1000 Names Of Sri Nateshwarinateshwara Sammelana – Sahasranamavali Stotram In Bengali

॥ Nateshvarinateshvara Sammelana Sahasranamavali Bengali Lyrics ॥

॥ শ্রীনটেশ্বরীনটেশ্বরসম্মেলন সহস্রনামাবলী ॥
ওঁ শ্রী গণেশায় নমঃ ।
অস্য শ্রী নটেশ্বরী নটেশ্বরনাম সাহস্রমালামন্ত্রস্য ।
সদাশিবঋষিঃ । মহাবিরাট্ ছন্দঃ ।
শ্রীমন্নটেশ্বরী নটেশ্বরো দেবতা ।
ওঁ শ্রী শিবায় নম ইতি বীজম্ ।
ওঁ অনন্তশক্তয়ে নম ইতি শক্তিঃ ।
ওঁ শ্রীমহেশ্বরায় নম ইতি কীলকম্ ।
শ্রী নটেশ্বরীনটেশ্বরপ্রসাদসিদ্ধ্যর্থং অর্চনে বিনিয়োগঃ ॥

ওঁ নম্যায় নমঃ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ।
ওঁ স্বাহা নমঃ তর্জনীভ্যাং স্বাহা ।
ওঁ বষট্কারায় নমঃ মধ্যমাভ্যাং বষট্ ।
ওঁ হুংকারায় নমঃ অনামিকাভ্যাং হুম্ ।
ওঁ বৌষট্কারায় নমঃ কনিষ্ঠিকাভ্যাং বৌষট্ ।
ওঁ ফট্করায় নমঃ করতলকর পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ ।
ওঁ নম্যায় নমঃ হৃদয়ায় নমঃ ।
ওঁ স্বাহা নমঃ শিরসে স্বাহা ।
ওঁ বষট্কারায় নমঃ শিখায়ৈ বষট্ ।
ওঁ হুংকারায় নমঃ কবচায় হুম্ ।
ওঁ বৌষট্কারায় নমঃ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ ।
ওঁ ফট্করায় নমঃ অস্ত্রায় ফট্ ॥

ওঁ ভূর্ভুবস্সুবরোমিতি দিগ্বন্ধঃ ॥

॥ ধ্যানম্ ॥

ধ্যায়েত্কোটিরবিপ্রভং ত্রিনয়নং শীতাংশুগঙ্গাধরং
দক্ষাঙ্ঘ্রিস্থিতবামকুঞ্চিতপদং শার্দূলচর্মাম্বরম্ ।
বহ্নিং ডোলকরাভয়ং ডমরুকং বামে শিবাং (স্থিতাং) শ্যামলাং
কল্হারং জপসৃক্ষুকং (দধতীং প্রলম্বিতকরা) কটিকরাং
দেবীং সভেশং ভজে ॥

বামেলম্বকরাং শুকঞ্চ দধতীং দক্ষেঽম্বিকাং তাণ্ডবম্
লমিতি পঞ্চপূজা
॥ অথ শ্রী নটেশ্বরীনটেশ্বরসম্মেলননাম সাহস্রী ॥

ওঁ শ্রী শিবায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শ্রী শিবায় নমঃ । ১
ওঁ শ্রী শিবানাথায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শ্রী শিবানাথায় নমঃ । ২
ওঁ শ্রীমত্যৈ নমঃ ।
ওঁ শ্রীমতে নমঃ । ৩
ওঁ শ্রীপতিপূজিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শ্রীপতিপূজিতায় নমঃ । ৪
ওঁ শিবঙ্কর্যৈ নমঃ ।
ওঁ শিবঙ্করায় নমঃ । ৫
ওঁ শিবতরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শিবতরায় নমঃ । ৬
ওঁ শিষ্টহৃষ্টায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শিষ্টহৃষ্টায় নমঃ । ৭
ওঁ শিবাগমায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শিবাগমায় নমঃ । ৮
ওঁ অখণ্ডানন্দচিদ্রূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অখণ্ডানন্দচিদ্রূপায় নমঃ । ৯
ওঁ পরমানন্দতাণ্ডবায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পরমানন্দতাণ্ডবায় নমঃ । ১০
ওঁ অপস্মৃতিন্যস্তপাদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অপস্মৃতিন্যস্তপাদায় নমঃ । ১১
ওঁ কৃত্তিবাসসে নমঃ ।
ওঁ কৃত্তিবাসসে নমঃ । ১২
ওঁ কৃপাকরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কৃপাকরায় নমঃ । ১৩
ওঁ কালীবাদপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কালীবাদপ্রিয়ায় নমঃ । ১৪
ওঁ কালায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কালায় নমঃ । ১৫
ওঁ কালাতীতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কালাতীতায় নমঃ । ১৬
ওঁ কলাধরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কলাধরায় নমঃ । ১৭
ওঁ কালনেত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ কালনেত্রে নমঃ । ১৮
ওঁ কালহন্ত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ কালহন্ত্রে নমঃ । ১৯
ওঁ কালচক্রপ্রবর্তকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কালচক্রপ্রবর্তকায় নমঃ । ২০
ওঁ কালজ্ঞায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কালজ্ঞায় নমঃ । ২১
ওঁ কামদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কামদায় নমঃ । ২২
ওঁ কান্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কান্তায় নমঃ । ২৩
ওঁ কামারয়ে নমঃ ।
ওঁ কামারয়ে নমঃ । ২৪
ওঁ কামপালকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কামপালকায় নমঃ । ২৫
ওঁ কল্যাণমূর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ কল্যাণমূর্তয়ে নমঃ । ২৬
ওঁ কল্যাণীরমণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ কল্যাণীরমণায় নমঃ । ২৭
ওঁ কমলেক্ষণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কমলেক্ষণায় নমঃ । ২৮
ওঁ কালকণ্ঠ্যৈ নমঃ ।
ওঁ কালকণ্ঠায় নমঃ । ২৯
ওঁ কালকালায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কালকালায় নমঃ । ৩০
ওঁ কালকূটবিষাশনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কালকূটবিষাশনায় নমঃ । ৩১
ওঁ কৃতজ্ঞায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কৃতজ্ঞায় নমঃ । ৩২
ওঁ কৃতিসারজ্ঞায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কৃতিসারজ্ঞায় নমঃ । ৩৩
ওঁ কৃশানবে নমঃ ।
ওঁ কৃশানবে নমঃ । ৩৪
ওঁ কৃষ্ণপিঙ্গলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কৃষ্ণপিঙ্গলায় নমঃ । ৩৫
ওঁ করিচর্মাম্বরধরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ করিচর্মাম্বরধরায় নমঃ । ৩৬
ওঁ কপালিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ কপালিনে নমঃ । ৩৭
ওঁ কলুষাপহায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কলুষাপহায় নমঃ । ৩৮
ওঁ কপালমালাভরণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কপালমালাভরণায় নমঃ । ৩৯
ওঁ কঙ্কাল্যৈ নমঃ ।
ওঁ কঙ্কালায় নমঃ । ৪০
ওঁ কলিনাশনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কলিনাশনায় নমঃ । ৪১
ওঁ কৈলাসবাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ কৈলাসবাসিনে নমঃ । ৪২
ওঁ কামেশ্যৈ নমঃ ।
ওঁ কামেশায় নমঃ । ৪৩
ওঁ কবয়ে নমঃ ।
ওঁ কবয়ে নমঃ । ৪৪
ওঁ কপটবর্জিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কপটবর্জিতায় নমঃ । ৪৫
ওঁ কমনীয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কমনীয়ায় নমঃ । ৪৬
ওঁ কলানাথশেখরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কলানাথশেখরায় নমঃ । ৪৭
ওঁ কম্বুকন্ধরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কম্বুকন্ধরায় নমঃ । ৪৮
ওঁ কন্দর্পকোটিসদৃশায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কন্দর্পকোটিসদৃশায় নমঃ । ৪৯
ওঁ কপর্দিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ কপর্দিনে নমঃ । ৫০
ওঁ কমলাননায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কমলাননায় নমঃ । ৫১
ওঁ করাব্জধৃতকালাগ্নয়ে নমঃ ।
ওঁ করাব্জধৃতকালাগ্নয়ে নমঃ । ৫২
ওঁ কদম্বকুসুমারুণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কদম্বকুসুমারুণায় নমঃ । ৫৩
ওঁ কমনীয়নিজানন্দমুদ্রাঞ্চিতকরাম্বুজায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কমনীয়নিজানন্দমুদ্রাঞ্চিতকরাম্বুজায় নমঃ । ৫৪
ওঁ স্ফুরড্ডমরুনিধ্বাননির্জিতাম্ভোধিনিস্বনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ স্ফুরড্ডমরুনিধ্বাননির্জিতাম্ভোধিনিস্বনায় নমঃ । ৫৫
ওঁ উদ্দণ্ডতাণ্ডবায়ৈ নমঃ ।
ওঁ উদ্দণ্ডতাণ্ডবায় নমঃ । ৫৬
ওঁ চণ্ডায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চণ্ডায় নমঃ । ৫৭
ওঁ ঊর্ধ্বতাণ্ডবপণ্ডিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ঊর্ধ্বতাণ্ডবপণ্ডিতায় নমঃ । ৫৮
ওঁ সব্যতাণ্ডবসম্পন্নায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সব্যতাণ্ডবসম্পন্নায় নমঃ । ৫৯
ওঁ মহাতাণ্ডববৈভবায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহাতাণ্ডববৈভবায় নমঃ । ৬০
ওঁ ব্রহ্মাণ্ডকাণ্ডবিস্ফোটমহাপ্রলয়তাণ্ডবায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মাণ্ডকাণ্ডবিস্ফোটমহাপ্রলয়তাণ্ডবায় নমঃ । ৬১
ওঁ মহোগ্রতাণ্ডবাভিজ্ঞায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহোগ্রতাণ্ডবাভিজ্ঞায় নমঃ । ৬২
ওঁ পরিভ্রমণতাণ্ডবায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পরিভ্রমণতাণ্ডবায় নমঃ । ৬৩
ওঁ নন্দিনাট্যপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নন্দিনাট্যপ্রিয়ায় নমঃ । ৬৪
ওঁ নন্দিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ নন্দিনে নমঃ । ৬৫
ওঁ নটেশ্যৈ নমঃ ।
ওঁ নটেশায় নমঃ । ৬৬
ওঁ নটবেষভৃতে নমঃ ।
ওঁ নটবেষভৃতে নমঃ । ৬৭
ওঁ কালিকানাট্যরসিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কালিকানাট্যরসিকায় নমঃ । ৬৮
ওঁ নিশানটননিশ্চলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নিশানটননিশ্চলায় নমঃ । ৬৯
ওঁ ভৃঙ্গিনাট্যপ্রমাণজ্ঞায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভৃঙ্গিনাট্যপ্রমাণজ্ঞায় নমঃ । ৭০
ওঁ ভ্রমরায়িতনাট্যকৃতে নমঃ ।
ওঁ ভ্রমরায়িতনাট্যকৃতে নমঃ । ৭১
ওঁ বিয়দাদি জগত্স্রষ্ট্রয়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিয়দাদি জগত্স্রষ্ট্রে নমঃ । ৭২
ওঁ বিবিধানন্দদায়কায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিবিধানন্দদায়কায় নমঃ । ৭৩
ওঁ বিকাররহিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিকাররহিতায় নমঃ । ৭৪
ওঁ বৈষ্ণব্যৈ নমঃ ।
ওঁ বিষ্ণবে নমঃ । ৭৫
ওঁ বিরাডীশায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিরাডীশায় নমঃ । ৭৬
ওঁ বিরাণ্ময়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিরাণ্ময়ায় নমঃ । ৭৭
ওঁ বিরাঢ্হৃদয়পদ্মস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিরাঢ্হৃদয়পদ্মস্থায় নমঃ । ৭৮
ওঁ বিধয়ে নমঃ ।
ওঁ বিধয়ে নমঃ । ৭৯
ওঁ বিশ্বাধিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিশ্বাধিকায় নমঃ । ৮০
ওঁ বিভবে নমঃ ।
ওঁ বিভবে নমঃ । ৮১
ওঁ বীরভদ্রায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বীরভদ্রায় নমঃ । ৮২
ওঁ বিশালাক্ষ্যৈ নমঃ ।
ওঁ বিশালাক্ষায় নমঃ । ৮৩
ওঁ বিষ্ণুবাণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিষ্ণুবাণায় নমঃ । ৮৪
ওঁ বিশাম্পত্যৈ নমঃ ।
ওঁ বিশাম্পতয়ে নমঃ । ৮৫
ওঁ বিদ্যানিধয়ে নমঃ ।
ওঁ বিদ্যানিধয়ে নমঃ । ৮৬
ওঁ বিরূপাক্ষ্যৈ নমঃ ।
ওঁ বিরূপাক্ষায় নমঃ । ৮৭
ওঁ বিশ্বয়োনয়ে নমঃ ।
ওঁ বিশ্বয়োনয়ে নমঃ । ৮৮
ওঁ বৃষধ্বজায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বৃষধ্বজায় নমঃ । ৮৯
ওঁ বিরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিরূপায় নমঃ । ৯০
ওঁ বিশ্বদিগ্ব্যাপিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ বিশ্বদিগ্ব্যাপিনে নমঃ । ৯১
ওঁ বীতশোকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বীতশোকায় নমঃ । ৯২
ওঁ বিরোচনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিরোচনায় নমঃ । ৯৩
ওঁ ব্যোমকেশ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ব্যোমকেশায় নমঃ । ৯৪
ওঁ ব্যোমমূর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ ব্যোমমূর্তয়ে নমঃ । ৯৫
ওঁ ব্যোমাকারায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ব্যোমাকারায় নমঃ । ৯৬
ওঁ অব্যয়াকৃতয়ে নমঃ ।
ওঁ অব্যয়াকৃতয়ে নমঃ । ৯৭
ওঁ ব্যাঘ্রপাদপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ব্যাঘ্রপাদপ্রিয়ায় নমঃ । ৯৮
ওঁ ব্যাঘ্রচর্মধৃতে নমঃ ।
ওঁ ব্যাঘ্রচর্মধৃতে নমঃ । ৯৯
ওঁ ব্যাধিনাশনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ব্যাধিনাশনায় নমঃ ॥ ১০০ ॥

ওঁ ব্যাকৃতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ব্যাকৃতায় নমঃ । ১০১
ওঁ ব্যাপৃতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ব্যাপৃতায় নমঃ । ১০২
ওঁ ব্যাপিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ব্যাপিনে নমঃ । ১০৩
ওঁ ব্যাপ্যসাক্ষিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ব্যাপ্যসাক্ষিণে নমঃ । ১০৪
ওঁ বিশারদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিশারদায় নমঃ । ১০৫
ওঁ ব্যামোহনাশন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ব্যামোহনাশনায় নমঃ । ১০৬
ওঁ ব্যাসায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ব্যাসায় নমঃ । ১০৭
ওঁ ব্যাখ্যামুদ্রালসত্করায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ব্যাখ্যামুদ্রালসত্করায় নমঃ । ১০৮
ওঁ বরদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বরদায় নমঃ । ১০৯
ওঁ বামনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বামনায় নমঃ । ১১০
ওঁ বন্দ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বন্দ্যায় নমঃ । ১১১
ওঁ বরিষ্ঠায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বরিষ্ঠায় নমঃ । ১১২
ওঁ বজ্রবর্মভৃতে নমঃ ।
ওঁ বজ্রবর্মভৃতে নমঃ । ১১৩
ওঁ বেদবেদ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বেদবেদ্যায় নমঃ । ১১৪
ওঁ বেদরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বেদরূপায় নমঃ । ১১৫
ওঁ বেদবেদান্তবিত্তমায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বেদবেদান্তবিত্তমায় নমঃ । ১১৬
ওঁ বেদার্থবিদে নমঃ ।
ওঁ বেদার্থবিদে নমঃ । ১১৭
ওঁ বেদয়োন্যৈ নমঃ ।
ওঁ বেদয়োনয়ে নমঃ । ১১৮
ওঁ বেদাঙ্গায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বেদাঙ্গায় নমঃ । ১১৯
ওঁ বেদসংস্তুতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বেদসংস্তুতায় নমঃ । ১২০
ওঁ বৈকুণ্ঠবল্লভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বৈকুণ্ঠবল্লভায় নমঃ । ১২১
ওঁ অবর্ষ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অবর্ষ্যায় নমঃ । ১২২
ওঁ বৈশ্বানরবিলোচনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বৈশ্বানরবিলোচনায় নমঃ । ১২৩
ওঁ সমস্তভুবনব্যপিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ সমস্তভুবনব্যপিনে নমঃ । ১২৪
ওঁ সমৃদ্ধয়ে নমঃ ।
ওঁ সমৃদ্ধয়ে নমঃ । ১২৫
ওঁ সততোদিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সততোদিতায় নমঃ । ১২৬
ওঁ সূক্ষ্মাত্সূক্ষ্মতরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সূক্ষ্মাত্সূক্ষ্মতরায় নমঃ । ১২৭
ওঁ সূর্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সূর্যায় নমঃ । ১১৮
ওঁ সূক্ষ্মস্থূলত্ববর্জিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সূক্ষ্মস্থূলত্ববর্জিতায় নমঃ । ১২৯
ওঁ জহ্নুকন্যাধরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জহ্নুকন্যাধরায় নমঃ । ১৩০
ওঁ জন্মজরামৃত্যুনিবারকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জন্মজরামৃত্যুনিবারকায় নমঃ । ১৩১
ওঁ শূরসেনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শূরসেনায় নমঃ । ১৩২
ওঁ শুভাকারায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শুভাকারায় নমঃ । ১৩৩
ওঁ শুভ্রমূর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ শুভ্রমূর্তয়ে নমঃ । ১৩৪
ওঁ শুচিস্মিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শুচিস্মিতায় নমঃ । ১৩৫
ওঁ অনর্ধরত্নখচিতকিরীটায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অনর্ধরত্নখচিতকিরীটায় নমঃ । ১৩৬
ওঁ নিকটেস্থিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নিকটেস্থিতায় নমঃ । ১৩৭
ওঁ সুধারূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সুধারূপায় নমঃ । ১৩৮
ওঁ সুরাধ্যক্ষায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সুরাধ্যক্ষায় নমঃ । ১৩৯
ওঁ সুভ্রুবে নমঃ ।
ওঁ সুভ্রুবে নমঃ । ১৪০
ওঁ সুখঘনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সুখঘনায় নমঃ । ১৪১
ওঁ সুধিয়ৈ নমঃ ।
ওঁ সুধিয়ে নমঃ । ১৪২
ওঁ ভদ্রায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভদ্রায় নমঃ । ১৪৩
ওঁ ভদ্রপ্রদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভদ্রপ্রদায় নমঃ । ১৪৪
ওঁ ভদ্রবাহনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভদ্রবাহনায় নমঃ । ১৪৫
ওঁ ভক্তবত্সলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভক্তবত্সলায় নমঃ । ১৪৬
ওঁ ভগনেত্রহরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভগনেত্রহরায় নমঃ । ১৪৭
ওঁ ভর্গায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভর্গায় নমঃ । ১৪৮
ওঁ ভবঘ্নায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভবঘ্নায় নমঃ । ১৪৯
ওঁ ভক্তিমন্নিধয়ে নমঃ ।
ওঁ ভক্তিমন্নিধয়ে নমঃ । ১৫০
ওঁ অরুণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অরুণায় নমঃ । ১৫১
ওঁ শরণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শরণায় নমঃ । ১৫২
ওঁ শর্বায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শর্বায় নমঃ । ১৫৩
ওঁ শরণ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শরণ্যায় নমঃ । ১৫৪
ওঁ শর্মদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শর্মদায় নমঃ । ১৫৫
ওঁ শিবায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শিবায় নমঃ । ১৫৬
ওঁ পবিত্রায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পবিত্রায় নমঃ । ১৫৭
ওঁ পরমোদারায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পরমোদারায় নমঃ । ১৫৮
ওঁ পরমাপন্নিবারকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পরমাপন্নিবারকায় নমঃ । ১৫৯
ওঁ সনাতনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সনাতনায় নমঃ । ১৬০
ওঁ সমায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সমায় নমঃ । ১৬১
ওঁ সত্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সত্যায় নমঃ । ১৬২
ওঁ সত্যবাদিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ সত্যবাদিনে নমঃ । ১৬৩
ওঁ সমৃদ্ধিদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সমৃদ্ধিদায় নমঃ । ১৬৪
ওঁ ধন্বিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ধন্বিনে নমঃ । ১৬৫
ওঁ ধনাধিপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ধনাধিপায় নমঃ । ১৬৬
ওঁ ধন্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ধন্যায় নমঃ । ১৬৭
ওঁ ধর্মগোপ্ত্রয়ৈ নমঃ ।
ওঁ ধর্মগোপ্ত্রে নমঃ । ১৬৮
ওঁ ধরাধিপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ধরাধিপায় নমঃ । ১৬৯
ওঁ তরুণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ তরুণায় নমঃ । ১৭০
ওঁ তারকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারকায় নমঃ । ১৭১
ওঁ তাম্রায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তাম্রায় নমঃ । ১৭২
ওঁ তরিষ্ণবে নমঃ ।
ওঁ তরিষ্ণবে নমঃ । ১৭৩
ওঁ তত্ববোধকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তত্ববোধকায় নমঃ । ১৭৪
ওঁ রাজরাজেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ রাজরাজেশ্বরায় নমঃ । ১৭৫
ওঁ রম্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ রম্যায় নমঃ । ১৭৬
ওঁ রাত্রিঞ্চরবিনাশনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ রাত্রিঞ্চরবিনাশনায় নমঃ । ১৭৭
ওঁ গহ্বরেষ্ঠায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গহ্বরেষ্ঠায় নমঃ । ১৭৮
ওঁ গণাধীশায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গণাধীশায় নমঃ । ১৭৯
ওঁ গণেশায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গণেশায় নমঃ । ১৮০
ওঁ গতিবর্জিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গতিবর্জিতায় নমঃ । ১৮১
ওঁ পতঞ্জলিপ্রাণনাথায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পতঞ্জলিপ্রাণনাথায় নমঃ । ১৮২
ওঁ পরাপরবিবর্জিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পরাপরবিবর্জিতায় নমঃ । ১৮৩
ওঁ পরমাত্মিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পরমাত্মনে নমঃ । ১৮৪
ওঁ পরঞ্জ্যোতিষে নমঃ ।
ওঁ পরঞ্জ্যোতিষে নমঃ । ১৮৫
ওঁ পরমেষ্ঠিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ পরমেষ্ঠিনে নমঃ । ১৮৬
ওঁ পরাত্পরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পরাত্পরায় নমঃ । ১৮৭
ওঁ নারসিংহ্যৈ নমঃ ।
ওঁ নারসিংহায় নমঃ । ১৮৮
ওঁ নগাধ্যক্ষায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নগাধ্যক্ষায় নমঃ । ১৮৯
ওঁ নাদান্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নাদান্তায় নমঃ । ১৯০
ওঁ নাদবর্জিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নাদবর্জিতায় নমঃ । ১৯১
ওঁ নমদানন্দদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নমদানন্দদায় নমঃ । ১৯২
ওঁ নম্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নম্যায় নমঃ । ১৯৩
ওঁ নগরাজনিকেতনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নগরাজনিকেতনায় নমঃ । ১৯৪
ওঁ দৈব্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দৈব্যায় নমঃ । ১৯৫
ওঁ ভিষজে নমঃ ।
ওঁ ভিষজে নমঃ । ১৯৬
ওঁ প্রমাণজ্ঞায়ৈ নমঃ ।
ওঁ প্রমাণজ্ঞায় নমঃ । ১৯৭
ওঁ ব্রহ্মণ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মণ্যায় নমঃ । ১৯৮
ওঁ ব্রাহ্মণাত্মিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ব্রাহ্মণাত্মিকায় নমঃ । ১৯৯
ওঁ কৃতাকৃতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কৃতাকৃতায় নমঃ । ২০০ ।

ওঁ কৃশায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কৃশায় নমঃ । ২০১
ওঁ কৃষ্ণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কৃষ্ণায় নমঃ । ২০১
ওঁ শান্তিদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শান্তিদায় নমঃ । ১০৩
ওঁ শরভাকৃতয়ে নমঃ ।
ওঁ শরভাকৃতয়ে নমঃ । ২০৪
ওঁ ব্রহ্মবিদ্যাপ্রদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মবিদ্যাপ্রদায় নমঃ । ২০৫
ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ । ২০৬
ওঁ বৃহদ্গর্ভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বৃহদ্গর্ভায় নমঃ । ২০৭
ওঁ বৃহস্পতয়ে নমঃ ।
ওঁ বৃহস্পতয়ে নমঃ । ২০৮
ওঁ সদ্যোজাতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সদ্যোজাতায় নমঃ । ২০৯
ওঁ সদারাধ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সদারাধ্যায় নমঃ । ২১০
ওঁ সামগায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সামগায় নমঃ । ২১১
ওঁ সামসংস্তুতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সামসংস্তুতায় নমঃ । ২১২
ওঁ অঘোরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অঘোরায় নমঃ । ২১৩
ওঁ অদ্ভুতচারিত্রায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অদ্ভুতচারিত্রায় নমঃ । ২১৪
ওঁ আনন্দবপুষে নমঃ ।
ওঁ আনন্দবপুষে নমঃ । ২১৫
ওঁ অগ্রণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ অগ্রণ্যে নমঃ । ২১৬
ওঁ সর্ববিদ্যানামীশানায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্ববিদ্যানামীশানায় নমঃ । ২১৭
ওঁ ঈশ্বরাণামধীশ্বরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ঈশ্বরাণামধীশ্বরায় নমঃ । ২১৮
ওঁ সর্বার্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বার্থায় নমঃ । ২১৯
ওঁ সর্বদাতুষ্টায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বদাতুষ্টায় নমঃ । ২১০
ওঁ সর্বশাস্ত্রার্থসম্মতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বশাস্ত্রার্থসম্মতায় নমঃ । ২২১
ওঁ সর্বজ্ঞায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বজ্ঞায় নমঃ । ২২২
ওঁ সর্বদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বদায় নমঃ । ২২৩
ওঁ স্থাণবে নমঃ ।
ওঁ স্থাণবে নমঃ । ২২৪
ওঁ সর্বেশ্যৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বেশায় নমঃ । ২২৫
ওঁ সমরপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সমরপ্রিয়ায় নমঃ । ২২৬
ওঁ জনার্দনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জনার্দনায় নমঃ । ২২৭
ওঁ জগত্স্বামিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ জগত্স্বামিনে নমঃ । ২২৮
ওঁ জন্মকর্মনিবারকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জন্মকর্মনিবারকায় নমঃ । ২২৯
ওঁ মোচকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মোচকায় নমঃ । ২৩০
ওঁ মোহবিচ্ছেত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ মোহবিচ্ছেত্রে নমঃ । ২৩১
ওঁ মোদনীয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মোদনীয়ায় নমঃ । ২৩২
ওঁ মহাপ্রভবে নমঃ ।
ওঁ মহাপ্রভবে নমঃ । ২৩৩
ওঁ ব্যুপ্তকেশ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ব্যুপ্তকেশায় নমঃ । ২৩৪
ওঁ বিবিশদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিবিশদায় নমঃ । ২৩৫
ওঁ বিষ্বক্সেনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিষ্বক্সেনায় নমঃ । ২৩৬
ওঁ বিশোধকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিশোধকায় নমঃ । ২৩৭
ওঁ সহস্রাক্ষ্যৈ নমঃ ।
ওঁ সহস্রাক্ষায় নমঃ । ২৩৮
ওঁ সহস্রাঙ্ঘ্রয়ে নমঃ ।
ওঁ সহস্রাঙ্ঘ্রয়ে নমঃ । ২৩৯
ওঁ সহস্রবদনাম্বুজায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সহস্রবদনাম্বুজায় নমঃ । ২৪০
ওঁ সহস্রাক্ষার্চিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সহস্রাক্ষার্চিতায় নমঃ । ২৪১
ওঁ সম্রাজ্ঞ্যৈ নমঃ ।
ওঁ সম্রাজে নমঃ । ২৪২
ওঁ সন্ধাত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ সন্ধাত্রে নমঃ । ২৪৩
ওঁ সম্পদালয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সম্পদালয়ায় নমঃ । ২৪৪
ওঁ বভ্রুবে নমঃ ।
ওঁ বভ্রুবে নমঃ । ২৪৫
ওঁ বহুবিধাকারায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বহুবিধাকারায় নমঃ । ২৪৬
ওঁ বলপ্রমথন্যৈ নমঃ ।
ওঁ বলপ্রমথনায় নমঃ । ২৪৭
ওঁ বলিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ বলিনে নমঃ । ২৪৮
ওঁ মনোভর্ত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ মনোভর্ত্রে নমঃ । ২৪৯
ওঁ মনোগম্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মনোগম্যায় নমঃ । ২৫০
ওঁ মননৈকপরায়ণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মননৈকপরায়ণায় নমঃ । ২৫১
ওঁ উদাসীনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ উদাসীনায় নমঃ । ২৫২
ওঁ উপদ্রষ্ট্রয়ৈ নমঃ ।
ওঁ উপদ্রষ্ট্রে নমঃ । ২৫৩
ওঁ মৌনগম্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মৌনগম্যায় নমঃ । ২৫৪
ওঁ মুনীশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ মুনীশ্বরায় নমঃ । ২৫৫
ওঁ অমানিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ অমানিনে নমঃ । ২৫৬
ওঁ মদন্যৈ নমঃ ।
ওঁ মদনায় নমঃ । ২৫৭
ওঁ অমন্যবে নমঃ ।
ওঁ অমন্যবে নমঃ । ২৫৮
ওঁ অমানায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অমানায় নমঃ । ২৫৯
ওঁ মানদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মানদায় নমঃ । ২৬০
ওঁ মনবে নমঃ ।
ওঁ মনবে নমঃ । ২৬১
ওঁ য়শস্বিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ য়শস্বিনে নমঃ । ২৬২
ওঁ য়জমানাত্মিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়জমানাত্মনে নমঃ । ২৬৩
ওঁ য়জ্ঞভুজে নমঃ ।
ওঁ য়জ্ঞভুজে নমঃ । ২৬৪
ওঁ য়জনপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়জনপ্রিয়ায় নমঃ । ২৬৫
ওঁ মীডুষ্টমায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মীডুষ্টমায় নমঃ । ২৬৬
ওঁ মৃগধরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মৃগধরায় নমঃ । ২৬৭
ওঁ মৃকণ্ডুতনয়প্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মৃকণ্ডুতনয়প্রিয়ায় নমঃ । ২৬৮
ওঁ পুরুহূতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পুরুহূতায় নমঃ । ২৬৯
ওঁ পুরদ্বেষিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ পুরদ্বেষিণে নমঃ । ২৭০
ওঁ পুরত্রয়বিহারবত্যৈ নমঃ ।
ওঁ পুরত্রয়বিহারবতে নমঃ । ২৭১
ওঁ পুণ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পুণ্যায় নমঃ । ২৭২
ওঁ পুংসে নমঃ ।
ওঁ পুংসে নমঃ । ২৭৩
ও পুরিশয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পুরিশয়ায় নমঃ । ২৭৪
ওঁ পূষ্ণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ পূষ্ণে নমঃ । ২৭৫
ওঁ পূর্ণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পূর্ণায় নমঃ । ২৭৬
ওঁ পুরাতনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পুরাতনায় নমঃ । ২৭৭
ওঁ শয়ানায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শয়ানায় নমঃ । ২৭৮
ওঁ শন্তমায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শন্তমায় নমঃ । ২৭৯
ওঁ শান্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শান্তায় নমঃ । ২৮০
ওঁ শাসকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শাসকায় নমঃ । ২৮১
ওঁ শ্যামলাপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শ্যামলাপ্রিয়ায় নমঃ । ২৮২
ওঁ ভাবজ্ঞায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভাবজ্ঞায় নমঃ । ২৮৩
ওঁ বন্ধবিচ্ছেত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ বন্ধবিচ্ছেত্রে নমঃ । ২৮৪
ওঁ ভাবাতীতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভাবাতীতায় নমঃ । ২৮৫
ওঁ অভয়ঙ্কর্যৈ নমঃ ।
ওঁ অভয়ঙ্করায় নমঃ । ২৮৬
ওঁ মনীষিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ মনীষিণে নমঃ । ২৮৭
ওঁ মনুজাধীশায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মনুজাধীশায় নমঃ । ২৮৮
ওঁ মিথ্যাপ্রত্যয়নাশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ মিথ্যাপ্রত্যয়নাশিনায় নমঃ । ২৮৯
ওঁ নিরঞ্জনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নিরঞ্জনায় নমঃ । ২৯০
ওঁ নিত্যশুদ্ধায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নিত্যশুদ্ধায় নমঃ । ২৯১
ওঁ নিত্যবুদ্ধায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নিত্যবুদ্ধায় নমঃ । ২৯২
ওঁ নিরাশ্রয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নিরাশ্রয়ায় নমঃ । ২৯৩
ওঁ নির্বিকল্পায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নির্বিকল্পায় নমঃ । ২৯৪
ওঁ নিরালম্বায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নিরালম্বায় নমঃ । ২৯৫
ওঁ নির্বিকারায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নির্বিকারায় নমঃ । ২৯৬
ওঁ নিরাময়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নিরাময়ায় নমঃ । ২৯৭
ওঁ নিরঙ্কুশায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নিরঙ্কুশায় নমঃ । ২৯৮
ওঁ নিরাধারায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নিরাধারায় নমঃ । ২৯৯
ওঁ নিরপায়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নিরপায়ায় নমঃ । ৩০০ ।

See Also  Apamrutyuharam Mahamtutyunjjaya Stotram In Malayalam – Malayalam Shlokas

ওঁ নিরত্যয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নিরত্যয়ায় নমঃ । ৩০১
ওঁ গুহাশয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গুহাশয়ায় নমঃ । ৩০২
ওঁ গুণাতীতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গুণাতীতায় নমঃ । ৩০৩
ওঁ গুরুমূর্ত্যৈ নমঃ ।
ওঁ গুরুমূর্তয়ে নমঃ । ৩০৪
ওঁ গুহপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গুহপ্রিয়ায় নমঃ । ৩০৫
ওঁ প্রমাণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ প্রমাণায় নমঃ । ৩০৬
ওঁ প্রণবায়ৈ নমঃ ।
ওঁ প্রণবায় নমঃ । ৩০৭
ওঁ প্রাজ্ঞায়ৈ নমঃ ।
ওঁ প্রাজ্ঞায় নমঃ । ৩০৮
ওঁ প্রাণদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ প্রাণদায় নমঃ । ৩০৯
ওঁ প্রাণনায়িকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ প্রাণনায়িকায় নমঃ । ৩১০
ওঁ সূত্রাত্মিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সূত্রাত্মনে নমঃ । ৩১১
ওঁ সুলভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সুলভায় নমঃ । ৩১২
ওঁ স্বচ্ছায়ৈ নমঃ ।
ওঁ স্বচ্ছায় নমঃ । ৩১৩
ওঁ সূদরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সূদরায় নমঃ । ৩১৪
ওঁ সুন্দরাননায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সুন্দরাননায় নমঃ । ৩১৫
ওঁ কপালমালালঙ্কারায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কপালমালালঙ্কারায় নমঃ । ৩১৬
ওঁ কালান্তকবপুর্ধরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কালান্তকবপুর্ধরায় নমঃ । ৩১৭
ওঁ দুরারাধ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দুরারাধ্যায় নমঃ । ৩১৮
ওঁ দুরাধর্ষায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দুরাধর্ষায় নমঃ । ৩১৯
ওঁ দুষ্টদূরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দুষ্টদূরায় নমঃ । ৩২০
ওঁ দুরাসদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দুরাসদায় নমঃ । ৩২১
ওঁ দুর্বিজ্ঞেয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দুর্বিজ্ঞেয়ায় নমঃ । ৩২২
ওঁ দুরাচারনাশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ দুরাচারনাশনায় নমঃ । ৩২৩
ওঁ দুর্মদান্তক্যৈ নমঃ ।
ওঁ দুর্মদান্তকায় নমঃ । ৩২৪
ওঁ সর্বেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বেশ্বরায় নমঃ । ৩২৫
ওঁ সর্বসাক্ষিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বসাক্ষিণে নমঃ । ৩২৬
ওঁ সর্বাত্মিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বাত্মনে নমঃ । ৩২৭
ওঁ সাক্ষিবর্জিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সাক্ষিবর্জিতায় নমঃ । ৩২৮
ওঁ সর্বদ্বন্দ্বক্ষয়কর্যৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বদ্বন্দ্বক্ষয়করায় নমঃ । ৩২৯
ওঁ সর্বাপদ্বিনিবারকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বাপদ্বিনিবারকায় নমঃ । ৩৩০
ওঁ সর্বপ্রিয়তমায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বপ্রিয়তমায় নমঃ । ৩৩১
ওঁ সর্বদারিদ্রয়ক্লেশনাশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বদারিদ্রয়ক্লেশনাশনায় নমঃ । ৩৩২
ওঁ দ্রষ্ট্রয়ৈ নমঃ ।
ওঁ দ্রষ্ট্রে নমঃ । ৩৩৩
ওঁ দর্শয়িত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ দর্শয়িত্রে নমঃ । ৩৩৪
ওঁ দান্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দান্তায় নমঃ । ৩৩৫
ওঁ দক্ষিণামূর্তিরূপভৃতে নমঃ ।
ওঁ দক্ষিণামূর্তিরূপভৃতে নমঃ । ৩৩৬
ওঁ দক্ষাধ্বরহরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দক্ষাধ্বরহরায় নমঃ । ৩৩৭
ওঁ দক্ষায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দক্ষায় নমঃ । ৩৩৮
ওঁ দহরস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দহরস্থায় নমঃ । ৩৩৯
ওঁ দয়ানিধয়ে নমঃ ।
ওঁ দয়ানিধয়ে নমঃ । ৩৪০
ওঁ সমদৃষ্টয়ৈ নমঃ ।
ওঁ সমদৃষ্টয়ে নমঃ । ৩৪১
ওঁ সত্যকামায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সত্যকামায় নমঃ । ৩৪২
ওঁ সনকাদিমুনিস্তুতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সনকাদিমুনিস্তুতায় নমঃ । ৩৪৩
ওঁ পত্যে নমঃ ।
ওঁ পত্যে নমঃ । ৩৪৪
ওঁ পঞ্চত্বনির্মুক্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পঞ্চত্বনির্মুক্তায় নমঃ । ৩৪৫
ওঁ পঞ্চকৃত্যপরায়ণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পঞ্চকৃত্যপরায়ণায় নমঃ । ৩৪৬
ওঁ পঞ্চয়জ্ঞপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পঞ্চয়জ্ঞপ্রিয়ায় নমঃ । ৩৪৭
ওঁ পঞ্চপ্রাণাধিপতয়ে নমঃ ।
ওঁ পঞ্চপ্রাণাধিপতয়ে নমঃ । ৩৪৮
ওঁ অব্যয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অব্যয়ায় নমঃ । ৩৪৯
ওঁ পঞ্চভূতপ্রভবে নমঃ ।
ওঁ পঞ্চভূতপ্রভবে নমঃ । ৩৫০
ওঁ পঞ্চপূজাসন্তুষ্টমানসায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পঞ্চপূজাসন্তুষ্টমানসায় নমঃ । ৩৫১
ওঁ বিঘ্নেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ বিঘ্নেশ্বরায় নমঃ । ৩৫২
ওঁ বিঘ্নহন্ত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ বিঘ্নহন্ত্রে নমঃ । ৩৫৩
ওঁ শক্তিপাণয়ে নমঃ ।
ওঁ শক্তিপাণয়ে নমঃ । ৩৫৪
ওঁ শরোদ্ভবায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শরোদ্ভবায় নমঃ । ৩৫৫
ওঁ গূঢায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গূঢায় নমঃ । ৩৫৬
ওঁ গুহ্যতমায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গুহ্যতমায় নমঃ । ৩৫৭
ওঁ গোপ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গোপ্যায় নমঃ । ৩৫৮
ওঁ গোরক্ষিগণসেবিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গোরক্ষিগণসেবিতায় নমঃ । ৩৫৯
ওঁ সুব্রতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সুব্রতায় নমঃ । ৩৬০
ওঁ সত্যসঙ্কল্পায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সত্যসঙ্কল্পায় নমঃ । ৩৬১
ওঁ স্বসংবেদ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ স্বসংবেদ্যায় নমঃ । ৩৬২
ওঁ সুখাবহায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সুখাবহায় নমঃ । ৩৬৩
ওঁ য়োগগম্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়োগগম্যায় নমঃ । ৩৬৪
ওঁ য়োগনিষ্ঠায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়োগনিষ্ঠায় নমঃ । ৩৬৫
ওঁ য়োগানন্দায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়োগানন্দায় নমঃ । ৩৬৬
ওঁ য়ুধিষ্ঠিরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়ুধিষ্ঠিরায় নমঃ । ৩৬৭
ওঁ তত্বাববোধায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তত্বাববোধায় নমঃ । ৩৬৮
ওঁ তত্বেশ্যৈ নমঃ ।
ওঁ তত্বেশায় নমঃ । ৩৬৯
ওঁ তত্বভাবায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তত্বভাবায় নমঃ । ৩৭০
ওঁ তপোনিধয়ে নমঃ ।
ওঁ তপোনিধয়ে নমঃ । ৩৭১
ওঁ অক্ষরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অক্ষরায় নমঃ । ৩৭২
ওঁ ত্র্যক্ষর্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্র্যক্ষরায় নমঃ । ৩৭৩
ওঁ ত্র্যক্ষায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্র্যক্ষায় নমঃ । ৩৭৪
ওঁ পক্ষপাতবিবর্জিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পক্ষপাতবিবর্জিতায় নমঃ । ৩৭৫
ওঁ মাণিভদ্রার্চিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মাণিভদ্রার্চিতায় নমঃ । ৩৭৬
ওঁ মান্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মান্যায় নমঃ । ৩৭৭
ওঁ মায়াবিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ মায়াবিনে নমঃ । ৩৭৮
ওঁ মান্ত্রিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মান্ত্রিকায় নমঃ । ৩৭৯
ওঁ মহত্যৈ নমঃ ।
ওঁ মহতে নমঃ । ৩৮০
ওঁ কুঠারভৃতে নমঃ ।
ওঁ কুঠারভৃতে নমঃ । ৩৮১
ওঁ কুলাদ্রীশায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কুলাদ্রীশায় নমঃ । ৩৮২
ওঁ কুঞ্চিতৈকপদাম্বুজায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কুঞ্চিতৈকপদাম্বুজায় নমঃ । ৩৮৩
ওঁ য়ক্ষরাজ্ঞ্যৈ নমঃ ।
ওঁ য়ক্ষরাজে নমঃ । ৩৮৪
ওঁ য়ক্ষফলদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়ক্ষফলদায় নমঃ । ৩৮৫
ওঁ য়জ্ঞমূর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ য়জ্ঞমূর্তয়ে নমঃ । ৩৮৬
ওঁ য়শস্কর্যৈ নমঃ ।
ওঁ য়শস্করায় নমঃ । ৩৮৭
ওঁ সিদ্ধেশ্যৈ নমঃ ।
ওঁ লিদ্ধেশায় নমঃ । ৩৮৮
ওঁ সিদ্ধজনকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সিদ্ধজনকায় নমঃ । ৩৮৯
ওঁ সিদ্ধান্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সিদ্ধান্তায় নমঃ । ৩৯০
ওঁ সিদ্ধবৈভবায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সিদ্ধবৈভবায় নমঃ । ৩৯১
ওঁ রবিমণ্ডলমধ্যস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ রবিমণ্ডলমধ্যস্থায় নমঃ । ৩৯২
ওঁ রজোগুণবিবর্জিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ রজোগুণবিবর্জিতায় নমঃ । ৩৯৩
ওঁ বহ্নিমণ্ডলমধ্যস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বহ্নিমণ্ডলমধ্যস্থায় নমঃ । ৩৯৪
ওঁ বর্ষীয়স্যৈ নমঃ ।
ওঁ বর্ষীয়সে নমঃ । ৩৯৫
ওঁ বরুণেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ বরুণেশ্বরায় নমঃ । ৩৯৬
ওঁ সোমমণ্ডলমধ্যস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সোমমণ্ডলমধ্যস্থায় নমঃ । ৩৯৭
ওঁ সোমায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সোমায় নমঃ । ৩৯৮
ওঁ সৌম্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সৌম্যায় নমঃ । ৩৯৯
ওঁ সুহৃদে নমঃ ।
ওঁ সূহৃদে নমঃ । ৪০০ ।

