचित्रफलदायिने नमः ।
ॐ भक्ताभीष्टफलप्रदाय नमः ।

॥ इति केतु अष्टोत्तरशतनामावलिः सम्पूर्णम् ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ketu Ashtottara Shatanama » 108 Names of Sri Ketu Lyrics in English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *