Bhagavati Vakyam in Tamil

॥ Bhagavati Vakyam Tamil Lyrics ॥

॥ த்³வாத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ (ப⁴க³வதீ வாக்யம்) ॥
ஓம் தே³வ்யுவாச ॥ 1 ॥

ஏபி⁴꞉ ஸ்தவைஶ்ச மாம் நித்யம் ஸ்தோஷ்யதே ய꞉ ஸமாஹித꞉ ।
தஸ்யாஹம் ஸகலாம் பா³தா⁴ம் நாஶயிஷ்யாம்யஸம்ஶயம் ॥ 2 ॥

மது⁴கைடப⁴நாஶம் ச மஹிஷாஸுரகா⁴தநம் ।
கீர்தயிஷ்யந்தி யே தத்³வத்³வத⁴ம் ஶும்ப⁴நிஶும்ப⁴யோ꞉ ॥ 3 ॥

அஷ்டம்யாம் ச சதுர்த³ஶ்யாம் நவம்யாம் சைகசேதஸ꞉ ।
ஶ்ரோஷ்யந்தி சைவ யே ப⁴க்த்யா மம மாஹாத்ம்யமுத்தமம் ॥ 4 ॥

ந தேஷாம் து³ஷ்க்ருதம் கிஞ்சித்³து³ஷ்க்ருதோத்தா² ந சாபத³꞉ ।
ப⁴விஷ்யதி ந தா³ரித்³ர்யம் ந சைவேஷ்டவியோஜநம் ॥ 5 ॥

ஶத்ருதோ ந ப⁴யம் தஸ்ய த³ஸ்யுதோ வா ந ராஜத꞉ ।
ந ஶஸ்த்ராநலதோயௌகா⁴த்கதா³சித்ஸம்ப⁴விஷ்யதி ॥ 6 ॥

தஸ்மாந்மமைதந்மாஹாத்ம்யம் படி²தவ்யம் ஸமாஹிதை꞉ ।
ஶ்ரோதவ்யம் ச ஸதா³ ப⁴க்த்யா பரம் ஸ்வஸ்த்யயநம் மஹத் ॥ 7 ॥

உபஸர்கா³நஶேஷாம்ஸ்து மஹாமாரீஸமுத்³ப⁴வாந் ।
ததா² த்ரிவித⁴முத்பாதம் மாஹாத்ம்யம் ஶமயேந்மம ॥ 8 ॥

யத்ரைதத்பட்²யதே ஸம்யங்நித்யமாயதநே மம ।
ஸதா³ ந தத்³விமோக்ஷ்யாமி ஸாந்நித்⁴யம் தத்ர மே ஸ்தி²தம் ॥ 9 ॥

ப³லிப்ரதா³நே பூஜாயாமக்³நிகார்யே மஹோத்ஸவே ।
ஸர்வம் மமைதச்சரிதமுச்சார்யம் ஶ்ராவ்யமேவ ச ॥ 10 ॥

ஜாநதா(அ)ஜாநதா வாபி ப³லிபூஜாம் ததா² க்ருதாம் ।
ப்ரதீக்ஷிஷ்யாம்யஹம் ப்ரீத்யா வஹ்நிஹோமம் ததா² க்ருதம் ॥ 11 ॥

ஶரத்காலே மஹாபூஜா க்ரியதே யா ச வார்ஷிகீ ।
தஸ்யாம் மமைதந்மாஹாத்ம்யம் ஶ்ருத்வா ப⁴க்திஸமந்வித꞉ ॥ 12 ॥

ஸர்வபா³தா⁴விநிர்முக்தோ த⁴நதா⁴ந்யஸுதாந்வித꞉ ।
மநுஷ்யோ மத்ப்ரஸாதே³ந ப⁴விஷ்யதி ந ஸம்ஶய꞉ ॥ 13 ॥

ஶ்ருத்வா மமைதந்மாஹாத்ம்யம் ததா² சோத்பத்தய꞉ ஶுபா⁴꞉ ।
பராக்ரமம் ச யுத்³தே⁴ஷு ஜாயதே நிர்ப⁴ய꞉ புமாந் ॥ 14 ॥

ரிபவ꞉ ஸங்க்ஷயம் யாந்தி கல்யாணம் சோபபத்³யதே ।
நந்த³தே ச குலம் பும்ஸாம் மாஹாத்ம்யம் மம ஶ்ருண்வதாம் ॥ 15 ॥

ஶாந்திகர்மணி ஸர்வத்ர ததா² து³꞉ஸ்வப்நத³ர்ஶநே ।
க்³ரஹபீடா³ஸு சோக்³ராஸு மாஹாத்ம்யம் ஶ்ருணுயாந்மம ॥ 16 ॥

உபஸர்கா³꞉ ஶமம் யாந்தி க்³ரஹபீடா³ஶ்ச தா³ருணா꞉ ।
து³꞉ஸ்வப்நம் ச ந்ருபி⁴ர்த்³ருஷ்டம் ஸுஸ்வப்நமுபஜாயதே ॥ 17 ॥

பா³லக்³ரஹாபி⁴பூ⁴தாநாம் பா³லாநாம் ஶாந்திகாரகம் ।
ஸங்கா⁴தபே⁴தே³ ச ந்ருணாம் மைத்ரீகரணமுத்தமம் ॥ 18 ॥

து³ர்வ்ருத்தாநாமஶேஷாணாம் ப³லஹாநிகரம் பரம் ।
ரக்ஷோபூ⁴தபிஶாசாநாம் பட²நாதே³வ நாஶநம் ॥ 19 ॥

ஸர்வம் மமைதந்மாஹாத்ம்யம் மம ஸந்நிதி⁴காரகம் ।
பஶுபுஷ்பார்க்⁴யதூ⁴பைஶ்ச க³ந்த⁴தீ³பைஸ்ததோ²த்தமை꞉ ॥ 20 ॥

விப்ராணாம் போ⁴ஜநைர்ஹோமை꞉ ப்ரோக்ஷணீயைரஹர்நிஶம் ।
அந்யைஶ்ச விவிதை⁴ர்போ⁴கை³꞉ ப்ரதா³நைர்வத்ஸரேண யா ॥ 21 ॥

ப்ரீதிர்மே க்ரியதே ஸாஸ்மிந்ஸக்ருது³ச்சரிதே ஶ்ருதே ।
ஶ்ருதம் ஹரதி பாபாநி ததா²(ஆ)ரோக்³யம் ப்ரயச்ச²தி ॥ 22 ॥

ரக்ஷாம் கரோதி பூ⁴தேப்⁴யோ ஜந்மநாம் கீர்தநம் மம ।
யுத்³தே⁴ஷு சரிதம் யந்மே து³ஷ்டதை³த்யநிப³ர்ஹணம் ॥ 23 ॥

தஸ்மிஞ்ச்²ருதே வைரிக்ருதம் ப⁴யம் பும்ஸாம் ந ஜாயதே ।
யுஷ்மாபி⁴꞉ ஸ்துதயோ யாஶ்ச யாஶ்ச ப்³ரஹ்மர்ஷிபி⁴꞉ க்ருதா꞉ ॥ 24 ॥

ப்³ரஹ்மணா ச க்ருதாஸ்தாஸ்து ப்ரயச்ச²ந்தி ஶுபா⁴ம் மதிம் ।
அரண்யே ப்ராந்தரே வாபி தா³வாக்³நிபரிவாரித꞉ ॥ 25 ॥

த³ஸ்யுபி⁴ர்வா வ்ருத꞉ ஶூந்யே க்³ருஹீதோ வாபி ஶத்ருபி⁴꞉ ।
ஸிம்ஹவ்யாக்⁴ராநுயாதோ வா வநே வா வநஹஸ்திபி⁴꞉ ॥ 26 ॥

ராஜ்ஞா க்ருத்³தே⁴ந சாஜ்ஞப்தோ வத்⁴யோ ப³ந்த⁴க³தோ(அ)பி வா ।
ஆகூ⁴ர்ணிதோ வா வாதேந ஸ்தி²த꞉ போதே மஹார்ணவே ॥ 27 ॥

