108 Names Of Ranganatha 2 – Ashtottara Shatanamavali In Odia

॥ Sri Ranganatha 2 Ashtottarashata Namavali Odia Lyrics ॥

॥ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗନାଥାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲିଃ ୨ ॥
ଓଂ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗନାଥାୟ ନମଃ । ଦେଵେଶାୟ । ଶ୍ରୀରଙ୍ଗବ୍ରହ୍ମସଂଜ୍ଞକାୟ ।
ଶେଷପର୍ୟଙ୍କଶୟନାୟ । ଶ୍ରୀନିଵାସଭୁଜାନ୍ତରାୟ । ଇନ୍ଦ୍ରନୀଲୋତ୍ପଲଶ୍ୟାମାୟ ।
ପୁଣ୍ଡରୀକନିଭେକ୍ଷଣାୟ । ଶ୍ରୀଵତ୍ସଲାଞ୍ଛିତାୟ । ହାରିଣେ । ଵନମାଲିନେ ।
ହଲାୟୁଧାୟ । ପୀତାମ୍ବରଧରାୟ । ଦେଵାୟ । ନରାୟ । ନାରାୟଣାୟ । ହରୟେ ।
ଶ୍ରୀଭୂସହିତାୟ । ପୁରୁଷାୟ । ମହାଵିଷ୍ଣଵେ । ସନାତନାୟ ନମଃ ॥ ୨୦ ॥

ଓଂ ସିଂହାସନସ୍ଥାୟ ନମଃ । ଭଗଵତେ । ଵାସୁଦେଵାୟ । ପ୍ରଭାଵୃତାୟ ।
କନ୍ଦର୍ପକୋଟିଲାଵଣ୍ୟାୟ । କସ୍ତୂରୀତିଲକାୟ । ଅଚ୍ୟୁତାୟ ।
ଶଙ୍ଖଚକ୍ରଗଦାପଦ୍ମସୁଲକ୍ଷିତଚତୁର୍ଭୁଜାୟ । ଶ୍ରୀମତ୍ସୁନ୍ଦରଜାମାତ୍ରେ ।
ନାଥାୟ । ଦେଵଶିଖାମଣୟେ । ଶ୍ରୀରଙ୍ଗନାୟକାୟ । ଲକ୍ଷ୍ମିଵଲ୍ଲଭାୟ ।
ତେଜସାନ୍ନିଧୟେ । ସର୍ଵଶର୍ମପ୍ରଦାୟ । ଅହୀଶାୟ । ସାମଗାନପ୍ରିୟୋତ୍ସଵାୟ ।
ଅମୃତତ୍ତ୍ଵପ୍ରଦାୟ । ନିତ୍ୟାୟ । ସର୍ଵପ୍ରଭଵେ ନମଃ ॥ ୪୦ ॥

ଓଂ ଅରିନ୍ଦମାୟ ନମଃ । ଶ୍ରୀଭଦ୍ରକୁଙ୍କୁମାଲିପ୍ତାୟ । ଶ୍ରୀମୂର୍ତୟେ ।
ଚିତ୍ତରଞ୍ଜିତାୟ । ସର୍ଵଲକ୍ଷଣସମ୍ପନ୍ନାୟ । ଶାନ୍ତାତ୍ମନେ ।
ତୀର୍ଥନାୟକାୟ । ଶ୍ରୀରଙ୍ଗନାୟକୀଶାୟ । ୟଜ୍ଞମୂର୍ତୟେ । ହିରଣ୍ମୟାୟ ।
ପ୍ରଣଵାକାରସଦନାୟ । ପ୍ରଣତାର୍ଥପ୍ରଦାୟକାୟ । ଗୋଦାପ୍ରାଣେଶ୍ଵରାୟ ।
କୃଷ୍ଣାୟ । ଜଗନ୍ନାଥାୟ । ଜୟଦ୍ରଥାୟ । ନିଚୁଲାପୁରଵଲ୍ଲୀଶାୟ ।
ନିତ୍ୟମଙ୍ଗଲଦାୟକାୟ । ଗନ୍ଧସ୍ତମ୍ଭଦ୍ଵୟୋଲ୍ଲାସଗାୟତ୍ରୀରୂପମଣ୍ଡପାୟ ।
ଭୃତ୍ୟଵର୍ଗଶରଣ୍ୟାୟ ନମଃ ॥ ୬୦ ॥

