Garudopanishad 108 Names of Garuda Upanishad in Bengali

॥ Garudopanishad 108 Names of Garuda Upanishad Bengali Lyrics ॥

॥ গরুডোপনিষদুদ্ধৃতা শ্রীগরুডনামাবলিঃ ॥
ওঁ গং গরুডায় নমঃ ।
ওঁ হরিবল্লভায় নমঃ ।
ওঁ স্বস্তিকীকৃতদক্ষিণপাদায় নমঃ ।
ওঁ অকুঞ্চিতবামপাদায় নমঃ ।
ওঁ প্রাঞ্জলীকৃতদোর্যুগ্মায় নমঃ ।
ওঁ বামকটকীকৃতানন্তায় নমঃ ।
ওঁ য়জ্ঞসূত্রীকৃতবাসুকয়ে নমঃ ।
ওঁ কটিসূত্রীকৃততক্ষকায় নমঃ ।
ওঁ হারীকৃতকর্কোটকায় নমঃ ।
ওঁ সপদ্মদক্ষিণকর্ণায় নমঃ ॥ ১০ ॥

ওঁ সমহাপদ্মবামকর্ণায় নমঃ ।
ওঁ সশঙ্খশিরস্কায় নমঃ ।
ওঁ ভুজান্তরগুলিকায় নমঃ ।
ওঁ পৌণ্ড্রকালিকনাগচামর সুবীজিতায় নমঃ ।
ওঁ এলাপুত্রকাদি নাগসেব্যমানায় নমঃ ।
ওঁ মুদান্বিতায় নমঃ ।
ওঁ কপিলাক্ষায় নমঃ ।
ওঁ গরুত্মতে নমঃ ।
ওঁ সুবর্ণসদৃশপ্রভায় নমঃ ।
ওঁ আজানুতঃ সুপর্ণাভায় নমঃ ॥ ২০ ॥

ওঁ আকট্যোস্তু হিনপ্রভায় নমঃ ।
ওঁ আকন্ধঙ্কুঙ্কুমারুণায় নমঃ ।
ওঁ শত চন্দ্রনিভাননায় নমঃ ।
ওঁ নীলাগ্রনাসিকাবক্ত্রায় নমঃ ।
ওঁ সুমহচ্চারুকুণ্ডলায় নমঃ ।
ওঁ দংষ্ট্রাকরালবদনায় নমঃ ।
ওঁ মুকুটোজ্জ্বলায় নমঃ ।
ওঁ কুঙ্কুমারুণসর্বাঙ্গায় নমঃ ।
ওঁ কুন্দেন্দুধবলানায় নমঃ ।
ওঁ বিষ্ণুবাহায় নমঃ ॥ ৩০ ॥

ওঁ নাগভূষণায় নমঃ ।
ওঁ বিষতূলরাশ্যনলায় নমঃ ।
ওঁ ভগবতে নমঃ ।
ওঁ শ্রীমহাগরুডায় নমঃ ।
ওঁ পক্ষীন্দ্রায় নমঃ ।
ওঁ বিষ্ণুবল্লভায় নমঃ ।
ওঁ ত্র্যৈলোক্যপরিপূজিতায় নমঃ ।
ওঁ উগ্রায় নমঃ ।
ওঁ ভয়ঙ্করায় নমঃ ।
ওঁ কালানলরূপায় নমঃ ॥ ৪০ ॥

ওঁ বজ্রনখায় নমঃ ।
ওঁ বজ্রতুণ্ডায় নমঃ ।
ওঁ বজ্রদন্তায় নমঃ ।
ওঁ বজ্রদংষ্ট্রায় নমঃ ।
ওঁ বজ্রপুচ্ছায় নমঃ ।
ওঁ বজ্রপক্ষালক্ষিত শরীরায় নমঃ ।
ওঁ অপ্রতিশানায় নমঃ ।
ওঁ দুষ্টবিষদূষণায় নমঃ ।
ওঁ স্পৃষ্ট বিষনাশায় নমঃ ।
ওঁ দন্দশূকবিষদারণায় নমঃ ॥ ৫০ ॥

ওঁ প্রলীনবিষপ্রণাশায় নমঃ ।
ওঁ সর্ববিষনাশায় নমঃ ।
ওঁ চন্দ্রমণ্ডলসঙ্কাশায় নমঃ ।
ওঁ সূর্যমণ্ডলমুষ্টিকায় নমঃ ।
ওঁ পৃথ্বীমণ্ডলমুদ্রাঙ্গায় নমঃ ।
ওঁ ক্ষিপস্বাহামন্ত্রায় নমঃ ।
ওঁ সুপর্ণায় নমঃ ।
ওঁ গরুত্মতে নমঃ ।
ওঁ ত্রিবৃচ্ছিরায় নমঃ ।
ওঁ গায়ত্রীচক্ষুষে নমঃ ॥ ৬০ ॥