ওঁ বরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বরায় নমঃ । ৪০১
ওঁ দক্ষিণাগ্নয়ে নমঃ ।
ওঁ দক্ষিণাগ্নয়ে নমঃ । ৪০২
ওঁ গার্হপত্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গার্হপত্যায় নমঃ । ৪০৩
ওঁ দমনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দমনায় নমঃ । ৪০৪
ওঁ দানবান্তক্যৈ নমঃ ।
ওঁ দানবান্তকায় নমঃ । ৪০৫
ওঁ চতুর্বক্ত্রায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চতুর্বক্ত্রায় নমঃ । ৪০৬
ওঁ চক্রধরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চক্রধরায় নমঃ । ৪০৭
ওঁ পঞ্চবক্ত্রায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পচ্চবক্ত্রায় নমঃ । ৪০৮
ওঁ পরন্তপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পরন্তপায় নমঃ । ৪০৯
ওঁ বিশ্বস্যায়তনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিশ্বস্যায়তনায় নমঃ । ৪১০
ওঁ বর্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বর্যায় নমঃ । ৪১১
ওঁ বন্দারুজনবত্সলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বন্দারুজনবত্সলায় নমঃ । ৪১১
ওঁ গায়ত্রীবল্লভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গায়ত্রীবল্লভায় নমঃ । ৪১৩
ওঁ গার্গ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গার্গ্যায় নমঃ । ৪১৪
ওঁ গায়কানুগ্রহোন্মুখায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গায়কানুগ্রহোন্মুখায় নমঃ । ৪১৫
ওঁ অনন্তরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অনন্তরূপায় নমঃ । ৪১৬
ওঁ একাত্মিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ একাত্মনে নমঃ । ৪১৭
ওঁ স্বস্তরবে নমঃ ।
ওঁ স্বস্তরবে নমঃ । ৪১৮
ওঁ ব্যাহৃত্যৈ নমঃ ।
ওঁ ব্যাহৃতয়ে নমঃ । ৪১৯
ওঁ স্বধা নমঃ ।
ওঁ স্বধা নমঃ । ৪২০
ওঁ স্বাহা নমঃ ।
ওঁ স্বাহা নমঃ । ৪২১
ওঁ অরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অরুপায় নমঃ । ৪২২
ওঁ বসুমনসে নমঃ ।
ওঁ বসুমনসে নমঃ । ৪২৩
ওঁ বটুকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বটুকায় নমঃ । ৪২৪
ওঁ ক্ষেত্রপালকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ক্ষেত্রপালকায় নমঃ । ৪২৫
ওঁ শ্রাব্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শ্রাব্যায় নমঃ । ৪২৬
ওঁ শত্রুহরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শত্রুহরায় নমঃ । ৪২৭
ওঁ শূলিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ শূলিনে নমঃ । ৪২৮
ওঁ শ্রুতিস্মৃতিবিধায়কায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শ্রুতিস্মৃতিবিধায়কায় নমঃ । ৪২৯
ওঁ অপ্রমেয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অপ্রমেয়ায় নমঃ । ৪৩০
ওঁ অপ্রতিস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অপ্রতিস্থায় নমঃ । ৪৩১
ওঁ প্রদ্যুম্নায়ৈ নমঃ ।
ওঁ প্রদ্যুম্নায় নমঃ । ৪৩২
ওঁ প্রমথেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ প্রমথেশ্বরায় নমঃ । ৪৩৩
ওঁ অনুত্তমায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অনুত্তমায় নমঃ । ৪৩৪
ওঁ অনুদাসীনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অনুদাসীনায় নমঃ । ৪৩৫
ওঁ মুক্তিদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মুক্তিদায় নমঃ । ৪৩৬
ওঁ মুদিতাননায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মুদিতাননায় নমঃ । ৪৩৭
ওঁ ঊর্ধ্ব রেতসে নমঃ ।
ওঁ ঊর্ধ্ব রেতসে নমঃ । ৪৩৮
ওঁ ঊর্ধ্বপাদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ঊর্ধ্বপাদায় নমঃ । ৪৩৯
ওঁ প্রৌঢনর্তনলম্পটায়ৈ নমঃ ।
ওঁ প্রৌঢনর্তনলম্পটায় নমঃ । ৪৪০
ওঁ মহামায়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহামায়ায় নমঃ । ৪৪১
ওঁ মহাগ্রাসায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহাগ্রাসায় নমঃ । ৪৪২
ওঁ মহাবীর্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহাবীর্যায় নমঃ । ৪৪৩
ওঁ মহাভুজায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহাভুজায় নমঃ । ৪৪৪
ওঁ মহানন্দায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহানন্দায় নমঃ । ৪৪৫
ওঁ মহাস্কন্ধায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহাস্কন্ধায় নমঃ । ৪৪৬
ওঁ মহেন্দ্রায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহেন্দ্রায় নমঃ । ৪৪৭
ওঁ মহসান্নিধয়ে নমঃ ।
ওঁ মহসান্নিধয়ে নমঃ । ৪৪৮
ওঁ ভ্রাজিষ্ণবে নমঃ ।
ওঁ ভ্রাজিষ্ণবে নমঃ । ৪৪৯
ওঁ ভাবনাগম্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভাবনাগম্যায় নমঃ । ৪৫০
ওঁ ভ্রান্তিজ্ঞানবিনাশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভ্রান্তিজ্ঞানবিনাশনায় নমঃ । ৪৫১
ওঁ মহর্ধ্যৈ নমঃ ।
ওঁ মহর্ধয়ে নমঃ । ৪৫২
ওঁ মহিমাধারায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহিমাধারায় নমঃ । ৪৫৩
ওঁ মহাসেনগুরবে নমঃ ।
ওঁ মহাসেনগুরবে নমঃ । ৪৫৪
ওঁ মহসে নমঃ ।
ওঁ মহসে নমঃ । ৪৫৫
ওঁ সর্বদ্টশে নমঃ ।
ওঁ সর্বদ্টশে নমঃ । ৪৫৬
ওঁ সর্বভৃতে নমঃ ।
ওঁ সর্বভৃতে নমঃ । ৪৫৭
ওঁ সর্গায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্গায় নমঃ । ৪৫৮
ওঁ সর্বহৃত্কোশসংস্থিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বহৃত্কোশসংস্থিতায় নমঃ । ৪৫৯
ওঁ দীর্ঘপিঙ্গজটাজূটায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দীর্ঘপিঙ্গজটাজূটায় নমঃ । ৪৬০
ওঁ দীর্ঘবাহবে নমঃ ।
ওঁ দীর্ঘবাহবে নমঃ । ৪৬১
ওঁ দিগম্বরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দিগম্বরায় নমঃ । ৪৬২
ওঁ সংয়দ্বামায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সংয়দ্বামায় নমঃ । ৪৬৩
ওঁ সংয়মীন্দ্রায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সংয়মীন্দ্রায় নমঃ । ৪৬৪
ওঁ সংশয়চ্ছিদে নমঃ ।
ওঁ সংশয়চ্ছিদে নমঃ । ৪৬৫
ওঁ সহস্রদৃশে নমঃ ।
ওঁ সহস্রদৃশে নমঃ । ৪৬৬
ওঁ হেতুদৃষ্টান্তনির্মুক্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ হেতুদৃষ্টান্তনির্মুক্তায় নমঃ । ৪৬৭
ওঁ হেতবে নমঃ ।
ওঁ হেতবে নমঃ । ৪৬৮
ওঁ হেরম্বজন্মভুবে নমঃ ।
ওঁ হেরম্বজন্মভুবে নমঃ । ৪৬৯
ওঁ হেলাবিনির্মিতজগতে নমঃ ।
ওঁ হেলাবিনির্মিতজগতে নমঃ । ৪৭০
ওঁ হেমশ্মশ্রবে নমঃ ।
ওঁ হেমশ্মশ্রবে নমঃ । ৪৭১
ওঁ হিরণ্ময়্যৈ নমঃ ।
ওঁ হিরণ্ময়ায় নমঃ । ৪৭২
ওঁ সকৃদ্বিভাতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সকৃদ্বিভাতায় নমঃ । ৪৭৩
ওঁ সংবেত্রয়ৈ নমঃ ।
ওঁ সংবেত্রে নমঃ । ৪৭৪
ওঁ সদসত্কোটিবর্জিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সদসত্কোটিবর্জিতায় নমঃ । ৪৭৫
ওঁ স্বাত্মস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ স্বাত্মস্থায় নমঃ । ৪৭৬
ওঁ স্বায়ুধায়ৈ নমঃ ।
ওঁ স্বায়ুধায় নমঃ । ৪৭৭
ওঁ স্বামিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ স্বামিনে নমঃ । ৪৭৮
ওঁ স্বানন্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ স্বানন্যায় নমঃ । ৪৭৯
ওঁ রবাংশিতাখিলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ রবাংশিতাখিলায় নমঃ । ৪৮০
ওঁ রাত্যৈ নমঃ ।
ওঁ রাতয়ে নমঃ । ৪৮১
ওঁ দাত্যৈ নমঃ ।
ওঁ দাতয়ে নমঃ । ৪৮২
ওঁ চতুষ্পাদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চতুষ্পাদায় নমঃ । ৪৮৩
ওঁ স্বাত্মবন্ধহরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ স্বাত্মবন্ধহরায় নমঃ । ৪৮৪
ওঁ স্বভুবে নমঃ ।
ওঁ স্বভুবে নমঃ । ৪৮৫
ওঁ বশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ বশিনে নমঃ । ৪৮৬
ওঁ বরেণ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বরেণ্যায় নমঃ । ৪৮৭
ওঁ বিততায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিততায় নমঃ । ৪৮৮
ওঁ বজ্রভৃতে নমঃ ।
ওঁ বজ্রভৃতে নমঃ । ৪৮৯
ওঁ বরুণাত্মিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বরুণাত্মকায় নমঃ । ৪৯০
ওঁ চৈতন্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চৈতন্যায় নমঃ । ৪৯১
ওঁ চিচ্ছিদে নমঃ ।
ওঁ চিচ্ছিদে নমঃ । ৪৯২
ওঁ অদ্বৈতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অদ্বৈতায় নমঃ । ৪৯৩
ওঁ চিন্মাত্রায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চিন্মাত্রায় নমঃ । ৪৯৪
ওঁ চিত্সভাধিপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চিত্সভাধিপায় নমঃ । ৪৯৫
ওঁ ভূমায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভূম্নে নমঃ । ৪৯৬
ওঁ ভূতপতয়ে নমঃ ।
ওঁ ভূতপতয়ে নমঃ । ৪৯৭
ওঁ ভাব্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভাব্যায় নমঃ । ৪৯৮
ওঁ ভূর্ভুবোব্যাহৃতিপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভূর্ভুবোব্যাহৃতিপ্রিয়ায় নমঃ । ৪৯৯
ওঁ বাচ্যবাচকনির্মুক্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বাচ্যবাচকনির্মুক্তায় নমঃ । ৫০০ ।

See Also  1000 Names Of Sri Kumari – Sahasranama Stotram In Telugu

ওঁ বাগীশ্যৈ নমঃ ।
ওঁ বাগীশায় নমঃ । ৫০১
ওঁ বাগগোচরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বাগগোচরায় নমঃ । ৫০২
ওঁ বেদান্তকৃতে নমঃ ।
ওঁ বেদান্তকৃতে নমঃ । ৫০৩
ওঁ তুর্যপাদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তুর্যপাদায় নমঃ । ৫০৪
ওঁ বৈদ্যুতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বৈদ্যুতায় নমঃ । ৫০৫
ওঁ সুকৃতোদ্ভবায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সুকৃতোদ্ভবায় নমঃ । ৫০৬
ওঁ অশুভক্ষয়কৃতে নমঃ ।
ওঁ অশুভক্ষয়কৃতে নমঃ । ৫০৭
ওঁ জ্যোতিষে নমঃ ।
ওঁ জ্যোতিষে নমঃ । ৫০৮
ওঁ অনাকাশায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অনাকাশায় নমঃ । ৫০৯
ওঁ অবিলেপকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অবিলেপকায় নমঃ । ৫১০
ওঁ আপ্তকামায়ৈ নমঃ ।
ওঁ আপ্তকামায় নমঃ । ৫১১
ওঁ অনুমন্ত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ অনুমন্ত্রে নমঃ । ৫১২
ওঁ আত্মনে নমঃ ।
ওঁ আত্মনে নমঃ । ৫১৩
ওঁ অকামায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অকামায় নমঃ । ৫১৪
ওঁ অভিন্নায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অভিন্নায় নমঃ । ৫১৫
ওঁ অনণবে নমঃ ।
ওঁ অনণবে নমঃ । ৫১৬
ওঁ হরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ হরায় নমঃ । ৫১৭
ওঁ অস্নেহায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অস্নেহায় নমঃ । ৫১৮
ওঁ সঙ্গনির্মুক্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সঙ্গনির্মুক্তায় নমঃ । ৫১৯
ওঁ অহ্রস্বায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অহ্রস্বায় নমঃ । ৫২০
ওঁ অদীর্ঘায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অদীর্ঘায় নমঃ । ৫২১
ওঁ অবিশেষকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অবিশেষকায় নমঃ । ৫২২
ওঁ স্বচ্ছন্দায়ৈ নমঃ ।
ওঁ স্বচ্ছন্দায় নমঃ । ৫২৩
ওঁ স্বচ্ছসংবিত্তয়ে নমঃ ।
ওঁ স্বচ্ছসংবিত্তয়ে নমঃ । ৫২৪
ওঁ অন্বেষ্টব্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অন্বেষ্টব্যায় নমঃ । ৫২৫
ওঁ অশ্রুতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অশ্রুতায় নমঃ । ৫২৬
ওঁ অমৃতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অমৃতায় নমঃ । ৫২৭
ওঁ অপরোক্ষায়ে নমঃ ।
ওঁ অপরোক্ষায় নমঃ । ৫২৮
ওঁ অবৃণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অবৃণায় নমঃ । ৫২৯
ওঁ অলিঙ্গায়ে নমঃ ।
ওঁ অলিঙ্গায় নমঃ । ৫৩০
ওঁ অবিদ্বেষ্ট্রয়ৈ নমঃ ।
ওঁ অবিদ্বেষ্ট্রে নমঃ । ৫৩১
ওঁ প্রেমসাগরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ প্রেমসাগরায় নমঃ । ৫৩২
ওঁ জ্ঞানলিঙ্গায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানলিঙ্গায় নমঃ । ৫৩৩
ওঁ গত্যৈ নমঃ ।
ওঁ গত্যৈ নমঃ । ৫৩৪
ওঁ জ্ঞানিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানিনে নমঃ । ৫৩৫
ওঁ জ্ঞানগম্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানগম্যায় নমঃ । ৫৩৬
ওঁ অবভাসকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অবভাসকায় নমঃ । ৫৩৭
ওঁ শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশায় নমঃ । ৫৩৮
ওঁ শ্রুতিপ্রস্তুতবৈভবায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শ্রুতিপ্রস্তুতবৈভবায় নমঃ । ৫৩৯
ওঁ হিরণ্যবাহবে নমঃ ।
ওঁ হিরণ্যবাহবে নমঃ । ৫৪০
ওঁ সেনান্যৈ নমঃ ।
ওঁ সেনান্যে নমঃ । ৫৪১
ওঁ হরিকেশায়ৈ নমঃ ।
ওঁ হরিকেশায় নমঃ । ৫৪২
ওঁ দিশাম্পতয়ে নমঃ ।
ওঁ দিশাম্পতয়ে নমঃ । ৫৪৩
ওঁ সস্পিঞ্জরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সস্পিঞ্জরায় নমঃ । ৫৪৪
ওঁ পশুপতয়ে নমঃ ।
ওঁ পশুপতয়ে নমঃ । ৫৪৫
ওঁ ত্বিষীমত্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্বিষীমতে নমঃ । ৫৪৬
ওঁ অধ্বনাম্পতয়ে নমঃ ।
ওঁ অধ্বনাম্পতয়ে নমঃ । ৫৪৭
ওঁ বভ্লুশায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বভ্লুশায় নমঃ । ৫৪৮
ওঁ ভগবত্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভগবতে নমঃ । ৫৪৯
ওঁ ভব্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভব্যায় নমঃ । ৫৫০
ওঁ বিব্যাধিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ বিব্যাধিনে নমঃ । ৫৫১
ওঁ বিগতজ্বরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিগতজ্বরায় নমঃ । ৫৫২
ওঁ অন্নানাম্পতয়ে নমঃ ।
ওঁ অন্নানাম্পতয়ে নমঃ । ৫৫৩
ওঁ অত্যুগ্রায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অত্যুগ্রায় নমঃ । ৫৫৪
ওঁ হরিত্কেশায়ৈ নমঃ ।
ওঁ হরিত্কেশায় নমঃ । ৫৫৫
ওঁ অদ্বয়াকৃতয়ে নমঃ ।
ওঁ অদ্বয়াকৃতয়ে নমঃ । ৫৫৬
ওঁ পুষ্টানাম্পতয়ে নমঃ ।
ওঁ পুষ্টানাম্পতয়ে নমঃ । ৫৫৭
ওঁ অব্যগ্রায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অব্যগ্রায় নমঃ । ৫৫৮
ওঁ ভবহেত্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভবহেত্যে নমঃ । ‘ ৫৫৯
ওঁ জগত্পতয়ে নমঃ ।
ওঁ জগত্পতয়ে নমঃ । ৫৬০
ওঁ আততাবিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ আততাবিনে নমঃ । ৫৬১
ওঁ মহারুদ্রাণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ মহারুদ্রায় নমঃ । ৫৬২
ওঁ ক্ষেত্রাণাম্পতয়ে নমঃ ।
ওঁ ক্ষেত্রাণাম্পতয়ে নমঃ । ৫৬৩
ওঁ অক্ষয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অক্ষয়ায় নমঃ । ৫৬৪
ওঁ সূতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সূতায় নমঃ । ৫৬৫
ওঁ সদস্পতয়ে নমঃ ।
ওঁ সদস্পতয়ে নমঃ । ৫৬৬
ওঁ সূর্যৈ নমঃ ।
ওঁ সুরয়ে নমঃ । ৫৬৭
ওঁ অহন্ত্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অহন্ত্যায় নমঃ । ৫৬৮
ওঁ বনপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বনপায় নমঃ । ৫৬৯
ওঁ অবরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অবরায় নমঃ । ৫৭০
ওঁ রোহিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ রোহিতায় নমঃ । ৫৭১
ওঁ স্থপতিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ স্থপতয়ে নমঃ । ৫৭২
ওঁ বৃক্ষপতয়ে নমঃ ।
ওঁ বৃক্ষপতয়ে নমঃ । ৫৭৩
ওঁ মন্ত্রিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ মন্ত্রিণে নমঃ । ৫৭৪
ওঁ সুবাণিজায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সুবাণিজায় নমঃ । ৫৭৫
ওঁ কক্ষাধিপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কক্ষাধিপায় নমঃ । ৫৭৬
ওঁ ভুবন্তীশায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভুবন্তীশায় নমঃ । ৫৭৭
ওঁ ভবাখ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভবাখ্যায় নমঃ । ৫৭৮
ওঁ বারিবস্কৃতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বারিবস্কৃতায় নমঃ । ৫৭৯
ওঁ ওষধীশায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ওষধীশায় নমঃ । ৫৮০
ওঁ সতামীশায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সতামীশায় নমঃ । ৫৮১
ওঁ উচ্চৈর্ঘোষায়ৈ নমঃ ।
ওঁ উচ্চৈর্ঘোষায় নমঃ । ৫৮২
ওঁ বিভীষণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিভীষণায় নমঃ । ৫৮৩
ওঁ পত্তীনামধিপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পত্তীনামধিপায় নমঃ । ৫৮৪
ওঁ কৃত্স্নবীতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কৃত্স্নবীতায় নমঃ । ৫৮৫
ওঁ ধাবত্যৈ নমঃ ।
ওঁ ধাবতে নমঃ । ৫৮৬
ওঁ তস্যৈ নমঃ ।
ওঁ তস্মৈ নমঃ । ৫৮৭
ওঁ সত্বপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সত্বপায় নমঃ । ৫৮৮
ওঁ সহমানায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সহমানায় নমঃ । ৫৮৯
ওঁ সত্যধর্মণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ সত্যধর্মণে নমঃ । ৫৯০
ওঁ নিব্যাধিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ নিব্যাধিনে নমঃ । ৫৯১
ওঁ নিয়মায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নিয়মায় নমঃ । ৫৯২
ওঁ য়মায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়মায় নমঃ । ৫৯৩
ওঁ আব্যাধিপতয়ে নমঃ ।
ওঁ আব্যাধিপতয়ে নমঃ । ৫৯৪
ওঁ আদিত্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ আদিত্যায় নমঃ । ৫৯৫
ওঁ ককুভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ককুভায় নমঃ । ৫৯৬
ওঁ কালকোবিদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কলকোবিদায় নমঃ । ৫৯৭
ওঁ নিষঙ্গিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ নিষঙ্গিণে নমঃ । ৫৯৮
ওঁ ইষুধিমত্যৈ নমঃ ।
ওঁ ইষুধিমতে নমঃ । ৫৯৯
ওঁ ইন্দ্রাণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ । ৬০০ ।

ওঁ তস্করাণামধীশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ তস্করাণামধীশ্বরায় নমঃ । ৬০১
ওঁ নিচেরুকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নিচেরুকায় নমঃ । ৬০২
ওঁ পরিচরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পরিচরায় নমঃ । ৬০৩
ওঁ অরণ্যানাম্পতয়ে নমঃ ।
ওঁ অরণ্যানাম্পতয়ে নমঃ । ৬০৪
ওঁ অদ্ভুতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অদ্ভুতায় নমঃ । ৬০৫
ওঁ সৃকাবিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ সৃকাবিনে নমঃ । ৬০৬
ওঁ মুষ্ণতান্নাথায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মুষ্ণতান্নাথায় নমঃ । ৬০৭
ওঁ পঞ্চাশদ্বর্ণরূপভৃতে নমঃ ।
ওঁ পঞ্চাশদ্বর্ণরূপভৃতে নমঃ । ৬০৮
ওঁ নক্তঞ্চরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নক্তঞ্চরায় নমঃ । ৬০৯
ওঁ প্রকৃন্তানাম্পতয়ে নমঃ ।
ওঁ প্রকৃন্তানাম্পতয়ে নমঃ । ৬১০
ওঁ গিরিচরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গিরিচরায় নমঃ । ৬১১
ওঁ গুর্ব্যৈ নমঃ ।
ওঁ গুরবে নমঃ । ৬১২
ওঁ কুলুঞ্চানাম্পতয়ে নমঃ ।
ওঁ কুলুঞ্চানাম্পতয়ে নমঃ । ৬১৩
ওঁ কূপ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কূপ্যায় নমঃ । ৬১৪
ওঁ ধন্বাবিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ধন্বাবিনে নমঃ । ৬১৫
ওঁ ধনদাধিপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ধনদাধিপায় নমঃ । ৬১৬
ওঁ আতন্বানায়ৈ নমঃ ।
ওঁ আতন্বানায় নমঃ । ৬১৭
ওঁ শতানন্দায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শতানন্দায় নমঃ । ৬১৮
ওঁ গৃত্সায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গৃত্সায় নমঃ । ৬১৯
ওঁ গৃত্সপতয়ে নমঃ ।
ওঁ গৃত্সপতয়ে নমঃ । ৬২০
ওঁ সুরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সুরায় নমঃ । ৬২১
ওঁ ব্রাতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ব্রাতায় নমঃ । ৬২২
ওঁ ব্রাতপতয়ে নমঃ ।
ওঁ ব্রাতপতয়ে নমঃ । ৬২৩
ওঁ বিপ্রায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিপ্রায় নমঃ । ৬২৪
ওঁ বরীয়স্যৈ নমঃ ।
ওঁ বরীয়সে নমঃ । ৬২৫
ওঁ ক্ষুল্লকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ক্ষুল্লকায় নমঃ । ৬২৬
ওঁ ক্ষমিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ক্ষমিণে নমঃ । ৬২৭
ওঁ বিল্মিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ বিল্মিনে নমঃ । ৬২৮
ওঁ বরূথিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ বরূথিনে নমঃ । ৬২৯
ওঁ দুন্দুভ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দুন্দুভ্যায় নমঃ । ৬৩০
ওঁ আহনন্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ আহনন্যায় নমঃ । ৬৩১
ওঁ প্রমর্শকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ প্রমর্শকায় নমঃ । ৬৩২
ওঁ ধৃষ্ণবে নমঃ ।
ওঁ ধৃষ্ণবে নমঃ । ৬৩৩
ওঁ দূত্যৈ নমঃ ।
ওঁ দূতায় নমঃ । ৬৩৪
ওঁ তীক্ষ্ণদংষ্ট্রায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তীক্ষ্ণদংষ্ট্রায় নমঃ । ৬৩৫
ওঁ সুধন্বন্যৈ নমঃ ।
ওঁ সুধন্বনে নমঃ । ৬৩৬
ওঁ সুভগায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সুভগায় নমঃ । ৬৩৭
ওঁ সুখিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ সুখিনে নমঃ । ৬৩৮
ওঁ স্রুত্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ স্রুত্যায় নমঃ । ৬৩৯
ওঁ পথ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পথ্যায় নমঃ । ৬৪০
ওঁ স্বতন্ত্রস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ স্বতন্ত্রস্থায় নমঃ । ৬৪১
ওঁ কাট্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কাট্যায় নমঃ । ৬৪২
ওঁ নীপ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নীপ্যায় নমঃ । ৬৪৩
ওঁ করোটিভুতে নমঃ ।
ওঁ করোটিভুতে নমঃ । ৬৪৪
ওঁ সূদ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সূদ্যায় নমঃ । ৬৪৫
ওঁ সরস্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সরস্যায় নমঃ । ৬৪৬
ওঁ বৈশন্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বৈশন্তায় নমঃ । ৬৪৭
ওঁ নাদ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নাদ্যায় নমঃ । ৬৪৮
ওঁ অবট্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অবট্যায় নমঃ । ৬৪৯
ওঁ প্রার্ষজায় নমঃ ।
ওঁ প্রার্ষজায় নমঃ । ৬৫০
ওঁ বিদ্যুত্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিদ্যুত্যায় নমঃ । ৬৫১
ওঁ বিশদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিশদায় নমঃ । ৬৫২
ওঁ মেঘ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মেঘ্যায় নমঃ । ৬৫৩
ওঁ রেষ্মিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ রেষ্মিয়ায় নমঃ । ৬৫৪
ওঁ বাস্তুপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বাস্তুপায় নমঃ । ৬৫৫
ওঁ বসবে নমঃ ।
ওঁ বসবে নমঃ । ৬৫৬
ওঁ অগ্রেবধায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অগ্রেবধায় নমঃ । ৬৫৭
ওঁ অগ্রেসম্পূজ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অগ্রেসম্পূজ্যায় নমঃ । ৬৫৮
ওঁ হন্ত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ হন্ত্রে নমঃ । ৬৫৯
ওঁ তারায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারায় নমঃ । ৬৬০
ওঁ ময়োভবায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ময়োভবায় নমঃ । ৬৬১
ওঁ ময়স্করায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ময়স্করায় নমঃ । ৬৬২
ওঁ মহাতীর্থ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহাতীর্থ্যায় নমঃ । ৬৬৩
ওঁ কূল্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কূল্যায় নমঃ । ৬৬৪
ওঁ পার্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পার্যায় নমঃ । ৬৬৫
ওঁ পদাত্মিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পদাত্মকায় নমঃ । ৬৬৬
ওঁ শঙ্গায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শঙ্গায় নমঃ । ৬৬৭
ওঁ প্রতরণায়ৈ নমঃ ।`
ওঁ প্রতরণায় নমঃ । ৬৬৮
ওঁ অবার্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অবার্যায় নমঃ । ৬৬৯
ওঁ ফেন্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ফেন্যায় নমঃ । ৬৭০
ওঁ শষ্প্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শষ্প্যায় নমঃ । ৬৭১
ওঁ প্রবাহজায়ৈ নমঃ ।
ওঁ প্রবাহজায় নমঃ । ৬৭২
ওঁ মুনয়ে নমঃ ।
ওঁ মুনয়ে নমঃ । ৬৭৩
ওঁ আতার্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ আতার্যায় নমঃ । ৬৭৪
ওঁ আলাদ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ আলাদ্যায় নমঃ । ৬৭৫
ওঁ সিকত্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সিকত্যায় নমঃ । ৬৭৬
ওঁ কিংশিলাভিধায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কিংশিলাভিধায় নমঃ । ৬৭৭
ওঁ পুলস্ত্যৈ নমঃ ।
ওঁ পুলস্তয়ে নমঃ । ৬৭৮
ওঁ ক্ষয়ণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ক্ষয়ণায় নমঃ । ৬৭৯
ওঁ গৃহ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গৃহ্যায় নমঃ । ৬৮০
ওঁ গোষ্ঠয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গোষ্ঠয়ায় নমঃ । ৬৮১
ওঁ গোপরিপালকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গোপরিপালকায় নমঃ । ৬৮২
ওঁ শুষ্ক্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শুষ্ক্যায় নমঃ । ৬৮৩
ওঁ হরিত্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ হরিত্যায় নমঃ । ৬৮৪
ওঁ লোপ্যাখ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ লোপ্যাখ্যায় নমঃ । ৬৮৫
ওঁ সূর্ম্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সূর্ম্যায় নমঃ । ৬৮৬
ওঁ পর্ণ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পর্ণ্যায় নমঃ । ৬৮৭
ওঁ অণিমাদিভুবে নমঃ ।
ওঁ অণিমাদিভুবে নমঃ । ৬৮৮
ওঁ পর্ণশদ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পর্ণশদ্যায় নমঃ । ৬৮৯
ওঁ প্রত্যগাত্মিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ প্রত্যগাত্মনে নমঃ । ৬৯০
ওঁ প্রসন্নায়ৈ নমঃ ।
ওঁ প্রসন্নায় নমঃ । ৬৯১
ওঁ পরমোন্নতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পরমোন্নতায় নমঃ । ৩৬৯২
ওঁ শীঘ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শীঘ্রিয়ায় নমঃ । ৬৯৩
ওঁ শীভ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শীভ্যায় নমঃ । ৬৯৪
ওঁ আনন্দায়ৈ নমঃ ।
ওঁ আনন্দায় নমঃ । ৬৯৫
ওঁ ক্ষয়দ্বীরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ক্ষয়দ্বীরায় নমঃ । ৬৯৬
ওঁ ক্ষরাক্ষরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ক্ষরাক্ষরায় নমঃ । ৬৯৭
ওঁ পাশিপাতকসংহত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ পাশিপাতকসংহত্রে নমঃ । ৬৯৮
ওঁ তীক্ষ্ণেষবে নমঃ ।
ওঁ তীক্ষ্ণেষবে নমঃ । ৬৯৯
ওঁ তিমিরাপহায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তিমিরাপহায় নমঃ । ৭০০ ।

ওঁ বরাভয়প্রদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বরাভয়প্রদায় নমঃ । ৭০১
ওঁ ব্রহ্মপুচ্ছায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মপুচ্ছায় নমঃ । ৭০২
ওঁ ব্রহ্মবিদ্যাংবরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মবিদ্যাংবরায় নমঃ । ৭০৩
ওঁ ব্রহ্মবিদ্যাগুরবে নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মবিদ্যাগুরবে নমঃ । ৭০৪
ওঁ গুহ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গুহ্যায় নমঃ । ৭০৫
ওঁ গুহ্যকৈস্সমভিষ্টুতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গুহ্যকৈস্সমভিষ্টুতায় নমঃ । ৭০৬
ওঁ কৃতান্তকৃতে নমঃ ।
ওঁ কৃতান্তকৃতে নমঃ । ৭০৭
ওঁ ক্রিয়াধারায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ক্রিয়াধারায় নমঃ । ৭০৮
ওঁ কৃতিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ কৃতিনে নমঃ । ৭০৯
ওঁ কৃপণরক্ষকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কৃপণরক্ষকায় নমঃ । ৭১০
ওঁ নৈষ্কর্ম্যদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নৈষ্কর্ম্যদায় নমঃ । ৭১১
ওঁ নবরসায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নবরসায় নমঃ । ৭১১
ওঁ ত্রিস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিস্থায় নমঃ । ৭১৩
ওঁ ত্রিপুরভৈরব্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিপুরভৈরবায় নমঃ । ৭১৪
ওঁ ত্রিমাতৃকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিমাতৃকায় নমঃ । ৭১৫
ওঁ ত্রিবৃদ্রূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিবৃদ্রূপায় নমঃ । ৭১৬
ওঁ তৃতীয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তৃতীয়ায় নমঃ । ৭১৭
ওঁ ত্রিগুণাতিগায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিগুণাতিগায় নমঃ । ৭১৮
ওঁ ত্রিধাম্নয়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিধাম্নে নমঃ । ৭১৯
ওঁ ত্রিজগদ্ধেতবে নমঃ ।
ওঁ ত্রিজগদ্ধেতবে নমঃ । ৭২০
ওঁ ত্রিকত্রয়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিকর্ত্রে নমঃ । ৭২১
ওঁ তির্যগূর্ধ্বগায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তির্যগূর্ধ্বগায় নমঃ । ৭২২
ওঁ প্রপঞ্চোপশমায়ৈ নমঃ ।
ওঁ প্রপঞ্চোপশমায় নমঃ । ৭২৩
ওঁ নামরূপদ্বয়বিবর্জিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নামরূপদ্বয়বিবর্জিতায় নমঃ । ৭২৪
ওঁ প্রকৃতীশায়ৈ নমঃ ।
ওঁ প্রকৃতীশায় নমঃ । ৭২৫
ওঁ প্রতিষ্ঠাত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ প্রতিষ্ঠাত্রে নমঃ । ৭২৬
ওঁ প্রভবায়ৈ নমঃ ।
ওঁ প্রভবায় নমঃ । ৭২৭
ওঁ প্রমথায়ৈ নমঃ ।
ওঁ প্রমথায় নমঃ । ৭২৮
ওঁ পথিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ পথিনে নমঃ । ৭২৯
ওঁ সুনিশ্চিতার্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সুনিশ্চিতার্থায় নমঃ । ৭৩০
ওঁ রাদ্ধান্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ রাদ্ধান্তায় নমঃ । ৭৩১
ওঁ তত্বমর্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তত্বমর্থায় নমঃ । ৭৩২
ওঁ তপসে নমঃ ।
ওঁ তপসে নমঃ । ৭৩৩
ওঁ নিধয়ে নমঃ ।
ওঁ নিধয়ে নমঃ । ৭৩৪
ওঁ হিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ হিতায় নমঃ । ৭৩৫
ওঁ প্রমাত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ প্রমাত্রে নমঃ । ৭৩৬
ওঁ প্রাগ্বর্তিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ প্রাগ্বর্তিনে নমঃ । ৭৩৭
ওঁ সর্বোপনিষদাশ্রয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বোপনিষদাশ্রয়ায় নমঃ । ৭৩৮
ওঁ বিশৃঙ্খলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিশৃঙ্খলায় নমঃ । ৭৩৯
ওঁ বিয়দ্ধেতবে নমঃ ।
ওঁ বিয়দ্ধেতবে নমঃ । ৭৪০
ওঁ বিষমায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিষমায় নমঃ । ৭৪১
ওঁ বিদ্রুমপ্রভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিদ্রুমপ্রভায় নমঃ । ৭৪২
ওঁ অখণ্ডবোধায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অখণ্ডবোধায় নমঃ । ৭৪৩
ওঁ অখণ্ডাত্মনে নমঃ ।
ওঁ অখণ্ডাত্মনে নমঃ । ৭৪৪
ওঁ ঘণ্টামণ্ডলমণ্ডিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ঘণ্টামণ্ডলমণ্ডিতায় নমঃ । ৭৪৫
ওঁ অনন্তশক্তয়ে নমঃ ।
ওঁ অনন্তশক্তয়ে নমঃ । ৭৪৬
ওঁ আচার্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ আচার্যায় নমঃ । ৭৪৭
ওঁ পুষ্করায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পুষ্করায় নমঃ । ৭৪৮
ওঁ সর্বপূরণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বপূরণায় নমঃ । ৭৪৯
ওঁ পুরজিতে নমঃ ।
ওঁ পুরজিতে নমঃ । ৭৫০
ওঁ পূর্বজায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পূর্বজায় নমঃ । ৭৫১
ওঁ পুষ্পহাসায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পুষ্পহাসায় নমঃ । ৭৫২
ওঁ পুণ্যফলপ্রদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পুণ্যফলপ্রদায় নমঃ । ৭৫৩
ওঁ ধ্যানগম্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ধ্যানগম্যায় নমঃ । ৭৫৪
ওঁ ধ্যাতৃরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ধ্যাতৃরূপায় নমঃ । ৭৫৫
ওঁ ধ্যেয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ধ্যেয়ায় নমঃ । ৭৫৬
ওঁ ধর্মবিদাংবরায়ে নমঃ ।
ওঁ ধর্মবিদাংবরায় নমঃ । ৭৫৭
ওঁ অবশায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অবশায় নমঃ । ৭৫৮
ওঁ স্ববশায়ৈ নমঃ ।
ওঁ স্ববশায় নমঃ । ৭৫৯
ওঁ অস্থাণবে নমঃ ।
ওঁ অস্থাণবে নমঃ । ৭৬০
ওঁ অন্তর্যামিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ অন্তর্যামিনে নমঃ । ৭৬১
ওঁ শতক্রতবে নমঃ ।
ওঁ শতক্রতবে নমঃ । ৭৬২
ওঁ কূটস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কূটস্থায় নমঃ । ৭৬৩
ওঁ কূর্মপীঠস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কূর্মপীঠস্থায় নমঃ । ৭৬৪
ওঁ কূশ্মাণ্ডগ্রহমোচকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কূশ্মাণ্ডগ্রহমোচকায় নমঃ । ৭৬৫
ওঁ কূলঙ্কষকৃপাসিন্ধবে নমঃ ।
ওঁ কূলঙ্কষকৃপাসিন্ধবে নমঃ । ৭৬৬
ওঁ কুশলিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ কুশলিনে নমঃ । ৭৬৭
ওঁ কুঙ্কুমেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ কুঙ্কুমেশ্বরায় নমঃ । ৭৬৮
ওঁ গদাধরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গদাধরায় নমঃ । ৭৬৯
ওঁ গণস্বামিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ গণস্বামিনে নমঃ । ৭৭০
ওঁ গরিষ্ঠায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গরিষ্ঠায় নমঃ । ৭৭১
ওঁ তোমরায়ুধায়ৈ নমঃ । ৩
ওঁ তোমরায়ুধায় নমঃ । ৭৭২
ওঁ জবনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জবনায় নমঃ । ৭৭৩
ওঁ জগদাধারায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জগদাধারায় নমঃ । ৭৭৪
ওঁ জমদগ্নয়ে নমঃ ।
ওঁ জমদগ্নয়ে নমঃ । ৭৭৫
ওঁ জরাহরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জরাহরায় নমঃ । ৭৭৬
ওঁ জটাধরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জটাধরায় নমঃ । ৭৭৭
ওঁ অমৃতাধারায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অমৃতাধারায় নমঃ । ৭৭৮
ওঁ অমৃতাংশবে নমঃ ।
ওঁ অমৃতাংশবে নমঃ । ৭৭৯
ওঁ অমৃতোদ্ভবায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অমৃতোদ্ভবায় নমঃ । ৭৮০
ওঁ বিদ্বত্তমায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিদ্বত্তমায় নমঃ । ৭৮১
ওঁ বিদূরস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিদূরস্থায় নমঃ । ৭৮২
ওঁ বিশ্রমায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিশ্রমায় নমঃ । ৭৮৩
ওঁ বেদনাময়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বেদনাময়ায় নমঃ । ৭৮৪
ওঁ চতুর্ভুজায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চতুর্ভুজায় নমঃ । ৭৮৫
ওঁ শততনবে নমঃ ।
ওঁ শততনবে নমঃ । ৭৮৬
ওঁ শমিতাখিলকৌতুকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শমিতাখিলকৌতুকায় নমঃ । ৭৮৭
ওঁ বৌষট্কারায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বৌষট্কারায় নমঃ । ৭৮৮
ওঁ বষট্কারায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বষট্কারায় নমঃ । ৭৮৯
ওঁ হুঙ্কারায়ৈ নমঃ ।
ওঁ হুঙ্কারায় নমঃ । ৭৯০
ওঁ ফট্কারায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ফট্কারায় নমঃ । ৭৯১
ওঁ পট্বৈ নমঃ ।
ওঁ পটবে নমঃ । ৭৯২
ওঁ ব্রহ্মিষ্ঠায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মিষ্ঠায় নমঃ । ৭৯৩
ওঁ ব্রহ্মসূত্রার্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মসূত্রার্থায় নমঃ । ৭৯৪
ওঁ ব্রহ্মজ্ঞায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মজ্ঞায় নমঃ । ৭৯৫
ওঁ ব্রহ্মচেতনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মচেতনায় নমঃ । ৭৯৬
ওঁ গায়ক্যৈ নমঃ ।
ওঁ গায়কায় নমঃ । ৭৯৭
ওঁ গরুডারূঢায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গরুডারূঢায় নমেঃ । ৭৯৮
ওঁ গজাসুরবিমর্দন্যৈ নমঃ ।
ওঁ গজাসুরবিমর্দনায় নমঃ । ৭৯৯
ওঁ গর্বিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গর্বিতায় নমঃ । ৮০০ ।

See Also  Shonachala Shiva Nama Stotram In Kannada

ওঁ গগনাবাসায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গগনাবাসায় নমঃ । ৮০১
ওঁ গ্রন্থিত্রয়বিভেদন্যৈ নমঃ ।
ওঁ গ্রন্থিত্রয়বিভেদনায় নমঃ । ৮০২
ওঁ ভূতমুক্তাবলীতন্তবে নমঃ ।
ওঁ ভূতমুক্তাবলীতন্তবে নমঃ । ৮০৩
ওঁ ভূতপূর্বায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভূতপূর্বায় নমঃ । ৮০৪
ওঁ ভুজঙ্গভৃতে নমঃ ।
ওঁ ভুজঙ্গভৃতে নমঃ । ৮০৫
ওঁ অতর্ক্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অতর্ক্যায় নমঃ । ৮০৬
ওঁ সুকরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সুকরায় নমঃ । ৮০৭
ওঁ সারায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সারায় নমঃ । ৮০৮
ওঁ সত্তমাত্রায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সত্তমাত্রায় নমঃ । ৮০৯
ওঁ সদাশিবায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সদাশিবায় নমঃ । ৮১০
ওঁ শক্তিপাতকরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শক্তিপাতকরায় নমঃ । ৮১১
ওঁ শক্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শক্তায় নমঃ । ৮১২
ওঁ শাশ্বতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শাশ্বতায় নমঃ । ৮১৩
ওঁ শ্রেয়সান্নিধয়ে নমঃ ।
ওঁ শ্রেয়সান্নিধয়ে নমঃ । ৮১৪
ওঁ অজীর্ণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অজীর্ণায় নমঃ । ৮১৫
ওঁ সুকুমারায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সুকুমারায় নমঃ । ৮১৬
ওঁ অন্যস্যৈ নমঃ ।
ওঁ অন্যস্মৈ নমঃ । ৮১৭
ওঁ পারদর্শিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ পারদর্শিনে নমঃ । ৮১৮
ওঁ পুরন্দরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পুরন্দরায় নমঃ । ৮১৯
ওঁ অনাবরণবিজ্ঞানায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অনাবরণবিজ্ঞানায় নমঃ । ৮২০
ওঁ নির্বিভাগায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নির্বিভাগায় নমঃ । ৮২১
ওঁ বিভাবস্বৈ নমঃ ।
ওঁ বিভাবসবে নমঃ । ৮২২
ওঁ বিজ্ঞানমাত্রায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিজ্ঞানমাত্রায় নমঃ । ৮২৩
ওঁ বিরজসে নমঃ ।
ওঁ বিরজসে নমঃ । ৮২৪
ওঁ বিরামায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিরামায় নমঃ । ৮২৫
ওঁ বিবুধাশ্রয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিবুধাশ্রয়ায় নমঃ । ৮২৬
ওঁ বিদগ্ধমুগ্ধবেষাঢ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিদগ্ধমুগ্ধবেষাঢ্যায় নমঃ । ৮২৭
ওঁ বিশ্বাতীতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিশ্বাতীতায় নমঃ । ৮২৮
ওঁ বিশোকদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিশোকদায় নমঃ । ৮২৯
ওঁ মায়ানাট্যবিনোদজ্ঞায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মায়ানাট্যবিনোদজ্ঞায় নমঃ । ৮৩০
ওঁ মায়ানটনশিক্ষকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মায়ানটনশিক্ষকায় নমঃ । ৮৩১
ওঁ মায়ানাটককৃতে নমঃ ।
ওঁ মায়ানাটককৃতে নমঃ । ৮৩২
ওঁ মায়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মায়িনে নমঃ । ৮৩৩
ওঁ মায়ায়ন্ত্রবিমোচকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মায়ায়ন্ত্রবিমোচকায় নমঃ । ৮৩৪
ওঁ বৃদ্ধিক্ষয়বিনির্মুক্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বৃদ্ধিক্ষয়বিনির্মুক্তায় নমঃ । ৮৩৫
ওঁ বিদ্যোতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিদ্যোতায় নমঃ । ৮৩৬
ওঁ বিশ্ববচঙ্কায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিশ্ববচঙ্কায় নমঃ । ৮৩৭
ওঁ কালাত্মনে নমঃ ।
ওঁ কালাত্মনে নমঃ । ৮৩৮
ওঁ কালিকানাথায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কালিকানাথায় নমঃ । ৮৩৯
ওঁ কার্কোটকবিভীষণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কার্কোটকবিভীষণায় নমঃ । ৮৪০
ওঁ ষডূর্মিরহিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ষডূর্মিরহিতায় নমঃ । ৮৪১
ওঁ স্তব্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ স্তব্যায় নমঃ । ৮৪২
ওঁ ষড্গুণৈশ্বর্যদায়কায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ষড্গুণৈশ্বর্যদায়কায় নমঃ । ৮৪৩
ওঁ ষডাধারগতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ষডাধারগতায় নমঃ । ৮৪৪
ওঁ সাঙ্খ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সাঙ্খ্যায় নমঃ । ৮৪৫
ওঁ ষডক্ষরসমাশ্রয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ষডক্ষরসমাশ্রয়ায় নমঃ । ৮৪৬
ওঁ অনির্দেশ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অনির্দেশ্যায় নমঃ । ৮৪৭
ওঁ অনিলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অনিলায় নমঃ । ৮৪৮
ওঁ অগম্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অগম্যায় নমঃ । ৮৪৯
ওঁ অবিক্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অবিক্রিয়ায় নমঃ । ৮৫০
ওঁ অমোঘবৈভবায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অমোঘবৈভবায় নমঃ । ৮৫১
ওঁ হেয়াদেয়বিনির্মুক্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ হেয়াদেয়বিনির্মুক্তায় নমঃ । ৮৫২
ওঁ হেলাকলিততাণ্ডবায়ৈ নমঃ ।
ওঁ হেলাকলিততাণ্ডবায় নমঃ । ৮৫৩
ওঁ অপর্যন্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অপর্যন্তায় নমঃ । ৮৫৪
ওঁ অপরিচ্ছেদ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অপরিচ্ছেদ্যায় নমঃ । ৮৫৫
ওঁ অগোচরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অগোচরায় নমঃ । ৮৫৬
ওঁ রুগ্বিমোচকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ রুগ্বিমোচকায় নমঃ । ৮৫৭
ওঁ নিরংশায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নিরংশায় নমঃ । ৮৫৮
ওঁ নিগমানন্দায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নিগমানন্দায় নমঃ । ৮৫৯
ওঁ নিরানন্দায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নিরানন্দায় নমঃ । ৮৬০
ওঁ নিদানভুবে নমঃ ।
ওঁ নিদানভুবে নমঃ । ৮৬১
ওঁ আদিভূতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ আদিভূতায় নমঃ । ৮৬২
ওঁ মহাভূতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহাভূতায় নমঃ । ৮৬৩
ওঁ শ্বেচ্ছাকলিতবিগ্রহায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শ্বেচ্ছাকলিতবিগ্রহায় নমঃ । ৮৬৪
ওঁ নিস্পন্দায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নিস্পন্দায় নমঃ । ৮৬৫
ওঁ প্রত্যয়ানন্দায়ৈ নমঃ ।
ওঁ প্রত্যয়ানন্দায় নমঃ । ৮৬৬
ওঁ নির্নিমেষায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নির্নিমেষায় নমঃ । ৮৬৭
ওঁ নিরন্তরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নিরন্তরায় নমঃ । ৮৬৮
ওঁ প্রবুদ্ধায়ৈ নমঃ ।
ওঁ প্রবুদ্ধায় নমঃ । ৮৬৯
ওঁ অপরমোদারায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অপরমোদারায় নমঃ । ৮৭০
ওঁ পরমানন্দসাগরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পরমানন্দসাগরায় নমঃ । ৮৭১
ওঁ সংবিত্সারায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সংবিত্সারায় নমঃ । ৮৭২
ওঁ কলাপূর্ণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কলাপূর্ণায় নমঃ । ৮৭৩
ওঁ সুরাসুরনমস্কৃতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সুরাসুরনমস্কৃতায় নমঃ । ৮৭৪
ওঁ নির্বাণদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নির্বাণদায় নমঃ । ৮৭৫
ওঁ নির্বৃতিস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নির্বৃতিস্থায় নমঃ । ৮৭৬
ওঁ নির্বৈরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নির্বৈরায় নমঃ । ৮৭৭
ওঁ নিরুপাধিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নিরুপাধিকায় নমঃ । ৮৭৮
ওঁ আভাস্বরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ আভাস্বরায় নমঃ । ৮৭৯
ওঁ পরন্তত্বায় নমঃ ।
ওঁ পরন্তত্বায় নমঃ । ৮৮০
ওঁ আদিমায়ৈ নমঃ ।
ওঁ আদিমায় নমঃ । ৮৮১
ওঁ পেশলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পেশলায় নমঃ । ৮৮২
ওঁ পবয়ে নমঃ ।
ওঁ পবয়ে নমঃ । ৮৮৩
ওঁ সংশান্তসর্বসঙ্কল্পায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সংশান্তসর্বসঙ্কল্পায় নমঃ । ৮৮৪
ওঁ সংসদীশায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সংসদীশায় নমঃ । ৮৮৫
ওঁ সদোদিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সদোদিতায় নমঃ । ৮৮৬
ওঁ ভাবাভাববিনির্মুক্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভাবাভাববিনির্মুক্তায় নমঃ । ৮৮৭
ওঁ ভারূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভারূপায় নমঃ । ৮৮৮
ওঁ ভাবিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভাবিতায় নমঃ । ৮৮৯
ওঁ ভরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভরায় নমঃ । ৮৯০
ওঁ সর্বাতীতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বাতীতায় নমঃ । ৮৯১
ওঁ সারতরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সারতরায় নমঃ । ৮৯২
ওঁ সাম্বায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সাম্বায় নমঃ । ৮৯৩
ওঁ সারস্বতপ্রদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সারস্বতপ্রদায় নমঃ । ৮৯৪
ওঁ সর্বকৃতে নমঃ ।
ওঁ সর্বকৃতে নমঃ । ৮৯৫
ওঁ সর্বহৃদে নমঃ ।
ওঁ সর্বহৃদে নমঃ । ৮৯৬
ওঁ সর্বময়্যৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বময়ায় নমঃ । ৮৯৭
ওঁ সত্বাবলম্বকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সত্বাবলম্বকায় নমঃ । ৮৯৮
ওঁ কেবলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কেবলায় নমঃ । ৮৯৯
ওঁ কেশবায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কেশবায় নমঃ । ৯০০ ।

ওঁ কেল়ীকর্যৈ নমঃ ।
ওঁ কেল়ীকরায় নমঃ । ৯০১
ওঁ কেবলনায়কায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কেবলনায়কায় নমঃ । ৯০২
ওঁ ইচ্চানিচ্চাবিরহিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ইচ্চানিচ্চাবিরহিতায় নমঃ । ৯০৩
ওঁ বিহারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ বিহারিণে নমঃ । ৯০৪
ওঁ বীর্যবর্ধনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বীর্যবর্ধনায় নমঃ । ৯০৫
ওঁ বিজিঘত্সায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিজিঘত্সায় নমঃ । ৯০৬
ওঁ বিগতভিয়ে নমঃ ।
ওঁ বিগতভিয়ে নমঃ । ৯০৭
ওঁ বিপিপাসায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিপিপাসায় নমঃ । ৯০৮
ওঁ বিভাবনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিভাবনায় নমঃ । ৯০৯
ওঁ বিশ্রান্তিভুবে নমঃ ।
ওঁ বিশ্রান্তিভুবে নমঃ । ৯১০
ওঁ বিবসনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিবসনায় নমঃ । ৯১১
ওঁ বিঘ্নহত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ বিঘ্নহত্রে নমঃ । ৯১২
ওঁ বিবোধকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিবোধকায় নমঃ । ৯১৩
ওঁ বীরপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বীরপ্রিয়ায় নমঃ । ৯১৪
ওঁ বীতভয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বীতভয়ায় নমঃ । ৯১৫
ওঁ বিন্ধ্যদর্পবিনাশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ বিন্ধ্যদর্পবিনাশিনায় নমঃ । ৯১৬
ওঁ বেতাল়নটনপ্রীতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বেতাল়নটনপ্রীতায় নমঃ । ৯১৭
ওঁ বেতণ্ডত্বক্কৃতাম্বরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বেতণ্ডত্বক্কৃতাম্বরায় নমঃ । ৯১৮
ওঁ বেলাতিলঙ্ঘিকরুণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বেলাতিলঙ্ঘিকরুণায় নমঃ । ৯১৯
ওঁ বিলাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ বিলাসিনে নমঃ । ৯২০
ওঁ বিক্রমোন্নতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিক্রমোন্নতায় নমঃ । ৯২১
ওঁ বৈরাগ্যশেবধয়ে নমঃ ।
ওঁ বৈরাগ্যশেবধয়ে নমঃ । ৯২২
ওঁ বিশ্বভোক্ত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ বিশ্বভোক্ত্রে নমঃ । ৯২৩
ওঁ সর্বোর্ধ্বসংস্থিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বোর্ধ্বসংস্থিতায় নমঃ । ৯২৪
ওঁ মহাকর্ত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ মহাকর্ত্রে নমঃ । ৯২৫
ওঁ মাহাভোক্ত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ মহাভোক্ত্রে নমঃ । ৯২৬
ওঁ মহাসংবিন্ময়্যৈ নমঃ ।
ওঁ মহাসংবিন্ময়ায় নমঃ । ৯২৭
ওঁ মধুনে নমঃ ।
ওঁ মধুনে নমঃ । ৯২৮
ওঁ মনোবচোভিরগ্রাহ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মনোবচোভিরগ্রাহ্যায় নমঃ । ৯২৯
ওঁ মহাবিলকৃতালয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহাবিলকৃতালয়ায় নমঃ । ৯৩০
ওঁ অনহঙ্কৃত্যৈ নমঃ ।
ওঁ অনহঙ্কৃতয়ে নমঃ । ৯৩১
ওঁ অচ্ছেদ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অচ্ছেদ্যায় নমঃ । ৯৩২
ওঁ স্বানন্দৈকঘনাকৃতয়ে নমঃ ।
ওঁ স্বানন্দৈকঘনাকৃতয়ে নমঃ । ৯৩৩
ওঁ সংবর্তাগ্ন্যুদরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সংবর্তাগ্ন্যুদরায় নমঃ । ৯৩৪
ওঁ সর্বান্তরস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বান্তরস্থায় নমঃ । ৯৩৫
ওঁ সর্বদুর্গ্রহায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বদুর্গ্রহায় নমঃ । ৯৩৬
ওঁ সম্পন্নায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সম্পন্নায় নমঃ । ৯৩৭
ওঁ সঙ্ক্রমায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সঙ্ক্রমায় নমঃ । ৯৩৮
ওঁ সত্রিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ সত্রিণে নমঃ । ৯৩৯
ওঁ সন্দোগ্ধ্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ সন্দোগ্ধ্রে নমঃ । ৯৪০
ওঁ সকলোর্জিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সকলোর্জিতায় নমঃ । ৯৪১
ওঁ সম্প্রবৃদ্ধায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সম্প্রবৃদ্ধায় নমঃ । ৯৪২
ওঁ সন্নিকৃষ্টায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সন্নিকৃষ্টায় নমঃ । ৯৪৩
ওঁ সংবিমৃষ্টায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সংবিমৃষ্টায় নমঃ । ৯৪৪
ওঁ সমগ্রদৃশে নমঃ ।
ওঁ সমগ্রদৃশে নমঃ । ৯৪৫
ওঁ সংয়মস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সংয়মস্থায় নমঃ । ৯৪৬
ওঁ সংহৃদিস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সংহৃদিস্থায় নমঃ । ৯৪৭
ওঁ সম্প্রবিষ্টায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সম্প্রবিষ্টায় নমঃ । ৯৪৮
ওঁ সমুত্সুকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সমুত্সুকায় নমঃ । ৯৪৯
ওঁ সম্প্রহৃষ্টায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সম্প্রহৃষ্টায় নমঃ । ৯৫০
ওঁ সন্নিবিষ্টায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সন্নিবিষ্টায় নমঃ । ৯৫১
ওঁ সংস্পষ্টায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সংস্পষ্টায় নমঃ । ৯৫২
ওঁ সম্প্রমর্দিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ সম্প্রমর্দনায় নমঃ । ৯৫৩
ওঁ সূত্রভূতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সূত্রভূতায় নমঃ । ৯৫৪
ওঁ স্বপ্রকাশায়ৈ নমঃ ।
ওঁ স্বপ্রকাশায় নমঃ । ৯৫৫
ওঁ সমশীলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সমশীলায় নমঃ । ৯৫৬
ওঁ সদাদয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সদাদয়ায় নমঃ । ৯৫৭
ওঁ সত্বসংস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সত্বসংস্থায় নমঃ । ৯৫৮
ওঁ সুষুপ্তিস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সুষুপ্তিস্থায় নমঃ । ৯৫৯
ওঁ সুতল্পায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সূতল্পায় নমঃ । ৯৬০
ওঁ সত্স্বরূপকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সত্স্বরূপকায় নমঃ । ৯৬১
ওঁ সঙ্কল্পোল্লাসনির্মুক্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সঙ্কল্পোল্লাসনির্মুক্তায় নমঃ । ৯৬২
ওঁ সামনীরাগচেতনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সামনীরাগচেতনায় নমঃ । ৯৬৩
ওঁ আদিত্যবর্ণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ আদিত্যবর্ণায় নমঃ । ৯৬৪
ওঁ সঞ্জ্যোতিষে নমঃ ।
ওঁ সঞ্জ্যোতিষে নমঃ । ৯৬৫
ওঁ সম্যগ্দর্শনতত্পরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সম্যগ্দর্শনতত্পরায় নমঃ । ৯৬৬
ওঁ মহাতাত্পর্যনিলয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহাতাত্পর্যনিলয়ায় নমঃ । ৯৬৭
ওঁ প্রত্যগ্ব্রহ্মৈক্যনিশ্চয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ প্রত্যগ্ব্রহ্মৈক্যনিশ্চয়ায় নমঃ । ৯৬৮
ওঁ প্রপঞ্চোল্লসনির্মুক্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ প্রপঞ্চোল্লসনির্মুক্তায় নমঃ । ৯৬৯
ওঁ প্রত্যক্ষায়ৈ নমঃ ।
ওঁ প্রত্যক্ষায় নমঃ । ৯৭০
ওঁ প্রতিভাত্মিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ প্রতিভাত্মকায় নমঃ । ৯৭১
ওঁ প্রবেগায়ৈ নমঃ ।
ওঁ প্রবেগায় নমঃ । ৯৭২
ওঁ প্রমদার্ধাঙ্গায়ৈ নমঃ ।
ওঁ প্রমদার্ধাঙ্গায় নমঃ । ৯৭৩
ওঁ প্রনর্তনপরায়ণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ প্রনর্তনপরায়ণায় নমঃ । ৯৭৪
ওঁ য়োগয়োনয়ে নমঃ ।
ওঁ য়োগয়োনয়ে নমঃ । ৯৭৫
ওঁ য়য়াভূতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়য়াভূতায় নমঃ । ৯৭৬
ওঁ য়ক্ষগন্ধর্ববন্দিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়ক্ষগন্ধর্ববন্দিতায় নমঃ । ৯৭৭
ওঁ জটিলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জটিলায় নমঃ । ৯৭৮
ওঁ চটুলাপাঙ্গায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চটুলাপাঙ্গায় নমঃ । ৯৭৯
ওঁ মহানটনলম্পটায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহানটনলম্পটায় নমঃ । ৯৮০
ওঁ পাটলাংশবে নমঃ ।
ওঁ পাটলাংশবে নমঃ । ৯৮১
ওঁ পটুতরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পটুতরায় নমঃ । ৯৮২
ওঁ পারিজাতদ্রুমূলগায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পারিজাতদ্রুমূলগায় নমঃ । ৯৮৩
ওঁ পাপাটবীবৃহ্মদ্ভানবে নমঃ ।
ওঁ পাপাটবীবৃহ্মদ্ভানবে নমঃ । ৯৮৪
ওঁ ভানুমত্কোটিকোটিভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভানুমত্কোটিকোটিভায় নমঃ । ৯৮৫
ওঁ কোটিকন্দর্পসৌভাগ্যসুন্দর্যৈ নমঃ ।
ওঁ কোটিকন্দর্পসৌভাগ্যসুন্দরায় নমঃ । ৯৮৬
ওঁ মধুরস্মিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মধুরস্মিতায় নমঃ । ৯৮৭
ওঁ লাস্যামৃতাব্ধিলহরীপূর্ণেন্দবে নমঃ ।
ওঁ লাস্যামৃতাব্ধিলহরীপূর্ণেন্দবে নমঃ । ৯৮৮
ওঁ পুণ্যগোচরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পুণ্যগোচরায় নমঃ । ৯৮৯
ওঁ রুদ্রাক্ষস্রঙ্গ্ময়াকল্পায়ৈ নমঃ ।
ওঁ রুদ্রাক্ষস্রঙ্গ্ময়াকল্পায় নমঃ । ৯৯০
ওঁ কহ্লারকিরণদ্যুতয়ে নমঃ ।
ওঁ কহ্লারকিরণদ্যুতয়ে নমঃ । ৯৯১
ওঁ অমূল্যমণিসম্ভাস্বত্ফণীন্দ্রকরকঙ্কণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অমূল্যমণিসম্ভাস্বত্ফণীন্দ্রকরকঙ্কণায় নমঃ । ৯৯২
ওঁ চিচ্ছক্তিলোচনানন্দকন্দলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চিচ্ছক্তিলোচনানন্দকন্দলায় নমঃ । ৯৯৩
ওঁ কুন্দপাণ্ডুরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কুন্দপাণ্ডুরায় নমঃ । ৯৯৪
ওঁ অগম্যমহিমাম্ভোধয়ে নমঃ ।
ওঁ অগম্যমহিমাম্ভোধয়ে নমঃ । ৯৯৫
ওঁ অনৌপৌম্যয়শোনিধয়ে নমঃ ।
ওঁ অনৌপৌম্যয়শোনিধয়ে নমঃ । ৯৯৬
ওঁ চিদানন্দনটাধীশ্যৈ নমঃ ।
ওঁ চিদানন্দনটাধীশায় নমঃ । ৯৯৭
ওঁ চিত্কেবলবপুর্ধরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চিত্কেবলবপুর্ধরায় নমঃ । ৯৯৮
ওঁ চিদেকরসসম্পূর্ণশ্রীশিবায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চিদেকরসসম্পূর্ণশ্রীশিবায় নমঃ । ৯৯৯
ওঁ শ্রীমহেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ শ্রীমহেশ্বরায় নমঃ । ১০০০ ।
ওঁ তত্সত্
॥ ইতি শ্রীনটেশ্বরীনটেশ্বর সম্মেলননাম সাহস্রী সমাপ্তা ॥

নটরাজং মহাদেবীং চিত্সভাপতিমীশ্বরম্ ।
স্কন্দবিঘ্নেশসংশ্লিষ্ট শিবকামীপতিং ভজে ॥

মঙ্গলং চিত্সভেশায় মহনীয়গুণাত্মনে ।
চক্রবর্তিনুতায় শ্রীনটরাজায় মঙ্গলম্ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

1000 Names of Sri Nateshwarinateshwara Sammelana – Sahasranamavali Stotram in SanskritEnglish – Bengali – GujaratiKannadaMalayalamOdiaTeluguTamil