Bhadrakali Stuti In English

॥ Bhadrakali Stuti English Lyrics ॥

॥ bhadrakalīstutiḥ ॥
brahmavisnu ucatuh –
namami tvam visvakartrim paresim
nityamadyam satyavijnanarupam ।
vacatitam nirgunam catisuksmam

jnanatitam suddhavijnanagamyam ॥ 1 ॥

purnam suddham visvarupam surupam
devim vandyam visvavandyamapi tvam ।
sarvantahsthamuttamasthanasamstha-
mide kalim visvasampalayitrim ॥ 2 ॥

mayatitam mayinim vapi mayam
bhimam syamam bhimanetram suresim ।
vidyam siddham sarvabhutasayastha-
mide kalim visvasamharakartrim ॥ 3 ॥

no te rupam vetti silam na dhama
no va dhyanam napi mantram mahesi ।
sattarupe tvam prapadye saranye
visvaradhye sarvalokaikahetum ॥ 4 ॥

dyauste sirsam nabhideso nabhasca
caksumsi te candrasuryanalaste ।
unmesaste suprabodho diva ca
ratrirmatascaksusoste nimesam ॥ 5 ॥

vakyam deva bhumiresa nitambam
padau gulpham janujanghastvadhaste ।
pritirdharmo’dharmakaryam hi kopah
srstirbodhah samhrtiste tu nidra ॥ 6 ॥

agnirjihva brahmanaste mukhabjam
sandhye dve te bhruyugam visvamurtih ।
svaso vayurbahavo lokapalah
krida srstih samsthitih samhrtiste ॥ 7 ॥

evambhutam devi visvatmikam tvam
kalim vande brahmavidyasvarupam ।
matah purne brahmavijnanagamye
durge’pare sararupe prasida ॥ 8 ॥
iti srimahabhagavate mahapurane brahmavisnukrta bhadrakalistutih sampurna ।

See Also  Sri Kamalaja Dayita Ashtakam In Bengali

hindi bhavartha –
brahma aura visnu bole–sarvasrstikarini, paramesvari,
satyavijnana- rupa, nitya, adyasakti ! apako hama pranama karate
haim । apa vanise pare haim, nirguna aura ati suksma haim, jnanase
pare aura suddha vijnana se prapya haim ॥ 1 ॥

apa purna, suddha, visvarupa, surupa vandaniya tatha visvavandya
haim । apa sabake antahkaranamem vasa karati haim evam sare samsaraka
palana karati haim । divya sthananivasini apa bhagavati mahakaliko
hamara pranama hai ॥ 2 ॥

mahamayasvarupa apa mayamayi tatha mayase atita haim, apa bhisana,
syamavarnavali, bhayamkara netromvali paramesvari haim ।
apa siddhiyom se sampanna, vidyasvarupa, samasta praniyomke
hrdayapradesamem nivasa karanevali tatha srstika samhara
karanevali haim, apa mahakali ko hamara namaskara hai ॥ 3 ॥

mahesvari ! hama apake rupa, sila, divya dhama, dhyana athava
mantrako nahim janate । saranye ! visvaradhye! hama sari srstiki
karanabhuta aura sattasvarupa apaki sarana mem haim ॥ 4 ॥

matah ! dyuloka apaka sira hai, nabhomandala apaka nabhipradesa hai ।
candra, surya aura agni apake trinetra haim, apaka jagana hi srsti
ke liye dina aura jagarana ka hetu hai aura apaka a~khem mu~da lena
hi srstike liye ratri hai ॥ 5 ॥

See Also  Sri Sudarshana Ashtakam In Sanskrit

devata apaki vani haim, yaha prthvi apaka nitambapradesa tatha
patala adi nice ke bhaga apake jangha, janu, gulpha aura carana
haim । dharma apaki prasannata aura adharmakarya apake kopake liye
hai । apaka jagarana hi isa samsaraki srsti hai aura apaki nidra
hi isaka pralaya hai ॥ 6 ॥

agni apaki jihva hai, brahmana apake mukhakamala haim । donom
sandhyae~ apaki donom bhrukutiya~ haim, apa visvarupa haim,
vayu apaka svasa hai, lokapala apake bahu haim aura isa samsaraki
srsti, sthiti tatha samhara apaki lila hai ॥ 7 ॥

purne! aisi sarvasvarupa apa mahakaliko hamara pranama hai । apa
brahmavidyasvarupa haim । brahmavijnanase hi apaki prapti sambhava
hai । sarvasararupa, anantasvarupini mata durge! apa hamapara prasanna
hom ॥ 8 ॥

isa prakara srimahabhagavatapurana ke antargata brahma aura visnudvara
ki gayi bhadrakalistuti sampurna hui ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Durga Slokam » Bhadrakali Stuti Lyrics in Sanskrit » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil

See Also  Garbha Gita In English