Ksheerabdi Kanyakaku In Sanskrit

॥ Ksheerabdi Kanyakaku Sanskrit Lyrics ॥

क्षीराब्धि कन्यककु श्री महालक्ष्मिकिनि
नीरजालयमुनकु नीराजनम् ॥

जलजाक्षि मोमुनकु जक्कव कुचम्बुलकु
नेलकोन्न कप्पुरपु नीराजनम् ।
अलिवेणि तुरुमुनकु हस्तकमलम्बुलकु
निलुवुमाणिक्यमुल नीराजनम् ॥

चरण किसलयमुलकु सकियरम्भोरुलकु
निरतमगु मुत्तेल नीराजनम् ।
अरिदि जघनम्बुनकु अतिवनिजनाभिकिनि
निरति नानावर्ण नीराजनम् ॥

पगटु श्रीवेङ्कटेशु पट्टपुराणियै
नेगडु सतिकललकुनु नीराजनम् ।
जगति नलमेल्मङ्ग चक्कदनमुलकेल्ल
निगुडु निज शोभनपु नीराजनम् ॥

– Chant Stotras in other Languages –

Annamacharya Keerthanalu » Ksheerabdi Kanyakaku Lyrics in English » Bengali » Kannada » Malayalam » Telugu » Tamil

See Also  Ghanudaatade Mamu In English