Chatusloki Bhagavatam In English

॥ Chatusloki Bhagavatam English Lyrics ॥

॥ catuśślōkī bhagavataṁ ॥

śrī bhagavanuvaca ।

jñanaṁ paramaguhyaṁ mē yadvijñanasamanvitam ।
sarahasyaṁ tadaṅgaṁ ca gr̥hana gaditaṁ maya ॥ 1 ॥

yavanahaṁ yathabhavō yadrūpagunakarmakaḥ ।
tathaiva tattvavijñanamastu tē madanugrahat ॥ 2 ॥

ahamēvasamēvagrē nanyadyatsadasatparam ।
paścadahaṁ yadētacca yō:’vaśisyēta sō:’smyaham ॥ 3 ॥

r̥tē:’rthaṁ yatpratīyēta na pratīyēta catmani ।
tadvidyadatmanō mayaṁ yatha:’:’bhasō yatha tamaḥ ॥ 4 ॥

yatha mahanti bhūtani bhūtēsūccavacēsvanu ।
pravistanyapravistani tatha tēsu na tēsvaham ॥ 5 ॥

ētavadēva jijñasyaṁ tattvajijñasuna:’:’tmanaḥ ।
anvayavyatirēkabhyaṁ yatsyatsarvatra sarvada ॥ 6 ॥

ētanmataṁ samatistha paramēna samadhina ।
bhavankalpavikalpēsu na vimuhyati karhicit ॥ 7 ॥

॥ – Chant Stotras in other Languages –


Chatusloki Bhagavatam in Sanskrit – English –  KannadaTeluguTamil

See Also  108 Names Of Sri Shodashia – Ashtottara Shatanamavali In English