108 Names Of Sri Satyanarayana 2 In Sanskrit

॥ Sri Satyanarayana Ashtottara Shatanamavali 2 Sanskrit Lyrics ॥

॥ श्री सत्यनारायण अष्टोत्तरशतनामावली -२ ॥
ओं नारायणाय नमः ।
ओं नराय नमः ।
ओं शौरये नमः ।
ओं चक्रपाणये नमः ।
ओं जनार्दनाय नमः ।
ओं वासुदेवाय नमः ।
ओं जगद्योनये नमः ।
ओं वामनाय नमः ।
ओं ज्ञानपञ्जराय नमः ॥ १० ॥

ओं श्रीवल्लभाय नमः ।
ओं जगन्नाथाय नमः ।
ओं चतुर्मूर्तये नमः ।
ओं व्योमकेशाय नमः ।
ओं हृषीकेशाय नमः ।
ओं शङ्कराय नमः ।
ओं गरुडध्वजाय नमः ।
ओं नारसिंहाय नमः ।
ओं महादेवाय नमः ।
ओं स्वयम्भुवे नमः ।
ओं भुवनेश्वराय नमः ॥ २० ॥

ओं श्रीधराय नमः ।
ओं देवकीपुत्राय नमः ।
ओं पार्थसारथये नमः ।
ओं अच्युताय नमः ।
ओं शङ्खपाणये नमः ।
ओं परञ्ज्योतिषे नमः ।
ओं आत्मज्योतिषे नमः ।
ओं अचञ्चलाय नमः ।
ओं श्रीवत्साङ्काय नमः ।
ओं अखिलाधाराय नमः ॥ ३० ॥

ओं सर्वलोकप्रतिप्रभवे नमः ।
ओं त्रिविक्रमाय नमः ।
ओं त्रिकालज्ञानाय नमः ।
ओं त्रिधाम्ने नमः ।
ओं करुणाकराय नमः ।
ओं सर्वज्ञाय नमः ।
ओं सर्वगाय नमः ।
ओं सर्वस्मै नमः ।
ओं सर्वेशाय नमः ।
ओं सर्वसाक्षिकाय नमः ॥ ४० ॥

See Also  Guruvayoorappa Nin Munnil Njan Urukunna Karpporamayi In English

ओं हरये नमः ।
ओं शार्ङ्गिणे नमः ।
ओं हराय नमः ।
ओं शेषाय नमः ।
ओं हलायुधाय नमः ।
ओं सहस्रबाहवे नमः ।
ओं अव्यक्ताय नमः ।
ओं सहस्राक्षाय नमः ।
ओं अक्षराय नमः ।
ओं क्षराय नमः ॥ ५० ॥

ओं गजारिघ्नाय नमः ।
ओं केशवाय नमः ।
ओं केशिमर्दनाय नमः ।
ओं कैटभारये नमः ।
ओं अविद्यारये नमः ।
ओं कामदाय नमः ।
ओं कमलेक्षणाय नमः ।
ओं हंसशत्रवे नमः ।
ओं अधर्मशत्रवे नमः ।
ओं काकुत्थ्साय नमः ॥ ६० ॥

ओं खगवाहनाय नमः ।
ओं नीलाम्बुदद्युतये नमः ।
ओं नित्याय नमः ।
ओं नित्यतृप्ताय नमः ।
ओं नित्यानन्दाय नमः ।
ओं सुराध्यक्षाय नमः ।
ओं निर्विकल्पाय नमः ।
ओं निरञ्जनाय नमः ।
ओं ब्रह्मण्याय नमः ।
ओं पृथिवीनाथाय नमः ॥ ७० ॥

ओं पीतवाससे नमः ।
ओं गुहाश्रयाय नमः ।
ओं वेदगर्भाय नमः ।
ओं विभवे नमः ।
ओं विष्णवे नमः ।
ओं श्रीमते नमः ।
ओं त्रैलोक्यभूषणाय नमः ।
ओं यज्ञमूर्तये नमः ।
ओं अमेयात्मने नमः ।
ओं वरदाय नमः ॥ ८० ॥

See Also  Sri Hari Nama Ashtakam In Malayalam

ओं वासवानुजाय नमः ।
ओं जितेन्द्रियाय नमः ।
ओं जितक्रोधाय नमः ।
ओं समदृष्टये नमः ।
ओं सनातनाय नमः ।
ओं भक्तप्रियाय नमः ।
ओं जगत्पूज्याय नमः ।
ओं परमात्मने नमः ।
ओं असुरान्तकाय नमः ।
ओं सर्वलोकानामन्तकाय नमः ॥ ९० ॥

ओं अनन्ताय नमः ।
ओं अनन्तविक्रमाय नमः ।
ओं मायाधाराय नमः ।
ओं निराधाराय नमः ।
ओं सर्वाधाराय नमः ।
ओं धराधाराय नमः ।
ओं निष्कलङ्काय नमः ।
ओं निराभासाय नमः ।
ओं निष्प्रपञ्चाय नमः ।
ओं निरामयाय नमः ॥ १०० ॥

ओं भक्तवश्याय नमः ।
ओं महोदाराय नमः ।
ओं पुण्यकीर्तये नमः ।
ओं पुरातनाय नमः ।
ओं त्रिकालज्ञाय नमः ।
ओं विष्टरश्रवसे नमः ।
ओं चतुर्भुजाय नमः ।
ओं श्रीसत्यनारायणस्वामिने नमः ॥ १०८ ॥

॥ – Chant Stotras in other Languages –


Sri Satyanarayana Ashtottarshat Naamavali 2 in Sanskrit – EnglishKannadaTeluguTamil