Nava Durga Stotram In English

॥ Devi Stotram – Nava Durga Stotram in English


Ganesaḥ
haridrabhancaturvadu haridravasanamvibhum ।
pasankusadharam daivammodakandantameva ca ॥

॥ Devi Shailaputri ॥
Vande Vanchhitalabhaya Chandrardhakritashekharam।
Vrisharudham Shuladharam Shailaputri Yashasvinim ॥ 1 ॥

॥ Devi Brahmacharini ॥
Dadhana Karapadmabhyamakshamala Kamandalu।
Devi Prasidatu Mayi Brahmacharinyanuttama ॥ 2 ॥

॥ Devi Chandraghanta ॥
Pindajapravararudha Chandrakopastrakairyuta।
Prasadam Tanute Mahyam Chandraghanteti Vishruta ॥ 3 ॥

॥ Devi Kushmanda ॥
Surasampurnakalasham Rudhiraplutameva Cha।
Dadhana Hastapadmabhyam Kushmanda Shubhadastu Me ॥ 4 ॥

॥ Devi Skandamata ॥
Simhasanagata Nityam Padmashritakaradvaya।
Shubhadastu Sada Devi Skandamata Yashasvini ॥ 5 ॥

॥ Devi Katyayani ॥
Chandrahasojjvalakara Shardulavaravahana।
Katyayani Shubham Dadyadevi Danavaghatini ॥ 6 ॥

॥ Devi Kalaratri ॥
Ekaveni Japakarnapura Nagna Kharasthita।
Lamboshthi Karnikakarni Tailabhyaktasharirini ॥

Vamapadollasallohalatakantakabhushana।
Vardhanamurdhadhwaja Krishna Kalaratrirbhayankari ॥ 7 ॥

॥ Devi Mahagauri ॥
Shwete Vrishe Samarudha Shwetambaradhara Shuchih।
Mahagauri Shubham Dadyanmahadevapramodada ॥ 8 ॥

॥ Devi Siddhidatri ॥
Siddhagandharvayakshadyairasurairamarairapi।
Sevyamana Sada Bhuyat Siddhida Siddhidayini ॥ 9 ॥

॥ Iti Navadurga Stotram Sampurnam ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Nava Durga Stotram in English – SanskritKannadaTeluguTamilMalayalamBengali

See Also  108 Names Of Ketu In English – Ketu Graha Namavali