பதத்ஸு சாபி ஶஸ்த்ரேஷு ஸங்க்³ராமே ப்⁴ருஶதா³ருணே ।
ஸர்வபா³தா⁴ஸு கோ⁴ராஸு வேத³நாப்⁴யர்தி³தோ(அ)பி வா ॥ 28 ॥

ஸ்மரந்மமைதச்சரிதம் நரோ முச்யேத ஸங்கடாத் ।
மம ப்ரபா⁴வாத்ஸிம்ஹாத்³யா த³ஸ்யவோ வைரிணஸ்ததா² ॥ 29 ॥

தூ³ராதே³வ பலாயந்தே ஸ்மரதஶ்சரிதம் மம ॥ 30 ॥

ருஷிருவாச ॥ 31 ॥

இத்யுக்த்வா ஸா ப⁴க³வதீ சண்டி³கா சண்ட³விக்ரமா ॥ 32 ॥

பஶ்யதாமேவ தே³வாநாம் தத்ரைவாந்தரதீ⁴யத ।
தே(அ)பி தே³வா நிராதங்கா꞉ ஸ்வாதி⁴காராந்யதா² புரா ॥ 33 ॥

யஜ்ஞபா⁴க³பு⁴ஜ꞉ ஸர்வே சக்ருர்விநிஹதாரய꞉ ।
தை³த்யாஶ்ச தே³வ்யா நிஹதே ஶும்பே⁴ தே³வரிபௌ யுதி⁴ ॥ 34 ॥

ஜக³த்³வித்⁴வம்ஸகே தஸ்மிந்மஹோக்³ரே(அ)துலவிக்ரமே ।
நிஶும்பே⁴ ச மஹாவீர்யே ஶேஷா꞉ பாதாலமாயயு꞉ ॥ 35 ॥

ஏவம் ப⁴க³வதீ தே³வீ ஸா நித்யாபி புந꞉ புந꞉ ।
ஸம்பூ⁴ய குருதே பூ⁴ப ஜக³த꞉ பரிபாலநம் ॥ 36 ॥

தயைதந்மோஹ்யதே விஶ்வம் ஸைவ விஶ்வம் ப்ரஸூயதே ।
ஸா யாசிதா ச விஜ்ஞாநம் துஷ்டா ருத்³தி⁴ம் ப்ரயச்ச²தி ॥ 37 ॥

வ்யாப்தம் தயைதத்ஸகலம் ப்³ரஹ்மாண்ட³ம் மநுஜேஶ்வர ।
மஹாகால்யா மஹாகாலே மஹாமாரீஸ்வரூபயா ॥ 38 ॥

ஸைவ காலே மஹாமாரீ ஸைவ ஸ்ருஷ்டிர்ப⁴வத்யஜா ।
ஸ்தி²திம் கரோதி பூ⁴தாநாம் ஸைவ காலே ஸநாதநீ ॥ 39 ॥

ப⁴வகாலே ந்ருணாம் ஸைவ லக்ஷ்மீர்வ்ருத்³தி⁴ப்ரதா³ க்³ருஹே ।
ஸைவாபா⁴வே ததா²(அ)லக்ஷ்மீர்விநாஶாயோபஜாயதே ॥ 40 ॥

ஸ்துதா ஸம்பூஜிதா புஷ்பைர்தூ⁴பக³ந்தா⁴தி³பி⁴ஸ்ததா² ।
த³தா³தி வித்தம் புத்ராம்ஶ்ச மதிம் த⁴ர்மே க³திம் ஶுபா⁴ம் ॥ 41 ॥

। ஓம் ।

இதி ஶ்ரீமார்கண்டே³யபுராணே ஸாவர்ணிகே மந்வந்தரே தே³வீமாஹாத்ம்யே ப⁴க³வதீ வாக்யம் நாம த்³வாத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 12 ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Durga Stotram » Durga Saptasati Chapter 12 – Bhagavati Vakyam Lyrics in Sanskrit » English » Kannada » Telugu

Bhagavati Vakyam in Tamil
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top