Sri Gomatyambashtakam In English

॥ Sri Gomatyambashtakam English Lyrics ॥

॥ śrīgomatyambastakam ॥
Om sriganesaya namah ॥

bhukailase manojne bhuvanavanavrte nagatirthopakanthe
ratnaprakaramadhye ravicandramahayogapithe nisannam ।
samsaravyadhivaidyam sakalajananutam sankhapadmarcitanghrim
gomatyambasametam hariharavapusam sankaresam namami ॥

laksmivaninisevitambujapadam lavanyasobham sivam
laksmivallabhapadmasambhavanutam lambodarollasinim ।
nityam kausikavandyamanacaranam hrinkaramantrojjvalam
sripunnagavanesvarasya mahisim dhyayetsada gomatim ॥ 1 ॥

devim danavarajadarpaharinim devendrasampatpradam
gandharvoragayaksasevitapadam srisailamadhyasthitam ।
jaticampakamallikadikusumaih samsobhitanghridvayam
sripunnagavanesvarasya mahisim dhyayetsada gomatim ॥ 2 ॥

udyatkotivikartanadyutinibham maurvim bhavambhonidheh
udyattarakanathatulyavadanamudyotayantim jagat ।
hastanyastasukapranaḷasahitam harsapradamambikam
sripunnagavanesvarasya mahisim dhyayetsada gomatim ॥ 3 ॥

kalyanim kamaniyamurtisahitam karpuradipojjvalam
karnantayatalocanam kaḷaravam kamesvarim sankarim ।
kasturitilakojjvalam sakarunam kaivalyasaukhyapradam
sripunnagavanesvarasya mahisim dhyayetsada gomatim ॥ 4 ॥

vaiduryadisamastaratnakhacite kalyanasimhasane
sthitva’sesajanasya palanakarim srirajarajesvarim ।
bhaktabhistaphalapradam bhayaharam bhandasya yuddhotsukam
sripunnagavanesvarasya mahisim dhyayetsada gomatim ॥ 5 ॥

sailadhisasutam sarojanayanam sarvaghavidhvamsinim
sanmargasthitalokaraksanaparam sarvesvarim sambhavim ।
nityam naradatumburuprabhrtibhirvinavinodasthitam
sripunnagavanesvarasya mahisim dhyayetsada gomatim ॥ 6 ॥

paparanyadavanalam prabhajatam bhagyapradam bhaktidam
bhaktapatkulasailabhedanapavim pratyaksamurtim param ।
markandeyaparasaradimunibhih samstuyamanamumam
sripunnagavanesvarasya mahisim dhyayetsada gomatim ॥ 7 ॥

svetaranyanivasinim pratidinam stotrena purnananam
tvatpadambujasaktapurnamanasam stoketarestapradam ।
nanavadyavaibhavasobhitapadam narayanasyanujam meter?
sripunnagavanesvarasya mahisim dhyayetsada gomatim ॥ 8 ॥

See Also  Sri Jagadamba Stutih In Kannada

iti srigomatyambastakam sampurnam ।

iti sivam ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Gomatyambashtakam Lyrics in Sanskrit » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil