1000 Names Of Namavali Buddhas Of The Bhadrakalpa Era In Bengali

॥ Namavali Buddhas of the Bhadrakalpa Era Bengali Lyrics ॥

॥ ভদ্রকল্পবুদ্ধসহস্রনামাবলিঃ ॥
ওঁ ক্রকুচ্ছন্দায় নমঃ ।
ওঁ কনকমুনয়ে নমঃ ।
ওঁ কাশ্যপায় নমঃ ।
ওঁ শাক্যমুনয়ে নমঃ ।
ওঁ মৈত্রেয়ায় নমঃ ।
ওঁ সিংহায় নমঃ ।
ওঁ প্রদ্যোতায় নমঃ ।
ওঁ মুনয়ে নমঃ ।
ওঁ কুসুমায় নমঃ ।
ওঁ কুসুমায় নমঃ ।
ওঁ সুনেত্রায় নমঃ । ওঁ উত্তরপ্রথমকারিণে নমঃ ।
ওঁ সার্থবাহায় নমঃ ।
ওঁ মহাবাহবে নমঃ ।
ওঁ মহাবলায় নমঃ ।
ওঁ নক্ষত্ররাজায় নমঃ ।
ওঁ ওষধয়ে নমঃ ।
ওঁ য়শঃকেতবে নমঃ ।
ওঁ মহাপ্রভায় নমঃ ।
ওঁ মুক্তিস্কন্ধায় নমঃ ।
ওঁ বৈরোচনায় নমঃ । ২০
ওঁ সূর্যগর্ভায় নমঃ ।
ওঁ চন্দ্রায় নমঃ ।
ওঁ অর্চিষ্মন্তে নমঃ ।
ওঁ সুপ্রভায় নমঃ ।
ওঁ অশোকায় নমঃ ।
ওঁ তিষ্যায় নমঃ ।
ওঁ প্রদ্যোতায় নমঃ ।
ওঁ মালাধারিণে নমঃ ।
ওঁ গুণপ্রভায় নমঃ ।
ওঁ অর্থদর্শিনে নমঃ ।
ওঁ প্রদীপায় নমঃ ।
ওঁ প্রভূতায় নমঃ ।
ওঁ বৈদ্যায় নমঃ ।
ওঁ সূরতায় নমঃ ।
ওঁ ঊর্ণায় নমঃ ।
ওঁ দৃঢায় নমঃ ।
ওঁ শ্রীদেবায় নমঃ ।
ওঁ দুষ্প্রধর্ষায় নমঃ ।
ওঁ গুণধ্বজায় নমঃ ।
ওঁ রাহবে নমঃ । ওঁ অনন্তায় নমঃ । ৪০
ওঁ গণিনে নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মঘোষায় নমঃ । ওঁ য়শসে নমঃ ।
ওঁ দৃঢসন্ধয়ে নমঃ ।
ওঁ অনুন্নতায় নমঃ ।
ওঁ প্রভংকরায় নমঃ ।
ওঁ মহামেরবে নমঃ ।
ওঁ বজ্রায় নমঃ ।
ওঁ সংবরিণে নমঃ ।
ওঁ নির্ভয়ায় নমঃ ।
ওঁ রত্নায় নমঃ ।
ওঁ পদ্মাক্ষায় নমঃ ।
ওঁ বলসেনায় নমঃ ।
ওঁ কুসুমরশ্ময়ে নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ মহাতেজসে নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ ।
ওঁ অমিতাভায় নমঃ ।
ওঁ নাগদত্তায় নমঃ ।
ওঁ দৃঢক্রমায় নমঃ ।
ওঁ অমোঘদর্শিনে নমঃ । ৬০
ওঁ বীর্যদত্তায় নমঃ ।
ওঁ ভদ্রপালায় নমঃ ।
ওঁ নন্দায় নমঃ ।
ওঁ অচ্যুতায় নমঃ ।
ওঁ সিংহধ্বজায় নমঃ ।
ওঁ জয়ায় নমঃ ।
ওঁ ধর্মায় নমঃ ।
ওঁ প্রমোদ্যরাজায় নমঃ ।
ওঁ সারথয়ে নমঃ ।
ওঁ প্রিয়ংগমায় নমঃ ।
ওঁ বরুণায় নমঃ ।
ওঁ গুণাংগায় নমঃ ।
ওঁ গন্ধহস্তিনে নমঃ ।
ওঁ বিলোচনায় নমঃ ।
ওঁ মেঘস্বরায় নমঃ ।
ওঁ সুচিন্তিতায় নমঃ ।
ওঁ সুমনসে নমঃ ।
ওঁ বিমলায় নমঃ ।
ওঁ শশিনে নমঃ ।
ওঁ মহায়শসে নমঃ । ৮০
ওঁ মণিচূডায় নমঃ ।
ওঁ উগ্রায় নমঃ ।
ওঁ সিংহবলায় নমঃ ।
ওঁ দ্রুমায় নমঃ ।
ওঁ বিজিতাবিনে নমঃ ।
ওঁ প্রজ্ঞাকূটায় নমঃ ।
ওঁ সুস্থিতায় নমঃ ।
ওঁ মতয়ে নমঃ ।
ওঁ অংগজায় নমঃ ।
ওঁ অমিতবুদ্ধয়ে নমঃ ।
ওঁ সুরূপায় নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানিনে নমঃ ।
ওঁ রশ্ময়ে নমঃ ।
ওঁ দৃঢব্রতায় নমঃ ।
ওঁ মঙ্গলায় নমঃ ।
ওঁ সত্যকেতবে নমঃ ।
ওঁ পদ্মায় নমঃ ।
ওঁ নারায়ণায় নমঃ ।
ওঁ সুখবাহবে নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানাকরায় নমঃ ॥ ১০০ ॥

ওঁ গুণার্চিনে নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মদত্তায় নমঃ ।
ওঁ রত্নাকরায় নমঃ ।
ওঁ কুসুমদেবায় নমঃ ।
ওঁ সুচিন্তিতার্থায় নমঃ ।
ওঁ ধর্মেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ য়শোমতয়ে নমঃ ।
ওঁ প্রতিভানকূটায় নমঃ ।
ওঁ বজ্রধ্বজায় নমঃ ।
ওঁ হিতৈষিণে নমঃ ।
ওঁ বিক্রীডিতাবিনে নমঃ ।
ওঁ বিগততমসে নমঃ ।
ওঁ রাহুদেবায় নমঃ ।
ওঁ মেরুধ্বজায় নমঃ ।
ওঁ গণিপ্রভায় নমঃ ।
ওঁ রত্নগর্ভায় নমঃ ।
ওঁ অত্যুচ্চগামিনে নমঃ ।
ওঁ তিষ্যায় নমঃ ।
ওঁ বিষাণিনে নমঃ ।
ওঁ গুণকীর্তয়ে নমঃ । ১২০
ওঁ চন্দ্রার্কপ্রভায় নমঃ ।
ওঁ সূর্যপ্রভায় নমঃ ।
ওঁ জ্যোতিষ্কায় নমঃ ।
ওঁ সিংহকেতবে নমঃ ।
ওঁ বেলামশ্রীরাজায় নমঃ ।
ওঁ শ্রীগর্ভায় নমঃ ।
ওঁ ভবান্তদর্শিনে নমঃ ।
ওঁ বিদ্যুত্প্রভায় নমঃ ।
ওঁ কনকপর্বতায় নমঃ ।
ওঁ সিংহদত্তায় নমঃ ।
ওঁ অপরাজিতধ্বজায় নমঃ ।
ওঁ প্রমোদ্যকীর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ দৃঢবীর্যায় নমঃ ।
ওঁ সম্পন্নকীর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ বিগতভয়ায় নমঃ ।
ওঁ অর্হদ্দেবায় নমঃ ।
ওঁ মহাপ্রদীপায় নমঃ ।
ওঁ লোকপ্রভায় নমঃ ।
ওঁ সুরভিগন্ধায় নমঃ ।
ওঁ গুণাগ্রধারিণে নমঃ । ১৪০
ওঁ বিগততমসে নমঃ ।
ওঁ সিংহহনবে নমঃ ।
ওঁ রত্নকীর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ প্রশান্তদোষায় নমঃ ।
ওঁ অমৃতধারিণে নমঃ ।
ওঁ মনুজচন্দ্রায় নমঃ ।
ওঁ সুদর্শনায় নমঃ ।
ওঁ প্রতিমণ্ডিতায় নমঃ ।
ওঁ মণিপ্রভায় নমঃ ।
ওঁ গিরিকূটকেতবে নমঃ ।
ওঁ ধর্মাকরায় নমঃ । ওঁ অর্থবিনিশ্চিতায় নমঃ ।
ওঁ হর্ষদত্তায় নমঃ । ওঁ ধর্মদত্তায় নমঃ ।
ওঁ রত্নাকরায় নমঃ ।
ওঁ জনেন্দ্রকল্পায় নমঃ ।
ওঁ বিক্রান্তগামিনে নমঃ ।
ওঁ স্থিতবুদ্ধয়ে নমঃ ।
ওঁ বিভ্রাজচ্ছত্রায় নমঃ ।
ওঁ জ্যেষ্ঠায় নমঃ ।
ওঁ অভ্যুদ্গতশ্রিয়ে নমঃ ।
ওঁ সিংহঘোষায় নমঃ । ১৬০
ওঁ বিক্রীডিতাবিনে নমঃ ।
ওঁ নাগপ্রভাসায় নমঃ ।
ওঁ কুসুমপর্বতায় নমঃ ।
ওঁ নাগনন্দিনে নমঃ ।
ওঁ গন্ধেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ অতিয়শসে নমঃ ।
ওঁ বলদেবায় নমঃ ।
ওঁ গুণমালিনে নমঃ ।
ওঁ নাগভুজায় নমঃ ।
ওঁ প্রতিমণ্ডিতলোচনায় নমঃ ।
ওঁ সুচীর্ণবুদ্ধয়ে নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানাভিভবে নমঃ ।
ওঁ অমিতলোচনায় নমঃ ।
ওঁ সত্যভাণিনে নমঃ ।
ওঁ সূর্যপ্রভায় নমঃ ।
ওঁ নিয়তবুদ্ধয়ে নমঃ ।
ওঁ অনন্তরূপায় নমঃ ।
ওঁ বৈরোচনায় নমঃ ।
ওঁ রত্নকেতবে নমঃ ।
ওঁ বিগতকাঙ্ক্ষায় নমঃ । ১৮০
ওঁ লোকোত্তীর্ণায় নমঃ ।
ওঁ অমোঘবিক্রামিনে নমঃ ।
ওঁ বিবোধনায় নমঃ ।
ওঁ পুষ্পধ্বজায় নমঃ ।
ওঁ শৈলেন্দ্ররাজায় নমঃ ।
ওঁ মহাতেজসে নমঃ ।
ওঁ কৃতার্থদর্শিনে নমঃ ।
ওঁ অমিতয়শসে নমঃ ।
ওঁ রত্নদেবায় নমঃ ।
ওঁ স্থিতার্থজ্ঞানিনে নমঃ ।
ওঁ পূর্ণমতয়ে নমঃ ।
ওঁ অশোকায় নমঃ ।
ওঁ বিগতমলায় নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মদেবায় নমঃ ।
ওঁ ধরণীশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ কুসুমনেত্রায় নমঃ ।
ওঁ বিভক্তগাত্রায় নমঃ ।
ওঁ ধর্মপ্রভাসায় নমঃ ।
ওঁ নিখিলদর্শিনে নমঃ ।
ওঁ গুণপ্রভাসায় নমঃ । ২০০ ।

ওঁ শশিবক্ত্রায় নমঃ ।
ওঁ রত্নপ্রভায় নমঃ ।
ওঁ রত্নকেতবে নমঃ ।
ওঁ য়শোত্তরায় নমঃ ।
ওঁ প্রভাকরায় নমঃ ।
ওঁ অমিততেজসে নমঃ ।
ওঁ বেলামায় নমঃ ।
ওঁ সিংহগাত্রায় নমঃ ।
ওঁ বিদুমতয়ে নমঃ ।
ওঁ দুর্জয়ায় নমঃ ।
ওঁ গুণস্কন্ধায় নমঃ ।
ওঁ শশিকেতবে নমঃ ।
ওঁ স্থামপ্রাপ্তায় নমঃ ।
ওঁ অনন্তবিক্রামিনে নমঃ ।
ওঁ চন্দ্রায় নমঃ ।
ওঁ বিমলায় নমঃ ।
ওঁ সর্বার্থদর্শিনে নমঃ ।
ওঁ সুরায় নমঃ ।
ওঁ সমৃদ্ধায় নমঃ ।
ওঁ পুণ্যায় নমঃ । ২২০
ওঁ প্রদীপায় নমঃ ।
ওঁ গুণার্চয়ে নমঃ ।
ওঁ বিপুলবুদ্ধয়ে নমঃ ।
ওঁ সুজাতায় নমঃ ।
ওঁ বসুদেবায় নমঃ ।
ওঁ বিমতিজহায় নমঃ ।
ওঁ অমিতধরায় নমঃ ।
ওঁ বররুচয়ে নমঃ ।
ওঁ অনিহতায় নমঃ ।
ওঁ আস্থিতায় নমঃ ।
ওঁ সুখস্থিতায় নমঃ ।
ওঁ গণিমুখায় নমঃ ।
ওঁ জগদ্রশ্ময়ে নমঃ ।
ওঁ প্রভূতায় নমঃ ।
ওঁ পুষ্যায় নমঃ ।
ওঁ অনন্ততেজসে নমঃ ।
ওঁ অর্থমতয়ে নমঃ ।
ওঁ বৈদ্যরাজায় নমঃ ।
ওঁ খিলপ্রহাণায় নমঃ ।
ওঁ নির্জ্বরায় নমঃ । ২৪০
ওঁ সুদত্তায় নমঃ ।
ওঁ য়শোদত্তায় নমঃ ।
ওঁ কুসুমদত্তায় নমঃ ।
ওঁ পুরুষদত্তায় নমঃ ।
ওঁ বজ্রসেনায় নমঃ ।
ওঁ মহাদত্তায় নমঃ ।
ওঁ শান্তিমতয়ে নমঃ ।
ওঁ গন্ধহস্তিনে নমঃ ।
ওঁ নারায়ণায় নমঃ ।
ওঁ সূরতায় নমঃ ।
ওঁ অনিহতায় নমঃ ।
ওঁ চন্দ্রার্কায় নমঃ ।
ওঁ বিদ্যুত্কেতবে নমঃ ।
ওঁ মহিতায় নমঃ ।
ওঁ শ্রীগুপ্তায় নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানসূর্যায় নমঃ ।
ওঁ সিদ্ধার্থায় নমঃ ।
ওঁ মেরুকূটায় নমঃ ।
ওঁ অরিন্দমায় নমঃ ।
ওঁ পদ্মায় নমঃ । ২৬০
ওঁ অর্হত্কীর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানক্রমায় নমঃ ।
ওঁ অপগতক্লেশায় নমঃ ।
ওঁ নলায় নমঃ ।
ওঁ সুগন্ধায় নমঃ ।
ওঁ অনুপমরাষ্ট্রায় নমঃ ।
ওঁ মরুদ্যশসে নমঃ ।
ওঁ ভবান্তদর্শিনে নমঃ ।
ওঁ চন্দ্রায় নমঃ ।
ওঁ রাহবে নমঃ ।
ওঁ রত্নচন্দ্রায় নমঃ ।
ওঁ সিংহধ্বজায় নমঃ ।
ওঁ ধ্যানরতায় নমঃ ।
ওঁ অনুপমায় নমঃ ।
ওঁ বিক্রীডিতায় নমঃ ।
ওঁ গুণরত্নায় নমঃ ।
ওঁ অর্হদ্যশসে নমঃ ।
ওঁ পদ্মপার্শ্বায় নমঃ ।
ওঁ ঊর্ণাবন্তে নমঃ ।
ওঁ প্রতিভানকীর্তয়ে ২৮০
ওঁ মণিবজ্রায় নমঃ ।
ওঁ অমিতায়ুষে নমঃ ।
ওঁ মণিব্যুহায় নমঃ ।
ওঁ মহেন্দ্রায় নমঃ ।
ওঁ গুণাকরায় নমঃ ।
ওঁ মেরুয়শসে নমঃ ।
ওঁ দশরশ্ময়ে নমঃ ।
ওঁ অনিন্দিতায় নমঃ ।
ওঁ নাগক্রমায় নমঃ ।
ওঁ মনোরথায় নমঃ ।
ওঁ রত্নচন্দ্রায় নমঃ ।
ওঁ শান্তায় নমঃ ।
ওঁ প্রদ্যোতরাজায় নমঃ ।
ওঁ সারথয়ে নমঃ ।
ওঁ নন্দেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ রত্নচূডায় নমঃ ।
ওঁ বিগতভয়ায় নমঃ ।
ওঁ রত্নগর্ভায় নমঃ ।
ওঁ চন্দ্রাননায় নমঃ ।
ওঁ বিমলকীর্তয়ে নমঃ । ৩০০ ।

See Also  108 Names Of Kumarya In Bengali

ওঁ শান্ততেজসে নমঃ ।
ওঁ প্রিয়কেতবে নমঃ ।
ওঁ রাহুদেবায় নমঃ ।
ওঁ সুবয়সে নমঃ ।
ওঁ অমরপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ রত্নস্কন্ধায় নমঃ ।
ওঁ লডিতবিক্রমায় নমঃ ।
ওঁ সিংহপক্ষায় নমঃ ।
ওঁ অত্যুচ্চগামিনে নমঃ ।
ওঁ জনেন্দ্রায় নমঃ ।
ওঁ সুমতয়ে নমঃ ।
ওঁ লোকপ্রভায় নমঃ ।
ওঁ রত্নতেজসে নমঃ ।
ওঁ ভাগিরথয়ে নমঃ ।
ওঁ সঞ্জয়ায় নমঃ ।
ওঁ রতিব্যূহায় নমঃ ।
ওঁ তীর্থকরায় নমঃ ।
ওঁ গন্ধহস্তিনে নমঃ ।
ওঁ অর্চিষ্মতয়ে নমঃ ।
ওঁ মেরুধ্বজায় নমঃ । ৩২০
ওঁ সুগন্ধায় নমঃ ।
ওঁ দৃঢধর্মায় নমঃ ।
ওঁ উগ্রতেজসে নমঃ ।
ওঁ মণিধর্মণে নমঃ ।
ওঁ ভদ্রদত্তায় নমঃ ।
ওঁ সুগতচন্দ্রায় নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মস্বরায় নমঃ ।
ওঁ সিংহচন্দ্রায় নমঃ ।
ওঁ শ্রিয়ে নমঃ ।
ওঁ সুজাতায় নমঃ ।
ওঁ অজিতগণায় নমঃ ।
ওঁ য়শোমিত্রায় নমঃ ।
ওঁ সত্যায় নমঃ ।
ওঁ মহাতপসে নমঃ ।
ওঁ মেরুরশ্ময়ে নমঃ ।
ওঁ গুণকূটায় নমঃ ।
ওঁ অর্হদ্যশসে নমঃ ।
ওঁ ধর্মকীর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ দানপ্রভায় নমঃ ।
ওঁ বিদ্যুদ্দত্তায় নমঃ । ৩৪০
ওঁ সত্যকথিনে নমঃ ।
ওঁ জীবকায় নমঃ ।
ওঁ সুবয়সে নমঃ ।
ওঁ সদ্গণিনে নমঃ ।
ওঁ বিনিশ্চিতমতয়ে নমঃ ।
ওঁ ভবান্তমণিগন্ধায় নমঃ ।
ওঁ জয়নন্দিনে নমঃ ।
ওঁ সিংহরশ্ময়ে নমঃ ।
ওঁ বৈরোচনায় নমঃ ।
ওঁ য়শোত্তরায় নমঃ ।
ওঁ সুমেধসে নমঃ ।
ওঁ মণিচন্দ্রায় নমঃ ।
ওঁ উগ্রপ্রভায় নমঃ ।
ওঁ অনিহতব্রতায় নমঃ ।
ওঁ জগত্পূজিতায় নমঃ ।
ওঁ মণিগণায় নমঃ ।
ওঁ লোকোত্তরায় নমঃ ।
ওঁ সিংহহস্তিনে নমঃ ।
ওঁ চন্দ্রায় নমঃ ।
ওঁ রত্নার্চয়ে-রত্নার্চিনে-রত্নার্চিষে নমঃ । ৩৬০
ওঁ রাহুগুহ্যায় নমঃ ।
ওঁ গুণসাগরায় নমঃ ।
ওঁ সহিতরশ্ময়ে নমঃ ।
ওঁ প্রশান্তগতয়ে নমঃ ।
ওঁ লোকসুন্দরায় নমঃ ।
ওঁ অশোকায় নমঃ ।
ওঁ দশবশায় নমঃ ।
ওঁ বলনন্দিনে নমঃ ।
ওঁ স্থামশ্রিয়ে নমঃ ।
ওঁ স্থামপ্রাপ্তায় নমঃ ।
ওঁ মহাস্থাম্নে নমঃ ।
ওঁ গুণগর্ভায় নমঃ ।
ওঁ সত্যচরায় নমঃ ।
ওঁ ক্ষেমোত্তমরাজায় নমঃ ।
ওঁ গুণসাগরতিষ্যায় নমঃ ।
ওঁ মহারশ্ময়ে নমঃ ।
ওঁ বিদ্যুত্প্রভায় নমঃ ।
ওঁ গুণবিস্তৃতায় নমঃ ।
ওঁ রত্নায় নমঃ ।
ওঁ শ্রীপ্রভায় নমঃ । ৩৮০
ওঁ মারদমায় নমঃ ।
ওঁ কৃতবর্মণে নমঃ ।
ওঁ সিংহহস্তায় নমঃ ।
ওঁ সুপুষ্পায় নমঃ ।
ওঁ রত্নোত্তমায় নমঃ ।
ওঁ সাগরায় নমঃ ।
ওঁ ধরণীধরায় নমঃ ।
ওঁ অর্থবুদ্ধয়ে নমঃ ।
ওঁ গুণগণায় নমঃ ।
ওঁ গুণগণায় নমঃ ।
ওঁ রত্নাগ্নিকেতবে নমঃ ।
ওঁ লোকান্তরায় নমঃ ।
ওঁ লোকচন্দ্রায় নমঃ ।
ওঁ মধুরস্বরায় নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মকেতবে নমঃ ।
ওঁ গণিমুখায় নমঃ ।
ওঁ সিংহগতয়ে নমঃ ।
ওঁ উগ্রদত্তায় নমঃ ।
ওঁ ধর্মেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ তেজস্প্রভায় ৪০০ ।

ওঁ মহারশ্ময়ে নমঃ ।
ওঁ রত্নয়শসে নমঃ ।
ওঁ গণিপ্রভাসায় নমঃ ।
ওঁ অনন্তয়শসে নমঃ ।
ওঁ অমোঘরশ্ময়ে নমঃ ।
ওঁ ঋষিদেবায় নমঃ ।
ওঁ জনেন্দ্রায় নমঃ ।
ওঁ দৃঢসংঘায় নমঃ ।
ওঁ সুপক্ষায় নমঃ ।
ওঁ কেতবে নমঃ ।
ওঁ কুসুমরাষ্ট্রায় নমঃ ।
ওঁ ধর্মমতয়ে নমঃ ।
ওঁ অনিলবেগগামিনে নমঃ ।
ওঁ সুচিত্তয়শসে নমঃ ।
ওঁ দ্যুতিমন্তে নমঃ ।
ওঁ মরুত্স্কন্ধায় নমঃ ।
ওঁ গুণগুপ্তায় নমঃ ।
ওঁ অর্থমতয়ে নমঃ ।
ওঁ অভয়ায় নমঃ ।
ওঁ স্থিতমিত্রায় নমঃ । ৪২০
ওঁ প্রভাস্থিতকল্পায় নমঃ ।
ওঁ মণিচরণায় নমঃ ।
ওঁ মোক্ষতেজসে নমঃ ।
ওঁ সুন্দরপার্শ্বায় নমঃ ।
ওঁ সুবুদ্ধয়ে নমঃ ।
ওঁ সমন্ততেজসে নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানবরায় নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মস্থিতায় নমঃ ।
ওঁ সত্যরুতায়-সত্যরতায় নমঃ ।
ওঁ সুবুদ্ধয়ে নমঃ ।
ওঁ বলদত্তায় নমঃ ।
ওঁ সিংহগতয়ে নমঃ ।
ওঁ পুষ্পকেতবে নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানাকরায় নমঃ ।
ওঁ পুষ্পদত্তায় নমঃ ।
ওঁ গুণগর্ভায় নমঃ ।
ওঁ য়শোরত্নায় নমঃ ।
ওঁ অদ্ভুতয়শসে নমঃ ।
ওঁ অনিহতায় নমঃ ।
ওঁ অভয়ায় ৪৪০
ওঁ সূর্যপ্রভায় নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মগামিনে নমঃ ।
ওঁ বিক্রান্তদেবায় নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ সত্যদেবায় নমঃ ।
ওঁ মণিগর্ভায় নমঃ ।
ওঁ গুণকীর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানশ্রিয়ে নমঃ ।
ওঁ অসিতায় নমঃ ।
ওঁ দৃঢব্রতায় নমঃ ।
ওঁ মরুত্তেজসে নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মমুনয়ে নমঃ ।
ওঁ শনৈর্গামিনে নমঃ ।
ওঁ ব্রততপসে নমঃ ।
ওঁ অর্চিস্কন্ধায় নমঃ ।
ওঁ মহাতেজসে নমঃ ।
ওঁ চম্পকায় নমঃ ।
ওঁ তোষণায় নমঃ ।
ওঁ সুগণিনে নমঃ ।
ওঁ ইন্দ্রধ্বজায় নমঃ । ৪৬০
ওঁ মহাপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ সুমনাপুষ্পপ্রভায় নমঃ ।
ওঁ গণিপ্রভায় নমঃ ।
ওঁ বোধ্যংগায় নমঃ ।
ওঁ ওজংগমায় নমঃ ।
ওঁ সুবিনিশ্চিতার্থায় নমঃ ।
ওঁ বৃষভায় নমঃ ।
ওঁ সুবাহবে নমঃ ।
ওঁ মহারশ্ময়ে নমঃ ।
ওঁ আশাদত্তায় নমঃ ।
ওঁ পুণ্যাভায় নমঃ ।
ওঁ রত্নরুতায় নমঃ ।
ওঁ বজ্রসেনায় নমঃ ।
ওঁ সমৃদ্ধায় নমঃ ।
ওঁ সিংহবলায় নমঃ ।
ওঁ বিমলনেত্রায় নমঃ ।
ওঁ কাশ্যপায় নমঃ ।
ওঁ প্রসন্নবুদ্ধয়ে নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানক্রমায় নমঃ ।
ওঁ উগ্রতেজসে নমঃ । ৪৮০
ওঁ মহারশ্ময়ে নমঃ ।
ওঁ সূর্যপ্রভায় নমঃ ।
ওঁ বিমলপ্রভায় নমঃ ।
ওঁ বিভক্ততেজসে নমঃ ।
ওঁ অনুদ্ধতায় নমঃ ।
ওঁ মধুবক্ত্রায় নমঃ ।
ওঁ চন্দ্রপ্রভায় নমঃ ।
ওঁ দত্তবিদ্যুতে নমঃ ।
ওঁ প্রশান্তগামিনে নমঃ ।
ওঁ অক্ষোভ্যায় নমঃ ।
ওঁ অর্হত্কীর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ গুণধর্মায় নমঃ ।
ওঁ লডিতক্ষেত্রায় নমঃ ।
ওঁ ব্যূহরাজায় নমঃ ।
ওঁ অভ্যুদ্গতায় নমঃ ।
ওঁ হুতার্চয়ে-হুতার্চিনে-হুতার্চিষে নমঃ ।
ওঁ পদ্মশ্রিয়ে নমঃ ।
ওঁ রত্নব্যূহায় নমঃ ।
ওঁ সুভদ্রায় নমঃ ।
ওঁ রত্নোত্তমায় নমঃ । ৫০০ ।

ওঁ সুমেধসে নমঃ ।
ওঁ অমিতপ্রভায় নমঃ ।
ওঁ সমুদ্রদত্তায় নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মকেতবে নমঃ ।
ওঁ সোমচ্ছত্রায় নমঃ ।
ওঁ অর্চিষ্মন্তে নমঃ ।
ওঁ বিমলরাজায় নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানকীর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ সংজয়িনে নমঃ ।
ওঁ গুণপ্রভায় নমঃ ।
ওঁ বিঘুষ্টশব্দায় নমঃ ।
ওঁ পূর্ণচন্দ্রায় নমঃ । ওঁ রাজচন্দ্রায় নমঃ ।
ওঁ পদ্মরশ্ময়ে নমঃ ।
ওঁ সুব্রতায় নমঃ ।
ওঁ প্রদীপরাজায় নমঃ ।
ওঁ বিদ্যুত্কেতবে নমঃ ।
ওঁ রশ্মিরাজায় নমঃ ।
ওঁ জ্যোতিষ্কায় নমঃ ।
ওঁ সম্পন্নকীর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ পদ্মগর্ভায় নমঃ । ৫২০
ওঁ পুষ্যায় নমঃ ।
ওঁ চারুলোচনায় নমঃ ।
ওঁ অনাবিলার্থায় নমঃ ।
ওঁ উগ্রসেনায় নমঃ ।
ওঁ পুণ্যতেজসে নমঃ ।
ওঁ বিক্রমায় নমঃ ।
ওঁ অসংগমতয়ে নমঃ ।
ওঁ রাহুদেবায় নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানরাশয়ে নমঃ ।
ওঁ সারথয়ে নমঃ ।
ওঁ জনেন্দ্রকল্পায় নমঃ ।
ওঁ পুষ্পকেতবে নমঃ ।
ওঁ রাহুলায় নমঃ ।
ওঁ মহৌষধয়ে নমঃ ।
ওঁ নক্ষত্ররাজায় নমঃ ।
ওঁ বৈদ্যরাজায় নমঃ ।
ওঁ পুণ্যহস্তিনে নমঃ ।
ওঁ পূজনায় নমঃ ।
ওঁ বিঘুষ্টরাজায় নমঃ ।
ওঁ সূর্যরশ্ময়ে নমঃ । ৫৪০
ওঁ ধর্মকোশায় নমঃ ।
ওঁ সুমতয়ে নমঃ ।
ওঁ গুণেন্দ্রকল্পায় নমঃ ।
ওঁ বজ্রসেনায় নমঃ ।
ওঁ প্রজ্ঞাকূটায় নমঃ ।
ওঁ সুস্থিতায় নমঃ ।
ওঁ চীর্ণবুদ্ধয়ে নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মঘোষায় নমঃ ।
ওঁ গুণোত্তমায় নমঃ ।
ওঁ গর্জিতস্বরায় নমঃ ।
ওঁ অভিজ্ঞাকেতবে নমঃ ।
ওঁ কেতুপ্রভায় নমঃ ।
ওঁ ক্ষেমায় নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ ।
ওঁ পুংগবায় নমঃ ।
ওঁ লডিতনেত্রায় নমঃ ।
ওঁ নাগদত্তায় নমঃ ।
ওঁ সত্যকেতবে নমঃ ।
ওঁ মণ্ডিতায় নমঃ ।
ওঁ আদীনঘোষায় নমঃ । ৫৬০
ওঁ রত্নপ্রভায় নমঃ ।
ওঁ ঘোষদত্তায় নমঃ ।
ওঁ সিংহায় নমঃ ।
ওঁ চিত্ররশ্ময়ে নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানশূরায় নমঃ ।
ওঁ পদ্মরাশয়ে নমঃ ।
ওঁ পুষ্পিতায় নমঃ ।
ওঁ বিক্রান্তবলায় নমঃ ।
ওঁ পুণ্যরাশয়ে নমঃ ।
ওঁ শ্রেষ্ঠরূপায় নমঃ ।
ওঁ জ্যোতিষ্কায় নমঃ ।
ওঁ চন্দ্রপ্রদীপায় নমঃ ।
ওঁ তেজোরাশয়ে নমঃ ।
ওঁ বোধিরাজায় নমঃ ।
ওঁ অক্ষয়ায় নমঃ ।
ওঁ সুবুদ্ধিনেত্রায় নমঃ ।
ওঁ পূরিতাংগায় নমঃ ।
ওঁ প্রজ্ঞারাষ্ট্রায় নমঃ ।
ওঁ উত্তমায় নমঃ ।
ওঁ তোষিততেজসে নমঃ । ৫৮০
ওঁ প্রজ্ঞাদত্তায় নমঃ ।
ওঁ মংজুঘোষায় নমঃ । ওঁ নাথায় নমঃ ।
ওঁ অসংগকোষায় নমঃ ।
ওঁ জ্যেষ্ঠদত্তায় নমঃ ।
ওঁ শ্রেষ্ঠায় নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানবিক্রমায় নমঃ ।
ওঁ অর্চিষ্মন্তে নমঃ ।
ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ ।
ওঁ বেগধারিণে নমঃ ।
ওঁ তিষ্যায় নমঃ ।
ওঁ সুপ্রভায় নমঃ ।
ওঁ য়শোদত্তায় নমঃ ।
ওঁ সুরূপায় নমঃ ।
ওঁ রাজ্ঞে নমঃ ।
ওঁ অর্থসিদ্ধয়ে নমঃ ।
ওঁ সিংহসেনায় নমঃ ।
ওঁ বাসবায় নমঃ ।
ওঁ য়শসে নমঃ ।
ওঁ জয়ায় নমঃ ।
ওঁ উদারগর্ভায় নমঃ । ৬০০ ।

See Also  1000 Names Of Sri Lakini In Odia

ওঁ পুণ্যরশ্ময়ে নমঃ ।
ওঁ সুপ্রভায় নমঃ ।
ওঁ শ্রোত্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ প্রদীপরাজায় নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানকূটায় নমঃ ।
ওঁ উত্তমদেবায় নমঃ ।
ওঁ পার্থিবায় নমঃ ।
ওঁ বিমুক্তিলাভিনে নমঃ ।
ওঁ সুবর্ণচূডায় নমঃ ।
ওঁ রাহুভদ্রায় নমঃ ।
ওঁ দুর্জয়ায় নমঃ ।
ওঁ মুনিপ্রসন্নায় নমঃ ।
ওঁ সোমরশ্ময়ে নমঃ ।
ওঁ কাংচনপ্রভায় নমঃ ।
ওঁ সুদত্তায় নমঃ ।
ওঁ গুণেন্দ্রদেবায় নমঃ ।
ওঁ ধর্মছত্রায় নমঃ ।
ওঁ পুণ্যবাহবে নমঃ ।
ওঁ অসংগায় নমঃ ।
ওঁ প্রণীতজ্ঞানায় নমঃ । ৬২০
ওঁ সূক্ষ্মবুদ্ধয়ে নমঃ ।
ওঁ সর্বতেজসে নমঃ ।
ওঁ ওষধয়ে নমঃ ।
ওঁ বিমুক্তকেতবে নমঃ ।
ওঁ প্রভাকোশায় নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানরাজায় নমঃ ।
ওঁ ভীষণায় নমঃ ।
ওঁ ওঘক্ষয়ায় নমঃ ।
ওঁ অসংগকীর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ সত্যরাশয়ে নমঃ ।
ওঁ সুস্বরায় নমঃ ।
ওঁ গিরীন্দ্রকল্পায় নমঃ ।
ওঁ ধর্মকূটায় নমঃ ।
ওঁ মোক্ষতেজসে নমঃ ।
ওঁ শোভিতায় নমঃ ।
ওঁ প্রশান্তগাত্রায় নমঃ ।
ওঁ মনোজ্ঞবাক্যায় নমঃ ।
ওঁ চীর্ণবুদ্ধয়ে নমঃ ।
ওঁ বরুণায় নমঃ ।
ওঁ জগত্পূজিতায় নমঃ । ৬৪০
ওঁ সিংহপার্শ্বায় নমঃ ।
ওঁ ধর্মবিক্রমিনে নমঃ ।
ওঁ সুভগায় নমঃ ।
ওঁ অক্ষোভ্যবর্ণায় নমঃ ।
ওঁ তেজোরাজায় নমঃ ।
ওঁ বোধনায় নমঃ ।
ওঁ সুলোচনায় নমঃ ।
ওঁ স্থিতার্থবুদ্ধয়ে নমঃ ।
ওঁ আভাসরশ্ময়ে নমঃ ।
ওঁ গন্ধতেজসে নমঃ ।
ওঁ সন্তোষণায় নমঃ ।
ওঁ অমোঘগামিনে নমঃ ।
ওঁ ভস্মক্রোধায় নমঃ ।
ওঁ বররূপায় নমঃ ।
ওঁ সুক্রমায় নমঃ ।
ওঁ প্রদানকীর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ শুদ্ধপ্রভায় নমঃ ।
ওঁ দেবসূর্যায় নমঃ ।
ওঁ প্রজ্ঞাদত্তায় নমঃ ।
ওঁ সমাহিতাত্মনে নমঃ । ৬৬০
ওঁ ওজস্তেজসে নমঃ ।
ওঁ ক্ষত্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ ভাগিরথয়ে নমঃ ।
ওঁ সুবর্ণোত্তমায় নমঃ ।
ওঁ বিমুক্তচূডায় নমঃ ।
ওঁ ধার্মিকায় নমঃ ।
ওঁ স্থিতগন্ধায় নমঃ ।
ওঁ মদপ্রহীণায় নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানকোশায় নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মগামিনে নমঃ ।
ওঁ চন্দনায় নমঃ ।
ওঁ অশোকায় নমঃ ।
ওঁ সিংহরশ্ময়ে নমঃ ।
ওঁ কেতুরাষ্ট্রায় নমঃ ।
ওঁ পদ্মগর্ভায় নমঃ ।
ওঁ অনন্ততেজসে নমঃ ।
ওঁ দেবরশ্ময়ে নমঃ ।
ওঁ প্রজ্ঞাপুষ্পায় নমঃ ।
ওঁ বিদ্বন্তে নমঃ ।
ওঁ সমৃদ্ধজ্ঞানায় নমঃ । ৬৮০
ওঁ ব্রহ্মবসবে নমঃ ।
ওঁ রত্নপাণয়ে নমঃ ।
ওঁ ইন্দ্রমায় নমঃ ।
ওঁ অনুপমবাদিনে নমঃ ।
ওঁ জ্যেষ্ঠবাদিনে নমঃ ।
ওঁ পূজ্যায় নমঃ ।
ওঁ তিষ্যায় নমঃ ।
ওঁ সূর্যায় নমঃ ।
ওঁ উত্তীর্ণপঙ্কায় নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানপ্রাপ্তায় নমঃ ।
ওঁ সিদ্ধয়ে নমঃ ।
ওঁ ময়ূরায় নমঃ ।
ওঁ ধর্মদত্তায় নমঃ ।
ওঁ হিতৈষিণে নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানিনে নমঃ ।
ওঁ য়শসে নমঃ ।
ওঁ রশ্মিজালায় নমঃ ।
ওঁ বিজিতায় নমঃ ।
ওঁ বৈডূর্যগর্ভায় নমঃ ।
ওঁ পুষ্পায় নমঃ । ৭০০ ।

ওঁ দেবরাজায় নমঃ ।
ওঁ শশিনে নমঃ ।
ওঁ স্মৃতিপ্রভায় নমঃ ।
ওঁ কুশলপ্রভায় নমঃ ।
ওঁ সর্ববরগুণপ্রভায় নমঃ ।
ওঁ রত্নশ্রিয়ে নমঃ ।
ওঁ মনুষ্যচন্দ্রায় নমঃ ।
ওঁ রাহবে নমঃ ।
ওঁ অমৃতপ্রভায় নমঃ ।
ওঁ লোকজ্যেষ্ঠায় নমঃ ।
ওঁ জ্যোতিষ্প্রভায় নমঃ ।
ওঁ গমনশিবায় নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানসাগরায় নমঃ ।
ওঁ পর্বতেন্দ্রায় নমঃ ।
ওঁ প্রশান্তায় নমঃ ।
ওঁ গুণবলায় নমঃ ।
ওঁ দেবেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ মংজুঘোষায় নমঃ ।
ওঁ সুপার্শ্বায় নমঃ ।
ওঁ স্থিতার্থায় নমঃ । ৭২০
ওঁ গুণতেজসে নমঃ ।
ওঁ অনুত্তরজ্ঞানিনে নমঃ ।
ওঁ অমিতস্বরায় নমঃ ।
ওঁ সুখাভায় নমঃ ।
ওঁ সুমেধসে নমঃ ।
ওঁ বিগতমোহার্থচিন্তিনে নমঃ ।
ওঁ বিশিষ্ঠস্বরাংগায় নমঃ ।
ওঁ লডিতাগ্রগামিনে নমঃ ।
ওঁ শান্তার্থায় নমঃ ।
ওঁ অদোষায় নমঃ ।
ওঁ শুভচীর্ণবুদ্ধয়ে নমঃ ।
ওঁ পদ্মকোশায় নমঃ ।
ওঁ সুরশ্ময়ে নমঃ ।
ওঁ প্রতিভানবর্ণায় নমঃ ।
ওঁ সুতীর্থায় নমঃ ।
ওঁ গণেন্দ্রায় নমঃ ।
ওঁ বিগতভয়ায় নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানরুচয়ে নমঃ । ওঁ মহাদর্শনায় মহাপ্রজ্ঞাতীর্থায় নমঃ ।
ওঁ প্রতিভানচক্ষুষে নমঃ ।
ওঁ বরবুদ্ধয়ে নমঃ । ৭৪০
ওঁ চন্দ্রায় নমঃ ।
ওঁ রত্নাভচন্দ্রায় নমঃ ।
ওঁ অভয়ায় নমঃ ।
ওঁ মহতেজসে নমঃ । ওঁ মহাদর্শনায় নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মরুতায়-ব্রহ্মরতায় নমঃ ।
ওঁ সুঘোষায় নমঃ ।
ওঁ মহাপ্রজ্ঞাতীর্থায় নমঃ ।
ওঁ অসমবুদ্ধয়ে নমঃ ।
ওঁ অচলপ্রজ্ঞাভায় নমঃ ।
ওঁ বুদ্ধিমতয়ে নমঃ ।
ওঁ দ্রুমেন্দ্রায় নমঃ ।
ওঁ ঘোষস্বরায় নমঃ ।
ওঁ পুণ্যবলায় নমঃ ।
ওঁ স্থামশ্রিয়ে নমঃ ।
ওঁ আর্যপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ প্রতাপায় নমঃ ।
ওঁ জ্যোতীরামায় নমঃ ।
ওঁ দুন্দুভিমেঘস্বরায় নমঃ ।
ওঁ প্রিয়চক্ষুর্বক্ত্রায় নমঃ ।
ওঁ সুজ্ঞানায় নমঃ । ৭৬০
ওঁ সমৃদ্ধায় নমঃ ।
ওঁ গুণরাশয়ে নমঃ ।
ওঁ প্রসন্নায় নমঃ ।
ওঁ ধর্মধ্বজায় নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানরুতায়-জ্ঞানরতায় নমঃ ।
ওঁ গগনায় নমঃ ।
ওঁ য়জ্ঞস্বরায় নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানবিহাসস্বরায় নমঃ ।
ওঁ গুণতেজোরশ্ময়ে নমঃ ।
ওঁ ঋষীন্দ্রায় নমঃ ।
ওঁ মতিমন্তে নমঃ ।
ওঁ প্রতিভানগণায় নমঃ ।
ওঁ সুয়জ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ চন্দ্রাননায় নমঃ ।
ওঁ সুদর্শনায় নমঃ ।
ওঁ বিমলায় নমঃ ।
ওঁ গুণসঞ্চয়ায় নমঃ ।
ওঁ কেতুমন্তে নমঃ ।
ওঁ পুণ্যধ্বজায় নমঃ ।
ওঁ প্রতিভানরাষ্ট্রায় নমঃ । ৭৮০
ওঁ রত্নপ্রদত্তায় নমঃ ।
ওঁ প্রিয়চন্দ্রায় নমঃ । ওঁ অনুন্নতায় নমঃ ।
ওঁ সিংহবলায় নমঃ ।
ওঁ বশবর্তিরাজায় নমঃ ।
ওঁ অমৃতপ্রসন্নায় নমঃ ।
ওঁ সমধ্যায়িনে নমঃ ।
ওঁ অক্ষোভ্যায় নমঃ ।
ওঁ প্রশান্তমলায় নমঃ ।
ওঁ দেশামূঢায় নমঃ ।
ওঁ লডিতায় নমঃ ।
ওঁ সুবক্ত্রায় নমঃ ।
ওঁ স্থিতবেগজ্ঞানায় নমঃ ।
ওঁ কথেন্দ্রায় নমঃ ।
ওঁ মহাতেজসে নমঃ ।
ওঁ গম্ভীরমতয়ে নমঃ ।
ওঁ অমৃতায় নমঃ ।
ওঁ ধর্মবলায় নমঃ ।
ওঁ পূজ্যায় নমঃ ।
ওঁ পুষ্পপ্রভায় নমঃ ।
ওঁ ত্রৈলোক্যপূজ্যায় নমঃ । ৮০০ ।

See Also  108 Names Of Rajarajeshvari – Ashtottara Shatanamavali In Tamil

ওঁ রাহুসূর্যগর্ভায় নমঃ ।
ওঁ মরুত্পূজিতায় নমঃ ।
ওঁ মোক্ষধ্বজায় নমঃ ।
ওঁ কল্যাণচূডায় নমঃ ।
ওঁ অমৃতপ্রভায় নমঃ ।
ওঁ বজ্রায় নমঃ ।
ওঁ দৃঢায় নমঃ ।
ওঁ রত্নস্কন্ধায় নমঃ ।
ওঁ লডিতক্রমায় নমঃ ।
ওঁ ভানুমন্তে নমঃ ।
ওঁ শুদ্ধপ্রভায় নমঃ । ওঁ প্রভাবলায় নমঃ ।
ওঁ গুণচূডায় নমঃ ।
ওঁ অনুপমশ্রিয়ে নমঃ ।
ওঁ সিংহগতয়ে নমঃ ।
ওঁ উদ্গতায় নমঃ ।
ওঁ পুষ্পদত্তায় নমঃ ।
ওঁ মুক্তপ্রভায় নমঃ ।
ওঁ পদ্মায় নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ লডিতব্যূহায় নমঃ । ৮২০
ওঁ অমোহবিহরিণে নমঃ ।
ওঁ আব্রণায় নমঃ ।
ওঁ কেতুধ্বজায় নমঃ ।
ওঁ সুখচিত্তিনে নমঃ ।
ওঁ বিমোহরাজায় নমঃ ।
ওঁ বিধিজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ শুদ্ধসাগরায় নমঃ ।
ওঁ রত্নধরায় নমঃ ।
ওঁ অনবনতায় নমঃ ।
ওঁ জগত্তোষণায় নমঃ ।
ওঁ ময়ূররুতায় নমঃ ।
ওঁ অদীনায় নমঃ ।
ওঁ ভবতৃষ্ণামলপ্রহীণায় নমঃ ।
ওঁ চারিত্রতীর্থায় নমঃ ।
ওঁ বহুদেবঘুষ্টায় নমঃ ।
ওঁ রত্নক্রমায় নমঃ ।
ওঁ পদ্মহস্তিনে নমঃ ।
ওঁ শ্রিয়ে নমঃ ।
ওঁ জিতশত্রবে নমঃ ।
ওঁ সমৃদ্ধয়শসে নমঃ । ৮৪০
ওঁ সুরাষ্ট্রায় নমঃ ।
ওঁ কুসুমপ্রভায় নমঃ ।
ওঁ সিংহস্বরায় নমঃ ।
ওঁ চন্দ্রোদ্গতায় নমঃ ।
ওঁ জিনজ্যেষ্ঠায় নমঃ ।
ওঁ অচলায় নমঃ ।
ওঁ উপকারগতয়ে নমঃ ।
ওঁ পুণ্যপ্রদীপরাজায় নমঃ ।
ওঁ স্বরচোদকায় নমঃ ।
ওঁ গৌতমায় নমঃ ।
ওঁ ওজোবলায় নমঃ ।
ওঁ স্থিতবুদ্ধিরূপায় নমঃ ।
ওঁ সুচন্দ্রায় নমঃ ।
ওঁ বোধ্যংগপুষ্পায় নমঃ ।
ওঁ সিদ্ধয়ে নমঃ ।
ওঁ প্রশস্তায় নমঃ ।
ওঁ বলতেজোজ্ঞানায় নমঃ ।
ওঁ কুশলপ্রদীপায় নমঃ ।
ওঁ দৃঢবিক্রমায় নমঃ ।
ওঁ দেবরুতায়-দেবরতায় নমঃ । ৮৬০
ওঁ প্রশান্তায় নমঃ ।
ওঁ সূর্যাননায় নমঃ ।
ওঁ মোক্ষব্রতায় নমঃ ।
ওঁ শীলপ্রভায় নমঃ ।
ওঁ ব্রতস্থিতায় নমঃ ।
ওঁ অরজসে নমঃ ।
ওঁ সারোদ্গতায় নমঃ ।
ওঁ অঞ্জনায় নমঃ ।
ওঁ বর্ধনায় নমঃ ।
ওঁ গন্ধাভায় নমঃ ।
ওঁ বেলামপ্রভায় নমঃ ।
ওঁ স্মৃতীন্দ্রায় নমঃ ।
ওঁ অসংগধ্বজায় নমঃ ।
ওঁ বরবোধিগতয়ে নমঃ ।
ওঁ চরণপ্রসন্নায় নমঃ ।
ওঁ রত্নপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ ধর্মেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ বিশ্বদেবায় নমঃ ।
ওঁ মহামিত্রায় নমঃ ।
ওঁ সুমিত্রায় নমঃ । ৮৮০
ওঁ প্রশান্তগামিনে নমঃ ।
ওঁ অমৃতাধিপায় নমঃ ।
ওঁ মেরুপ্রভায় নমঃ ।
ওঁ আর্যস্তুতায় নমঃ ।
ওঁ জ্যোতিষ্মন্তে নমঃ ।
ওঁ দীপ্ততেজসে নমঃ ।
ওঁ অবভাসদর্শিনে নমঃ ।
ওঁ সুচীর্ণবিপাকায় নমঃ ।
ওঁ সুপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ বিগতশোকায় নমঃ ।
ওঁ রত্নপ্রভাসায় নমঃ ।
ওঁ চারিত্রকায় নমঃ ।
ওঁ পুণ্যবলায় নমঃ ।
ওঁ গুণসাগরায় নমঃ ।
ওঁ চৈত্রকায় নমঃ ।
ওঁ মানজহায় নমঃ ।
ওঁ মারক্ষয়ংকরায় নমঃ ।
ওঁ বাসনোত্তীর্ণগতয়ে নমঃ ।
ওঁ অভেদ্যবুদ্ধয়ে নমঃ ।
ওঁ উদধয়ে নমঃ । ৯০০ ।

ওঁ শোধিতায় নমঃ ।
ওঁ গণিমুক্তিরাজায় নমঃ ।
ওঁ প্রিয়ভায় নমঃ ।
ওঁ বোধিধ্বজায় নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানরত্নায় নমঃ ।
ওঁ সুশীতলায় নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মরাজায় নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানরতায় নমঃ ।
ওঁ ঋদ্ধিকেতবে নমঃ ।
ওঁ জনেন্দ্রকল্পায় নমঃ ।
ওঁ ধরণীশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ সূর্যপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ রাহুচন্দ্রায় নমঃ ।
ওঁ পুষ্পপ্রভায় নমঃ ।
ওঁ বৈদ্যাধিপায় নমঃ ।
ওঁ ওজোধারিণে নমঃ ।
ওঁ পুণ্যপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ রতিবলায় নমঃ ।
ওঁ সুঘোষায় নমঃ ।
ওঁ ধর্মেশ্বরায় নমঃ । ৯২০
ওঁ ব্রহ্মরতায় নমঃ ।
ওঁ সুচেষ্টায় নমঃ ।
ওঁ অস্খলিতবুদ্ধয়ে নমঃ ।
ওঁ মহাপ্রণাদায় নমঃ ।
ওঁ য়শঃকীর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ কেতুমন্তে নমঃ ।
ওঁ বিঘুষ্টতেজসে নমঃ ।
ওঁ জগদীশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ দ্রুমায় নমঃ ।
ওঁ সুপ্রণষ্টমোহায় নমঃ ।
ওঁ অমিতায় নমঃ ।
ওঁ সুচন্দ্রমসে নমঃ ।
ওঁ অনন্তপ্রতিভানকেতবে নমঃ ।
ওঁ ব্রতনিধয়ে নমঃ ।
ওঁ পূজ্যায় নমঃ ।
ওঁ উত্তীর্ণশোকায় নমঃ ।
ওঁ ক্ষেমপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ জগন্মতয়ে নমঃ ।
ওঁ প্রিয়ংগমায় নমঃ ।
ওঁ চরণাভিজ্ঞাতায় নমঃ । ৯৪০
ওঁ উত্পলায় নমঃ ।
ওঁ পুষ্পদমস্থিতায় নমঃ ।
ওঁ অনন্তপ্রতিভানরশ্ময়ে নমঃ ।
ওঁ ঋষিপ্রসন্নায় নমঃ ।
ওঁ গুণবীর্যায় নমঃ ।
ওঁ সারায় নমঃ ।
ওঁ মরুদাধিপায় নমঃ ।
ওঁ উচ্চরত্নায় নমঃ ।
ওঁ প্রসন্নায় নমঃ ।
ওঁ ভাগিরথয়ে নমঃ ।
ওঁ পুণ্যমতয়ে নমঃ ।
ওঁ হুতার্চয়ে-হুতার্চিনে-হুতার্চিষে নমঃ ।
ওঁ অনন্তগুণতেজোরাশয়ে নমঃ ।
ওঁ সিংহবিক্রমিনে নমঃ ।
ওঁ অচলায় নমঃ ।
ওঁ প্রসন্নায় নমঃ ।
ওঁ চীর্ণপ্রভায় নমঃ ।
ওঁ নাগরুতায় নমঃ ।
ওঁ সংগীতয়ে নমঃ ।
ওঁ চক্রধরায় নমঃ । ৯৬০
ওঁ বসুশ্রেষ্ঠায় নমঃ ।
ওঁ লোকপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ ধর্মচন্দ্রায় নমঃ ।
ওঁ অনন্তরতিকীর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ মেঘধ্বজায় নমঃ ।
ওঁ প্রজ্ঞাগতয়ে নমঃ ।
ওঁ সুগন্ধায় নমঃ ।
ওঁ গগনস্বরায় নমঃ ।
ওঁ দেবায় নমঃ ।
ওঁ দেবরাজায় নমঃ ।
ওঁ মণিবিশুদ্ধায় নমঃ ।
ওঁ সুধনায় নমঃ ।
ওঁ প্রদীপায় নমঃ ।
ওঁ রত্নস্বরঘোষায় নমঃ ।
ওঁ জনেন্দ্ররাজায় নমঃ ।
ওঁ রাহুগুপ্তায় নমঃ ।
ওঁ ক্ষেমঙ্করায় নমঃ ।
ওঁ সিংহমতয়ে নমঃ ।
ওঁ রত্নয়শসে নমঃ ।
ওঁ কৃতার্থায় নমঃ । ৯৮০
ওঁ কৃতান্তদর্শিনে নমঃ ।
ওঁ ভবপুষ্পায় নমঃ ।
ওঁ ঊর্ণায় নমঃ ।
ওঁ অতুলপ্রতিভানরাজায় নমঃ ।
ওঁ বিভক্তজ্ঞানস্বরায় নমঃ ।
ওঁ সিংহদংষ্ট্রায় নমঃ ।
ওঁ লডিতগামিনে নমঃ ।
ওঁ পুণ্যপ্রদীপায় নমঃ ।
ওঁ মংগলিনে নমঃ ।
ওঁ অশোকরাষ্ট্রায় নমঃ ।
ওঁ মতিচিন্তিনে নমঃ ।
ওঁ মতিমন্তে নমঃ ।
ওঁ ধর্মপ্রদীপাক্ষায় নমঃ ।
ওঁ সুদর্শনায় নমঃ ।
ওঁ বেগজহায় নমঃ ।
ওঁ অতিবলজায় নমঃ ।
ওঁ প্রজ্ঞাপুষ্পায় নমঃ ।
ওঁ দৃঢস্বরায় নমঃ ।
ওঁ সুখিতায় নমঃ ।
ওঁ অর্থবাদিনে নমঃ । ১০০০ ।

ওঁ প্রিয়প্রসন্নায় নমঃ ।
ওঁ হরিবক্ত্রায় নমঃ ।
ওঁ চূডায় নমঃ ।
ওঁ রোচায় নমঃ । ১০০৪ ।

ইতি ভদ্রকল্পবুদ্ধসহস্রনামাবলিঃ সমাপ্তা ।

There are many repetitions as in the original. Also, some names have alternatives in the sequence total leading to 1004. Adjacent 9-10 and 389-390 are identical.

Names as 101 in ওঁ গুণার্চিনে নমঃ । is from গুণার্চিন্,
গুণার্চিষে with stem as গুণার্চিস্; গুণার্চয়ে with the stem গুণার্চি .

– Chant Stotra in Other Languages -1000 Names of Namavali Buddhas of the Bhadrakalpa Era:
1000 Names of Namavali Buddhas of the Bhadrakalpa Era in SanskritEnglish – Bengali – GujaratiKannadaMalayalamOdiaTeluguTamil