Atharvashira Upanishad in Bengali

॥ Atharvashira Upanishad Bengali Lyrics ॥

॥ অথর্বশিরোপনিষৎ শিবাথর্বশীর্ষং চ ॥

অথর্ববেদীয় শৈব উপনিষৎ ॥

অথর্বশিরসামর্থমনর্থপ্রোচবাচকম্ ।
সর্বাধারমনাধারং স্বমাত্রত্রৈপদাক্ষরম্ ॥

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা
ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভি-
র্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ ॥

স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৄদ্ধশ্রবাঃ
স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ ।
স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ
স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

ওঁ দেবা হ বৈ স্বর্গং লোকমায়ংস্তে রুদ্রমপৃচ্ছন্কো
ভবানিতি । সোঽব্রবীদহমেকঃ প্রথমমাসং বর্তামি চ
ভবিশ্যামি চ নান্যঃ কশ্চিন্মত্তো ব্যতিরিক্ত ইতি ।
সোঽন্তরাদন্তরং প্রাবিশৎ দিশশ্চান্তরং প্রাবিশৎ
সোঽহং নিত্যানিত্যোঽহং ব্যক্তাব্যক্তো ব্রহ্মাব্রহ্মাহং প্রাঞ্চঃ
প্রত্যঞ্চোঽহং দক্ষিণাঞ্চ উদঞ্চোহং
অধশ্চোর্ধ্বং চাহং দিশশ্চ প্রতিদিশশ্চাহং
পুমানপুমান্ স্ত্রিয়শ্চাহং গায়ত্র্যহং সাবিত্র্যহং
ত্রিষ্টুব্জগত্যনুষ্টুপ্ চাহং ছন্দোঽহং গার্হপত্যো
দক্ষিণাগ্নিরাহবনীয়োঽহং সত্যোঽহং গৌরহং
গৌর্যহমৃগহং যজুরহং সামাহমথর্বাঙ্গিরসোঽহং
জ্যেষ্ঠোঽহং শ্রেষ্ঠোঽহং বরিষ্ঠোঽহমাপোঽহং তেজোঽহং
গুহ্যোহংঅরণ্যোঽহমক্ষরমহং ক্ষরমহং পুষ্করমহং
পবিত্রমহমুগ্রং চ মধ্যং চ বহিশ্চ
পুরস্তাজ্জ্যোতিরিত্যহমেব সর্বেভ্যো মামেব স সর্বঃ সমাং যো
মাং বেদ স সর্বান্দেবান্বেদ সর্বাংশ্চ বেদান্সাঙ্গানপি
ব্রহ্ম ব্রাহ্মণৈশ্চ গাং গোভির্ব্রাহ্মাণান্ব্রাহ্মণেন
হবির্হবিষা আয়ুরায়ুষা সত্যেন সত্যং ধর্মেণ ধর্মং
তর্পয়ামি স্বেন তেজসা ।
ততো হ বৈ তে দেবা রুদ্রমপৃচ্ছন্ তে দেবা রুদ্রমপশ্যন্ ।
তে দেবা রুদ্রমধ্যায়ন্ ততো দেবা ঊর্ধ্ববাহবো রুদ্রং স্তুবন্তি ॥ ১ ॥

