Anantha Padmanabha Swamy Ashtottara Sata Namavali In English

॥ 108 Names of Anantha Padmanabha Swamy in English


om krsnaya namah
om kamalanathaya namah
om vasudevaya namah
om sanatanaya namah
om vasudevatmajaya namah
om punyaya namah
om lilamanusa vigrahaya namah
om vatsa kaustubhadharaya namah
om yasodavatsalaya namah
om hariye namah ॥ 10 ॥

om caturbhujatta sakrasigada namah
om sankhambujayudhayuja namah
om devakinandanaya namah
om srisaya namah
om nandagopapriyatmajaya namah
om yamunaveda samharine namah
om balabhadra priyanujaya namah
om putanajivita haraya namah
om sakatasura bhanjanaya namah
om nandavrajajananandine namah ॥ 20 ॥

om saccidananda vigrahaya namah
om navanita viliptangaya namah
om anaghaya namah
om navanitaharaya namah
om mucukunda prasadakaya namah
om sodasastri sahasresaya namah
om tribhangine namah
om madhurakrutaye namah
om sukavagamrtabdindave namah ॥ 30 ॥

om govindaya namah
om yoginampataye namah
om vatsavaticaraya namah
om anantaya namah
om dhenukasura bhanjanaya namah
om trnikrta trnavartaya namah
om yamalarjuna bhanjanaya namah
om uttalottalabhetre namah
om tamalasyamala krtiye namah
om gopagopisvaraya namah
om yogine namah
om kotisurya samaprabhaya namah ॥ 40 ॥

om ilapataye namah
om paranjyotise namah
om yadavendraya namah
om yadudvahaya namah
om vanamaline namah
om pitavasane namah
om parijatapaharakaya namah
om govarthanaca loddartre namah
om gopalaya namah
om sarvapalakaya namah ॥ 50 ॥

om ajaya namah
om niranjanaya namah
om kamajanakaya namah
om kanjalocanaya namah
om madhughne namah
om madhuranathaya namah
om dvarakanayakaya namah
om baline namah
om brndavananta sancarine namah ॥ 60 ॥

tulasidamabhusanaya namah
om samantakamanerhartre namah
om naranarayanatmakaya namah
om kujja krsnambaradharaya namah
om mayine namah
om parama purusaya namah
om mustikasura canura namah
om mallayuddavisaradaya namah
om samsaravairine namah
om kamsaraye namah
om muraraye namah ॥ 70 ॥

om narakantakaya namah
om krisnavyasana karsakaya namah
om sisupalasira ccetre namah
om duryodana kulantakaya namah
om vidurakruravaradaya namah
om visvarupapradarsakaya namah
om satyavace namah
om satyasankalpaya namah
om satyabhamarataya namah
om jayine namah
om subhadra purvajaya namah ॥ 80 ॥

om visnave namah
om bhismamukti pradayakaya namah
om jagadgurave namah
om jagannathaya namah
om venunada visaradaya namah
om vrsabhasura vidvamsine namah
om banasura karantakrte namah
om yudhistira pratistatre namah
om barhibarha vatamsakaya namah
om pardhasaradiye namah ॥ 90 ॥

om avyaktaya namah
om gitamrta mahodhadhiye namah
om kaliya phanimanikyaram namah
om jita sripadambujaya namah
om damodaraya namah
om yanna bhoktre namah
om danavendra vinasakaya namah
om narayanaya namah
om parabrahmane namah
om pannagasana vahanaya namah ॥ 100 ॥

om jalakrida samasakta gopi
vastrapahara kaya namah
om punya slokaya namah
om tirdha krte namah
om veda vedyaya namah
om dayanidhaye namah
om sarva tirdhatmakaya namah
om sarvagra harupine namah
om om paratparaya namah ॥ 108 ॥

sri ananta padmanabha astottara satanamavali sampurnam

॥ – Chant Stotras in other Languages –


Sri Anantha Padmanabha Ashtottarshat Naamavali in Sanskrit – English – BengaliKannadaMalayalamTeluguTamil

See Also  Itarulaku Ninu In English