Sri Dharmasastha Ashtottara Shatanama Stotram in English

॥ Dharmasastha Ashtottara Shatanama Stotram English Lyrics ॥

॥ sridharmasastuh astottarasatanamastotram ॥

sri purnapuskalambasameta sri hariharaputrasvamine namah ॥

dhyanam ॥

kalharojvala nilakuntalabharam kalambuda syamalam
karpurakalitabhirama vapusam kantendubimbananam ।
sri dandaṅkusa-pasa-sula vilasatpanim madanta-
dviparudham satruvimardanam hrdi maha sastaram adyam bhaje ॥

mahasasta mahadevo mahadevasuto’vyayah ।
lokakarta lokabharta lokahartaparatparah ॥ 1 ॥

trilokaraksako dhanvi tapasvi bhutasainikah ।
mantravedi mahavedi maruto jagadisvarah ॥ 2 ॥

lokadhyakso’granih srimanaprameyaparakramah ।
simharudho gajarudho hayarudho mahesvarah ॥ 3 ॥

nanasastradharo’nargho nanavidyavisaradah ।
nanarupadharo viro nanapraninisevitah ॥ 4 ॥

bhuteso bhutito bhrtyo bhujaṅgabharanojvalah ।
iksudhanvi puspabano maharupo mahaprabhuh ॥ 5 ॥

mayadevisuto manyo mahaniyo mahagunah ।
mahasaivo maharudro vaisnavo visnupujakah ॥ 6 ॥

vighneso virabhadreso bhairavo sanmukhapriyah ।
merusrṅgasamasino munisamghanisevitah ॥ 7 ॥

vedo bhadro jagannatho gananatho ganesvarah ।
mahayogi mahamayi mahajnani mahasthirah ॥ 8 ॥

vedasasta bhutasasta bhimahasaparakramah ।
nagaharo nagakeso vyomakesah sanatanah ॥ 9 ॥

saguno nirguno nityo nityatrpto nirasrayah ।
lokasrayo ganadhisascatusastikalamayah ॥ 10 ॥

rgyajuhsamatharvatma mallakasurabhanjanah ।
trimurti daityamathanah prakrtih purusottamah ॥ 11 ॥

kalajnani mahajnani kamadah kamaleksanah ।
kalpavrkso mahavrkso vidyavrkso vibhutidah ॥ 12 ॥

samsaratapavicchetta pasulokabhayaṅkarah ।
rogahanta pranadata paragarvavibhanjanah ॥ 13 ॥

sarvasastrartha tatvajno nitiman papabhanjanah ।
puskalapurnasamyuktah paramatma satamgatih ॥ 14 ॥

anantadityasaṅkasah subrahmanyanujo bali ।
bhaktanukampi deveso bhagavan bhaktavatsalah ॥

iti sri dharmasastuh astottarasatanamastotram sampurnam ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Ayyappa Swamy Slokam » Sri Dharmasastha Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Sanskrit » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil

Sri Dharmasastha Ashtottara Shatanama Stotram in English
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top