ওঁ যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্যশ্চ ব্রহ্মা তস্মৈ বৈ নমোনমঃ ॥ ১ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যশ্চ বিষ্ণুস্তস্মৈ বৈ নমোনমঃ ॥ ২ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্যশ্চ স্কন্দস্তস্মৈ বৈ নমোনমঃ ॥ ৩ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্যশ্চেন্দ্রস্তস্মৈ বৈ নমোনমঃ ॥ ৪ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্যশ্চাগ্নিস্তস্মৈ বৈ নমোনমঃ ॥ ৫ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্যশ্চ বায়ুস্তস্মৈ বৈ নমোনমঃ ॥ ৬ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্যশ্চ সূর্যস্তস্মৈ বৈ নমোনমঃ ॥ ৭ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্যশ্চ সোমস্তস্মৈ বৈ নমোনমঃ ॥ ৮ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্যে চাষ্টৌ গ্রহাস্তস্মৈ বৈ নমোনমঃ ॥ ৯ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্যে চাষ্টৌ প্রতিগ্রহাস্তস্মৈ বৈ নমোনমঃ ॥ ১০ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্যচ্চ ভূস্তস্মৈ বৈ নমোনমঃ ॥ ১১ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্যচ্চ ভুবস্তস্মৈ বৈ নমোনমঃ ॥ ১২ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্যচ্চ স্বস্তস্মৈ বৈ নমোনমঃ ॥ ১৩ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্যচ্চ মহস্তস্মৈ বৈ নমোনমঃ ॥ ১৪ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্যা চ পৃথিবী তস্মৈ বৈ নমোনমঃ ॥ ১৫ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্যচ্চান্তরিক্ষং তস্মৈ বৈ নমোনমঃ ॥ ১৬ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্যা চ দ্যৌস্তস্মৈ বৈ নমোনমঃ ॥ ১৭ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্যাশ্চাপস্তস্মৈ বৈ নমোনমঃ ॥ ১৮ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্যচ্চ তেজস্তস্মৈ বৈ নমোনমঃ ॥ ১৯ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্যশ্চ কালস্তস্মৈ বৈ নমোনমঃ ॥ ২০ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্যশ্চ যমস্তস্মৈ বৈ নমোনমঃ ॥ ২১ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্যশ্চ মৃত্যুস্তস্মৈ বৈ নমোনমঃ ॥ ২২ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্যচ্চামৃতং তস্মৈ বৈ নমোনমঃ ॥ ২৩ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্যচ্চাকাশং তস্মৈ বৈ নমোনমঃ ॥ ২৪ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্যচ্চ বিশ্বং তস্মৈ বৈ নমোনমঃ ॥ ২৫ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্যাচ্চ স্থূলং তস্মৈ বৈ নমোনমঃ ॥ ২৬ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্যচ্চ সূক্ষ্মং তস্মৈ বৈ নমোনমঃ ॥ ২৭ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্যচ্চ শুক্লং তস্মৈ নমোনমঃ ॥ ২৮ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্যচ্চ কৃষ্ণং তস্মৈ বৈ নমোনমঃ ॥ ২৯ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্যচ্চ কৃৎস্নং তস্মৈ বৈ নমোনমঃ ॥ ৩০ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্যচ্চ সত্যং তস্মৈ বৈ নমোনমঃ ॥ ৩১ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্যচ্চ সর্বং তস্মৈ বৈ নমোনমঃ ॥ ৩২ ॥ ॥ ২ ॥

ভূস্তে আদির্মধ্যং ভুবঃ স্বস্তে শীর্ষং বিশ্বরূপোঽসি ব্রহ্মৈকস্ত্বং দ্বিধা
ত্রিধা বৃদ্ধিস্তং শান্তিস্ত্বং পুষ্টিস্ত্বং হুতমহুতং দত্তমদত্তং
সর্বমসর্বং বিশ্বমবিশ্বং কৃতমকৃতং পরমপরং পরায়ণং চ ৎবম্ ।
অপাম সোমমমৃতা অভূমাগন্ম জ্যোতিরবিদাম দেবান্ ।
কিং নূনমস্মান্কৃণবদরাতিঃ কিমু ধূর্তিরমৃতং মার্ত্যস্য ।
সোমসূর্যপুরস্তাৎ সূক্ষ্মঃ পুরুষঃ ।
সর্বং জগদ্ধিতং বা এতদক্ষরং প্রাজাপত্যং সূক্ষ্মং
সৌম্যং পুরুষং গ্রাহ্যমগ্রাহ্যেণ ভাবং ভাবেন সৌম্যং
সৌম্যেন সূক্ষ্মং সূক্ষ্মেণ বায়ব্যং বায়ব্যেন গ্রসতি স্বেন
তেজসা তস্মাদুপসংহর্ত্রে মহাগ্রাসায় বৈ নমো নমঃ ।
হৃদিস্থা দেবতাঃ সর্বা হৃদি প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ।
হৃদি ৎবমসি যো নিত্যং তিস্রো মাত্রাঃ পরস্তু সঃ । তস্যোত্তরতঃ শিরো
দক্ষিণতঃ পাদৌ য উত্তরতঃ স ওঙ্কারঃ য ওঙ্কারঃ স প্রণবঃ
যঃ প্রণবঃ স সর্বব্যাপী যঃ সর্বব্যাপী সোঽনন্তঃ
যোঽনন্তস্তত্তারং যত্তারং তৎসূক্ষ্মং তচ্ছুক্লং
যচ্ছুক্লং তদ্বৈদ্যুতং যদ্বৈদ্যুতং তৎপরং ব্রহ্ম যৎপরং
ব্রহ্ম স একঃ য একঃ স রুদ্রঃ য রুদ্রঃ যো রুদ্রঃ স ঈশানঃ য
ঈশানঃ স ভগবান্ মহেশ্বরঃ ॥ ৩ ॥

অথ কস্মাদুচ্যত ওঙ্কারো যস্মাদুচ্চার্যমাণ এব
প্রাণানূর্ধ্বমুৎক্রাময়তি তস্মাদুচ্যতে ওঙ্কারঃ ।
অথ কস্মাদুচ্যতে প্রণবঃ যস্মাদুচ্চার্যমাণ এব
ঋগ্যজুঃসামাথর্বাঙ্গিরসং ব্রহ্ম ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রণাময়তি
নাময়তি চ তস্মাদুচ্যতে প্রণবঃ ।
অথ কস্মাদুচ্যতে সর্বব্যাপী যস্মাদুচ্চার্যমাণ এব
সর্বাংলোকান্ব্যাপ্নোতি স্নেহো যথা পললপিণ্ডমিব
শান্তরূপমোতপ্রোতমনুপ্রাপ্তো ব্যতিষক্তশ্চ তস্মাদুচ্যতে সর্বব্যাপী ।
অথ কস্মাদুচ্যতেঽনন্তো যস্মাদুচ্চার্যমাণ এব
তির্যগূর্ধ্বমধস্তাচ্চাস্যান্তো নোপলভ্যতে তস্মাদুচ্যতেঽনন্তঃ ।
অথ কস্মাদুচ্যতে তারং যস্মাদুচ্চারমাণ এব
গর্ভজন্মব্যাধিজরামরণসংসারমহাভয়াত্তারয়তি ত্রায়তে
চ তস্মাদুচ্যতে তারম্ ।
অথ কস্মাদুচ্যতে শুক্লং যস্মাদুচ্চার্যমাণ এব ক্লন্দতে
ক্লাময়তি চ তস্মাদুচ্যতে শুক্লম্ ।
অথ কস্মাদুচ্যতে সূক্ষ্মং যস্মাদুচ্চার্যমাণ এব সূক্ষ্মো ভূৎবা
শরীরাণ্যধিতিষ্ঠতি সর্বাণি চাঙ্গান্যমিমৃশতি তস্মাদুচ্যতে সূক্ষ্মম্ ।
অথ কস্মাদুচ্যতে বৈদ্যুতং যস্মাদুচ্চার্যমাণ এব ব্যক্তে
মহতি তমসি দ্যোতয়তি তস্মাদুচ্যতে বৈদ্যুতম্ ।
অথ কস্মাদুচ্যতে পরং ব্রহ্ম যস্মাৎপরমপরং পরায়ণং চ
বৃহদ্বৃহত্যা বৃংহয়তি তস্মাদুচ্যতে পরং ব্রহ্ম ।
অথ কস্মাদুচ্যতে একঃ যঃ সর্বান্প্রাণান্সংভক্ষ্য
সংভক্ষণেনাজঃ সংসৃজতি বিসৃজতি তীর্থমেকে ব্রজন্তি
তীর্থমেকে দক্ষিণাঃ প্রত্যঞ্চ উদঞ্চঃ
প্রাঞ্চোঽভিব্রজন্ত্যেকে তেষাং সর্বেষামিহ সদ্গতিঃ ।
সাকং স একো ভূতশ্চরতি প্রজানাং তস্মাদুচ্যত একঃ ।
অথ কস্মাদুচ্যতে রুদ্রঃ যস্মাদৃষিভির্নান্যৈর্ভক্তৈর্দ্রুতমস্য
রূপমুপলভ্যতে তস্মাদুচ্যতে রুদ্রঃ ।
অথ কস্মাদুচ্যতে ঈশানঃ যঃ সর্বান্দেবানীশতে
ঈশানীভির্জননীভিশ্চ পরমশক্তিভিঃ ।
অমিৎবা শূর ণো নুমো দুগ্ধা ইব ধেনবঃ । ঈশানমস্য জগতঃ
স্বর্দৃশমীশানমিন্দ্র তস্থিষ ইতি তস্মাদুচ্যতে ঈশানঃ ।
অথ কস্মাদুচ্যতে ভগবান্মহেশ্বরঃ যস্মাদ্ভক্তা জ্ঞানেন
ভজন্ত্যনুগৃহ্ণাতি চ বাচং সংসৃজতি বিসৃজতি চ
সর্বান্ভাবান্পরিত্যজ্যাত্মজ্ঞানেন যোগেশ্বৈর্যেণ মহতি মহীয়তে
তস্মাদুচ্যতে ভগবান্মহেশ্বরঃ । তদেতদ্রুদ্রচরিতম্ ॥ ৪ ॥

একো হ দেবঃ প্রদিশো নু সর্বাঃ পূর্বো হ জাতঃ স উ গর্ভে অন্তঃ ।
স এব জাতঃ জনিষ্যমাণঃ প্রত্যঙ্জনাস্তিষ্ঠতি সর্বতোমুখঃ ।
একো রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্মৈ য ইমাংল্লোকানীশত ঈশনীভিঃ ।
প্রত্যঙ্জনাস্তিষ্ঠতি সংচুকোচান্তকালে সংসৃজ্য বিশ্বা
ভুবনানি গোপ্তা ।
যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠতিত্যেকো যেনেদং সর্বং বিচরতি সর্বম্ ।
তমীশানং পুরুষং দেবমীড্যং নিচায়্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি ।
ক্ষমাং হিৎবা হেতুজালাস্য মূলং বুদ্ধ্যা সঞ্চিতং স্থাপয়িৎবা তু রুদ্রে ।
রুদ্রমেকৎবমাহুঃ শাশ্বতং বৈ পুরাণমিষমূর্জেণ
পশবোঽনুনাময়ন্তং মৃত্যুপাশান্ ।
তদেতেনাত্মন্নেতেনার্ধচতুর্থেন মাত্রেণ শান্তিং সংসৃজন্তি
পশুপাশবিমোক্ষণম্ ।
যা সা প্রথমা মাত্রা ব্রহ্মদেবত্যা রক্তা বর্ণেন যস্তাং
ধ্যায়তে নিত্যং স গচ্ছেত্ব্রহ্মপদম্ ।
যা সা দ্বিতীয়া মাত্রা বিষ্ণুদেবত্যা কৃষ্ণা বর্ণেন
যস্তাং ধ্যায়তে নিত্যং স গচ্ছেদ্বৈষ্ণবং পদম্ । যা সা
তৃতীয়া মাত্রা ঈশানদেবত্যা কপিলা বর্ণেন যস্তাং
ধ্যায়তে নিত্যং স গচ্ছেদৈশানং পদম্ ।
যা সার্ধচতুর্থী মাত্রা সর্বদেবত্যাঽব্যক্তীভূতা খং
বিচরতি শুদ্ধা স্ফটিকসন্নিভা বর্ণেন যস্তাং ধ্যায়তে
নিত্যং স গচ্ছেৎপদমনাময়ম্ ।
তদেতদুপাসীত মুনয়ো বাগ্বদন্তি ন তস্য গ্রহণময়ং পন্থা
বিহিত উত্তরেণ যেন দেবা যান্তি যেন পিতরো যেন ঋষয়ঃ
পরমপরং পরায়ণং চেতি ।
বালাগ্রমাত্রং হৃদয়স্য মধ্যে বিশ্বং দেবং জাতরূপং বরেণ্যম্ ।
তমাত্মস্থং যেনু পশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তির্ভবতি নেতরেষাম্ ।
যস্মিন্ক্রোধং যাং চ তৃষ্ণাং ক্ষমাং চাক্ষমাং হিৎবা
হেতুজালস্য মূলম্ ।
বুদ্ধ্যা সংচিতং স্থাপয়িৎবা তু রুদ্রে রুদ্রমেকৎবমাহুঃ ।
রুদ্রো হি শাশ্বতেন বৈ পুরাণেনেষমূর্জেণ তপসা নিয়ন্তা ।
অগ্নিরিতি ভস্ম বায়ুরিতি ভস্ম জলমিতি ভস্ম স্থলমিতি ভস্ম
ব্যোমেতি ভস্ম সর্বংহ বা ইদং ভস্ম মন এতানি
চক্ষূংষি যস্মাদ্ব্রতমিদং পাশুপতং যদ্ভস্ম নাঙ্গানি
সংস্পৃশেত্তস্মাদ্ব্রহ্ম তদেতৎপাশুপতং পশুপাশ বিমোক্ষণায় ॥ ৫ ॥

যোঽগ্নৌ রুদ্রো যোঽপ্স্বন্তর্য ওষধীর্বীরুধ আবিবেশ । য ইমা
বিশ্বা ভুবনানি চক্লৃপে তস্মৈ রুদ্রায় নমোঽস্ত্বগ্নয়ে ।
যো রুদ্রোঽগ্নৌ যো রুদ্রোঽপ্স্বন্তর্যো ওষধীর্বীরুধ আবিবেশ ।
যো রুদ্র ইমা বিশ্বা ভুবনানি চক্লৃপে তস্মৈ রুদ্রায় নমোনমঃ ।
যো রুদ্রোঽপ্সু যো রুদ্র ওষধীষু যো রুদ্রো বনস্পতিষু । যেন
রুদ্রেণ জগদূর্ধ্বংধারিতং পৃথিবী দ্বিধা ত্রিধা ধর্তা
ধারিতা নাগা যেঽন্তরিক্ষে তস্মৈ রুদ্রায় বৈ নমোনমঃ ।
মূর্ধানমস্য সংসেব্যাপ্যথর্বা হৃদয়ং চ যৎ ।
মস্তিষ্কাদূর্ধ্বং প্রেরয়ত্যবমানোঽধিশীর্ষতঃ ।
তদ্বা অথর্বণঃ শিরো দেবকোশঃ সমুজ্ঝিতঃ ।
তৎপ্রাণোঽভিরক্ষতি শিরোঽন্তমথো মনঃ ।
ন চ দিবো দেবজনেন গুপ্তা ন চান্তরিক্ষাণি ন চ ভূম ইমাঃ ।
যস্মিন্নিদং সর্বমোতপ্রোতং তস্মাদন্যন্ন পরং কিঞ্চনাস্তি ।
ন তস্মাৎপূর্বং ন পরং তদস্তি ন ভূতং নোত ভব্যং যদাসীৎ ।
সহস্রপাদেকমূর্ধ্না ব্যাপ্তং স এবেদমাবরীবর্তি ভূতম্ ।
অক্ষরাৎসংজায়তে কালঃ কালাদ্ব্যাপক উচ্যতে ।
ব্যাপকো হি ভগবান্রুদ্রো ভোগায়মনো যদা শেতে রুদ্রস্তদা সংহার্যতে প্রজাঃ ।
উচ্ছ্বাসিতে তমো ভবতি তমস আপোঽপ্স্বঙ্গুল্যা মথিতে
মথিতং শিশিরে শিশিরং মথ্যমানং ফেনং ভবতি ফেনাদণ্ডং
ভবত্যণ্ডাদ্ব্রহ্মা ভবতি ব্রহ্মণো বায়ুঃ বায়োরোঙ্কারঃ
ওঁকারাৎসাবিত্রী সাবিত্র্যা গায়ত্রী গায়ত্র্যা লোকা ভবন্তি ।
অর্চয়ন্তি তপঃ সত্যং মধু ক্ষরন্তি যদ্ভুবম্ ।
এতদ্ধি পরমং তপঃ ।
আপোঽজ্যোতী রসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরো নম ইতি ॥ ৬ ॥

য ইদমথর্বশিরো ব্রাহ্মণোঽধীতে অশ্রোত্রিয়ঃ শ্রোত্রিয়ো ভবতি
অনুপনীত উপনীতো ভবতি সোঽগ্নিপূতো ভবতি স বায়ুপূতো
ভবতি স সূর্যপূতো ভবতি স সর্বের্দেবৈর্জ্ঞাতো ভবতি স
সর্বৈর্বেদৈরনুধ্যাতো ভবতি স সর্বেষু তীর্থেষু স্নাতো
ভবতি তেন সর্বৈঃ ক্রতুভিরিষ্টং ভবতি গায়ত্র্যাঃ
ষষ্টিসহস্রাণি জপ্তানি ভবন্তি ইতিহাসপুরাণানাং
রুদ্রাণাং শতসহস্রাণি জপ্তানি ভবন্তি ।
প্রণবানাময়ুতং জপ্তং ভবতি । স চক্ষুষঃ পঙ্ক্তিং পুনাতি ।
আ সপ্তমাৎপুরুষয়ুগান্পুনাতীত্যাহ ভগবানথর্বশিরঃ
সকৃজ্জপ্ত্বৈব শুচিঃ স পূতঃ কর্মণ্যো ভবতি ।
দ্বিতীয়ং জপ্ত্বা গণাধিপত্যমবাপ্নোতি ।
তৃতীয়ং জপ্ত্বৈবমেবানুপ্রবিশত্যোং সত্যমোং সত্যমোং সত্যম্ ॥ ৭ ॥

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিরিতি শান্তিঃ ॥

॥ ইত্যথর্বশিরোপনিষৎসমাপ্তা ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Atharvashira Upanishad Lyrics in Sanskrit » English » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *