Lakshmi Narasimha Ashtottara Shatanama Stotram in English

॥ Sri Laxmi Narayana Ashtottara Shatanama Stotram English Lyrics ॥

॥ srilaksminarayanastottarasatanamastotram ॥
srirvisnuh kamala sarngi laksmirvaikunthanayakah ।
padmalaya caturbahuh ksirabdhitanaya’cyutah ॥ 1 ॥

indira pundarikaksa rama garudavahanah ।
bhargavi sesaparyanko visalaksi janardanah ॥ 2 ॥

svarnangi varado devi haririndumukhi prabhuh ।
sundari narakadhvamsi lokamata murantakah ॥ 3 ॥

bhaktapriya danavarih ambika madhusudanah ।
vaisnavi devakiputro rukmini kesimardanah ॥ 4 ॥

varalaksmi jagannathah kiravani halayudhah ।
nitya satyavrato gauri saurih kanta suresvarah ॥ 5 ॥

narayani hrsikesah padmahasta trivikramah ।
madhavi padmanabhasca svarnavarna nirisvarah ॥ 6 ॥

sati pitambarah santa vanamali ksama’naghah ।
jayaprada balidhvamsi vasudha purusottamah ॥ 7 ॥

rajyaprada’khiladharo maya kamsavidaranah ।
mahesvari mahadevo parama punyavigrahah ॥ 8 ॥

rama mukundah sumukhi mucukundavarapradah ।
vedavedya’bdhi-jamata surupa’rkendulocanah ॥ 9 ॥

punyangana punyapado pavani punyakirtanah ।
visvapriya visvanatho vagrupi vasavanujah ॥ 10 ॥

sarasvati svarnagarbho gayatri gopikapriyah ।
yajnarupa yajnabhokta bhaktabhistaprada guruh ॥ 11 ॥

stotrakriya stotrakarah sukumari savarnakah ।
manini mandaradharo savitri janmavarjitah ॥ 12 ॥

mantragoptri mahesvaso yogini yogavallabhah ।
jayaprada jayakarah raksitri sarvaraksakah ॥ 13 ॥

astottarasatam namnam laksmya narayanasya ca ।
yah pathet pratarutthaya sarvada vijayi bhavet ॥ 14 ॥

iti sri laksminarayanastottarasatanamastotram sampurnam ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Vishnu Slokam » Sri Lakshmi Narasimha Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Sanskrit » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *