Periginaadu Choodaro in Sanskrit

॥ Periginaadu Choodaro Sanskrit Lyrics॥

पेरिगिनाडु चूडरो पेद्द हनुमन्तुडु ।
परगि नाना विद्यल बलवन्तुडु ॥

रक्कसुल पालिकि रणरङ्ग शूरुडु
वेक्कसपु एकाङ्ग वीरुडु ।
दिक्कुलकु सञ्जीवि तेच्चिन धीरुडु
अक्कजमैनट्टि आकारुडु ॥

ललिमीरिन यट्टि लावुल भीमुडु
बलु कपिकुल सार्वभौमुडु ।
नेलकोन्न लङ्का निर्थूमधामुडु
तलपुन श्रीरामु नात्मारामुडु ॥

देवकार्यमुल दिक्कुवरेण्युडु
भाविम्पगल तपः फल पुण्युडु ।
श्रीवेङ्कटेश्वर सेवाग्रगण्युडु
सावधानुडु सर्वशरण्युडु ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Annamacharya Keerthanalu » Periginaadu Choodaro Lyrics in English » Bengali » Kannada » Malayalam » Telugu » Tamil

Periginaadu Choodaro in Sanskrit
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top