Shastastutida Ashtakam in Bengali

॥ Sri Shastastutida Ashtakam Bengali Lyrics ॥

 ॥ শ্রীশাস্তাস্তুতিদশকং ॥ 
আশানুরূপফলদং চরণারবিন্দ-
ভাজামপারকরুণার্ণবপূর্ণচন্দ্রম্ ।
নাশায় সর্ববিপদামপি নৌমি নিত্য-
মীশানকেশবভবং ভুবনৈকনাথম্ ॥ ১ ॥

পিঞ্ছাবলী বলয়িতাকলিতপ্রসূন-
সঞ্জাতকান্তিভরভাসুরকেশভারম্ ।
শিঞ্জানমঞ্জুমণিভূষণরঞ্জিতাঙ্গং
চন্দ্রাবতংসহরিনন্দনমাশ্রয়ামি ॥ ২ ॥

আলোলনীলললিতাল়কহাররম্য-
মাকম্রনাসমরুণাধরমায়তাক্ষম্ ।
আলম্বনং ত্রিজগতাং প্রমথাধিনাথ-
মানম্রলোকহরিনন্দনমাশ্রয়ামি ॥ ৩ ॥

কর্ণাবলম্বিমণিকুণ্ডলভাসমান-
গণ্ডস্থলং সমুদিতাননপুণ্ডরীকম্ ।
অর্ণোজনাভহরয়োরিব মূর্তিমন্তং
পুণ্যাতিরেকমিব ভূতপতিং নমামি ॥ ৪ ॥

উদ্দণ্ডচারুভুজদণ্ডয়ুগাগ্রসংস্থং
কোদণ্ডবাণমহিতান্তমতান্তবীর্যম্ ।
উদ্যত্প্রভাপটলদীপ্রমদভ্রসারং
নিত্যং প্রভাপতিমহং প্রণতো ভবামি ॥ ৫ ॥

মালেয়পঙ্কসমলঙ্কৃতভাসমান-
দোরন্তরাল়তরল়ামলহারজালম্ ।
নীলাতিনির্মলদুকূলধরং মুকুন্দ-
কালান্তকপ্রতিনিধিং প্রণতোঽস্মি নিত্যম্ ॥ ৬ ॥

য়ত্পাদপঙ্কজয়ুগং মুনয়োঽপ্যজস্রং
ভক্ত্যা ভজন্তি ভবরোগনিবারণায় ।
পুত্রং পুরান্তকমুরান্তকয়োরুদারং
নিত্যং নমাম্যহমমিত্রকুলান্তকং তম্ ॥ ৭ ॥

কান্তং কল়ায়কুসুমদ্যুতিলোভনীয়-
কান্তিপ্রবাহবিলসত্কমনীয়রূপম্ ।
কান্তাতনূজসহিতং নিখিলাময়ৌঘ-
শান্তিপ্রদং প্রমথয়ূথপতিং নমামি ॥ ৮ ॥

ভূতেশ ভূরিকরুণামৃতপূরপূর্ণ-
বারান্নিধে, বরদ, ভক্তজনৈকবন্ধো । পরমভক্ত
পায়াদ্ভবান্ প্রণতমেনমপারঘোর-
সংসারভীতমিহ মামখিলাময়েভ্যঃ ॥ ৯ ॥

হে ভূতনাথ ভগবন্, ভবদীয়চারু-
পাদাম্বুজে ভবতু ভক্তিরচঞ্চলা মে ।
নাথায় সর্বজগতাং ভজতাং ভবাব্ধি-
পোতায় নিত্যমখিলাঙ্গভুবে নমস্তে ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রী শঙ্করভগবদ্পাদ বিরচিতং
শ্রী শাস্তাস্তুতি দশকং সম্পূর্ণম্ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Lord Ayyappan Slokam » Sri Shastastutida Ashtakam Lyrics in Sanskrit » English » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil

Shastastutida Ashtakam in Bengali
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top