Maa Mangala Stuti In English

॥ Maa Mangala Stuti English Lyrics ॥

Pataka harini devi pranamami haripriye punamisthana masmakam adhisthane nahi taba
Asubham nidhanajatu prayamanti bipattiyah etad pratirtham devi twameka saranam hinah – 1 ।

Bhakti dehi gunam dehi dehime barami drusam te nahisyata manusyana sada desahite ratih
Sampada salakatwencha prapapyanti taba padambujam etaddhi pratirthya devi twamekam saranam hinah – 2 ।

Jaya jaya mago jagata bandini jaya jaya mago bighna binasini
Jaya jaya mago Tripura mohini jaya jaya mago sankata tarini – 3 ।

Jaya jaya mago nrumunda malini jaya jaya magotritapa harini
Jaya mata to dayare murkha hue gyani – 4 ।

Jaya tu mangala mago jaya hara chandi tote sumarile mago durita je khandi
Bipada kalare sumaranti jeun jana mahaghora sankataru phitau bandhana – 5 ।

Adrusyaku drusya hue to nama dharile bipatti nathae mago tote sumarile
Toharaje namamana jehu sumarayi kichhi sankata mago bipatti na thai – 6 ।

Anathaku daya mago duba karu daru dustara pdile mago praninki udharu
Jetebele praniku je padithae kasta tote sumarile mago phitai sankata – 7 ।

See Also  108 Names Of Sri Annapurna Devi In Tamil

Je tohara barabrata sabukare niti paye sehu dhana jana achala sampati
Namo narayani mago aparna parbati bhramana je karu mago ardha nisa rati – 8 ।

Chandi je chamanda mago khatanti apara emananku sange gheni bhramana tohara
Payare alata bhale sindurara chita ranga basanare tora sri anga sobhita ॥ 9 ॥

Singhara prusthare mago bije karijau je muhen padile mago nabartanti aau
Namaste sarala mago sankara bhabani dayakara mote mago danuja nasini – 10 ।

Sukhila samudre mago budila mo bhela dustara padila mago udhara mangala
Sakha sahodara mago bandhu bala nahin bipatti kalare sahahua mahamayi – 10 ।

Bindhyagiri basini ma haimabatisuta emanta dwadasa nama dele je bidhata
Jhankade rahilu nama sarala bolai kakatapure rahilu mangala je tuhi – 11 ।

Lahalaha jihwa mago sindure mukhamandi konarake rahiluma abhaya rama chandi
Purusottame rahilu bimala bolai bankire rahilu mago nama charchikayi – 12 ।

Sambalapure rahilu maa nama samalai jajapure rahilu maa nama birajayi
Paschime rahilu mata nama hengulayi bhubaneswarare rahilu gouri bolai – 13 ।

See Also  1000 Names Of Sri Lalita Devi – Lalita Sahasranamavali In Odia

Banapure rahilumaa nama bhagabati sakala amara tote karanti je stuti
Uttara dige rahilu ramachandi nama bahi emanta dwadasa nama brahma gale dei – 14 ।

Tohara mahima mago ke pariba kahi madi basi achhu dasadiga mahamayi
Namaste chandika tume rudrankara bama ke kahi pariba mago tumbhara mahima – 15 ।

Dambaru majha mago bichitra singha thani mahi murti rupa mago atu gosamani
Laha laha jihwa mago ghora dantapati namo adimata mago bije singha pithi – 16 ।

Kati je kharpara mago sohe bamakara sankha chakra gada mago ayudha tohara
Nana puspamala tora kusuma chandana kapale sindura gara dise shobhabana – 17 ।

Namaste sarala mago chandi mahamayi dustara padile mago udharu je tuhi
Tretayare tote mago sumarile rama prasanna hoina mata kalu purnakama ॥ 18 ॥

Tumara agyan re rama lanka kale jaya rabanaku mari sita ani rama raya
Namaste sarala mago rakhya kara mote muhin arakhita jana asra kali tote – 19 ।

See Also  1000 Names Of Sri Vagvadini – Sahasranama Stotram In English

Jetebele jaha mago karuthibi ichha to pada smarane puruthiba mani banchha
Tumbhara charane mora rahu manasthira kahe dina hina je adimata udhara – 20 ।

– Chant Stotra in Other Languages – Maa Mangala Stuti Odia