ওঁ স্তোমাত্মনে নমঃ ।
ওঁ সামতনবে নমঃ ।
ওঁ বাসুদেব্যবৃহদ্রথন্তরপক্ষায় নমঃ ।
ওঁ য়ঙ্ঞায়ঙ্ঞিয়পুচ্ছায় নমঃ ।
ওঁ ছন্দোঙ্গায় নমঃ ।
ওঁ ধিষ্ণিশফায় নমঃ ।
ওঁ য়জুর্নাম্নে নমঃ ।
ওঁ ঈং বীজায় নমঃ ।
ওঁ স্ত্র্যং বীজায় নমঃ ।
ওঁ অনন্তকদূতবিষহরায় নমঃ ॥ ৭০ ॥

ওঁ বাসুকিদূতবিষহরায় নমঃ ।
ওঁ তক্ষকদূতবিষহরায় নমঃ ।
ওঁ কর্কোটকদূতবিষহরায় নমঃ ।
ওঁ পদ্মকদূতবিষহরায় নমঃ ।
ওঁ মহাপদ্মকদূতবিষহরায় নমঃ ।
ওঁ শব্দদূতবিষহরায় নমঃ ।
ওঁ গুলিকদূতবিষহরায় নমঃ ।
ওঁ পৌণ্ড্রকালিকদূতবিষহরায় নমঃ ।
ওঁ নাগকদূতবিষহরায় নমঃ ।
ওঁ লূতাবিষহরায় নমঃ ॥ ৮০ ॥

ওঁ প্রলূতাবিষহরায় নমঃ ।
ওঁ বৃশ্চিকবিষহরায় নমঃ ।
ওঁ ঘোটকবিষহরায় নমঃ ।
ওঁ স্থাবরবিষহরায় নমঃ ।
ওঁ জঙ্গমকবিষহরায় নমঃ ।
ওঁ দিব্যানাং মহানাগানাং বিষহরায় নমঃ ।
ওঁ মহানাগাদিরূপাণাং বিষহরায় নমঃ ।
ওঁ মূষিকবিষহরায় নমঃ ।
ওঁ গৃহগৌলিকবিষহরায় নমঃ ।
ওঁ গৃহগোধিকবিষহরায় নমঃ ॥ ৯০ ॥

ওঁ ঘ্রণাপবিষহরায় নমঃ ।
ওঁ গৃহগিরিগহ্বরকালানল বল্মীকোদ্ভূতানাং বিষহরায় নমঃ ।
ওঁ তার্ণবিষহরায় নমঃ ।
ওঁ পৌর্ণবিষহরায় নমঃ ।
ওঁ কাষ্ঠদারুবৃক্ষকোটররত বিষহরায় নমঃ ।
ওঁ মূলত্বগ্দারুনির্যাসপত্রপুষ্পফলোদ্ভূত বিষহরায় নমঃ ।
ওঁ দুষ্টকীটকপিশ্বানমার্জাল জম্বূকব্যা ঘ্র বরাহ বিষহরায় নমঃ ।
ওঁ জরায়ুজাণ্ডজোদ্ভিজ্জস্বেদজানাং বিষহরায় নমঃ ।
ওঁ শস্ত্রবাণক্ষত স্ফোটব্রণ মহাব্রণ কৃতানাং বিষহরায় নমঃ ।
ওঁ কৃত্রিমবিষহরায় নমঃ ॥ ১০০ ॥

ওঁ ভূতবেতালকূষ্কাণ্ণপিশাচ প্রেতরাক্ষসয়ক্ষভয়প্রদানাং
বিষহরায় নমঃ ।
ওঁ বিষতুণ্ডানাং বিষহরায় নমঃ ।
ওঁ বিষদন্তানাং বিষহরায় নমঃ ।
ওঁ বিষদংষ্ট্রানাং বিষহরায় নমঃ ।
ওঁ বিষাঙ্গানাং বিষহরায় নমঃ ।
ওঁ বিষপুচ্ছানাং বিষহরায় নমঃ ।
ওঁ বিশ্বচারাণাং বিষহরায় নমঃ ।
ওঁ নির্বিশেষ সুপর্ণায় পরস্মৈ পরব্রহ্মণে নমঃ ॥ ১০৮ ॥

ইতি গরুডোপনিষদুদ্ধৃতা শ্রীগরুডনামাবলিঃ সমাপ্তা

– Chant Stotra in Other Languages –

Garuda Upanishad Ashtottarashata Namavali » Garudopanishad 108 Names of Garuda Upanishad Lyrics in Sanskrit » English » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *