Sri Harihara Ashtottara Shatanama Stotram in English

॥ Sri Harihara Ashtottara Shatanama Stotram English Lyrics ॥

॥ hariharastottarasatanamastotram athava srihariharatmakastotram ॥

sriganesaya namah ॥

govinda madhava mukunda hare murare
sambho sivesa sasisekhara sulapane ।
damodaracyuta janardana vasudeva
tyajya bhata ya iti santatamamananti ॥ 1 ॥

gangadharandhakaripo hara nilakantha
vaikuntha kaitabharipo kamathabjapane ।
bhutesa khandaparaso mrda candikesa
tyajya bhata ya iti santatamamananti ॥ 2 ॥

visno nrsimha madhusudana cakrapane
gauripate girisa sankara candracuda ।
narayanasuranibarhana sarngapane
tyajya bhata ya iti santatamamananti ॥ 3 ॥

mrtyunjayogra visameksana kamasatro
srikanta pitavasanambudanila saure ।
isana krttivasana tridasaikanatha
tyajya bhata ya iti santatamamananti ॥ 4 ॥

laksmipate madhuripo purusottamadya
srikantha digvasana santa pinakapane ।
anandakanda dharanidhara padmanabha
tyajya bhata ya iti santatamamananti ॥ 5 ॥

sarvesvara tripurasudana devadeva
brahmanyadeva garudadhvaja sankhapane ।
tryaksoragabharana balamrgankamaule
tyajya bhata ya iti santatamamananti ॥ 6 ॥

srirama raghava ramesvara ravanare
bhutesa manmatharipo pramathadhinatha ।
canuramardana hrsikapate murare
tyajya bhata ya iti santatamamananti ॥ 7 ॥

sulin girisa rajanisa kalavatamsa
kamsapranasana sanatana kesinasa ।
bharga trinetra bhava bhutapate purare
tyajya bhata ya iti santatamamananti ॥ 8 ॥

gopipate yadupate vasudevasuno
karpuragaura vrsabhadhvaja bhalanetra ।
govardhanoddharana dharmadhurina gopa
tyajya bhata ya iti santatamamananti ॥ 9 ॥

sthano trilocana pinakadhara smarare
krsnaniruddha kamalakara kalmasare ।
visvesvara tripathagardrajatakalapa
tyajya bhata ya iti santatamamananti ॥ 10 ॥

astottaradhikasatena sucarunamnam
sandarbhitam lalitaratnakadambakena ।
sannayakam drdhagunam nijakanthagatam yah
kuryadimam srajamaho sa yamam na pasyet ॥ 11 ॥

ganavucatuh ।
ittham dvijendra nijabhrtyaganansadaiva
samsiksayedavanigansa hi dharmarajah ।
anye’pi ye hariharankadhara dharayam
te duratah punaraho parivarjaniyah ॥ 12 ॥

agastya uvaca ।
yo dharmarajaracitam lalitaprabandham
namavalim sakalakalmasabijahantrim ।
dhiro’tra kaustubhabhrtah sasibhusanasya
nityam japetstanarasam na pibetsa matuh ॥ 13 ॥

iti srnvan katham ramyam sivasarma priye’nagham ।
praharsavaktrah purato dadarsa sarasim purim ॥ 14 ॥

iti (sriskandapurane kasikhande dharmarajaproktam

– Chant Stotra in Other Languages –

Ayyappa Slokam » Sri Harihara Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Sanskrit » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *