108 Names of Sri Bhuvaneshwari in Telugu

॥ 108 Names of Sri Bhuvaneshwari Telugu Lyrics ॥

॥ శ్రీ భువనేశ్వరీ అష్టోత్తరశతనామవళిః ॥
ఓం మహామాయాయై నమః ।
ఓం మహావిద్యాయై నమః ।
ఓం మహాయోగాయై నమః ।
ఓం మహోత్కటాయై నమః ।
ఓం మాహేశ్వర్యై నమః ।
ఓం కుమార్యై నమః ।
ఓం బ్రహ్మాణ్యై నమః ।
ఓం బ్రహ్మరూపిణ్యై నమః ।
ఓం వాగీశ్వర్యై నమః ॥ ౯ ॥

ఓం యోగరూపాయై నమః ।
ఓం యోగిన్యై నమః ।
ఓం కోటిసేవితాయై నమః ।
ఓం జయాయై నమః ।
ఓం విజయాయై నమః ।
ఓం కౌమార్యై నమః ।
ఓం సర్వమంగళాయై నమః ।
ఓం పింగళాయై నమః ।
ఓం విలాస్యై నమః ॥ ౧౮ ॥

ఓం జ్వాలిన్యై నమః ।
ఓం జ్వాలరూపిణ్యై నమః ।
ఓం ఈశ్వర్యై నమః ।
ఓం క్రూరసంహార్యై నమః ।
ఓం కులమార్గప్రదాయిన్యై నమః ।
ఓం వైష్ణవ్యై నమః ।
ఓం సుభగాకార్యై నమః ।
ఓం సుకుల్యాయై నమః ।
ఓం కులపూజితాయై నమః ॥ ౨౭ ॥

ఓం వామాంగాయై నమః ।
ఓం వామచారాయై నమః ।
ఓం వామదేవప్రియాయై నమః ।
ఓం డాకిన్యై నమః ।
ఓం యోగినీరూపాయై నమః ।
ఓం భూతేశ్యై నమః ।
ఓం భూతనాయికాయై నమః ।
ఓం పద్మావత్యై నమః ।
ఓం పద్మనేత్రాయై నమః ॥ ౩౬ ॥

ఓం ప్రబుద్ధాయై నమః ।
ఓం సరస్వత్యై నమః ।
ఓం భూచర్యై నమః ।
ఓం ఖేచర్యై నమః ।
ఓం మాయాయై నమః ।
ఓం మాతంగ్యై నమః ।
ఓం భువనేశ్వర్యై నమః ।
ఓం కాంతాయై నమః ।
ఓం పతివ్రతాయై నమః ॥ ౪౫ ॥

ఓం సాక్ష్యై నమః ।
ఓం సుచక్షవే నమః ।
ఓం కుండవాసిన్యై నమః ।
ఓం ఉమాయై నమః ।
ఓం కుమార్యై నమః ।
ఓం లోకేశ్యై నమః ।
ఓం సుకేశ్యై నమః ।
ఓం పద్మరాగిణ్యై నమః ।
ఓం ఇంద్రాణ్యై నమః ॥ ౫౪ ॥

ఓం బ్రహ్మచండాల్యై నమః ।
ఓం చండికాయై నమః ।
ఓం వాయువల్లభాయై నమః ।
ఓం సర్వధాతుమయీమూర్త్యై నమః ।
ఓం జలరూపాయై నమః ।
ఓం జలోదర్యై నమః ।
ఓం ఆకాశ్యై నమః ।
ఓం రణగాయై నమః ।
ఓం నృకపాలవిభూషణాయై నమః ॥ ౬౩ ॥

ఓం నర్మదాయై నమః ।
ఓం మోక్షదాయై నమః ।
ఓం కామధర్మార్థదాయిన్యై నమః ।
ఓం గాయత్ర్యై నమః ।
ఓం సావిత్ర్యై నమః ।
ఓం త్రిసంధ్యాయై నమః ।
ఓం తీర్థగామిన్యై నమః ।
ఓం అష్టమ్యై నమః ।
ఓం నవమ్యై నమః ॥ ౭౨ ॥

ఓం దశమ్యై నమః ।
ఓం ఏకాదశ్యై నమః ।
ఓం పౌర్ణమాస్యై నమః ।
ఓం కుహూరూపాయై నమః ।
ఓం తిథిమూర్తిస్వరూపిణ్యై నమః ।
ఓం సురారినాశకార్యై నమః ।
ఓం ఉగ్రరూపాయై నమః ।
ఓం వత్సలాయై నమః ।
ఓం అనలాయై నమః ॥ ౮౧ ॥

ఓం అర్ధమాత్రాయై నమః ।
ఓం అరుణాయై నమః ।
ఓం పీతలోచనాయై నమః ।
ఓం లజ్జాయై నమః ।
ఓం సరస్వత్యై నమః ।
ఓం విద్యాయై నమః ।
ఓం భవాన్యై నమః ।
ఓం పాపనాశిన్యై నమః ।
ఓం నాగపాశధరాయై నమః ॥ ౯౦ ॥

ఓం మూర్త్యై నమః ।
ఓం అగాధాయై నమః ।
ఓం ధృతకుండలాయై నమః ।
ఓం క్షతరూప్యై నమః ।
ఓం క్షయకర్యై నమః ।
ఓం తేజస్విన్యై నమః ।
ఓం శుచిస్మితాయై నమః ।
ఓం అవ్యక్తాయై నమః ।
ఓం వ్యక్తలోకాయై నమః ॥ ౯౯ ॥

ఓం శంభురూపాయై నమః ।
ఓం మనస్విన్యై నమః ।
ఓం మాతంగ్యై నమః ।
ఓం మత్తమాతంగ్యై నమః ।
ఓం మహాదేవప్రియాయై నమః ।
ఓం దైత్యహన్త్ర్యై నమః ।
ఓం వారాహ్యై నమః ।
ఓం సర్వశాస్త్రమయ్యై నమః ।
ఓం శుభాయై నమః ॥ ౧౦౮ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Durga Slokam » Sri Bhuvaneshwari Ashtottara Shatanamavali » 108 Names of Sri Bhuvaneshwari Lyrics in Sanskrit » English » Kannada » Tamil

108 Names of Sri Bhuvaneshwari in Telugu
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top