Mahaa Lakshmyashtakam Stotram In English – Mahalakshmi

॥ Sri Lakshmi Ashtaka Stotram English Lyrics ॥

Sarva Managala Mangalye Shive Sarvaartha Saadhike
Saranye Thryambake Gauree Narayanee Namosthuthe ॥

Namasthesthu Mahaamaaye Sree Peede Sura poojithe
Sankha Chakra Gadhaa Hasthe Maha Lakshmee Namosthuthe ॥

Namasthe Garudaaroode Kohlaasura Bhayankaree
Sarva Paapa Hare Devi Mahaa Lakshmee Namosthuthe ॥

Sarvagne Sarva Varadhe Sarva Dhushta Bhayankaree
Sarva Dhukha Hare Devi Maha Lakshmee Namosthuthe ॥

Sidhi Bhudhi Pradhe Devi Bhukthi Mukthi Pradhaayini
Manthra Moorthe Sadha Devi Mahaa Lakshmee Namosthuthe ॥

Aadhyantha Rahithe Devi Aadhi Sakthi Maheswaree
Yogaje Yoga Sambhoothe Mahaa Lakshmee Namosthuthe ॥

Sthoola Sookshma Mahaa Roudhre Mahaa Sakthi Mahodhare
Mahaa Paapa Hare Devi Mahaa Lakshmee Namosthuthe ॥

Padmaasanasthithe Devi Parabrahma Swaroopini
Parameshee Jaganmathaa Mahaa Lakshmee Namosthuthe ॥

Svethaam bharadhare Devi Naanalankaara Bhooshithe
Jagasthithe Jagan Maathaa Mahaa Lakshmee Namosthuthe ॥

Mahaa Lakshmyashtakam Sthothram Ya Padeth Bhakthimaan Nara:
Sarva Sidhimavaapnothi Rajyam Praapnothi Sarvadhaa ॥

Eka Kaalam Padeyn Nithyam Mahaa Paapa Vinaasanam
Dhwi Kaalam Yah Padeyn Nithyam Dhana Dhaanya Samanvitha ॥

See Also  Hanuman Ji Ki Aarthi Stotram In English

Thri Kaalam Ya Padeyn Nithyam Mahaa Shathru Vinaasanam
Mahaa Lakshmi Bhaven Nithyam Prasannaa Varadhaam Subha ॥