Ati Dushtuda Ne Nalusudanu In Sanskrit

॥ Ati Dushtuda Ne Nalusudanu Sanskrit Lyrics ॥

अतिदुष्टुड ने नलसुडनु ।
यितरविवेकं बिकनेल ॥

एक्कड नेन्निट येमि सेसितिनो
निक्कपुदप्पुलु नेरमुलु ।
गक्कन निन्निट कलिगिननीवे
दिक्कुगाक मरि दिक्केदि ॥

घोरपुबापमु कोट्लसङ्ख्यलु
चेरुव निवे नाचेसिनिवि ।
नीरसुनकु निटु नीकृप नाकिक
कूरिमि ना येड गुणमेदि ॥

येऱिगि चेसिनदि येऱुगक चेसिन-
कोऱतलु नायेड गोटुलिवे ।
वेऱपु दीर्चि श्रीवेङ्कटेश कावु
मऱवक नागति मऱि येदि ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Annamacharya Keerthanalu » Ati Dushtuda Ne Nalusudanu Lyrics in English » Bengali » Kannada » Malayalam » Telugu » Tamil

See Also  Sri Maha Prathyangira Khadgamala Stotram In Sanskrit And English