Siddha Mangala Stotram In English

॥ Siddha Mangala Stotram Lyrics and Meaning ॥

॥ siddhamangala stotram ॥
Srimadananta Sree Vibhushetha Appala Lakshmi Narasimharaajaa ।
Jaya Vijayeebhava, Digvijayeebhava, Sreemadakhanda Sree Vijayeebhava ॥ 1 ॥

Sri Vidyadhari Radha Surekha Sreeraakhidhara Sreepadaa ।
Jaya Vijayeebhava, Digvijayeebhava, Sreemadakhanda Sree Vijayeebhava ॥ 2 ॥

Maataa Sumati Vaatschalyaamruta pariposhetha Jaya Sreepadaa ।
Jaya Vijayeebhava, Digvijayeebhava, Sreemadakhanda Sree Vijayeebhava ॥ 3 ॥

Satya Rusheeswara Duhitaanandana Baapanaaryanuta Sree Charanaa ।
Jaya Vijayeebhava, Digvijayeebhava, Sreemadakhanda Sree Vijayeebhava ॥ 4 ॥

Savitrakaathaka Chayana Punyaphala Bharadwaja Rushigotra Sambhava ।
Jaya Vijayeebhava, Digvijayeebhava, Sreemadakhanda Sree Vijayeebhava ॥ 5 ॥

Do Chowpaatee Dev Lakshmi Ghanasamkhyaa Bodhita Sree Charanaa ।
Jaya Vijayeebhava, Digvijayeebhava, Sreemadakhanda Sree Vijayeebhava ॥ 6 ॥

Punyaroopinee raajamaambasuta Garbhapunyaphala Samjaataa ।
Jaya Vijayeebhava, Digvijayeebhava, Sreemadakhanda Sree Vijayeebhava ॥ 7 ॥

Sumateenandana, Naraharinandana Dattadevaprabhu Sreepaada ।
Jaya Vijayeebhava, Digvijayeebhava, Sreemadakhanda Sree Vijayeebhava ॥ 8 ॥

Peethikaapura Nityavihara, Madhumati dattaa, Mangalaroopaa ।
Jaya Vijayeebhava, Digvijayeebhava, Sreemadakhanda Sree Vijayeebhava ॥ 9 ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Siddha Mangala Stotram Lyrics in  Sanskrit » Kannada » Telugu » Tamil

See Also  Sri Krishna Govinda Hare Murari Bhajana In English