Chandhra Pancha Sloki In English – Slokam

Chandhra Pancha Sloki in Telugu:

॥ Chandhra Pancha Sloki ॥

Dhadhisankha Thushaaraabham KsheeraarNana Samudhbhaavam ।
Namaami sasinam Sambhormakuta Bhooshanam ॥ 1 ॥
kaLadharah Kaalahethu Kaamakruthyaamadhaayakah ॥
Dhasaasvardha Samroodo DhandapaaNiరdhanurdharah ॥ 2 ॥
Chandhraarshtethu Sampraapthe Chandra Poojaancha Kaarayeth ।
Chandhradhyaanam Praapakshyaami Mamah Pidosaamthayeth ॥ 3 ॥
Kudhapushpojjalaakaaro Naayanaajja Samudhbhavah ॥
Oudhubara Naagaavaasa Udhaaro RohiNipathih ॥ 4 ॥
Svethamaalyaambharadharam Svethagandhaanulepanam ॥
Svethacchaththra Devam Tham Somam PraNamaamyaham ॥ 5 ॥

Rohini, Hastha, Sravanaa Nakshathra Natives and who is under the influence of Chandra Dasa, on reciting this slokam bestows good Health.

See Also  109 Names Of Shree Siddhi Vinayaka – Ashtottara Shatanamavali In English