Lakshmi Chandralamba Ashtottara Shatanama Stotram in Odia

॥ Sri Laxmi Chandralamba Ashtottara Shatanama Stotram Odia Lyrics ॥

॥ ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀଚନ୍ଦ୍ରଲାମ୍ବାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ॥

॥ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶାୟ ନମଃ ॥

ଓଂ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ରଲାମ୍ବା ମହାମାୟା ଶାମ୍ଭଵୀ ଶଙ୍ଖଧାରିଣୀ ।
ଆନନ୍ଦୀ ପରମାନନ୍ଦା କାଲରାତ୍ରୀ କପାଲିନୀ ॥ ୧ ॥

କାମାକ୍ଷୀ ଵତ୍ସଲା ପ୍ରେମା କାଶ୍ମିରୀ କାମରୂପିଣୀ ।
କୌମୋଦକୀ କୌଲହନ୍ତ୍ରୀ ଶଙ୍କରୀ ଭୁଵନେଶ୍ଵରୀ ॥ ୨ ॥

ଖଙ୍ଗହସ୍ତା ଶୂଲଧରା ଗାୟତ୍ରୀ ଗରୁଡାସନା ।
ଚାମୁଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡମଥନା ଚଣ୍ଡିକା ଚକ୍ରଧାରିଣୀ ॥ ୩ ॥

ଜୟରୂପା ଜଗନ୍ନାଥା ଜ୍ୟୋତିରୂପା ଚତୁର୍ଭୁଜା ।
ଜୟନୀ ଜୀଵିନୀ ଜୀଵଜୀଵନା ଜୟଵର୍ଧିନୀ ॥ ୪ ॥

ତାପଘ୍ନୀ ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ଧାତ୍ରୀ ତାପତ୍ରୟନିଵାରିଣୀ ।
ଦାନଵାନ୍ତକରୀ ଦୁର୍ଗା ଦୀନରକ୍ଷା ଦୟାପରୀ ॥ ୫ ॥

ଧର୍ମତ୍ଧାତ୍ରୀ ଧର୍ମରୂପା ଧନଧାନ୍ୟଵିଵର୍ଧିନୀ ।
ନାରାୟଣୀ ନାରସିଂହୀ ନାଗକନ୍ୟା ନଗେଶ୍ଵରୀ ॥ ୬ ॥

ନିର୍ଵିକଲ୍ପା ନିରାଧାରୀ ନିର୍ଗୁଣା ଗୁଣଵର୍ଧିନୀ ।
ପଦ୍ମହସ୍ତା ପଦ୍ମନେତ୍ରୀ ପଦ୍ମା ପଦ୍ମଵିଭୂଷିଣୀ ॥ ୭ ॥

ଭଵାନୀ ପରମୈଶ୍ଵର୍ୟା ପୁଣ୍ୟଦା ପାପହାରିଣୀ ।
ଭ୍ରମରୀ ଭ୍ରମରାମ୍ବା ଚ ଭୀମରୂପା ଭୟପ୍ରଦା ॥ ୮ ॥

ଭାଗ୍ୟୋଦୟକରୀ ଭଦ୍ରା ଭଵାନୀ ଭକ୍ତଵତ୍ସଲା ।
ମହାଦେଵୀ ମହାକାଲୀ ମହାମୂର୍ତିର୍ମହାନିଧୀ ॥ ୯ ॥

ମେଦିନୀ ମୋଦରୂପା ଚ ମୁକ୍ତାହାରଵିଭୂଷଣା ।
ମନ୍ତ୍ରରୂପା ମହାଵୀରା ୟୋଗିନୀ ୟୋଗଧାରିଣୀ ॥ ୧୦ ॥

ରମା ରାମେଶ୍ଵରୀ ବ୍ରାହ୍ମୀ ରୁଦ୍ରାଣୀ ରୁଦ୍ରରୂପିଣୀ ।
ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜଭୂଷା ରାଜ୍ଞୀ ରାଜସୁପୂଜିତା ॥ ୧୧ ॥

ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଦ୍ମାଵତୀ ଅମ୍ବା ବ୍ରହ୍ମାଣୀ ବ୍ରହ୍ମଧାରୀଣୀ ।
ଵିଶାଲାକ୍ଷୀ ଭଦ୍ରକାଲୀ ପାର୍ଵତୀ ଵରଦାୟିଣୀ ॥ ୧୨ ॥

ସଗୁଣା ନିଶ୍ଚଲା ନିତ୍ୟା ନାଗଭୂଷା ତ୍ରିଲୋଚନୀ ।
ହେମରୂପା ସୁନ୍ଦରୀ ଚ ସନ୍ନତୀକ୍ଷେତ୍ରଵାସିନୀ ॥ ୧୩ ॥

ଜ୍ଞାନଦାତ୍ରୀ ଜ୍ଞାନରୂପା ରଜୋଦାରିଦ୍ର୍ୟନାଶିନୀ ।
ଅଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତଂ ଦିଵ୍ୟଂ ଚନ୍ଦ୍ରଲାପ୍ରୀତିଦାୟକମ୍ ॥ ୧୪ ॥

॥ ଇତି ଶ୍ରୀମାର୍କଣ୍ଡେୟପୁରାଣେ ସନ୍ନତିକ୍ଷେତ୍ରମହାତ୍ମ୍ୟେ
ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ରଲାମ୍ବାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମସ୍ତୋତ୍ରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Laxmi Slokam » Lakshmi Chandralamba Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Telugu » Tamil

Lakshmi Chandralamba Ashtottara Shatanama Stotram in Odia
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top