108 Names of Navagrahanam Samuchchay – Ashtottara Shatanamavali in English

॥ Navagrahanam Samuchchay Ashtottarashata Namavali English Lyrics ॥

navagrahanam samuccayastottarasatanamavalih

adityacandrau kujasaumyajrva-srrsukrasuryatmajarahuketun ।
namami nityam subhadayakaste bhavantu me prrtikarasca sarve ॥

Om grahanayakebhyo namah ।
Om lokasamstutebhyo namah ।
Om lokasaksibhyo namah ।
Om aparimitasvabhavebhyo namah ।
Om dayamurtibhyo namah ।
Om surottamebhyo namah ।
Om ugradandebhyo namah ।
Om lokapavanebhyo namah ।
Om tejomurtibhyo namah ।
Om khecarebhyo namah ॥ 10 ॥

Om dvadasarasisthitebhyo namah ।
Om jyotirmayebhyo namah ।
Om rajrvalocanebhyo namah ।
Om navaratnalankrtamakutebhyo namah ।
Om manikyabhusanebhyo namah ।
Om naksatradhipatibhyo namah ।
Om naksatralankrtavigrahebhyo namah ।
Om saktyadyayudhadharibhyo namah ।
Om caturbhujanvitebhyo namah ।
Om sakalasrstikartrbhyo namah ॥ 20 ॥

Om sarvakarmapayonidhibhyo namah ।
Om dhanapradayakebhyo namah ।
Om sarvapapaharebhyo namah ।
Om karunyasagarebhyo namah ।
Om sakalakaryakanthakebhyo namah ।
Om rnahartrbhyo namah ।
Om dhanyadhipatibhyo namah ।
Om bharatrpriyebhyo namah ।
Om bhaktavatsalebhyo namah ।
Om sivapradayakebhyo namah ॥ 30 ॥

Om sivabhaktajanaraksakebhyo namah ।
Om punyapradayakebhyo namah ।
Om sarvasastravisaradebhyo namah ।
Om sukumaratanubhyo namah ।
Om kamitarthaphalapradayakebhyo namah ।
Om astaisvaryapradayakebhyo namah ।
Om brahmavidbhyo namah ।
Om mahadbhyo namah ।
Om satvikebhyo namah ।
Om suradhyaksebhyo namah ॥ 40 ॥

Om krttikapriyebhyo namah ।
Om revatrpatibhyo namah ।
Om mangalakarebhyo namah ।
Om matimatam varisthebhyo namah ।
Om mayavivarjitebhyo namah ।
Om sadacarasampannebhyo namah ।
Om satyavacanebhyo namah ।
Om sarvasammatebhyo namah ।
Om madhurabhasibhyo namah ।
Om brahmaparayanebhyo namah ॥ 50 ॥

Om sunrtibhyo namah ।
Om vacanadhikebhyo namah ।
Om sivapujatatparebhyo namah ।
Om bhadrapriyebhyo namah ।
Om bhagyakarebhyo namah ।
Om gandharvasevitebhyo namah ।
Om gambhrravacanebhyo namah ।
Om caturebhyo namah ।
Om carubhusanebhyo namah ।
Om kamitarthapradebhyo namah ॥ 60 ॥

Om sakalajñanavidbhyo namah ।
Om ajatasatrubhyo namah ।
Om amrtasanebhyo namah ।
Om devapujitebhyo namah ।
Om tustebhyo namah ।
Om sarvabhrstapradebhyo namah ।
Om ghorebhyo namah ।
Om agocarebhyo namah ।
Om grahasresthebhyo namah ।
Om sasvatebhyo namah ॥ 70 ॥

Om bhaktaraksakebhyo namah ।
Om bhaktaprasannebhyo namah ।
Om pujyebhyo namah ।
Om dhanisthadhipebhyo namah ।
Om satabhisakpatibhyo namah ।
Om amulalankrtadehebhyo namah ।
Om brahmatejo’bhivardhanebhyo namah ।
Om citravarnebhyo namah ।
Om trvrakopebhyo namah ।
Om lokastutebhyo namah ॥ 80 ॥

Om jyotismatam parebhyo namah ।
Om viviktanetrebhyo namah ।
Om taranebhyo namah ।
Om mitrebhyo namah ।
Om divaukobhyo namah ।
Om dayanidhibhyo namah ।
Om makutojjvalebhyo namah ।
Om vasudevapriyebhyo namah ।
Om sankarebhyo namah ।
Om yogrsvarebhyo namah ॥ 90 ॥

Om pasankusadharibhyo namah ।
Om paramasukhadebhyo namah ।
Om nabhomandalasamsthitebhyo namah ।
Om astasutradharibhyo namah ।
Om osadhrnam patibhyo namah ।
Om paramaprrtikarebhyo namah ।
Om kundaladharibhyo namah ।
Om nagalokasthitebhyo namah ।
Om sravanadhipebhyo namah ।
Om purvasadhadhipebhyo namah ॥ 100 ॥
Om uttarasadhadhipebhyo namah ।
Om prtacandanalepanebhyo namah ।
Om uduganapatibhyo namah ।
Om mesadirasrnam patibhyo namah ।
Om sulabhebhyo namah ।
Om nrtikovidebhyo namah ।
Om sumanasebhyo namah ।
Om adityadinavagrahadevatabhyo namah । 108 ।

iti navagrahanam samuccayastottarasatanamavalih samapta ।

– Chant Stotra in Other Languages -108 Names of Navagrahanam Samuchchay:
108 Names of Navagrahanam Samuchchay – Ashtottara Shatanamavali in Sanskrit – English – Bengali GujaratiKannadaMalayalamOdiaTeluguTamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *