108 Names of Tamraparni – Ashtottara Shatanamavali in English

Tamraparni is an older name for multiple distinct places, including Srilanka, Tirunelveli in India, the Thamirabarani River that flows through Tirunelveli. This slokam can be used in Pujas in Tamraparni during Pushkaram.

॥ Sri Tamraparni Ashtottarashata Namavali English Lyrics ॥

Om adiparasaktisvarupinyai namah ।
Om agastyamunisambhavitayai namah ।
Om dharmadravayai namah ।
Om bhagavatyai namah ।
Om tamrayai namah ।
Om malayanandinyai namah ।
Om paraparayai namah ।
Om amrtasyandayai namah ।
Om tejisthayai namah ।
Om sarvakarmavicchedinyai namah ॥ 10 ॥

Om muktimudrayai namah ।
Om rudrakalayai namah ।
Om kalikalmasanasinyai namah ।
Om narayanyai namah ।
Om brahmanadayai namah ।
Om onkaranadaninadayai namah ।
Om malayarajatapophalasvarupinyai namah ।
Om mangalalayayai namah ।
Om marudvatyai namah ।
Om ambaravatyai namah ॥ 20 ॥

Om manimatre namah ।
Om mahodayayai namah ।
Om tapaghnyai namah ।
Om niskalayai namah ।
Om brahmanandayai namah ।
Om trayyai namah ।
Om tripathagatmikayai namah ।
Om mayayai namah ।
Om punyayai namah ।
Om muktaphalaprasuve namah ॥ 30 ॥

Om umayai namah ।
Om gauryai namah ।
Om marudvrdhayai namah ।
Om gangayai namah ।
Om sivacudayai namah ।
Om visnulalatayai namah ।
Om brahmahrdayayai namah ।
Om sivodbhavayai namah ।
Om sarvatirtheditayai namah ।
Om sarvatirthatirthatapradayinyai namah ॥ 40 ॥

Om sarvatirthaikarupinyai namah ।
Om satyayai namah ।
Om sarvapapapranasinyai namah ।
Om jnanapradipikayai namah ।
Om nandayai namah ।
Om kamalayai namah ।
Om harisayujyadayinyai namah ।
Om smaranadeva moksapradayinyai namah ।
Om tirtharajnai namah ।
Om haripadabjabhutyai namah ॥ 50 ॥

Om paramakalyanyai namah ।
Om brahmavisnvisapujyayai namah ।
Om sambhavyai namah ।
Om bhaktigamyayai namah ।
Om bharatyai namah ।
Om bhuktimuktipradayinyai namah ।
Om prakrtyai namah ।
Om avyaktayai namah ।
Om nirgunayai namah ।
Om gunarupinyai namah ॥ 60 ॥

Om suksmakarayai namah ।
Om jagatkaranarupinyai namah ।
Om visvavyapinyai namah ।
Om sarvalokadharinyai namah ।
Om sarvadevadhistatryai namah ।
Om sarvavedadhistatryai namah ।
Om sarvamantramayyai namah ।
Om duratyayayai namah ।
Om kalpitabhaktamoksadiksitayai namah ।
Om bhavasagaratratryai namah ॥ 70 ॥

Om atrimaharsisevyayai namah ।
Om hayagrivasamaradhyayai namah ।
Om amrtavahinyai namah ।
Om bahujanmatapoyogaphalasampraptadarsanayai namah ।
Om udvahotsukaparvatikandharamalarupinyai namah ।
Om guptisrngyudbhavayai namah ।
Om trikutaparvatasikharavartinyai namah ।
Om sivabhaktimayyai namah ।
Om visnubhaktipravahinyai namah ।
Om brahmasaktirasayai namah ॥ 80 ॥

Om annadayai namah ।
Om vasudayai namah ।
Om citranadyotpattihetave namah ।
Om ghatananadiprasuve namah ।
Om sripurasridevyasisabhutyai namah ।
Om brahmavrddhapurinayikayai namah ।
Om salisankarakantimati upasitayai namah ।
Om sivakrtabahudanasaksinyai namah ।
Om putarjunasivaksetraprakasikayai namah ।
Om papavinasaksetrasobhayai namah ॥ 90 ॥

Om jyotirvanajyotirupinyai namah ।
Om ugrasribaladhipujyayai namah ।
Om nadambujaksetravirajitayai namah ।
Om gajendramoksapraptihetubhutyai namah ।
Om daksadattasomasapanivarinyai namah ।
Om jatayumoksatirthapravahinyai namah ।
Om sudarsanacakrabadhanivarinyai namah ।
Om visnuvanaksetramahimnyai namah ।
Om pandyadesasumukutayai namah ।
Om samudrasangamatridhapravahinyai namah ॥ 100 ॥

Om sarvaroganivarinyai namah ।
Om itibadhanivarinyai namah ।
Om bahusivavisnudeviksetrapravahinyai namah ।
Om bahusuprasiddhatirthaghattaprabhavinyai namah ।
Om nissimitapunyapradayinyai namah ।
Om vyasoktatamraparnimahatmyapratipaditayai namah ।
Om devaguruvrscikarasipravesapuskaraphaladayai namah ।
Om sritamraparnimahadevyai namah ॥ 108 ॥

iti sritamraparnyastottarasatanamavalih samapta ।

– Chant Stotra in Other Languages -108 Names of Sri Tamraparni:
108 Names of Tamraparni – Ashtottara Shatanamavali in Sanskrit – English – BengaliGujaratiKannadaMalayalamOdiaTeluguTamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *