Gajavadana Beduve In English

॥ Gajavadana Beduve Lyrics ॥

gajavadana bEDuve – gourItanaya
gajavadana bEDuve
trijagavaMditane sujanara porevane ॥ pa ॥

pAshAMkushadhara paramapavitra
mUShikavAhana munijanaprEma ॥ 1 ॥

mOdadi ninnaya pAdava tOrO
sAdhuvaMditane AdaradiMdali ॥ 2 ॥

sarasijanAbha puraMdaraviThalana
niruta neneyuvaMte daya mADO ॥ 3 ॥

॥ – Chant Stotras in other Languages –


Gajavadana Beduve in English – KannadaSanskrit

See Also  Chandrashekara Ashtakam In English