ଓଂ ବଲଭଦ୍ରପ୍ରସାଦକାୟ ନମଃ । ଵେଦଶୃଙ୍ଗଵିମାନସ୍ଥାୟ ।
ଵ୍ୟାଘ୍ରାସୁରନିଷୂଦକାୟ । ଗରୁଡାନନ୍ତସେନେଶଗଜଵକ୍ତ୍ରାଦିସେଵିତାୟ ।
ଶଙ୍କରପ୍ରିୟମାହାତ୍ମ୍ୟାୟ । ଶ୍ୟାମାୟ । ଶନ୍ତନୁଵନ୍ଦିତାୟ ।
ପାଞ୍ଚରାତ୍ରାର୍ଚିତାୟ । ନେତ୍ରେ । ଭକ୍ତନେତ୍ରୋତ୍ସଵପ୍ରଦାୟ ।
କଲଶାମ୍ଭୋଧିନିଲୟାୟ । କମଲାସନପୂଜିତାୟ ।
ସନନ୍ଦନନ୍ଦସନକସୁତ୍ରାମାମରସେଵିତାୟ । ସତ୍ୟଲୋକପୁରାଵାସାୟ । ଚକ୍ଷୁଷେ ।
ଅଷ୍ଟାକ୍ଷରାୟ । ଅଵ୍ୟୟାୟ । ଇକ୍ଷ୍ଵାକୁପୂଜିତାୟ । ଵସିଷ୍ଠାଦିସ୍ତୁତାୟ ।
ଅନଘାୟ ନମଃ ॥ ୮୦ ॥

See Also  1000 Names Of Ganga – Sahasranamavali Stotram In Gujarati

ଓଂ ରାଘଵାରାଧିତାୟ ନମଃ । ସ୍ଵାମିନେ । ରାମାୟ । ରାଜେନ୍ଦ୍ରଵନ୍ଦିତାୟ ।
ଵିଭୀଷଣାର୍ଚିତପଦାୟ । ଲଙ୍କାରାଜ୍ୟଵରପ୍ରଦାୟ । କାଵେରୀମଧ୍ୟନିଲୟାୟ ।
କଲ୍ୟାଣପୁରଵାସ୍ତୁକାୟ । ଧର୍ମଵର୍ମାଦିଚୋଲେନ୍ଦ୍ରପୂଜିତାୟ । ପୁଣ୍ୟକୀର୍ତନାୟ ।
ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୃତସ୍ଥାନାୟ । ଭୂଲୋକଜନଭାଗ୍ୟଦାୟ । ଅଜ୍ଞାନଦମନଜ୍ୟୋତିଷେ ।
ଅର୍ଜୁନପ୍ରିୟସାରଥୟେ । ଚନ୍ଦ୍ରପୁଷ୍କରିଣୀନାଥାୟ । ଚଣ୍ଡାଦିଦ୍ଵାରପାଲକାୟ ।
କୁମୁଦାଦିପରିଵାରାୟ । ପାଣ୍ଡ୍ୟସାରୂପ୍ୟଦାୟକାୟ । ସପ୍ତାଵରଣସଂଵୀତସଦନାୟ ।
ସୁରପୋଷକାୟ ନମଃ ॥ ୧୦୦ ॥

ଓଂ ନଵନୀତଶୁଭାହାରାୟ ନମଃ । ଵିହାରିଣେ । ନାରଦସ୍ତୁତାୟ ।
ରୋହିଣୀଜନ୍ମତାରାୟ । କାର୍ତିକେୟଵରପ୍ରଦାୟ । ଶ୍ରୀରଙ୍ଗାଧିପତୟେ ।
ଶ୍ରୀମତେ । ଶ୍ରୀମଦ୍ରଙ୍ଗମହାନିଧୟେ ନମଃ ॥ ୧୦୮ ॥

ଇତି ଶ୍ରୀରଙ୍ଗନାଥାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲିଃ ସମାପ୍ତା ।

– Chant Stotra in Other Languages -108 Names of Ranganatha 2:
108 Names of Ranganatha 2 – Ashtottara Shatanamavali in SanskritEnglishBengaliGujaratiKannadaMalayalam – Odia – TeluguTamil