Ardhanarishvara

Uma Maheshwara Stotram in Tamil

॥ Uma Maheshwara Stotram Tamil Lyrics ॥ ॥ ஶ்ரீ உமாமஹேஶ்வர ஸ்தோத்ரம் ॥ நம꞉ ஶிவாப்⁴யாம் நவயௌவநாப்⁴யாம் பரஸ்பராஶ்லிஷ்டவபுர்த⁴ராப்⁴யாம் । நகே³ந்த்³ரகந்யாவ்ருஷகேதநாப்⁴யாம் நமோ நம꞉ ஶங்கரபார்வதீப்⁴யாம் ॥ 1 ॥ நம꞉ ஶிவாப்⁴யாம் ஸரஸோத்ஸவாப்⁴யாம் நமஸ்க்ருதாபீ⁴ஷ்டவரப்ரதா³ப்⁴யாம் । நாராயணேநார்சிதபாது³காப்⁴யாம் நமோ நம꞉ ஶங்கரபார்வதீப்⁴யாம் ॥ 2 ॥ நம꞉ ஶிவாப்⁴யாம் வ்ருஷவாஹநாப்⁴யாம் விரிஞ்சிவிஷ்ண்விந்த்³ரஸுபூஜிதாப்⁴யாம் । விபூ⁴திபாடீரவிளேபநாப்⁴யாம் நமோ நம꞉ ஶங்கரபார்வதீப்⁴யாம் ॥ 3 ॥ நம꞉ ஶிவாப்⁴யாம் ஜக³தீ³ஶ்வராப்⁴யாம் ஜக³த்பதிப்⁴யாம் ஜயவிக்³ரஹாப்⁴யாம் । ஜம்பா⁴ரிமுக்²யைரபி⁴வந்தி³தாப்⁴யாம் […]

Uma Maheshwara Stotram in Kannada

॥ Uma Maheshwara Stotram Kannada Lyrics ॥ ॥ ಶ್ರೀ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥ ನಮಃ ಶಿವಾಭ್ಯಾಂ ನವಯೌವನಾಭ್ಯಾಂ ಪರಸ್ಪರಾಶ್ಲಿಷ್ಟವಪುರ್ಧರಾಭ್ಯಾಮ್ । ನಗೇಂದ್ರಕನ್ಯಾವೃಷಕೇತನಾಭ್ಯಾಂ ನಮೋ ನಮಃ ಶಂಕರಪಾರ್ವತೀಭ್ಯಾಮ್ ॥ ೧ ॥ ನಮಃ ಶಿವಾಭ್ಯಾಂ ಸರಸೋತ್ಸವಾಭ್ಯಾಂ ನಮಸ್ಕೃತಾಭೀಷ್ಟವರಪ್ರದಾಭ್ಯಾಮ್ । ನಾರಾಯಣೇನಾರ್ಚಿತಪಾದುಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮೋ ನಮಃ ಶಂಕರಪಾರ್ವತೀಭ್ಯಾಮ್ ॥ ೨ ॥ ನಮಃ ಶಿವಾಭ್ಯಾಂ ವೃಷವಾಹನಾಭ್ಯಾಂ ವಿರಿಂಚಿವಿಷ್ಣ್ವಿಂದ್ರಸುಪೂಜಿತಾಭ್ಯಾಮ್ । ವಿಭೂತಿಪಾಟೀರವಿಲೇಪನಾಭ್ಯಾಂ ನಮೋ ನಮಃ ಶಂಕರಪಾರ್ವತೀಭ್ಯಾಮ್ ॥ ೩ ॥ ನಮಃ ಶಿವಾಭ್ಯಾಂ ಜಗದೀಶ್ವರಾಭ್ಯಾಂ ಜಗತ್ಪತಿಭ್ಯಾಂ ಜಯವಿಗ್ರಹಾಭ್ಯಾಮ್ । ಜಂಭಾರಿಮುಖ್ಯೈರಭಿವಂದಿತಾಭ್ಯಾಂ […]

Uma Maheshwara Stotram in Telugu

॥ Uma Maheshwara Stotram Telugu Lyrics ॥ ॥ ఉమామహేశ్వర స్తోత్రం ॥ నమః శివాభ్యాం నవయౌవనాభ్యాం పరస్పరాశ్లిష్టవపుర్ధరాభ్యామ్ । నగేంద్రకన్యావృషకేతనాభ్యాం నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ ॥ ౧ ॥ నమః శివాభ్యాం సరసోత్సవాభ్యాం నమస్కృతాభీష్టవరప్రదాభ్యామ్ । నారాయణేనార్చితపాదుకాభ్యాం నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ ॥ ౨ ॥ నమః శివాభ్యాం వృషవాహనాభ్యాం విరించివిష్ణ్వింద్రసుపూజితాభ్యామ్ । విభూతిపాటీరవిలేపనాభ్యాం నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ ॥ ౩ ॥ నమః శివాభ్యాం జగదీశ్వరాభ్యాం జగత్పతిభ్యాం జయవిగ్రహాభ్యామ్ । జంభారిముఖ్యైరభివందితాభ్యాం నమో […]

Uma Maheshwara Stotram in Sanskrit

॥ Uma Maheshwara Stotram Sanskrit Lyrics ॥ ॥ श्री उमामहेश्वर स्तोत्रम् ॥ नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराश्लिष्टवपुर्धराभ्याम् । नगेन्द्रकन्यावृषकेतनाभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् ॥ १ ॥ नमः शिवाभ्यां सरसोत्सवाभ्यां नमस्कृताभीष्टवरप्रदाभ्याम् । नारायणेनार्चितपादुकाभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् ॥ २ ॥ नमः शिवाभ्यां वृषवाहनाभ्यां विरिञ्चिविष्ण्विन्द्रसुपूजिताभ्याम् । विभूतिपाटीरविलेपनाभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् ॥ ३ ॥ नमः शिवाभ्यां जगदीश्वराभ्यां जगत्पतिभ्यां जयविग्रहाभ्याम् । जम्भारिमुख्यैरभिवन्दिताभ्यां […]

Uma Maheshwara Stotram in English

॥ Uma Maheshwara Stotram English Lyrics ॥ ॥ śrī umāmahēśvara stōtram ॥ namaḥ śivābhyāṁ navayauvanābhyāṁ parasparāśliṣṭavapurdharābhyām । nagēndrakanyāvr̥ṣakētanābhyāṁ namō namaḥ śaṅkarapārvatībhyām ॥ 1 ॥ namaḥ śivābhyāṁ sarasōtsavābhyāṁ namaskr̥tābhīṣṭavarapradābhyām । nārāyaṇēnārcitapādukābhyāṁ namō namaḥ śaṅkarapārvatībhyām ॥ 2 ॥ namaḥ śivābhyāṁ vr̥ṣavāhanābhyāṁ viriñciviṣṇvindrasupūjitābhyām । vibhūtipāṭīravilēpanābhyāṁ namō namaḥ śaṅkarapārvatībhyām ॥ 3 ॥ namaḥ śivābhyāṁ jagadīśvarābhyāṁ jagatpatibhyāṁ jayavigrahābhyām । jambhārimukhyairabhivanditābhyāṁ […]

Ardhanarishvara Ashtottara Shatanamavali in English

॥ Ardhanarishvara Ashtottara Shatanamavali English Lyrics ॥ ॥ ardhanarisvaryastottarasatanamavalih ॥ Om camundikambayai namah srikanthaya namah । Om parvatyai namah paramesvaraya namah । Om maharajnyai namah mahadevaya namah । Om sadaradhyayai namah sadasivaya namah । Om sivardhaṅgyai namah sivardhaṅgaya namah । Om bhairavyai namah kalabhairavaya namah । Om saktitritayarupadhyayai namah murtitritayarupavate namah । Om kamakotisupithasthayai namah […]

Ardhanarishvara Ashtottara Shatanamavali in Bengali

॥ Ardhanarishvara Ashtottara Shatanamavali Bengali Lyrics ॥ ॥ অর্ধনারীশ্বর্যষ্টোত্তরশতনামাবলিঃ ॥ ওঁ চামুণ্ডিকাম্বায়ৈ নমঃ শ্রীকণ্ঠায় নমঃ । ওঁ পার্বত্যৈ নমঃ পরমেশ্বরায় নমঃ । ওঁ মহারাজ্ঞ্যৈ নমঃ মহাদেবায় নমঃ । ওঁ সদারাধ্যায়ৈ নমঃ সদাশিবায় নমঃ । ওঁ শিবার্ধাঙ্গ্যৈ নমঃ শিবার্ধাঙ্গায় নমঃ । ওঁ ভৈরব্যৈ নমঃ কালভৈরবায় নমঃ । ওঁ শক্তিত্রিতয়রূপাঢ্যায়ৈ নমঃ মূর্তিত্রিতয়রূপবতে নমঃ । ওঁ কামকোটিসুপীঠস্থায়ৈ নমঃ […]

Ardhanarishvara Ashtottara Shatanamavali in Gujarati

॥ Ardhanarishvara Ashtottara Shatanamavali Gujarati Lyrics ॥ ॥ અર્ધનારીશ્વર્યષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ ॥ ૐ ચામુણ્ડિકામ્બાયૈ નમઃ શ્રીકણ્ઠાય નમઃ । ૐ પાર્વત્યૈ નમઃ પરમેશ્વરાય નમઃ । ૐ મહારાજ્ઞ્યૈ નમઃ મહાદેવાય નમઃ । ૐ સદારાધ્યાયૈ નમઃ સદાશિવાય નમઃ । ૐ શિવાર્ધાઙ્ગ્યૈ નમઃ શિવાર્ધાઙ્ગાય નમઃ । ૐ ભૈરવ્યૈ નમઃ કાલભૈરવાય નમઃ । ૐ શક્તિત્રિતયરૂપાઢ્યાયૈ નમઃ મૂર્તિત્રિતયરૂપવતે નમઃ । ૐ કામકોટિસુપીઠસ્થાયૈ નમઃ […]

Ardhanarishvara Ashtottara Shatanamavali in Kannada

॥ Ardhanarishvara Ashtottara Shatanamavali Kannada Lyrics ॥ ॥ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ॥ ಓಂ ಚಾಮುಂಡಿಕಾಮ್ಬಾಯೈ ನಮಃ ಶ್ರೀಕಂಠಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ಪಾರ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ ಪರಮೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ಮಹಾರಾಜ್ಞ್ಯೈ ನಮಃ ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ಸದಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ಸದಾಶಿವಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ಶಿವಾರ್ಧಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ಶಿವಾರ್ಧಾಂಗಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ ಕಾಲಭೈರವಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ಶಕ್ತಿತ್ರಿತಯರೂಪಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ಮೂರ್ತಿತ್ರಿತಯರೂಪವತೇ ನಮಃ । ಓಂ ಕಾಮಕೋಟಿಸುಪೀಠಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ […]

Ardhanarishvara Ashtottara Shatanamavali in Malayalam

॥ Ardhanarishvara Ashtottara Shatanamavali Malayalam Lyrics ॥ ॥ അര്‍ധനാരീശ്വര്യഷ്ടോത്തരശതനാമാവലിഃ ॥ ഓം ചാമുണ്ഡികാംബായൈ നമഃ ശ്രീകണ്ഠായ നമഃ । ഓം പാര്‍വത്യൈ നമഃ പരമേശ്വരായ നമഃ । ഓം മഹാരാജ്ഞ്യൈ നമഃ മഹാദേവായ നമഃ । ഓം സദാരാധ്യായൈ നമഃ സദാശിവായ നമഃ । ഓം ശിവാര്‍ധാങ്ഗ്യൈ നമഃ ശിവാര്‍ധാങ്ഗായ നമഃ । ഓം ഭൈരവ്യൈ നമഃ കാലഭൈരവായ നമഃ । ഓം ശക്തിത്രിതയരൂപാഢ്യായൈ നമഃ മൂര്‍തിത്രിതയരൂപവതേ നമഃ । ഓം കാമകോടിസുപീഠസ്ഥായൈ നമഃ […]

Scroll to top