108 Names Of Sri Guru Dattatreya in Odia

॥ 108 Names Of Sri Guru Dattatreya Odia Lyrics ॥

॥ ଶ୍ରୀଦତ୍ତାତ୍ରେୟାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲୀ ॥

ଓଂ ଶ୍ରୀଦତ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵଦତ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଦତ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଷ୍ଣୁଦତ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଵଦତ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅତ୍ରିଦତ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଆତ୍ରେୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅତ୍ରିଵରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନୁସୂୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନସୂୟାସୂନଵେ ନମଃ । ॥ ୧୦ ॥

ଓଂ ଅଵଧୂତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧର୍ମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧର୍ମପରାୟଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧର୍ମପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଦ୍ଧାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଦ୍ଧିଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଦ୍ଧିପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଦ୍ଧସେଵିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁରଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁରୁଗମ୍ୟାୟ ନମଃ । ॥ ୨୦ ॥

ଓଂ ଗୁରୋର୍ଗୁରୁତରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗରିଷ୍ଠାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵରିଷ୍ଠାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହିଷ୍ଠାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଂ ୟୋଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ୟୋଗଗମ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ୟୋଗୀଦେଶକରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ୟୋଗରତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ୟୋଗୀଶାୟ ନମଃ । ॥ ୩୦ ॥

ଓଂ ୟୋଗାଧୀଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ୟୋଗପରାୟଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ୟୋଗିଧ୍ୟେୟାଙ୍ଘ୍ରିପଙ୍କଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦିଗମ୍ବରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦିଵ୍ୟାମ୍ବରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୀତାମ୍ବରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ଵେତାମ୍ବରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚିତ୍ରାମ୍ବରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବାଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବାଲଵୀର୍ୟାୟ ନମଃ । ॥ ୪୦ ॥

ଓଂ କୁମାରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କିଶୋରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କନ୍ଦର୍ପମୋହନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅର୍ଧାଙ୍ଗାଲିଙ୍ଗିତାଙ୍ଗନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁରାଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିରାଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୀତରାଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମୃତଵର୍ଷିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ଉଗ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନୁଗ୍ରରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଥଵିରାୟ ନମଃ । ॥ ୫୦ ॥

ଓଂ ସ୍ଥଵୀୟସେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶାନ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଘୋରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୂଢାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଊର୍ଧ୍ଵରେତସେ ନମଃ ।
ଓଂ ଏକଵକ୍ତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନେକଵକ୍ତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦ୍ଵିନେତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିନେତ୍ରାୟ ନମଃ । ॥ ୬୦ ॥

ଓଂ ଦ୍ଵିଭୁଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଷଡ୍ଭୁଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅକ୍ଷମାଲିନେ ନମଃ ।
ଓଂ କମଣ୍ଡଲୁଧାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୂଲିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଡମରୁଧାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶଙ୍ଖିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଦିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ମୁନୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ମୌଲିନେ ନମଃ । ॥ ୭୦ ॥

ଓଂ ଵିରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସହସ୍ରଶିରସେ ନମଃ ।
ଓଂ ସହସ୍ରାକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସହସ୍ରବାହଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ସହସ୍ରାୟୁଧାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସହସ୍ରପାଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସହସ୍ରପଦ୍ମାର୍ଚିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପଦ୍ମହସ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପଦ୍ମପାଦାୟ ନମଃ । ॥ ୮୦ ॥

ଓଂ ପଦ୍ମନାଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପଦ୍ମମାଲିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ପଦ୍ମଗର୍ଭାରୁଣାକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପଦ୍ମକିଞ୍ଜଲ୍କଵର୍ଚସେ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ଞାନିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ଞାନଗମ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ଞାନଵିଜ୍ଞାନମୂର୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଧ୍ୟାନିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଧ୍ୟାନନିଷ୍ଠାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧ୍ୟାନସିମିତମୂର୍ତୟେ ନମଃ । ॥ ୯୦ ॥

ଓଂ ଧୂଲିଧୂସରିତାଙ୍ଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚନ୍ଦନଲିପ୍ତମୂର୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଭସ୍ମୋଦ୍ଧୂଲିତଦେହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦିଵ୍ୟଗନ୍ଧାନୁଲେପିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରସନ୍ନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରମତ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରକୃଷ୍ଟାର୍ଥପ୍ରଦାୟ ନମଃ । var ପ୍ରଧାନାୟ
ଓଂ ଅଷ୍ଟୈଶ୍ଵର୍ୟପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵରୀୟସେ ନମଃ । ॥ ୧୦୦ ॥

ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଷ୍ଣଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଶ୍ଵରୂପିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶଙ୍କରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଆତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନ୍ତରାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଂ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ । ॥ ୧୦୮ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Guru Dattatreya Ashtottarashata Namavali » 108 Names of Sri Guru Dattatreya Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Telugu » Tamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *